Alla har drabbats av covid – Vi har rätt till förklaringar och kompensationer

publicerad 29 mars 2023
- Kerstin Unger-Salén
Dr Robert Redfield. Foto: C-Span
Dr Robert Redfield.

Viljan att ta reda på konkreta fakta om covid och dess ursprung börjar äntligen ta fart. Allmänheten har rätt att få reda på dessa fakta och det är viktigt av många skäl. Om inte annat för att vara förberedda och kunna förebygga framtida pandemier.

Om viruset var naturligt eller hade manipulerats i ett labb spelar också roll. Den ena teorin handlar om ett naturligt fenomen. Den andra teorin, den så kallade läckageteorin, visar att man ägnat sig åt att (olagligen) framställa ett virus som man manipulerat i syfte att göra det farligare och mera riskfyllt för mänskligheten.

Sedan råkade det ”läcka” ut. Till följd av detta har många dött eller fått sina liv förstörda på ett eller annat sätt.

Mörkläggning, förtryck och censur

Mörkläggning och censur kring covid har varit konstant från allra första början. Tyvärr känner inte majoriteten av befolkningen till hur välplanerad och generell censuren varit. De flesta av oss har förts bakom ljuset. Hälsomyndigheter, regeringsinstitutioner, läkemedelsbolag, FDA, NIH (National Institutes For Health), samt CDC, politiker har tillsammans och i samarbete med sociala och konventionella massmedia censurerat och mörklagt fakta kring covid.

Man har agerat för att skapa restriktioner och straffa högst kvalificerade, oavhängiga läkare och medicinska forskare som ifrågasatt anmodade policydirektiv. Om det är några som ägnat sig åt att medvetet sprida desinformation är det först och främst politiker, myndigheter och läkemedelsbolag.

Övergrepp mot mänskliga rättigheter har löpt som en röd tråd under covidpandemin. Man har brutit mot Nürnbergkoden och Helesinki avtalet och nekat allmänheten ”informed consent”.

Vi ska aldrig glömma hur politiker, myndighetspersoner öppet uttryckt en villighet att offra demokratin genom att lägga munkavle på de som haft annan uppfattning.

  • Människors rörelsefrihet och yttrandefrihet har fråntagits.
  • Människor har utsatts för våldsamt tvång mot deras egna kroppar.
  • Människor har hotats och blivit av med sina jobb och inkomster om de inte tagit sprutan.
  • Läkare har blivit av med sina licenser om de haft modet att tala sunt förnuft.
  • Forskare har mist sina professurer.
  • Studenter fick inte gå på universitet eller i skolan om de inte accepterade mRNA-sprutan.

Allt  detta pågår fortfarande, om än i  mindre skala, speciellt i USA  och Canada.

Vilket är ursprunget till Sars CoV-2?

Den 10:e mars voterade man i USA:s senat att deras underrättelsetjänst måste de klassificera all information om Covid-19. Det är ett steg på vägen. I det sammanhanget har exempelvis The US Energy Departement tagit bladet från munnen och anser numera att:

”Läckage från Wuhanlabbet är det mest sannolika ursprunget av Covid-19 pandemin”.

Enligt FBI har man vetat om labbteorin sedan 2021. Läckageteorin konfirmeras även i en artikel i Wall Street Journal, uppdaterad 26 februari i år, skriven Michael R. Gordon och Warren. P Strobel.

En kommitté har nyligen tillsatts i den amerikanska senaten för att reda ut sanningen om Sars CoV-2 krisen.

Den 8:e mars 2023 utfrågades före detta CDC presidenten, dr Robert Redfield av Malliotakis i senaten. Det var en explosiv intervju och borde ha fyllt löpsedlarna. Så var inte fallet. Censuren fungerade som vanligt trots att det här var en offentlig utfrågning.

I hans vittnesmål sa Redfield, som även är utbildad läkare och virolog, att redan i januari 2020 varnade han att det var ytterst sannolikt att Sars CoV-2 läckt från labbet i Wuhan. Det var i så fall inte första gången som en ”olycka” hänt i den här typen av biolaboratorier, menade han.

Enligt Redfields förmenande, ledde hans inställning till läckageteorin att han uteslöts från den grupp av forskare där även Anthony Fauci ingick, som arbetade på att ge en officiell förklaring om virusets ursprung.

Anthony Fauci. Foto: usatoday.com
Anthony Fauci. Foto: usatoday.com

Anthony Fauci och hans kollegor bestämde på ett tidigt stadium att Sars CoV-2 spritts från fladdermöss sålda på en djurmarknad i Wuhan. Allt annat skulle betraktas som konspirationsteorier. I början av pandemin meddelade också Fauci, vid ett pressmöte i Vita Huset, att en forskningsstudie bevisat att viruset hoppat från djur till människor, och att läckageteorin var ”osannolik”.

Det har sedan kommit fram att Fauci varit inblandad i forskningsstudien och även redigerat den. Trots all den energi som Fauci, före detta chef för NIAID (niaid.nih.gov), National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, lagt ner på att mörklägga viruset verkliga ursprung, spricker det nu i fogarna.

Fakta: NIAID är ett av 27 institut och centra inom National Institutes of Health (NIH).

Enligt Robert Kennedy som skrivit en hel bok ”The Real Anthony Fauci”  om Fauci (det blev en bästsäljare) är Fauci en kronisk lögnare.

Robert Redfield bekräftade även att det fanns ett direkt sammanhang mellan olaglig forskning på ”gain of function” i Wuhan (förbjudet enligt CDC och WHO) och hur Sars CoV-2 skapades.

Vid förfrågan om Redfield ansåg att Wuhanlabbet ägnade sig åt ”gain of function” svarade han enhälligt. ”Ja”, vilket Fauci förnekat vid tidigare utfrågning i senaten.

Dr Redfield påstod med andra ord att den typ av forskning man bedrev i Wuhan hade framställt det virus som sedan spred sig över världen.

Han bekräftade även att Fauci och USA:s regering direkt stött denna olagliga verksamhet. Redfield svor under ed i sitt vittnesmål att Fauci och Jeremy Farrar (som snart blir huvudansvarig för WHO:s forskningsavdelning: “dolde information om Wuhan labbets eventuella läckage av viruset.”

Varför Fauci försökte styra alla misstankar bort från Wuhanlabbet är uppenbart. Det finns pålitliga bevis för att NIAID (som Fauci var chef för) beviljat ekonomiskt stöd till Wuhanlabbet inte bara en utan åtskilliga gånger, och att det fortsätter skicka pengar än idag.

”Gain of function” är en typ av forskning som manipulerar virus för att göra dem farligare för människor. De som håller på med denna forskning menar att den är viktig för att förstå hur virus reagerar inför framtida pandemier, men är också ett sätt att framställa biovapen. Det ska vi inte glömma.

Kanske bör vi inte bara fokusera på Wuhanlabbet utan även på biolabbet i Chapel Hill, North Carolina, och närmare bestämt på dr Baric när vi söker efter virusets ursprung?

Dr David Martin (se referenser) menar att det finns goda bevis för att man även i North Carolina jobbade på samma typ av ”gain of function”-forskning som Xing-Yi Ge och Zhengli-Li, två forskare inom mikrobiologi ocvh immunologi vid Wuhan Institute for Science and Technology gjorde.

På bägge labben tycks man parallellt ha jobbat på att framställa dessa virologiska monster som var långt mer smittsamma och dödliga till en början än den vanliga influensan.

År 2015 lyckades dr Baric och hans  forskarteam vid the University of North Carolina, Chapel Hill, utsätta sig för stark kritik från internationella virologi- och immunitetspecialister som menade att hans forskning var oerhört riskfylld och oansvarig och kunde få katastrofala följder, men Baric är fortfarande kvar i Chapel Hill och fortsätter sin forskning och sitt samarbete med Wuhanlabbet.

Wuhanforskningen leds numera av kinesiska militären och USA, en märklig allians. Den ”gain of function”-forskning som bedrevs i Wuhan har bekostats med amerikanska skattebetalare pengar. Genom Faucis försorg har de fått pengar via bland annat: NIH och Eco Health Alliance.

Det Sars CoV-2 virus som ”läckte” ut är ansvarigt för att miljontals människors dött. Oavsett om det kom från Wuhan eller Chapel Hill-labbet, har Fauci sina fingrar i smeten.

Redfield har begärt ett moratorium av ”gain of function”-forskning och han menar att covidpandemin var ett direkt resultat av ”vetenskapen”, men att covidpandemin var en ”smekande vind” i jämförelse med vad som kan hända nästa gång ett virus läcker ut från ett laboratorium.

Spelar det någon roll vilket ursprung viruset har?

Det finns ett globalt behov att få reda på sanningen av många skäl. Om vi, jordens befolkning har blivit utsatta för ett virus som framställts i ett laboratorium där man ägnade sig åt livsfarlig manipulering av Sars CoV-2 virus, är det onekligen av intresse att vi får reda på hur det gått till.

Vi vill också ha reda på vilka fler ställen i världen man håller på med ”gain of function”-forskning. En annan fråga berör vilket land, Kina eller USA, som är ansvarigt för ”läckaget”.

Nästa fråga, var det en olycka eller planterades Sars CoV-2 ut? Är läckageteorin ytterligare ett prefabricerat narrativ? Är ursprunget Kina? Dessa är möjligheter och varje sten måste vändas i jakten på sanningen.

Det är mycket som inte stämmer med den här pandemin. Somliga tycks ha haft information om den kommande pandemin innan allmänheten fick reda på det, men ett ”läckage” kan knappast förutspås eftersom det var en olycka.

År 2019 i september investerade Bill Gates 55 miljoner dollar i BionTech. Det var innan vi officiellt fått veta att covidpandemin brutit ut (mars 2020). Sedan dess har han lyckats hämtat hem 550 miljoner dollar på två år och han har nyligen sålt en hel del av sina vinstgivande aktier. Varför investerade han sådana mängder pengar i BionTech redan 2019?

Läs artikeln: ”Bill Gates turned his $55 million vaccine investment in Pfizer’s partner, BioNTech, into over $550 million in just under two years” av Nickie Louise

Det är onekligen lättare att bli rik om man redan är rik, och man har tillgång till information före alla andra.

Tillgång till sanningsenlig information har varit i stort sett omöjlig för de flesta vanliga samhällsmedborgare tack vare den censur som sociala medier, Wikipedia, Google, Amazon och konventionella massmedia ägnat sig åt under pandemin.

Det har varit synnerligen odemokratiskt. Genom avslöjanden som ”Twitter files” som Elon Musk släppt ut, visar det sig att Big Tech samarbetat med USA:s regering för att förneka obehagliga sanningar. Censuren har också omöjliggjort en öppen forskningsdiskussion vilket är kritiskt viktigt, speciellt under en pandemikris.

Många människor har lidit i onödan och de covidbeslut man tagit om lockdown, munskydd, nerstängning av skolor och universitet samt publika lokaler och ”vaccinationstvång” var inte vetenskapligt grundade. Man lurade massorna att acceptera ett narrativ som inte bara var ensidigt och toppstyrt, men också direkt lögnaktigt.

Fakta måste fram och censuren stoppas. De ansvariga måste tas till rätta. De som dött och blivit långtidsskadade eller förlorat sina jobb eller inkomster måste få upprättelse. Så mycket lidande kan inte gå utan bestraffning. Svenska folket bör också kräva en sanningskommitté som utreder vad som verkligen hänt och  där man låter oberoende forskarexperter, läkare och journalister komma till tals.

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq