Public Service på riktigt.

måndag, mars 27, 2023

Dan Ahlmark: En centralstyrd världsstat kan inte säkra ett folkstyre någonstans i världen

Att ingå i en världsregering innebär sannolikt att nationell suveränitet, meningsfull demokrati och personlig frihet väsentligen kommer att försvinna.

Share via
Send this to a friend