Public Service på riktigt.

lördag, juni 22, 2024

Dan Ahlmark: En centralstyrd världsstat kan inte säkra ett folkstyre någonstans i världen

Att ingå i en världsregering innebär sannolikt att nationell suveränitet, meningsfull demokrati och personlig frihet väsentligen kommer att försvinna.