SÄPO:s årsrapport påvisar mycket stora säkerhetsrisker mot Sverige

Christian Pavón Christian Pavón (Pavon.se) är en Europarättsjurist med intresse för politik, juridik, kultur och geopolitik. Han är frilansare och en del av NewsVoice redaktion. Stöd Christians arbete genom att swisha till: 0730 975 418
publicerad 9 mars 2023
- Christian Pavón, jurist
SÄPO:s årsrapport 2023

SÄPO släppte nyligen sin årsrapport angående en ökad hotbild emot Sverige. SÄPO och den militära underrättelsetjänsten(MUST) har tidigare använt språkbruk som tex ”ett påtagligt ökat hot emot Sverige”. Även att det finns ett “starkt hot” emot Sverige har MUST uttryckt.

Enligt SÄPO:s nya rapport finns det vissa nationer som utgör ett större hot än andra, men även privatpersoner och organisationer kan utgöra hot.

Exemplen på privatpersoner och personer är väldigt sparsmakade då det handlar om Säkerhetspolisens sekretess av naturliga skäl. Däremot är det väldigt uppenbart att det föreligger en väldigt fokusering på Ryssland, men man utpekar tre länder som huvudhot emot Sverige, varav Ryssland enligt SÄPO:s egna ord är: ”Det enda landet som hotar Sverige på ett militärt plan”.

De andra länderna som nämns är Kina och Iran varav i det sistnämnda fallet man drar upp exemplet med de bägge bröderna som spionerade åt Iran. De lyckades nästla sig in i KSI vilket står för Kontoret för Särskild Inhämtning och är Sveriges kanske mest hemliga statliga organisation.

Utöver att nämna det rätt klassiska i hur främmande stater och aktörer rekryterar spioner talar rapporten en del om en radikalisering på internet. Bland annat nämner SÄPO hur unga radikaliseras på nätet:

”Säkerhetspolisen ser att individer interagerar via digitala plattformar med andra ideologiskt övertygade personer som ibland finns långt utanför Sveriges gränser. De tar både del av instruktioner och manualer om vapenanskaffning och sprängmedelstillverkning och uttrycker hat mot samhället eller vissa grupper.”

Här förstår vi mellan raderna att det är personer med utländsk bakgrund det handlar om eftersom SÄPO förtäljer att de som radikaliserar unga ibland befinner sig långt utanför Sveriges gränser.

Även sprängmedel tyder på att det rör sig om islamistiska grupper och inte tex nationalistiska grupper då dessa inte radikaliseras från utlandet.

Det är viktigt att nämna eftersom politiker oftast talar betydligt mer om hotet från ”nationalistiska grupperingar” snarare än islamistiska diton.

Det är uppenbart när man läser rapporten att det största hotet emot Sverige fortsätter vara Islamism och kriminella gäng enligt SÄPO:

”…islamistisk extremism och våldsbejakande högerextremism består och ökar i vissa delar, medan det bredare hotet mot demokratin blir allt mer framträdande. Våldsbejakande extremister bedriver subversiv verksamhet i form av infiltration och påverkan för att öka splittringen i samhället.”

Här förstår man att det som är det största problemet är infiltration av gängnätverk och islamism som SÄPO anser vara det största hotet. Ett sånt exempel som dock ej nämns är Ali Khan-familjen i Göteborg.

Mats Löfvings uttalande i P1 sommaren år 2021 bör tas i beaktande när han sa att kriminella element riskerar att i framtiden infiltrera såväl kommuner, myndigheter och till med staten i sig själv.

Rapporten tar även upp Almedals-dådet mot Ann Marie-Wieselgren, men det fallet och det jag redan nämnt med de spiondömda bröderna är två av väldigt få konkreta fall som man drar upp i rapporten.

SÄPO tar upp baksidan med det digitaliserade samhället och vilka risker det kan innebära i form av cyberattacker och liknande.

Om man ska summera denna rapport så är det att den i stort sett är rätt intetsägande, men ändå innehåller en del intressant information och att det är bra att man från SÄPO:s sida nu öppet erkänner det många redan insett, att islamistisk extremism och kriminella gänggrupperingar utgör de största hoten emot Sverige.

Att SÄPO även tar upp det digitaliserade samhällets sårbarheter är bra, men man hade kunnat trycka mer på det och även avråda ifrån att göra samhället alltmer kontantfritt.

I stort så är detta en rapport som är mer informativ och intressant än de flesta av dessa rapporter som brukar vara mer avskalade och ointressanta.

Dock märks det ändå att man ifrån SÄPO:s sida håller igen på sina slag på grund av politisk påtryckning eftersom man inte vidareutvecklar mer om hotbilden mot Sverige från dessa gängaktörer eller tar upp de massiva riskerna med det kontantlösa samhället.

Källa


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Det är väl samma länder som USA listat som topp tre fiender i världen. SÄPO och Sverige har nu samma fiender. NATO integrationen går utmärkt.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *