Storbritannien beväpnar Ukraina med utarmat uran – Ger groteska fosterskador

FN och vissa länder nekar till att strålningen från utarmat uran är ett hot. Utredningar som gjorts i Irak och Kosovo, efter USA:s krig där, tyder på motsatsen, att utarmat uran utgör en enorm fara för människor och skapar cancer hos vuxna och missbildningar hos nyfödda barn.

publicerad 24 mars 2023
- Kristoffer Hell
Stridsvagn av modellen Abrams M1A2 SEPv3. Foto: Depratement of Defense, USA
Stridsvagn av modellen Abrams M1A2 SEPv3.

I en parlamentarisk frågestund den 20 mars 2023 bekräftade Storbritanniens försvarsminister att de fjorton stridsvagnar landet planerar att sända till Zelenskyregimen i Kiev kommer att beväpnas med ammunition som innehåller utarmat uran (depleted uranium, DU).[1]

Varning: Denna artikel innehåller foton på barn som skadats av utarmat uran under fosterstadiet.

Ammunition med utarmat uran är ett vapen med både kinetisk och radiologisk effekt.

Den kinetiska effekten kommer av att uran har högre densitet än många andra metaller, vilket ger ammunitionen högre genomslagskraft.

Den radiologiska effekten skapas när ammunitionen avfyrats och radioaktivt damm sprids i området där vapnet använts och börjar bestråla och förstöra flora och fauna för generationer framåt. Uranet som används har en halveringstid på 4,5 miljarder år. [9]

ArcanumSkolan 2024

Svenska försvaret om radiologiska vapen: [8]

“Bomber och andra vapen kan innehålla mindre mängder radiologiska ämnen och kallas då “‍smutsiga bomber‍” eller ‍radiologiska vapen. Dessa vapen utsätter mål för joniserande strålning utan att för den skull utlösa en kärnexplosion”.

USA började använda utarmat uran i ammunition i Gulfkriget 1991, och har därefter använt det i Bosnien, Kosovo, Afghanistan och Irak.[4]

Utarmat uran skadar foster

FN och vissa länder nekar till att strålningen från utarmat uran är ett hot. Utredningar som gjorts i Irak och Kosovo, efter USA:s krig där, tyder på motsatsen, att utarmat uran utgör en enorm fara för människor och skapar cancer hos vuxna och missbildningar hos nyfödda barn.[2]

Utarmat uran har skadat barn i Fallujah. Foton från Research Gate, sasapost.com mfl
Utarmat uran har skadat barn i Fallujah. Foton från Research Gate, sasapost.com mfl

Uppfattningen delas av vänsterpartiet i Sverige som 2004 motionerade att Sverige skulle förbjuda utarmat uran i vapen, liksom av folkpartiet som 2011 frågade regeringen om när Sverige kommer att förbjuda utarmat uran. Regeringen, som då var borgerlig, hade en utrikesminister men namnet Carl Bildt som sade att Sverige aldrig kommer att fatta det beslutet ensamt utan att det internationella samfundet får göra det.[5, 6]

Ett par månader senare, 2012, skrev fem tunga svenska professorer en debattartikel i Aftonbladet med kravet att regeringen utreder förbud mot utarmat uran:[7]

“Vid nedslag brinner projektilerna med hög temperatur och bildar ett fint stoft av uranoxider, som lätt sprids. När stoftet in­andas eller på annat sätt kommer in i kroppen kan partiklar fastna i lungorna och nå andra organ. En miljondels gram U-238 sönderfaller med tusentals alfa-­partiklar per dygn, som skadar celler och arvsmassan, liksom små mängder giftiga och andra radioaktiva ämnen.

Uranvapen kan orsaka cancer,­ missbildningar och ökad dödlighet. Man har funnit en signifikant ökning av barnleukemi i Basra,­ Irak och en fyrfaldig ökning av cancer samt en hög nivå av fosterskador i Falluja, i samma land, där hårda strider pågick mellan trupper från USA och irakier 2004.

Andelen pojkar bland nyfödda var lägre liksom i Japan­ ­efter atombomberna 1945, ett tecken på skada på könskromsomen. Forskare­ fann att uranrester är en sann­o­lik orsak efter analyser av prover­ från jord, vatten och av hårstrån från föräldrar till missbildade barn, ­vilket stöds av forskning på ­försöksdjur och cellkulturer.”

Att utarmat uran är ett hot mot människa och miljö är också den Ryska Federationens uppfattning som i dag anklagar Storbritannien för att agera: [3]

“…hänsynslöst, oansvarigt och utan straffansvar”.

Referenser och relaterat

  1. Declassified UK: BRITAIN SUPPLYING DEPLETED URANIUM ROUNDS TO UKRAINE
  2. RT: West intends to completely destroy Ukraine – Moscow
  3. Green Audit: Professor Chris Busby hemsida
  4. Encylopedia Britannica: depleted uranium
  5. Riksdagen: utarmat uran i projektiler och stridsfordon
  6. Riksdagen: utarmat uran i ammunition: Svar på skriftlig fråga 2011/12:361 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt
  7. Aftonbladet: Regeringen måste utreda uranvapnen
  8. Försvaret: Radiologiska ämnen
  9. Wikipedia: Depleted Uranium

Donera till NewsVoice

Utarmat uran, "depleted uranium" (DU), är avfall från anrikning av natururan till kärnbränsle eller vapen. Natururan består till 99,28% av 238U och 0,72% 235U och en mindre mängd 234U, vilka är klyvbara. Vid anrikning till reaktorbränsle ska halten 235U ökas till 3-5%, till kärnvapen upp till 90%. Avfallet består nästan uteslutande av 238U. Samtliga isotoper är radioaktiva och emitterar till större delen α-strålning med kort räckvidd och låg penetrationsförmåga (α-strålning tränger inte igenom vanligt skrivpapper och inte heller människohud). - Wikipedia

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq