Ryssland placerar ut taktiska kärnvapen i Belarus – Svaret på Västs utarmade uran till Ukraina

publicerad 26 mars 2023
- Kristoffer Hell
Rysslands Iskander, en ballistisk missil
Rysslands Iskander, en ballistisk missil med kort räckvidd.

Moskvas svar på Londons beväpning av Kiev med utarmat uran verkar nu ha kungjorts: Ryssland placerar ut taktiska kärnvapen i det ryssvänliga grannlandet Belarus som gränsar till Polen, Europas och NATO:s mest ryssofobiska land.

Kärnvapen kan vara av två slag: strategiska eller taktiska.

Taktiska kärnvapen kallas också för slagfältskärnvapen och är avsedda att användas mot militära stridskrafter upp till 500 kilometers avstånd och har en sprängkraft mellan 1 – 170 kiloton.

Strategiska kärnvapen har en sprängkraft på mellan 100 och 1000 kiloton med en räckvidd på fem till 18 tusen kilometer och används mot strategiska mål, som länder och deras huvudstäder.

De två atombomber USA släppte över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti 1945 och som dödade runt 350.000 människor, hade en sprängkraft på 16 kiloton respektive 21 kiloton.

Attackerna på Hiroshima och Nagasaki var strategiska till sin natur, men “bara” med sprängkraften hos moderna taktiska kärnvapen.

USA började basera kärnvapen i Europa redan 1955, i vad som då kallades för Västtyskland. I dag bedöms Pentagon ha någonstans mellan 150 och 240 taktiska kärnvapen utplacerade i fyra länder i Europa: Belgien, Tyskland, Italien och Nederländerna. USA har också kärnvapen i Turkiet.

I ett inslag på RT förklarar Ryssland att vad det avser att göra i Belarus blott är vad USA under flera decennier gjort i Europa, nämligen förhandslagra kärnvapen på andra länders territorium.

“När vårt lands territoriella integritet hotas kommer vi att använda alla medel som står till vårt förfogande för att skydda Ryssland och vårt folk”, sa Putin den 21 september 2022.

Referenser och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq