Expert varnar: Utarmat uran används sannolikt redan i Ukrainakriget

NewsVoice går som första media i Sverige ut med denna varning om att utarmat uran sannolikt redan används i kriget i Ukraina. Professor Chris Busby: "Om allmänheten verkligen förstod vad som sker med miljön som ett resultat av konflikten i Ukraina skulle kriget redan ha stoppats".

publicerad 24 mars 2023
- Kristoffer Hell
Utarmat uran ger fosterskador. Foto: Aljazeera.com
Utarmat uran ger fosterskador.

I en vetenskaplig rapport som för närvarande peer-reviewas presenterar den brittiska professorn Chris Busby fynd som indikerar att utarmat uran redan kan ha använts i Ukrainakriget från start och att detta innebär en betydande risk för folkhälsan i hela Europa.

NewsVoice kontaktade kemiprofessor Chris Busby. Han skriver:

“Data för perioden november 2017 till november 2022 erhölls från ‘Atomic Weapons Establishment’ i Aldermaston [den brittiska myndigheten AWE] för att utröna om en ökning av uran i samband med Ukraina kriget kan detekteras.

Resultat från nio luft provtagningsstationer utplacerade på plats vid AWE och på andra orter påvisar existensen av signifikant ökade nivåer av uran vid alla nio provstationerna, en ökningen som började i februari 2022 när kriget startade.

Resultatet har betydande konsekvenser för folkhälsan i Storbritannien och Europa.”

Diagrammet nedan visar hur strålningsnivåerna i Storbritannien har skjutit i höjden sedan kriget började:

Busby, Uraniumin AWE filters

Det militära narrativet i Väst är att eftersom utarmat uran har en hög densitet, det vill säga är tungt, faller det radioaktiva damm som skapas snabbt till marken inom en radie på mindre än bara tio meter från platsen där vapnet träffade sitt mål.

Civil forskning pekar dock på ett annat scenario: att användandet av utarmat uran i ammunition vid en träff skapar moln av radioaktiva partiklar som färdas stora avstånd och skadar och dödar människor långt bort från slagfältet.

Den här obehagliga möjligheten har bekräftats i krigszoner som Irak 1991 och 2003-2011 och på Balkan i slutet av 1990-talet, och som resulterat i epidemier med födelsedefekter och ett skyhögt antal av cancerfall, vilket mynnar ut i frågan varför FN inte redan har kriminaliserat vapensystem med utarmat uran?

Professor Chris Busby. Privat foto
Professor Chris Busby. Privat foto

Professor Chris Busby:

“Frågan om spridningen av aerosoler bestående av uran på slagfält är av avsevärt juridiskt intresse, eftersom ett radioaktivt vapen som resulterar i gränslös nedsmutsning av hela samhällen, både i landet där vapnet används, men också utanför, är kandidat för att stämplas som ett vapen som utskiljningslöst slår mot allt och alla.”

“Om allmänheten verkligen förstod vad som sker med miljön som ett resultat av konflikten i Ukraina skulle kriget redan ha stoppats”.

Vilken sida i kriget i Ukraina är då ansvarigt för de ökande strålningsnivåerna i Storbritannien?

I en ny intervju förklarar den tidigare marinkårssoldaten och vapeninspektören Scott Ritter att sedan år 2000 använder bara Väst utarmat uran i ammunition:

“Runt år 2000 tittade ryssarna sig omkring och sa: ‘Såg ni vad som hände när NATO vid trettiotusen tillfällen använde utarmat uran i Kosovo?’

Resultatet är bland annat höga nivåer av leukemi. Människor fickcancer eftersom de exponerats av utarmat uran.

‘Såg ni vad som hände i Irak där tusentals med deformerade barn?’

Ryssarna förbjöd utarmat uran … “

NewsVoice skrev idag att Storbritanniens försvarsminister under en parlamentarisk frågestund den 20 mars 2023 bekräftade att de fjorton stridsvagnar landet planerar att sända till Zelensky-regimen i Kiev kommer att beväpnas med ammunition som innehåller utarmat uran.

Professor Chris Busby har tidigare kritiserats för att han påstås ha överdrivit riskerna med de radioaktiva läckorna från kärnkrafthaveriet i Fukushima 2011. Japanen Toru Bové skrev en serie artiklar för NewsVoice om olyckans efterverkningar på miljö och folkhälsa.

Källor och relaterat

Strålningsskador från när NATO bombade Jugoslavien 78 dagar i sträck

Dokumentär från Al Jazeera om skador på nyfödda barn i Fallujah skapade av amerikanskt utarmat uran

ArcanumSkolan 2024

Utarmat uran, "depleted uranium" (DU), är avfall från anrikning av natururan till kärnbränsle eller vapen. Natururan består till 99,28% av 238U och 0,72% 235U och en mindre mängd 234U, vilka är klyvbara. Vid anrikning till reaktorbränsle ska halten 235U ökas till 3-5%, till kärnvapen upp till 90%. Avfallet består nästan uteslutande av 238U. Samtliga isotoper är radioaktiva och emitterar till större delen α-strålning med kort räckvidd och låg penetrationsförmåga (α-strålning tränger inte igenom vanligt skrivpapper och inte heller människohud). - Wikipedia

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq