Expert varnar: Utarmat uran används sannolikt redan i Ukrainakriget

NewsVoice går som första media i Sverige ut med denna varning om att utarmat uran sannolikt redan används i kriget i Ukraina. Professor Chris Busby: "Om allmänheten verkligen förstod vad som sker med miljön som ett resultat av konflikten i Ukraina skulle kriget redan ha stoppats".

publicerad 24 mars 2023
- Kristoffer Hell
Utarmat uran ger fosterskador. Foto: Aljazeera.com
Utarmat uran ger fosterskador.

I en vetenskaplig rapport som för närvarande peer-reviewas presenterar den brittiska professorn Chris Busby fynd som indikerar att utarmat uran redan kan ha använts i Ukrainakriget från start och att detta innebär en betydande risk för folkhälsan i hela Europa.

NewsVoice kontaktade kemiprofessor Chris Busby. Han skriver:

“Data för perioden november 2017 till november 2022 erhölls från ‘Atomic Weapons Establishment’ i Aldermaston [den brittiska myndigheten AWE] för att utröna om en ökning av uran i samband med Ukraina kriget kan detekteras.

Resultat från nio luft provtagningsstationer utplacerade på plats vid AWE och på andra orter påvisar existensen av signifikant ökade nivåer av uran vid alla nio provstationerna, en ökningen som började i februari 2022 när kriget startade.

Resultatet har betydande konsekvenser för folkhälsan i Storbritannien och Europa.”

Diagrammet nedan visar hur strålningsnivåerna i Storbritannien har skjutit i höjden sedan kriget började:

Busby, Uraniumin AWE filters

Det militära narrativet i Väst är att eftersom utarmat uran har en hög densitet, det vill säga är tungt, faller det radioaktiva damm som skapas snabbt till marken inom en radie på mindre än bara tio meter från platsen där vapnet träffade sitt mål.

Civil forskning pekar dock på ett annat scenario: att användandet av utarmat uran i ammunition vid en träff skapar moln av radioaktiva partiklar som färdas stora avstånd och skadar och dödar människor långt bort från slagfältet.

Den här obehagliga möjligheten har bekräftats i krigszoner som Irak 1991 och 2003-2011 och på Balkan i slutet av 1990-talet, och som resulterat i epidemier med födelsedefekter och ett skyhögt antal av cancerfall, vilket mynnar ut i frågan varför FN inte redan har kriminaliserat vapensystem med utarmat uran?

Professor Chris Busby. Privat foto
Professor Chris Busby. Privat foto

Professor Chris Busby:

“Frågan om spridningen av aerosoler bestående av uran på slagfält är av avsevärt juridiskt intresse, eftersom ett radioaktivt vapen som resulterar i gränslös nedsmutsning av hela samhällen, både i landet där vapnet används, men också utanför, är kandidat för att stämplas som ett vapen som utskiljningslöst slår mot allt och alla.”

“Om allmänheten verkligen förstod vad som sker med miljön som ett resultat av konflikten i Ukraina skulle kriget redan ha stoppats”.

Vilken sida i kriget i Ukraina är då ansvarigt för de ökande strålningsnivåerna i Storbritannien?

I en ny intervju förklarar den tidigare marinkårssoldaten och vapeninspektören Scott Ritter att sedan år 2000 använder bara Väst utarmat uran i ammunition:

“Runt år 2000 tittade ryssarna sig omkring och sa: ‘Såg ni vad som hände när NATO vid trettiotusen tillfällen använde utarmat uran i Kosovo?’

Resultatet är bland annat höga nivåer av leukemi. Människor fickcancer eftersom de exponerats av utarmat uran.

‘Såg ni vad som hände i Irak där tusentals med deformerade barn?’

Ryssarna förbjöd utarmat uran … “

NewsVoice skrev idag att Storbritanniens försvarsminister under en parlamentarisk frågestund den 20 mars 2023 bekräftade att de fjorton stridsvagnar landet planerar att sända till Zelensky-regimen i Kiev kommer att beväpnas med ammunition som innehåller utarmat uran.

Professor Chris Busby har tidigare kritiserats för att han påstås ha överdrivit riskerna med de radioaktiva läckorna från kärnkrafthaveriet i Fukushima 2011. Japanen Toru Bové skrev en serie artiklar för NewsVoice om olyckans efterverkningar på miljö och folkhälsa.

Källor och relaterat

Strålningsskador från när NATO bombade Jugoslavien 78 dagar i sträck

Dokumentär från Al Jazeera om skador på nyfödda barn i Fallujah skapade av amerikanskt utarmat uran


Utarmat uran, "depleted uranium" (DU), är avfall från anrikning av natururan till kärnbränsle eller vapen. Natururan består till 99,28% av 238U och 0,72% 235U och en mindre mängd 234U, vilka är klyvbara. Vid anrikning till reaktorbränsle ska halten 235U ökas till 3-5%, till kärnvapen upp till 90%. Avfallet består nästan uteslutande av 238U. Samtliga isotoper är radioaktiva och emitterar till större delen α-strålning med kort räckvidd och låg penetrationsförmåga (α-strålning tränger inte igenom vanligt skrivpapper och inte heller människohud). - Wikipedia

Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vad händer med de jordbruksprodukter som i framtiden skall växa i den uransmittade åkerjorden. Kommer de att kunna säljas?

 • EU är en löjeväckande union! De ska alltså förbjuda bly i jaktammunition men protesterar inte mot att utarmat uran används i krigen de finansierar och deltar i? Idiotin är som vanligt monumental precis som hyckleriet bland mupparna i Bryssel.

 • Man kan andas in Uran som aerosoler så att det fastnar i lungorna
  Koncentrationen faller med höjden för ensamma Uranatomer så att statistiskt 37% är kvar på höjden 1000m
  För ett korn bestående av 1000 Uranatomer är 37% kvar vid 1m. Och det gäller ju relativt havsytan så det borde vara bättre att bo högt och dåligt i dalgångar
  Och korn som är stora nog för att ses med blotta ögat faller snabbt till marken. Bara små nanopartiklar av Uran kan andas in.

  Cancer beror efter vad jag förstår bla av att transkriberingen av DNAs information kan fallera även om DNAt självt är oförändrat. Och gifter i födan kan störa ribosomernas funktion. Därför föreställer jag mig att allvarliga missbildningar i ett befruktat ägg eller i spermier som befruktade det i en gravid kvinna kanske beror på sån förgiftning. Lungorna är fulla av fina kapillärer så där kan alfapartiklars strålning antagligen alstra förgiftning av blodet som passerar kapillärerna.
  Jag är ingen expert men jag saknar information från överheten om sånt här så jag spånar lite
  Tillägg:
  Uran-dammet förekommer antagligen som Uranoxid UO2 (eller UO4, UO5?) och annat så höjdangivelserna blir i så fall ngt lägre. Men det vore av intresse med empiriska data på vilken form dammet har

  • Urans strålning är inte säkert extra skadligt för genetiken. I varje fall inte i den utsträckning de flesta föreställer sig. Genetiken är oerhört stabil och vid minsta skada spontanaborteras fostret. Vid t ex växtförädling, så blev utfallet av mutationer väldigt begränsat, medan däremot utfallet av strålning på “röntgen-nivå” gav mängder med mutationer. Detta innebär att mobil kommunikation kan misstänkas (frågan är omdebaterad) ge allvarligare skador än bestrålning via uran.
   I Nyasaland, Afrika, lever en tät befolkning i ett floddelta. Under 10000-tals år har i deltat lagrats enormt mycket radioaktiva produkter, inte minst uran. Vid undersökningar förväntades det att hitta massor av fosterskador, men så var inte fallet.

   • Mobil strålning är ickejoniserande medan röntgen är joniserande. Och röntgenstrålningen kan, om den är tillräckligt stark råka skada DNAmolekylen på två ställen samtidigt vilket kan sätta systemets självrättande funktion ur spel.
    Men lägg märke till att jag ovan faktiskt skrev att det kanske inte var DNA i sig som var skadat utan dess transkribering som kan tänkas vara skadad av en förgiftad metabolism. Det är viktigt eftersom det kan innebära att en avgiftningsmetod kan förhindra en del missbildningar om den sätts in omedelbart.

    • Det verkar i princip endast vara under några veckor som foster när ett foster skadas allvarligt av radioaktivitét. När antalet celler är tillräckligt dödas skadade celler och nya tar över, dock inte hjärnan. I en vanlig cell där dna skadas sker inga missbildningar i varje fall hos vuxna, utan kroppen sovrar bort skadade celler. Cellers dna kan skada oavsett radioaktivitét eller inte. När kroppens reparationer inte klarar av skadan, så kan det bli cancer. Glöm inte effekterna av röntgenstrålning, som jag sett verkligen skadar könsceller.

 • detta kan ju göra UA:s jordbruksprodukter värdelösa och detta från världens bästa åkerjord. Och all denna TNT i granater är knappast ogifta de heller.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *