Avdollarisering raserar USA:s unipolära strävan

publicerad 8 maj 2023
- av Torbjörn Sassersson red.
Avdollarisering. Licens: Pixabay.com
Temabild: Avdollarisering.

De stora globala ekonomierna förändras genom avdollarisering. Dollarn förlorar sin reservstatus i snabbare takt än vad de flesta förstått. Trenden har pågått länge. Enligt en IMF:s undersökning sjönk centralbankernas andel av reserverna i amerikanska dollar från 71 procent 1999 till 59 procent 2021. Nu eskalerar avdollariseringen.

Dollarn har varit världens primära reservvaluta sedan andra världskriget.

Avdollarisering (De-Dollarization) innebär att länder minskar sitt beroende av den amerikanska dollarn som reservvaluta, växelmedel eller som räkneenhet. Processen innebär den amerikanska dollarn ersätts som den primära valutan för internationella transaktioner.

"En karaktärisering av utvecklingen av det internationella reservsystemet under de senaste 20 åren är således en gradvis rörelse bort från dollarn" - IMF

Avdollarisering är ett försök i olika länder att minska effekterna av USA:s ekonomiska och finansiella politik för att därmed öka oberoendet av USA.

Avdollariseringsprocessen drivs på av geopolitiska spänningar, tillväxten av nya ekonomiska makter, framväxten av nya finansiella instrument och för att minska kostnaderna vid internationella transaktioner.

Avdollarisering gör mindre länder starkare

En viktig geopolitisk faktor är anstängningarna att röra sig bort från en unipolär värld där USA är den centrala supermakten till en multipolär värld med många starka nationer. Många länder i framför allt Mellanöstern, Asien och Sydamerika är trötta på USA:s predatoriska imperialism.

Läs mer: Ryssland kämpar för en multipolär värld och alla länders rätt att slippa härskande supermakter

En avdollarisering skulle få betydande negativa konsekvenser för den amerikanska dollarn och USA:s ekonomi. Om dollarn ersätts som den primära reservvalutan kan inte den amerikanska ekonomin längre dra nytta av privilegiet att ha dollarn som världens ledande reservvaluta, skriver Medium.

Detta privilegium har gjort det möjligt för USA att låna pengar till billigare priser än andra länder och har gjort det möjligt för USA att upprätthålla en stark och stabil ekonomi. Avdollarisering leder tvärtom till högre räntor, en svagare amerikansk dollar och en långsammare ekonomisk tillväxt för USA.

Radhika Desai, professor vid institutionen för politiska studier vid University of Manitoba i Winnipeg, Kanada, och chef för Geopolitical Economy Research Group skriver i en artikel i RT att nya bilaterala avtal om handel och utlåning i andra valutor än den amerikanska dollarn växer fram.

Hon nämner att stora köpare och säljare av olja i Moskva, Riyad, Peking och New Delhi nu går med på att handla med olja i andra valutor än dollar.

Pakistan kommer troligen att betala för leveranser av råolja från Ryssland i kinesiska yuan, rapporterade lokala medier på lördagen med hänvisning till regeringskällor, enligt RT. I januari nådde Moskva och Islamabad "konceptuella" avtal om leveranser av rysk olja och oljeprodukter till Pakistan.

Dessa nya typer av avtal förstör en av de viktigaste pelarna för dollardominansen sedan OPEC fyrdubblade och sedan fördubblade oljepriserna på 1970-talet, vilket gav länder runt om i världen en viktig anledning att efterfråga och behålla dollar, förklarar Radhika Desai.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor och relaterat