Dr Sucharit Bhakdi friades i rätten – ifrågasatte narrativet om de experimentella covidvaccinerna

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 maj 2023
- NewsVoice redaktion
Sucharit Bhakdi. Foto: Taylor Hudak
Sucharit Bhakdi. Foto: Taylor Hudak

Dr Sucharit Bhakdi friades i rätten i Tyskland. Bhakdi hade ifrågasatt narrativet om de experimentella covidvaccinerna som enda lösningen på covidkrisen. Anklagalsen som riktades mot Bahkdi baserades på att han jämfört covidförtrycket med förföljelsen av judar under andra världskriget.

Tusentals forskare och läkare som varnade för ett genetiskt experiment på mänskligheten tystades runt om i världen. Många licenser drogs in och några till och med skickades i fängelse.

Sucharit Bhakdi har sedan början på covidkrisen inbjudit till dialog, men majoriteten av forskare, politiker och journalister vägrade att lyssna eller diskutera sakfrågorna, skriver World Council for Health.

Istället byggdes rädslan upp i världen och alla förväntandes följa de utstakade protokollen och berättandet. De som ifrågasatte blev av med sina jobb och pekades ut som vaccinskeptiker och oansvariga. Mänskligheten försattes i rädsla. Vi tränades i att överreagera, inaktivera vårt rationella tänkande och hemfalla åt irrationella instinkter för att inte hamna i ett utanförskap.

Professor Bhakdi påstods ha brutit mot tysk lag genom att han ska ha bagatelliserat förintelsen, vilket i Tyskland är ett brott som kan bestraffas med upp till fem års fängelse. Intressant nog var ingen av hans vetenskapliga slutsatser om faran med injektionerna föremål för rättegången, skriver World Council for Health.

“Alla som personligen har träffat professor Bhakdi vet att hans djupa kärlek till mänskligheten utesluter fördomar, hat eller moraliska felaktigheter. Anklagelserna mot honom togs helt ur sitt sammanhang, och advokaterna medgav i rättssalen att de inte hade lyssnat på hela intervjun, ur vilken endast två meningar togs för att bygga upp anklagelserna.”

“Otaliga läkare, sjuksköterskor och forskare har bevittnat den uppenbara ineffektiviteten och farorna med detta medicinska experiment, det så kallade Covid-19-vaccinet.”

“För ett år sedan kunde många ha antagit godartade, men okunniga motiv för att rädda mänskligheten från ett hot, men vi vet nu att med så många betydande säkerhetssignaler som visar på allvarliga risker skulle alla andra läkemedel omedelbart ha tagits bort från marknaden. Men eftersom injektionerna och, i vissa länder, till och med mandaten fortsätter, måste vi ifrågasätta de verkliga motiven bakom detta experiment.”

“Mer än tusen studier visar att denna injektion är farlig för gravida kvinnor, foster, barn och oss alla. Inte ens upptäckten av plasmidkontaminering i injektionsflaskorna och den potentiella livslånga produktionen av mRNA och giftiga viruspartiklar i våra kroppar har stoppat dessa injektioner.”

Läs mer: Dr Sucharit Bhakdi: covidvaccinerna är genförändrande

Sammanställning och översättning: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *