Energi- och näringsminister Ebba Busch står värd för europeisk policykonferens om deeptech

publicerad 31 maj 2023
Ebba Busch. Foto: Per Pettersson. Licens: CC BY 2.0
Ebba Busch.

Den 1-2 juni står det svenska ordförandeskapet värd för en policykonferens om deeptech på Arlanda XPO. Att bidra till goda förutsättningar för deeptech-företag att etableras och växa i Europa ligger i linje med regeringens mål att stärka förutsättningarna för innovation och förnyelse.

”Den globala industrin står vid ett vägskäl. Många branscher som drivs av den gröna och digitala omställningen genomgår nu en fundamental förändring. Bilindustrin är ett utmärkt exempel på denna transformation, där komplexa värdekedjor som involverar 100-tals underleverantörer nu behöver anpassa sig till produktionen av elbilar. För att klara av denna omställning krävs nya partners och underleverantörer. Deeptech handlar om att bygga upp det ekosystem av kunskap och produktionsförmåga som kommer att utgöra basen för Sveriges och Europas framtida industri”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Konferensen anordnas för att skapa ett forum för policydialog inom ramen för den nya europeiska innovationsagendan och handlingsplanen för immateriella rättigheter (APIP).

Under konferensen diskuteras bland annat betydelsen av forskningsintensiva företag för den gröna och digitala omvandlingen, hur samverkan mellan små forskningsintensiva företag, stora företag och den akademiska världen kan stärkas, strategisk användning och hantering av immateriella tillgångar, samt finansiering för tillväxt i Europa.

De 500 inbjudna delegaterna är en dynamisk blandning av företrädare på hög nivå från EU-kommissionen och EU-organisationer. Bland delegaterna finns även beslutsfattare från EU:s medlemsländer, innovationsekosystemet, deeptech-företag, riskkapital och industri.

Text: Andia Gemsjö, pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq