De havsbaserade vindkraftsparkerna Galene och Kattegatt Syd beviljas tillstånd

publicerad 16 maj 2023
- Gästskribent
Havsbaserade vindkraftverk. Foto: Nicholas Doherty. Licens: Unsplash.com
Havsbaserade vindkraftverk.

Regeringen har beslutat att ge tillstånd till Galene och Vattenfall Syd att bygga och driva två vindkraftsparker utanför Sveriges territorialvatten utanför Varberg respektive Falkenberg.

“Vi ger nu grönt ljus för bygget av två nya vindkraftsparker till havs längs västkusten, utanför Varberg och Falkenberg. Totalt rör det sig om ett hundratal vindkraftverk som kommer bidra med fossilfri el i en region med stark tillväxt och stort behov av ny och ren energi”, säger statsminister Ulf Kristersson.

“Vi skapar nu förutsättningar för produktion av el, som är efterlängtad av företag i södra och västra Sverige, så att de kan ställa om från fossil till fossilfri produktion. Dessa två nya vindkraftsparker beräknas bidra med 6,5 TWh till elproduktionen i sydvästra Sverige, där behoven av mer fossilfri el är som störst”, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

“Vi är i ett svårt energimässigt läge där alla goda krafter behövs. Sveriges hushåll och företag har haft det tufft, inte minst under den gångna vintern. Vi rustar nu för att kunna möta den kommande vintern. Men för att kunna ta oss ur energikrisen långsiktigt finns det inga snabba vägar framåt – vi behöver återbygga ett robust elsystem igen. Kombinationen av olika kraftslags styrkor gör oss starka”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Kattegatt Syd som kommer att byggas ca 25 km väster om Falkenberg omfattar upp till 80 vindkraftverk i ett område på 122 kvadratkilometer. Galene som kommer att byggas ca 21 km väster om Varberg, omfattar upp till 21 vindkraftverk i ett område på 42 kvadratkilometer.

ArcanumSkolan 2024
vindkraftsparker-2023
Vindkraftsparker i Sverige 2023-2030. Bild: Regeringen.se

De två vindkraftsparkerna kommer, när de är fullt utbyggda, att kunna leverera upp till 6,5 TWh el per år. Det motsvarar elanvändningen för ca en miljon hushåll, eller elproduktionen från en stor kärnkraftsreaktor.

Ärendena om de två nya vindkraftsparkerna har beretts av länsstyrelsen i Hallands län som också lämnat s.k. Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av de båda vindkraftsparkerna.

Besluten för parkerna ska säkerställa bland annat hindermarkering, restriktioner ska ta hänsyn till t.ex. fladdermöss och fåglar, liksom för yrkesfiske. En beredskaps- och räddningsplan ska finnas samt åtgärder för säkerhet, återvinning och avveckling i framtiden.

Men innan parkerna kan börja byggas krävs bland annat beslut om tillstånd att lägga ut undervattenskablar för att binda ihop vindkraftsparkerna med fastlandets stamnät för distribution av el. Kattegatt Syd har redan intentionsavtal med Svenska Kraftnät om anslutning till stamnätet.

Text: Niki Westerberg, pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och Marcus Jonsson, pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Nu när Afrika mer frigör sig från slaveriet, kommer de afrikanska gruvarbetarna (barnen) kräva liknande löner, som övriga världen och då kan vi säga adjö till batterier i storskalan. Då får vi inrikta oss på vätgastillverkning och då kommer likström i bilden. Syrgasen kan användas på annat håll, medan vätgasen går till transporterna och “avgaserna” kan motverka torka. Då kan det hela bli en vinn vinn sits, medan batterispåret är en miljö-fördärvning av mått.

 • Det är bara att beklaga att fler vindkraftverk byggs som förstör natur och kapital. Alla partier verkar för vindkraft tydligen.

 • Mer, mer, mer!

  Verkar vara mantrat idag. “Fossilfri energi”?

  Vi måste bygga vindkraftverk, och då måste vi ha metaller. För att bryta och raffinera metaller måste vi göra om gruvindustrin till “fossilfri” naturligtvis. Så alla tunga fordon måste gå på el. Och då krävs ju naturligtvis mer metaller och mer el. Och då måste vi ju ha mer vindkraft till elen, eller solpaneler, eller annan “fossilfri” el. Och då behöver vi ju ännu mer metaller. Och så behöver ju allt anslutas till nätet, och nätet byggas ut för att skicka strömmen (med stora förluster) kors och tvärs. Och då behövs ju ännu mer metaller naturligtvis.

  Mer, mer, mer! We need more…….

  Allt man lyckats med hittils är ju att öka CO2 utsläppen. Det hela är ju bara löjligt. Och sen för att övervaka varenda medborgares utsläpp av CO2 måste elen var given sekund övervakas. Och då behövs ju nya mätare, gärna med trådlös uppkoppling. Så behövs mer metaller till utbyggnaden av ett sådant elnät, samt att avläsning och sparndet av uppgifterna hela tiden drar mer el. Nya serverhallar osv. Klimatkarusellen spinner med full kraft.

  En “fossilfri” regering utan reptiler vore väl en bättre lösning? En grupp människor med några fler hjärnceller än den gängse huggormen som hugger på varje nytt modeord som ploppar upp. Klimatsekten verkar vara största hittils i historien. Ett intressant fenomen, om det inte vore för den totala katastrof man skapar.

 • Och vem står för kostnaden när dessa tjänat ut om si så där – 10 år? De som är insatta i havsbaserad vindkraft vet att det är ständiga underhållsarbeten till höga kostnader. Det torde vara inte helt ointressant av att få ta del av vad kostnaden per kwh är då snurran tjänat ut? De säger att när det är fullt utbyggt ska kunna leverera 6,5 twh el per år? Man brukar beräkna att den fulla effekten uppnås till omkring 20-21 % enligt brittisk studie. Jo, det var så sant, nedmonteringen av dessa kolosser, bör även de vara med då den totala kostnaden per kwh räknas ut? Kan tänka mig att det är Svaret Petter d.v.s. svenska skattebetalare som står för notan? (som vanligt)

 • DN idag: Lokal kritik mot beslutet om nya vindkraftsparker: ”Kör över sakkunniga”

  “Båda värnar de Kattegatt, havet utanför Hallandskustens vidsträckta stränder. Men medan föreningen Rädda Hallandskusten beklagar regeringens klartecken till vindkraftsparkerna är den lokala Naturskyddsföreningen nöjd.

  – Vi är positiva. Det finns ingen lösning som inte innebär skador av något slag, men de ska vara så små som möjligt, säger Naturskyddsföreningen Hallands ordförande Anders Tullander.”

  dn.se/ekonomi/lokal-kritik-mot-beslutet-om-nya-vindkraftsparker-kor-over-sakkunniga/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *