Jacob Nordangård: FN ska styra över oss alla i den nya multipolära världen

"Vi överlåter åt FN att stänga ner vårt samhälle"

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 maj 2023
- NewsVoice redaktion
António Guterres och Jacob Nordangård
António Guterres och Jacob Nordangård.

Jacob Nordangård skrev boken ”Den digitala världshjärnan” om hur AI och teknologier blir centrala faktorer i en ny multipolär värld efter att USA klivit ner som supermakt. Förenta Nationerna ska få en central styrande roll, enligt en tidigare amerikansk säkerhetsrådgivare.

 

Zbigniew Brzezinski var en tidigare säkerhetsrådgivare åt president Jimmy Carter som på 1990-talet som skrev boken The Grand Chessboard. Han ansåg att USA som unipolär stat kommer att tvingas träda tillbaka, men att USA:s roll i världen är att förbereda för den nya världsordning som ska ta över efter USA:s imperialistiska era, berättar Nordangård.

Den nya världen kommer att bli en multipolär värld där Förenta Nationerna ska få en central roll, enligt Brzezinski. Inom FN skapas redan nu en slags ”nödlägesplattform” som ska användas som ett globalt redskap för att hantera olika länders befolkningar vid diverse nödlägen.

Brzezinski har varit hjärnan av mycket av den utrikespolitik som USA fört. Han hade en mycket viktig roll till att öppna upp Kina för handel med Väst, säger Jacob Nordangård under en intervju på SwebbTV.

”Att USA har haft ett så stort intresse i Ukraina beror på att det är en central del av den stora landmassan Eurasien. Ukraina är ett så kallat ”hjärtland” beskriver Nordangård. Det förra stora paradigmskiftet var efter andra världskriget. USA tog då över rollen som världsledare efter England. Den stora handelsvalutan blev dollar i stället för pund.” – SwebbTV

Jacob Nordangård säger att nu har vi ett krig och samtidigt genomförs stora förändringar av världsordningen och den så kallade ”nödlägesplattformen” skapas. Denna överstatliga plattform ska införa reformer som alla länder måste åtlyda där man bakar ihop klimatet med pandemier för att kunna ”förutspå” nya pandemier pga det förändrade klimatet.

En pandemin är endast ett sätt för hur den nya nödlägesplattformen kan utlösas, säger Nordangård, och fortsätter med att beskriva hur en nätverksstyrning exekveras där nyckelpersoner inom särskilda områden från olika länder samlas för att få instruktioner om hur de ska agera om och när en ny pandemi (eller annan katastrof), inträffar.

Det sätts ihop diverse styrdokument så att ingen stat ska kunna agera självständigt. Högsta beslutande makt för att dra igång en sådan styrd händelseutveckling är FN:s generalsekreterare, som för närvarande är António Guterres.

Relaterat och källa

Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe
Annons: Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq