Livsmedelsverket inför inte maxgränser för vitaminer och mineraler i Sverige

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 maj 2023
- NewsVoice redaktion
Kosttillskott, vitaminer, mineraler. Foto: Helen Ross. Licens: Elements.envato.com
Livsmedelsverket inför inte maxgränser för vitaminer och mineraler i Sverige.

Livsmedelsverket backar från sitt förslag om att införa maxgränser för vitaminer och mineraler i Sverige. ”Det skydd svenska maxvärden för D-vitamin och jod skulle ge för konsumenterna är inte proportionerligt sett till påverkan på handel och företag”, skriver myndigheten.

Livsmedelsverket, meddelade den 5:e maj 2023:

”Livsmedelsverket drar tillbaka sitt förslag om att införa maxvärden för D-vitamin och jod i kosttillskott i Sverige. Företagen bör se till att den rekommenderade dagliga dosen av ett kosttillskott inte har så högt innehåll att det kan utgöra en fara för konsumenterna”.

”Livsmedelsverket har bedömt att det skydd som nationella maxvärden skulle kunna ge konsumenter inte är så högt att den motiverar en sådan regeländring.

Det skydd svenska maxvärden för D-vitamin och jod skulle ge för konsumenterna är inte proportionerligt sett till påverkan på handel och företag.

Med det som grund beslutade Livsmedelsverket att dra tillbaka förslaget om maxvärden för D-vitamin och jod i kosttillskott.”

Mats Nilsson och Peter Hencz på branschorganisationen Svensk Egenvård som skickade in ett remissvar till Livsmedelsverket kommenterar:

”Det är med stor glädje och lättnad jag tar emot beskedet att förslaget om maxgränser nu dragits tillbaka”, säger branschorganisationen Svensk Egenvårds ordförande Peter Hencz i en kommentar till beslutet.

”Det hade drabbat svenska företag hårt om beslutet genomförts och vi haft ett annat regelverk än företag från andra länder.”

”Även svenska konsumenter är vinnare idag då de även fortsättningsvis kan köpa säkra produkter av god kvalitet i svenska butiker och på svenska hemsidor”, menar Peter Hencz.

Maxgränser för vitaminer och mineraler i Sverige lades ner

Mats Nilsson och Peter Hencz förklarar hur utredningen gick till. 2017 gav den dåvarande regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att utreda om maxgränser för vitaminer och mineraler skulle införas i Sverige.

Två år senare genomfördes en konsekvensutredning där Svensk Egenvård anförde att två saker oundvikligen kommer att ske om nationella maxgränser införs:

  1. Svenska företag drabbas då de inte tillåts sälja sina produkter på samma villkor som andra europeiska företag vilket leder till att arbetstillfällen och skatteintäkter försvinner.
  2. Svenska konsumenter kommer att köpa sina produkter från utländska sajter vilket innebär att kontrollen och säkerheten försämras.

Trots invändningarna skickades ändå 2020 ett förslag ut på remiss som innebar att Sverige skulle införa maxgränser. Svensk Egenvård kritiserade bristerna i det vetenskapliga underlaget som Livsmedelsverket hänvisade till och underströk att maxgränser inte kan införas utan uttryckligt stöd i gällande EU-rätt.

Livsmedelsverket kom då 2022 med ett nytt nedbantat förslag med endast två maxvärden, men även detta förslag drogs tillbaka.

Mats Nilsson och Peter Hencz:

”Då de svenska kosttillskottsföreskrifterna nu notifieras hos EU är projektet med nationella maxgränser äntligen nedlagt.”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq