Regeringshunden styrs av sin svans Sverigedemokraterna som inte tar klimathotet på allvar

Hans Sternlycke (1942-) var tidigare medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Han arbetar för ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelsen. Hans skriver om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och hållbarhet.
publicerad 20 maj 2023
- Hans Sternlycke
Jimmie Åkessons tal till nationen 26 mars 2020
Jimmie Åkesson, 2020.

Att Sverige till 2030 skall ha minskat koldioxidutsläppen med 70 procent är alla partier överens om. Alla utom Sverigedemokraterna, som vill utreda om vi kan strunta i EU:s dekret om klimat och miljö. De borgerliga säger det fortfarande, trots att regeringens beslut gått på tvärs mot detta. Det visar att SD inte tar klimathotet på riktigt allvar.

Deras miljömedvetande har blivit hycklande munväder. Sverige var ett föregångsland. Nu är det EU som driver aktiv miljöpolitik och Sverige som bromsar. Regeringshunden styrs av sin svans SD.

Regeringen vann valet på att lova sänkt drivmedelsskatt. Av den skattesänkningen blev det bara några ören kvar när marknadspriset höjts. Nu skall det minskas genom att reduktionsplikten, iblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel, sänks till sex procent från 7,6 respektive 30,5 procent och inte höjs som planerat.

Det är vad vad SD gick till val på. Den gradvis höjda reduktionsplikten hade betytt långt mer för att uppnå klimatmålet 2030 än alla elbilar.

Förkastandet av utredningsförslaget om avståndsbaserat reseavdrag och att istället ha kvar det gamla bilavdraget och höja det till 25 kronor milen, trots att det lär ha lett till 30 procent fusk och mest varit stöd för välbeställda män i storstäder, inte kvinnor och inte landsbygd, men kommer att leda till fortsatt hög bilanvändning.

Att regeringen slopade elbilsstödet på 70.000 kronor var ingen större förlust. Det var socialt orättvist, och driftskostnaden är så mycket lägre att det fortfarande är lönsamt att köra elbil.

Det är tveksamt om elbilar minskar koldioxidbelastningen över livstiden med den stora energimängd som krävs för att göra batterier och med miljöbelastningen av att bryta de sällsynta metallerna till dem.

Elektrifiering av vägarna har trots det haussats upp av alla partier till att vara det som får Sverige att klara klimatmålet, vilket kräver stora infrastrukturinvesteringar i produktion och distribution av el. Det uppskattas kräva 26 TWh mer el, en femtedel mer än vad vi använder idag.

Järnväg övervägs inte, trots att tåget bara kräver en tredjedel i energi mot att resa med personbil eller att frakta med lastbil – även om de är eldrivna

Samtidigt rustas järnvägen ned. Regeringen har tagit 750 miljoner kronor från underhåll av den och flyttat till väg och stoppat bygge av Nya stambanorna, även om de var nödvändiga för att tredubbla kapaciteten på de gamla stambanorna genom jämnare hastigheter där, och att de blir så lönsamma att de kan betalas med lån och byggas snabbt som banor på bro. Det innebär att Sverige förlorar 100 miljarder kronor i uteblivna EU-bidrag för banbyggen.

Trafikverket har skapat myten att höghastighetståg är dyra och olönsamma, när det i verkligheten är tvärtom, med sin felaktiga trafikanalysmodell som bara ger halva resandet mot med en mer rättvisande prognos som bättre stämmer med internationell erfarenheter. Trafikverkets prognoser har återkommande misslyckats. Ändå får de styra investeringarna.

I den senaste spåddes flyget öka med 24 procent till 2010 när verkligheten blev minskning med sex procent. Personbilstrafiken troddes öka med 29 procent när verkligheten blev 13. Tågresor ökade med 59 procent mot påstådda 20.

Lastbilstrafiken antogs växa 38 procent när verkligheten blev minskning med en procent, medan godstågstrafiken ökade dubbelt så mycket som som spådda 11 procent. Ändå prognosticerar man från i år till 2040 fortfarande dubblad biltrafik trots att EU vill att den skall halveras.

Järnvägnätet klarar en miljon tåg utan förseningar. Idag är järnvägens tillförlitlighet bland de lägsta i Europa. Till 2040 behövs kapacitet för två miljoner tåg. Utan snabba investeringar blir det en krasch. Miljö och fakta talar för järnväg. Det är dags för politiker att lyssna.

Text: Hans Sternlycke


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq