Regeringshunden styrs av sin svans Sverigedemokraterna som inte tar klimathotet på allvar

publicerad 20 maj 2023
- Hans Sternlycke
Jimmie Åkessons tal till nationen 26 mars 2020
Jimmie Åkesson, 2020.

Att Sverige till 2030 skall ha minskat koldioxidutsläppen med 70 procent är alla partier överens om. Alla utom Sverigedemokraterna, som vill utreda om vi kan strunta i EU:s dekret om klimat och miljö. De borgerliga säger det fortfarande, trots att regeringens beslut gått på tvärs mot detta. Det visar att SD inte tar klimathotet på riktigt allvar.

Deras miljömedvetande har blivit hycklande munväder. Sverige var ett föregångsland. Nu är det EU som driver aktiv miljöpolitik och Sverige som bromsar. Regeringshunden styrs av sin svans SD.

Regeringen vann valet på att lova sänkt drivmedelsskatt. Av den skattesänkningen blev det bara några ören kvar när marknadspriset höjts. Nu skall det minskas genom att reduktionsplikten, iblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel, sänks till sex procent från 7,6 respektive 30,5 procent och inte höjs som planerat.

Det är vad vad SD gick till val på. Den gradvis höjda reduktionsplikten hade betytt långt mer för att uppnå klimatmålet 2030 än alla elbilar.

Förkastandet av utredningsförslaget om avståndsbaserat reseavdrag och att istället ha kvar det gamla bilavdraget och höja det till 25 kronor milen, trots att det lär ha lett till 30 procent fusk och mest varit stöd för välbeställda män i storstäder, inte kvinnor och inte landsbygd, men kommer att leda till fortsatt hög bilanvändning.

Att regeringen slopade elbilsstödet på 70.000 kronor var ingen större förlust. Det var socialt orättvist, och driftskostnaden är så mycket lägre att det fortfarande är lönsamt att köra elbil.

Det är tveksamt om elbilar minskar koldioxidbelastningen över livstiden med den stora energimängd som krävs för att göra batterier och med miljöbelastningen av att bryta de sällsynta metallerna till dem.

Elektrifiering av vägarna har trots det haussats upp av alla partier till att vara det som får Sverige att klara klimatmålet, vilket kräver stora infrastrukturinvesteringar i produktion och distribution av el. Det uppskattas kräva 26 TWh mer el, en femtedel mer än vad vi använder idag.

Järnväg övervägs inte, trots att tåget bara kräver en tredjedel i energi mot att resa med personbil eller att frakta med lastbil – även om de är eldrivna

Samtidigt rustas järnvägen ned. Regeringen har tagit 750 miljoner kronor från underhåll av den och flyttat till väg och stoppat bygge av Nya stambanorna, även om de var nödvändiga för att tredubbla kapaciteten på de gamla stambanorna genom jämnare hastigheter där, och att de blir så lönsamma att de kan betalas med lån och byggas snabbt som banor på bro. Det innebär att Sverige förlorar 100 miljarder kronor i uteblivna EU-bidrag för banbyggen.

Trafikverket har skapat myten att höghastighetståg är dyra och olönsamma, när det i verkligheten är tvärtom, med sin felaktiga trafikanalysmodell som bara ger halva resandet mot med en mer rättvisande prognos som bättre stämmer med internationell erfarenheter. Trafikverkets prognoser har återkommande misslyckats. Ändå får de styra investeringarna.

I den senaste spåddes flyget öka med 24 procent till 2010 när verkligheten blev minskning med sex procent. Personbilstrafiken troddes öka med 29 procent när verkligheten blev 13. Tågresor ökade med 59 procent mot påstådda 20.

Lastbilstrafiken antogs växa 38 procent när verkligheten blev minskning med en procent, medan godstågstrafiken ökade dubbelt så mycket som som spådda 11 procent. Ändå prognosticerar man från i år till 2040 fortfarande dubblad biltrafik trots att EU vill att den skall halveras.

Järnvägnätet klarar en miljon tåg utan förseningar. Idag är järnvägens tillförlitlighet bland de lägsta i Europa. Till 2040 behövs kapacitet för två miljoner tåg. Utan snabba investeringar blir det en krasch. Miljö och fakta talar för järnväg. Det är dags för politiker att lyssna.

Text: Hans Sternlycke

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Efter att ha pluggat på universitet i tre omgångar under mitt liv, kan jag konstatera att politiseringen har ökat på vetenskapens bekostnad. Universiteten har blivit indoktrineringsanstalter, inte en arena för fri tanke, lärande eller ett ställe där man kan tänja gränserna för sitt tänkande.

  När jag pluggade miljö och hälsa i början på 90-talet fanns fortfarande en nyfikenhet och förhoppning om att förstå samband som skulle leda till att akademin skulle kunna serva politiken med fakta för att beslut skulle bli så bra som möjligt. Andra vändan, i början på 00-talet, var mer tillrättalagd och aktivismen hade slagit klorna i verksamheten och börjat förvandlingen från vetenskap till “vetenskapsism”. När jag 2020 försökte toppa min utbildning med ett par kurser till inom området klimat blev jag så förbannad av en total blindhet för tingens ordning att jag hoppade av kurserna. Allt var teorier kring ras och sociala strukturer som på inget sätt bör påverka den grundläggande naturvetenskapen som jag trodde att kurserna skulle handla om. Jag hoppade av kurserna, gråtande, för jag blev skiträdd för vart detta leder. Jag insåg också att jag ändå aldrig skulle bli godkänd på dessa kurser eftersom jag bet mig fast i att försöka se på världen så objektivt och balanserat jag kunde, och därmed levererade “fel” svar på inlämningsuppgifterna.

  Eftersom jag även studerat statsvetenskap och intresserar mig särskilt för den del där man studerar politisk filosofi och modeller för beslutsfattande och sund styrning (ett ämne som inte lärs ut längre eftersom politikerna inte vill bli synade i sömmarna och inte budgeterar för sådan verksamhet på universiteten), så ser jag ännu tydligare hur maktbalansen har blivit förskjuten mot det politiskt korrekta. Vi människor är dessutom flockdjur och gör automatiskt saker för att passa in. Därav den galloperande politiska korrektheten. De som verkar kunna tänka själva och ger sig in i politiken måste antingen anpassa sig till läget och följa partipiskan för att avancera och nå de höga poster där de har större påverkansmakt, eller stå på sig och bli tystade och uteslutna. I det senare fallet har de i alla fall integriteten och egenvärdet kvar.

  Framtiden är ju det som är svårast att sia om, och en genomgång av hur många av de senaste decenniernas klimathot som har realiserats blir en väldigt kort lista. Rent statistiskt gäller “30 års väder = en klimatdag”. Klimatet har använts som hotbild sedan 50-talet. Då fanns många farhågor men ytterst lite statistik över jordens klimathistoria. Nu finns det mer, men ändå väldigt mycket mindre än vi skulle behöva för att faktiskt förstå helheten. Det finns en bild av att vetenskapen vet mer än den faktiskt vet. Mätstationer och mätvärden är diskutabla, modeller och teorier har visat sig ha stora fel etc. Vi har ännu inte utrustning för att göra alla de mätningar som behövs för att med säkerhet kunna uttala oss om läget. Och på denna skvalpiga grund byggs politiska luftslott vars bränsle är makt- och kontrollbegär. Rent statistiskt har vi egentligen bara 3 mätpunkter, vilket inte räcker för att dra några slutsatser alls. (Se prof William Happer om mätningar och prof Bob Carter om att det går att bevisa att klimatet blir kallare, varmare eller är oförändrat, enbart med hjälp av hur man väljer att tolka dessa tre mätpunkter.)

  Kort sagt, vi är lurade.

 • Det skrevs väl under en deklaration den 18 feb i år av 1500 forskare runt om i världen varav 25 st ifrån Sverige att jorden inte befinner sej i klimatnödläge.

 • Att det är en Miljöpartist som skrivit gojan till artikel ovan råder det ingen tvekan om. Om newsvoice släpper igenom sådana här alster kan ni glömma allt prat om att gå samman med Nya Dagbladet, vi som är Nya Dagbladets lojalaste läsare kommer inte att gå med på det.

 • Ingen kommner att vilja åka järnväg då pga. massinvandringen ordning och säkerhet inte kan säkerställas på tågen.
  Åkte förr ofta tåg men aldrig numera, nu är det bil som gäller. Din läromästare Reinfelt åker väl inte heller tåg?
  EUs direktiv om koldioxidutsläppen är givna av kommissionärer utan kunskap och med astronomiska löner för att säga det som Soros och WEF ger direktiv om.

  • Klimattugget är enbart fokusförflyttning ifrån dom egentliga och skapta problem ifrån globalisterna. Skräpmaten vi luras i mm är ju ett betydligt större problem. Livsmedelsverken och Big Pharma är ju dom riktiga skurkarna. Där borde ALLT fokus ligga.

  • Oförskämt!!!

   Det här är ju riktiga faktiska mätningar av den fysiska verkligheten.

   Sånt kan vi ju inte hålla på med, vi skall ju ställa upp klimatmodeller, och spekulera.

   Sen att allt de “spekulerat” fram hittils inte stämt är väl en annan femma.

   Mycket bra klipp, men kanske inte det bästa jag sett? Det här är väl lite samma tema, men utan fin i kanten.

   https://www.youtube.com/watch?v=QHxauhxtYtk

 • Jag vill också ha mer betalt bara jag tycker samma som alla/globalister lika klimatsekten och uppvärmningen som står stilla/kallare, swisha valfritt belopp för rätt åsikt.
  Alla skatteslavar som inte kan tänka logist och kritiskt om det mesta, follow the money?

 • Att det blivit lite varmare sedan “lilla istiden” släppte sitt grepp i mitten på 1800 talet vet de flesta? Det ingen eller sällan någon talar om är kärnkraftens betydelse (norra halvklotet)? Förr så var så gott som alla fastigheter kol/kokseldade och varje hus hade sin egen värmepanna. Det var så att säga, raka rör upp genom skorstenen, vilket föranledde att det låg ett “evigt sotlager” i atmosfären. Över stora städer låg smoggen tät och förhindrade solstrålarna. Många säger att “himlen var blåare förr”? Nej, varför skulle den vara det? Är det någon idag som ser de höga skorstenarna släppa ut sin rök? Industrin är totalförändrad sedan slutet av 60 talet då en helt ny teknologi gjorde sitt intrång, tillsammans med kärnkraften. Idag eldar Tyskland återigen sina gamla kolkraftverk och även i vårt land sätter vi igång gamla oljekraftverk för att klara elförsörjningen? Som sagt det var kärnkraften som “renade luften” inte våra politiker! Jo, det var så sant, CO2 är både transparent och luktfri m.a.o. ingen förorening.IPCC påstår att jordens medeltemp. ökar två grader runt 2030? Konstigt det var exakt detsamma som de sa för 20 år sedan? Nåja, man är ganska luttrad vid det här laget för att “frälsa” allt som sagts om, “jordens undergång” under drygt 50 år

  • Jo, du har i princip rätt, men reningstekniken för koleldningen har ju också gått framåt, så jämförelsen är inte rak.

   Det grundläggande problemet är att vi inte blir bildade i skolan. Vi får inte lära oss hur man ska tänka, utan vad man ska tänka. Det är politisering och indoktrinering. Våra hjärnor är det viktigaste slagfältet i det här kriget.

   Jag var själv duktig klimataktivist för en massa år sen, men med stigande ålder börjar man se spelet ur andra perspektiv. De stackars indoktrinerade barnen och ungdomarna som har totalt tunnelseende och inte kan tänka själva pga programmeringen och rädslan ser på en som mindre vetande därför att man inte dras med i deras panik. De vill bestämma därför att de anser att gamla inte förstår. Men vi kanske förstår saker som man bara kan förstå om man har upplevt världen tillräckligt länge? Att jag dessutom studerat miljövetenskap och statsvetenskap på universitet gör att jag verkligen ser hur politiskt laddade frågorna är. Det handlar inte om sans, vett och förstånd. Det handlar om makt och att få oss livegna att vara våra egna fångvaktare. Det blir billigare så.

   • Det stämmer att koleldade kraftverk har effektivare rening idag, än förr i tiden. Nu skrev jag inte om dessa, utan att praktiskt taget alla hyreshus hade en egen värmepanna som eldades med kol/koks. Under 60 talet byttes de flesta ut till oljepannor, för att senare bytas ut till fjärrvärme. När kärnkraften kom i mitten på 70 talet bidrog den i ännu högre grad till renare atmosfär. De som var med på låt oss säga, 30, 40, 50 talet vet hur luften över städerna såg ut kalla vinterdagar. De minns säkert koksens rasslandet då den for nedför slasen ifrån lastbilen och till husets kolbox.

 • Hans Sternlycke, definiera en
  VÄXTHUSGAS!
  Finns det någon som vet vad det är för något?
  Enligt den socialistiska propagandan är den det verkliga hotet mot klimatet och vår överlevnad.

 • För att sätta perspektiv på hur det ligger till! Kina släpper ut lika mycket CO2 som hela Sverige på ett par dygn och har inga planer på att minska tvärtom de bygger ny kolkraft varje vecka. Sedan har ju CO2, i de koncentrationer som det kan bli fråga om på jorden ingen mätbar påverkan på klimatet. Hela klimatbluffen är till för att berika oligarkerna och göra vanligt folk fattiga…

 • “Regeringshunden styrs av sin svans Sverigedemokraterna som inte tar klimathotet på allvar”.

  Jag är inget fan av Sverigedemokraterna, eller av mångfaldsdiktaturen i övrigt. Men om det ändå vore så väl. SD gjorde sig ju av med den kanske enda sunda röst de hade i debatten, Elsa Widding!

  Själv skall jag inte uttala mig för mycket om järnväg, det kan jag för lite om. Det kommer sig ju naturligt av att jag har vänner som blivit svårt elöverkänsliga efter en resa med X2000, och jag själv har inte satt min fot på ett tåg på drygt 15 år. Sådan dödslängtan har jag inte.

  Men den här artikeln var väl ett riktigt lågvattenmärke. Att flytta miljöförstöring och koldioxidutsläpp till andra delar av världen, för att sen berömma sig själv för denna idioti. Det är väl ungefär vad narcissiter gör för att blåsa upp sin självbild.

  https://www.youtube.com/watch?v=NxA_b-RP5rY

  https://www.youtube.com/watch?v=6zVTTDesT24

  Förutom att klimatskräcken är obefogad, så är ju åtgärdena direkt kontraproduktiva mot det man vill uppnå. I Sverige vill man nu bryta “rare earths” för att fylla den ohyggliga efterfrågan. Vid brytningen får man bland annat uran som slagg. Men det får vi inte anrika och använda till kärnkraft enligt lagen. Utan det “slänger” man. Den ena idiotin efter den andra…

 • Politikerna gör fel prioriteringar men klimatet blir sakta men säkert varmare. Utgå från att klimatforskningen har rätt i stället för att kritisera vetenskapen på oriktiga grunder. Men fortsätt att kräva en saklig och logiskt motiverad politik.
  Genom att en stor grupp ägnar energi åt att utan sakkunskap underkänna vetenskapen förlorar den gruppen momentum för att föra fram rationella krav på vad för åtgärder och i vilken takt de bör införas.
  Inte alls självklart att det är en sån panik att man ska propsa på 2030 så jag har ingen säker åsikt om i vilken takt och vilken art av åtgärder som man bör rekommendera men ni som är så skeptiska fördröjer och försvårar debatten.
  Det är ju precis en sån splittring nu att eliterna i skydd av den splittringen kan tvinga igenom dikatur.
  Visa att ni kan hålla olika tankar i huvudet på samma gång!

  • “Utgå från att klimatforskningen har rätt i stället för att kritisera vetenskapen på oriktiga grunder.”

   Det blir kallare igen….
   https://www.nyatider.nu/rekordkall-och-snoig-var-varlden-over/
   Och det har varit varmare förut….
   https://www.nyatider.nu/klimatnarrativet-ar-ett-daligt-skamt/

   Och så bortser man från solen i sina klimatmodeller, liksom jordens magnetfält, liksom övrig inkommande strålning mot jorden, liksom vår planets plats i universum (som flyttar sig), och vulkanutbrottens påverkan osv osv.
   https://andthentheresphysics.wordpress.com/2017/12/22/galactic-cosmic-rays/
   https://www.klimatupplysningen.se/tag/henrik-svensmark/
   https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/vulkanutbrottet-pa-tonga-marktes-i-det-svenska-lufttrycket-1.179197
   https://www.nyatider.nu/ovanliga-polarsken-en-varning/

   Varför skulle vi utgå från att ett gäng giriga, maktgalna psykopater som inte gjort något annat än ljugit. Nu helt plötsligt skulle göra allt för att rädda oss. Medans de själva fotsätter spy ut CO2 i alldrig tidigare skådad omfattning.

   “No amount of evidense will ever persuade an idiot”. Mark Twain

   • ‘Och så bortser man från solen i sina klimatmodeller ‘ påstår du.
    Tror du på det själv?

    • Tro och tro!

     Förlåt om jag var otydlig. Solen värmer jorden. Och ännu har jag inte hört någon säga något annat. Och naturligtvis är den med i IPCCs rapport.

     Men om jag förstått saken rätt så ser man solen som en konstant, vilket den inte är.

     Solen är olika långt från jorden.
     Dess infallsvinkel skiftar.
     Och solens aktivitet skiftar hela tiden med solar maximum och minimum.
     Så solens magnetfält förändras hela tiden vilket påverkar jordens, liksom inkommande strålning från kosmos som når jorden.

     Men nu har jag inte läst IPCCs senaste rapport, så jag kanske har fel? Eller rättare sagt, alla de som påpekat hur verklighetsfrånvända IPCC är som inte tar med solens förändringar i sina kalkyler. Men vill du hellre lyssna på någon som Rockström så be my guest. Jag lyssna någon gång på en av hans äldsta föredrag. Och minns inte precis, man han sa ju emot sig själv. De ändrar ju hela tiden sina kalkyler.

     • En forskare som åberopats som stöd för den tesen att de inte tar hänsyn till Solen, använde en felaktig fysikalisk modell för mekaniken. som gjorde att solens rörelser hade större variation än den verkliga men överhuvudtaget saknar skeptikerna en rationell inställning till vad för info man litar på. De bildar ett kotteri, en sekt, som vill få bekräftelse på vad de redan tror och inte vill veta vilka motargument som presenterats.
      Men detta är till stor del oberoende av den av etablissemanget förda politiken som är ytterst bristfällig.
      Skeptikerna fördröjer den berättigade kritiken genom att hålla fast vid sina vanföreställningar och därigenom ökar risken att globalisterna kan driva igenom sina tyranniska planer som bara går ut på att snabbt gripa dikatorisk makt innan befolkningarna vaknat. Den globala uppvärmningen går inte så snabbt att man måste tvärnita 2030 och i alla fall bör en mkt mer ärlig redovisning ske av alternativen och deras kostnader och allmänna konsekvenser.
      Det skulle underlätta om skeptikerna fokuserade på det i stället för att binda upp sig kring felaktiga ideer.

      • Vilken forskare syftar du på då, om man får fråga?

       I övrigt är det väl onödigt med pajkastning. Men hela din argumentering är väl korrekt, om man istället tillämpar den på klimathysterikerna. Men vi tycker helt enkelt olika.

       Men den mesta “forskning” kommer ju från sådana som Rockström. En lantbruksutbildad numera “professor i klimatologi” (klimatpropagandi vore väl lämpligare?). Individer som helt öppet sitter och förespråkar en klimatdiktatur för att vi skall “förvalta” jorden.

       När man lyssnar på dessa politiska ideologier, så blir ju “klimatforskningen” löjlig.
       https://www.youtube.com/watch?v=yi9MgTTjyjY

       Jag titta på någon av studierna om tempraturmätningar en gång. Det var ju rena löjlan. Man har följt tempraturutvecklingen på hustak i storstäder. Och med att städerna växer så stiger tempraturerna, tänka sig. Så tar man bort mätstationerna ute i vildmarken. Ska man tas på allvar och inte framkalla det fullständiga förnekande du kritiserar så starkt. Så behöver man ju bli seriös.

 • Istäcket på Grönland har, vid undersökning av borrkärnor därifrån, visat att under perioden 5 till 8 miljoner år före nutiden var klimatet 2 grader varmare än nu. Det vet vi genom att inlandsisen på Grönland, trots den ‘höga’ temperaturen(!), ändå byggdes upp under den tiden!

  Vi kan alltså lugnt utgå ifrån att den lilla temperaturstegring vi sett sedan Lilla Istidens slut, för 150 år sedan, INTE kommer att smälta bort inlandsisarna på Grönland och Antarktis i brådrasket.

  Sedan haver vi den sinnessjuka idén att en gas (CO2), som bara utgör 0,04% av atmosfärens gaser, skulle kunna få jordens temperatur att stiga okontrollerat. Med stigande CO2 växer det bättre på jorden (för växtligheten är CO2 en bristvara idag) – om inte Bill Gates och andra galningar blockerar bort solljuset, förstås – vilket kommer att binda denna koldioxid.

  Vår skapare var inte så enkelspårig, som klimat-hysterikerna – självklart har Han byggt in omfattande system på jorden, för att balansera olika rubbningar. Hur tror klimat-tomtarna att liv har kunnat finnas på vår planet i mer än en miljard år (trots oerhört mycket högre CO2-halt i atmosfären tidigare)?

  Min rekommendation är därför att Sternlycke skall fokusera sin energi på att propagera för utbyggd järnvägstrafik – en bra idé – och inte babbla om saker han inte begriper.

  • Trots dina och många andras kategoriska påståenden smälter isen sakta men säkert vidare.
   Det är enligt min mening inte alls någon panik men det är verkligt. Bättre fokusera rationellt på hur vi ska få ett bra tekniskt system och inte ge eliterna argument för att omyndigförklara oss.
   Huruvida det borde ske med tåg eller ngt annat överlåter jag till dem som är speciellt insatta

   • Visst smälter en del, det är ju (Gud ske lov!) varmare nu än för 150 år sedan, för att inte tala om för 400 år sedan. Men CO2 har inte med det att göra – det är solen som skickar mera av sina värmande strålar och gör livet behagligare för växter, djur och människor. Gläd dig åt det, i stället för att oroa dig!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *