Sverigedemokraterna


Utbildningsminister Mats Persson får svar av Elsa Widding.Montage: NewsVoice baserat på foto av Henrik Ishihara. Licens: CC BY-SA 4.0 och eget verk av Widding.

Elsa Widding: “Gränsen har passerats, jag lämnar SD men stannar i Riksdagen”

OPINION"En av mina starkaste drivkrafter handlar här om att söka motverka skrämselpropagandan om jordens och mänsklighetens undergång som sprids i samhället. Inte minst upprörande är det när barn och ungdomar vilseleds i tron på att ökningen av koldioxid i atmosfären leder till katastrof för vår planet."