Sverige 2030: Fem frågor till Katerina Janouch

"Vi befinner oss i en samhällskollaps, men vi märker inte av den så mycket för vi kokas långsamt in i den. Bussarna går, det finns fortfarande mat på ICA, även om den raskt blir dyrare"

publicerad 12 maj 2023
- Kristoffer Hell
Katerina Janouch

Kristoffer Hell Intervjuade författaren och samhällsdebattören Katerina Janouch om framtidens Sverige, närmare bestämt år 2030. Intervjun avhandlar även svenskarnas framtid, Europa-migrationen, globaliseringen, WHO och journalistiken.

”Jag tror Sverige kan bli väldigt splittrat – ett ännu mer splittrat samhälle än i dag med tydliga enklaver där svenskar tyr sig till varandra i svenska zoner och där sharia-ghetton växer.

Många svenskar lämnar också landet.

Jag tycker det är synd.

Svenskarna har bara ett land och om de nu ger bort det – vart skall de ta vägen?

Vilken är då deras plats på jorden?

Vi befinner oss i en samhällskollaps, men vi märker inte av den så mycket för vi kokas långsamt in i den. Bussarna går, det finns fortfarande mat på ICA, även om den raskt blir dyrare.”

Hur löser man detta?

”Stoppa migrationsflödet och skapa en fungerande återvandringsplan som följs strikt – då tror jag att Sverige skulle kunna komma på fötter ganska snabbt.

Men man måste strypa bidragsbedrägerierna och strama upp organisationer som polisen och ge dessa mer resurser och kompetenta chefer med en mer pragmatisk syn på kriminella och i större omfattning börjar utvisa kriminella till fängelseplatser utomlands.

Man tecknar avtal där man ställer krav på andra länder att ta emot sina kriminella. Sverige kan utöva påtryckningar med hjälp av indraget bistånd.”

Vad händer när regeringen misslyckas med detta?

Katerina Janouch beskriver en framtid där etniska svenskar reducerats till en hatad och stundom förföljd minoritet i vad som en gång var deras eget land. Klyftorna och konflikterna mellan olika etniska falanger har nått dithän att mindre samhällen inom det större samhället skapats och kanske till och med kungjort sin egen suveränitet och blivit mikrostater på Skandinaviens östra halva.

Allt detta hinner förmodligen dock inte ske på de knappa sex och ett halvt år som återstår till 2030:

”Kanske vid år 2050 – om svensken blivit minoritet i sitt eget land.

Måhända drar sig etniska svenskar tillbaka till en egen nation omgärdade av vatten och skog.

Gotland eller Öland? Kanske Stockholms eller Göteborgs skärgård – upprätta ö-nationer i skärgården?

Fara till en helt annan del av världen och skapa sin egen frihetliga svenskkoloni där?

Även om det inte ser ut så på pappret kan svensken, av demografiska skäl, vara mycket närmare att bli en minoritet än vad många inser.

Åtskilliga av nu levande etniska svenskar är så pass gamla att de inte längre är med i samhället, men fortsätter att på pappret utgöra ett statistiskt underlag för regeringen.

De som sitter på vårdhem som är kanske åttiofem, nittio eller hundra år: de är inte med i debatten, de arbetar inte, de gör ingenting – förutom att leva klart sina liv. De här svenskarna deltar alltså inte: syns inte på gator och torg, deltar inte i TV sofforna, skriver inga böcker eller artiklar, arbetar inte i affärerna. De är osynliga.

Utom just i regeringsstatistiken.”

Hur ser världen ut år 2030?

”Kina och Indien blir mer tongivande.

Hittills har USA haft en framskjuten position men om de fortsätter i Bidens woke-demokratiska riktning då tror jag att det kommer att sluta illa.

Demokraternas enda chans är Robert F Kennedy junior, som skulle kunna få det hela att förändras i positiv riktning.

Europa kommer inte förbli kulturellt intakt, men länder i centraleuropa kommer att slåss och kriga för Europas bevarande.

Mycket av kontinentens framtid ligger där då de bättre lyckats stå emot massinvandringen.

Sedan har vi globaliseringen: World Economic Forum och sådana korrupta organisationer måste förlora sin makt.

Mycket av framtiden tror jag finns i Afrika – en kontinent där människor har en annan syn på auktoriteter.

Afrika har en annan energi och livsvilja. Man märker väldigt tydligt att dom är inte intresserade av potentaterna i de globalistiska organisationerna utan de går sin egen väg. De har en annan koppling till jorden och naturen.

Afrika har en mycket lägre grad av Covidinjektioner än västvärlden.

Sju afrikanska ledare har på kort tid dött efter att de ifrågasatt covidviruset och vägrat inordna sina länder i den pandemiska världsordningen.

Bland dessa var Tanzanias president.”

Vi frågade om FN:s världshälsorganisation WHO kanske mer än någon annan låg bakom det globala covidfiaskot åren 2020-2022:

”WHO behöver vingklippas.

Nästa år kommer ju beslut fattas om att WHO direkt kan gå in och bestämma i länders politik.”

Vad Katerina avser är det nya globala pandemiavtal som just nu förhandlas om där WHO, i framtiden, planeras kunna gå in och detaljstyra åtgärder som har att göra med utegångsförbud, masktvång, och tvångsvaccinationer i varje land – och till vilket regeringar världen runt, inklusive den svenska – liksom EU – verkar vara beredda att ge frisedel till WHO att kunna göra.

Katerina Janouch:

”WHO skall vara rådgivande och inte en organisation som dominerar andra länder och ta ifrån dem deras suveränitet – vilket de just nu försöker göra.

Den transhumanistiska agendan behöver exponeras mycket, mycket mer.

Ju mer vi informerar om det här desto större är chansen att stoppa det här. Så länge folk inte vet vad det handlar om är det svårare.

Vi som jobbar inom media är det enda som kan göra detta.

Mainstream medierna har ju antagit rollen av att vara propagandister snarare än nyhetsförmedlare. De går maktens ärenden.

Vi lever alla i dag i ett informationskrig.”

Katerina Janouch avslutar med att rekommendera boken ”Den Diskreta Världsmakten”, skriven av den tyska journalisten Ernst Wolff. Den kartlägger hur World Economic Forum, genom att agera i skymundan, i det fördolda blivit en av världens mäktigaste lobbyorganisationer.

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq