FN: Förtroendet för barnvacciner minskade med 44% i världen under covidkrisen

FN: vaccinationsskepsis kommer att öka ännu mer

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 juni 2023
- NewsVoice redaktion
Temabild: Barnvaccination. Foto: Light Field Studios. Licens: Elements.envato.com
Temabild: Barnvaccination

En ny rapport från Vaccine Confidence Project, som publicerats av FN:s United Nations Children’s Fund (UNICEF), visar att förtroendet för barnvacciner har sjunkit med hela 44 procent i 52 länder under covidkrisen.

I rapporten undersöktes totalt 55 länder och alla utom tre länder – Kina, Indien och Mexiko – visade en kraftig nedgång i förtroendet för vacciner sedan covidkrisen började, skriver The Vaccine Reaction.

Sydkorea och Papua Nya Guinea såg en nedgång på 44 procent och Ghana, Senegal och Japan såg mer än en tredjedels nedgång i tron på vikten av barnvacciner efter pandemin.

I USA minskade förtroendet för barnvacciner med 13,6 procent.

Enligt rapporten fick uppskattningsvis 67 miljoner barn inte de vaccinationer som de annars skulle ha fått innan pandemin utbröt, och uppskattningsvis 48 miljoner barn fick inte några rutinmässiga barnvaccinationer alls.

ArcanumSkolan 2024

I New York City minskade vaccinationen i allmänhet med 63 procent och med 91 procent för barn under två år under de två första månaderna av de regeringsinitierade nedstängningarna jämfört med föregående år, skriver The Vaccine Reaction.

Totalt sett sjönk vaccinationsnivåerna i 112 länder under covidpandemin. Lockdown-åtgärder medförde även att föräldrar förhindrades att ta sina barn till kliniker för vaccination.

FN: vaccinationsskepsis kommer att öka ännu mer

UNICEF som i praktiken är en front för vaccinationsindustrin är mycket oroat.

“Rapporten varnar dock för att flera samverkande faktorer tyder på att hotet om tveksamhet till vaccin kan komma att öka. Bland dessa faktorer finns osäkerhet om hur pandemin ska hanteras, ökad tillgång till vilseledande information, minskat förtroende för expertis och politisk polarisering.”

En hypotes är att lockdown gjorde att många som blev sittande förkovrade sig mer i alternativ information vilket gjorde dessa – till exempel – mer kunniga om riskerna med vacciner (red anm).

Relaterat: Amerikaner vänder sig allt mer till enskilda individer med offentliga plattformar för nyheter och information

Regeringstjänstemän i USA spekulerar i att andelen barn som vaccinerades minskade på grund av att föräldrar inte tog sina barn till barnläkare under pandemin, att fjärrundervisning inte nödvändigtvis krävde vaccinering och oro över säkerheten med de nya covidinjektionerna.

Jason Terk, MD, barnläkare i Dallas, Texas, varnade 2022 för att det finns mer generell skepsis mot vaccination bland föräldrar sedan covidpandemin och frågor om covidvaccinets säkerhet.

“Det finns en större andel föräldrar som ifrågasätter rutinmässiga vacciner.”

Text och översättning: NewsVoice. Källa: “UN Says Confidence in Childhood Vaccines Down 44 Percent Worldwide”, The Vaccine Reaction

Referenser

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Big Pharma har skjutit sig själv i foten sett till världens gräsrötter. Nu förestår en lång “frihetskamp” för gräsrötterna att slippa överhetens tvång att massvax:a sig för minsta förkylning. ALLT vad Big Pharma presenterar i framtiden kommer att ses med misstänksamhet. Kravet är att innan något preparat släpps från ett av företagen inom Big Pharma är att preparatet är väl utprövat enligt WHO egna provnormer. ALDRIG MER NÖDGODKÄNNANDEN.

    Big Pharma är så hänsynlösa så det skulle inte förvåna om nästa epedemi de organiserar är avsevärt dödligare än Covid-19! Samtidigt viktigt för gräsrötterna att världen omedelbart går tillbaks till den föregående definitionen på epedemi/pandemi, för enligt denna är Covid ingen epedemi.

  • Frågan är var tog de alla vägen, som ansåg att barn ska vaccinera sig emot Covid? Det är idag kusligt tyst ifrån dem, i synnerhet de som gapade värst som Agens Wold? Även FHM drevade om vikten att barn och ungdomar ska vaccinera sig emot C-19? Numer drevar FHM enbart att de över 80 måste vaccinera sig. Mot vad då kan man fråga? Ett stort antal studier har visat sig att vaccinerade drabbas oftare av Covid och ju fler doser, desto oftare. Idag säger 44 % av föräldrarna att de är ytterst tveksamma till vacciner till sina barn – i morgon säger 100 % av dem, Nej! till att vaccinera sina barn

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *