Ryssland erkänner ukrainska som officiellt språk i de nya regionerna

Cherson är en av de fyra regioner som 2022 folkomröstade sig ut ur Ukraina och in i den Ryska Federationen.

publicerad 12 juni 2023
- Kristoffer Hell
Ukrainare i Kherson. Foto: Aleksey Maishev, Sputnik News
Ukrainare i Kherson/Cherson.

Cherson är en av de fyra regioner som 2022 folkomröstade sig ut ur Ukraina och in i den Ryska Federationen, som upphöjt ukrainska och krimtatariska till officiella språk i regionen, jämte ryskan.

Kungörandet skedde efter att Moskva i april i år förklarade att befolkningen i de fyra nya regionerna Donetsk, Lughansk, Zaporizjza och Cherson har rätten att studera på ukrainska i skolorna.

En talesperson för republiken Donetsk säger dock att inga kurser på ukrainska kommer att hållas det här läsåret på grund av ointresse från studenternas sida.

På andra sidan gränsen, i det starkt avbefolkade territoriet benämnt Ukraina framhärdar den av Volodomir Zelensky kontrollerade NATO-regimen i Kiev, att förfölja allt ryskt, inklusive den ryska kyrkan, det ryska språket och etniska ryssar.

1991 hade Ukraina en befolkning på 52 miljoner.

2014, innan den amerikanska statskuppen i Kiev hade 10 miljoner övergett ett av världens mest korrupta länder.

2015, året efter den amerikanska statskuppen 2014, packade ytterligare tre miljoner resväskan.

2021, året innan den Ryska Federationens intervention, hade ytterligare en och en halv miljon gett upp och emigrerat.

2023, ett och ett halvt år in i den väpnade konflikten med den Ryska Federationen, uppskattar bedömare att de delar av Ukraina som ännu kontrolleras av Kiev, blott har kvar en befolkning på mellan 14 och 20 miljoner.

Nio miljoner följde med när de fyra regionerna: Donetsk, Lughansk, Zaporizjza och Cherson lämnade Ukraina våren 2022 och länder i EU har registrerat ytterligare 8-9 miljoner ukrainare som flyktingar.

Tillkommer de som emigrerat till länder utanför Europa och de hundratusentals med män som gått förlorade i kriget.

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq