Sergej Karaganov: En kärnvapenattack mot ett land i Europa kan förebygga ett globalt kärnvapenkrig

publicerad 28 juni 2023
- Kristoffer Hell
"Swedish RISK": Montage: K.Hell
"Swedish RISK": Montage: K.Hell

ANALYS. Den 28 juni 2023 publicerade RT ännu en artikel av professorn och den tidigare Putinrådgivaren Sergej Karagonov om nödvändigheten att Ryssland genomför en preventiv kärnvapenattack mot Väst med syftet att förmå dess fientligt inställda ledarskap att inse lägets allvar. I artikeln klargör Karaganov att det specifika territoriet, där den ryska kärnvapendemonstrationen bör utföras, ligger i Europa.

En titt på NATO:s egenproducerade karta över länder i Europa som är medlemmar i krigsalliansen visar att det finns åtta länder (förutom Ukraina) som inte är medlemmar i NATO:

 • Bosnien-Herzegovina
 • Irland
 • Lichtenstein
 • Moldavien
 • Schweiz
 • Serbien
 • Sverige
 • Österrike

Alla dessa länder är antingen neutrala eller positivt inställda till Ryssland, med ett undantag:

Sverige har öppet tagit ställning mot den Ryska Federationen i Ukrainakonflikten, stödjer Kievs Zelenskyregim med krigsmateriel och militär utbildning och har sökt medlemskap i NATO – en ansökan som fortfarande blockeras av NATO-medlemmarma Ungern och Turkiet.

Sverige uppträder således med ett övermod som om landet vore medlem i NATO – samtidigt som Sverige inte är det och därför saknar det formella skydd ett medlemskap sägs erbjuda.

USA hjälper knappast ett land i Europa utsatt för en rysk kärnvapenattack

I sin artikel skriver Karaganov att få tror att USA skulle svara med kärnvapen även om en europeisk NATO-medlem kärnvapenbombades av Ryssland, av det enkla skälet att då kommer den Nordamerikanska kontinenten upphöra att existera (vid Moskvas vedergällningsattack).

Vi gissar att Moskva ändå skulle undvika att angripa, till exempel, Frankrike och Storbritannien då båda dessa länder har egna kärnvapen.

En fråga:

Finns det i Europa ett land som inte är medlem i NATO, inte innehar egna kärnvapen, men som ändå uppträder som fiende mot Ryssland, kanske till och med deltar i kriget mot det i Ukraina – men som befinner sig på så långt avstånd från Moskva som möjligt att ett angrepp med kärnvapen inte direkt skadar Ryssand?

En extra bonus vore om landet i fråga också hade en liten befolkning (för att undvika mänskligt lidande), samt i övrigt låg så till, eller var så beskaffat, att en attack mot det minimerade skador i andra länder i Europa.

Måhända är det en god tanke om folkvalda och tjänstemän inom den svenska nattväktarstaten upphör att betrakta kriget i Ukraina som en slags omgång av brädspelet Risk och omfamnar den ryska och mer verklighetsförankrade uppfattningen att kriget är extensiellt – inte bara för den Ryska Federationen?

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det vore välförtjänt om Sverige träffades av ett kärnvapen. Å andra sidan tror jag president Putin förstår att det är våra av Bonniermedia frammanipulerade politiker som går globalistmaffians ärenden och inte folket i sig. Vi svenskar har väl förresten gett upphov till namnet Ryssland genom vikingatida rus/ruser från Roslagen.

 • • Masspsykos uppstår vanligtvis när endast 30% av befolkningen verkligen är hypnotiserade.
  • Det finns ytterligare 60% uppdelad i 2 grupper som följer med den första gruppen och inte går emot strömmen av rädsla och svårigheter.
  • Totalitära stater visar att endast cirka 30% av befolkningen är verkligt totalitära.
  • Solomon Aschs experiment visade att människor tenderar att anpassa sig till felaktiga svar på grund av övertygelse eller rädsla för att bli utstötta.
  • Masspsykos involverar tre grupper: de hypnotiserade troende, de som anpassar sig till majoriteten och de som vill protestera.
  • Risken i den nuvarande situationen är att de som inte följer den rådande berättelsen, som till exempel de som är emot vaccinering, kan bli syndabockar och utsättas för frustration och aggression.
  • Totalitarism och masspsykos kan leda till våld även inom gruppen själv.
  • Att tala emot den rådande berättelsen är avgörande för att bekämpa masspsykos och förhindra övergrepp. Att fortsätta tala ut är den absolut viktigaste uppgiften.

 • How Can We End Mass Formation Psychosis? | Mattias Desmet
  https://www.youtube.com/wat
  Alla vi vakna verkar ha missat att vi faktiskt har verktyget och styrkan att bryta eller inte tillåta att en massformation ens formas MEN vi har själva varit i vår egen massformation och inte kunnat se det.

  Massformation är en sorts grupphypnos som förstör individers etiska självmedvetenhet och berövar dem deras förmåga att tänka kritiskt.
  Massformation skapar ett tillstånd där stora grupper av människor agerar synkroniserat och påtvingar samhället med en enhetlig åsikt. Det är som om de är under en kollektiv förtrollning. Detta beteende liknar en form av grupphypnos och har en betydande inverkan på individers kritiska tänkande och etiska självmedvetenhet. Att förstå massformationen är avgörande för att förstå dess effekter på samhället.

  • Kärnvapen finns. Fysikens lagar och kunskapen om subatomära processer är grundligt undersökta och samstämmighet mellan teori och experiment är hög. Även sambandet mellan kärnreaktorer och kärnvapen ger mycket god överensstämmelse. Eftersom anrikningen av Uran i en reaktor är låg 3-5% och reaktorn ändå ger en förstärkning av tex tio miljoner gånger jämfört med naturlig sönderfallstakt ser man vad en kedjereaktion betyder.
   I ett kärnvapen pressas det klyvbara materialet samman med ett snabbt kemiskt sprängämne så att kedjereaktionen hinner ta fler steg innan allt materialet förgasas och därför avbryter processen. Men det hela ger god överensstämmelse med vad teoretiska beräkningar förutsäger.
   Naturligtvis finns det hemligstämpel på de mest effektiva tekniska lösningarna men det är fullt begripligt med öppet tillgänglig fysikteori.

   • Det verkar vara mycket komplicerat att få till den processen och lätt att det blir en blindgångare.
    Naturen verkar sträva efter att stoppa sådana processer.

    • Om man inte trycker ihop materialet på rätt vis så hinner neutronerna läcka ut och materialet förgasas så att det slänger iväg resten utan att fissioner i den andelen inträffar. Jag antar att man skulle kunna kalla det en blindgångare om man jämför med ett fungerande fall. Men det svåraste har snarare varit att anrika framgångsrikt. Det var det som krävde den stora delen av jobbet i Manhattan-projektet.
     Fysikerna kunde väldigt noga förutsäga vad som skulle hända beroende av hur snabbt man ökade tätheten och det gjorde att när de väl hade anrikat materialet var resten ett mindre problem för den vetenskapligt initierade eliten. Några månaders arbete kanske. Begränsningen då var att de bara hade material till några få bomber.

 • Faktiskt tror jag att Värden inte skulle besvara en sådan Attac om inte attacken sker inom USA s gränser.

 • Dumheter! USA och det AngloAmerikanska Imperiets övriga länder leds av fullständigt psykotiska galningar. Precis som Hitler, som under VK1.2’s sista dagar skyllde sitt misslyckande på tyska folket, föraktar AAI’s politiker och penningelit sin befolkning. För dem gäller deras drömda globalistiska världsrike och kan de inte få det så vill de förstöra hela världen.

  Se bara hur AAI vräker vapen över Ukrainas nazister, för att dessa skall tvinga kvarvarande ukrainare till krig mot den ryska övermakten – ett krig som störtar alla västeuropeiska länder i ekonomisk recession. (De kloka i Ukraina har lämnat landet – nästan tio miljoner etniska ukrainare har flytt till EU-land och de etniska ryssarna där till rysskontrollerade områden.)

  Om Ryssland skulle ta till kärnvapen – var som helst – så blir det ett totalt kärnvapenkrig och då är det över för oss alla. Glöm inte USAs och Storbritanniens bestialiska massmord på kvinnor, barn och gamlingar i Dresden, Hamburg, Hiroshima och Nagasaki. Det AngloAmerikanska Imperiets ledare är fanatiker och väjer inte för någonting.

  Den ryske professorn försöker bara skrämma AAIs galningar, genom att ge ett intryck av att Rysslands ledare är lika galna. Problemet är att AAIs ledare verkligen är psykotiska – de låtsas inte.

 • Vårt land har stått utanför krig, eller hot i över 200 år? Helt plötsligt har alla riksdagspartier (utom två) förvandlats till kompletta dårar? Den större delen av befolkningen frågar sig, varför denna snabba inställning till Nato? Svaret är en kombination av USA, UK och Wallenberg. Den sist nämnde har haft det avgörande beslutet till omsvängningen. En stilla undran, varför ska den tänkta kärnvapenattacken ske i Europa? Borde inte effekten vara större om Pentagon förvandlas till en – krater? Istället för att utsätta något land i Europa för den tänkta attacken?

  • Karaganov säger det inte rakt ut, men tanken verkar vara att genom att genomföra en kärnvapendemonstration i Europa, en händelse USA inte kommer att våga svara på, bekräftar att NATO:s artikel 5 – den i över 75 år omhuldade “säkerhetsgarantin” – bara är bluff och båg och inte existerar.

   USA kommer inte att begå nationellt självmord för att en rysk atombomb exploderar på himlen ovan t ex Sverige eller Polen.

   När detta sker, är krigsalliansen NATO död och Europa dumpar USA som säkerhetspolitisk “garant” mot ett hot som inte finns och istället skruvar på gas- och oljeledningarna med resultatet att fred och välstånd bryter ut på den Eurasiatiska kontinenten och också i Afrika och Sydamerika.

   Vad händer med USA?

   Måhända Washingtons struptag över Nordamerika då upplöses och planeten kan välkomna ett femtiotal nya länder i FN, länder som t ex Kalifornien, Texas och Florida?

  • Om man läser bloggar som MoA så finns det många från USA som inte skulle bli speciellt upprörda om ryssarna skulle svepa bort de delar av Washington som inhyser regimen och dess hantlangare med ett taktiskt kärnvapen. Om vi tycker Sverige blivit polariserat så är det absolut ingenting mot de politiska spänningarna i USA!

   • Sverige polariserat? Trots extrem massinvandring i nästan femtio år – vilken fortfarande ökar i omfattning år för år – har 80% av svenskarna röstat och röstar för fortsatt import. Visst gruffar svenskar, bakom stängda dörrar och neddragna persienner – Sverige är ett enda gnällbälte – men här finns bara någon handfull, som vågar sticka näsan utanför åsiktskorridoren offentligt.

   • Minns jag rätt, så var det just Karaganov som ganska nyligen yttrade, att om något plats på klotet som ryssarna borde ödelägga medelst en rejäl atombomb, så vore det City of London. Dess alldeles särskilda status och historiska och politiskt/ekonomiska betydelse sedan 1891, gör området till ett självklart val för en rättvis vedergällning. Det var där och då, som “the Secret Origins of the First World War” (ref: Gerry Docherty & Jim Macgregor) skedde genom skapandet av ett hemligt forum för en framtidsplanering som skulle garantera fortsatt brittiskt imperiebyggande. Adeln och bank-dynastin (Rothschild) ihop med Theodor Herzl’s strax därefter offentligt kungjorda Sionistiska rörelse, ingick där.
    Det måste ha varit det tjugo år tidigare enade Tyska Riket och dess enastående framgångar på alla områden, som gav britterna skrämselhicka. Så gick det som det gjorde.
    NU, närmar sig ett avgörande. Och vi svenskar står dessutom på helt fel sida av historien, courtesy of the Elite and its Handymen (Ingen nämnd och ingen glömd).

  • USAs elit skyddar sig mot det genom att medvetet tillåta en frispråkig altmediavärld. Det är inte enbart av kärlek till sanningen utan ren självbevarelsedrift.

   Att den svenska altmediavärlden, delvis genom etablissemangets undergivenhet mot USA, är mer nedtystad, gör Sveriges situation farligare.

   Svenska journalisters medlöperi är ungefär som de amerikanska motsvarigheterna men de starka motrösterna saknas här.

   Det finns ingen motsvarighet här till Douglas MacGregor Michael Hudson eller Jeffrey Sachs.

   • Sant att motvikterna är tämligen få, men jag vill ändå nämna Carl Norberg som ett alldeles speciellt dragplåster. Sök på nätet!

    • Jag menar förstås individer med hög status inom etablissemanget. I det amerikanska fallet från militären och Wall Street. Om vi tar Jeffrey Sachs vore kanske Anders Åslund det närmaste vi kunde välja men från honom kommer samma devota underdånighet som förut när han liksom Jeffrey medverkade till plundringen av Ryssland.. På den militära sidan existerar såna som är realistiska om situationen i Ukraina men ingen som visar sån förståelse för Ryssland som dom amerikanerna.

 • Skulle de komma så långt är Sverige föremål för angrepp oavsett medlemskap i Nato eller inte.
  Och skulle det komma så lång, skickar han en supersonik missil till gräs eller skogsområde i respektive västländers huvudstäder inkl. DC i USA.
  Eftersom inga västländer, inte ens USA har försvar mot dessa missiler väntar sedan Ryssland med all sin missil arsenal i högsta beredskap och säger som Al Capino i filmen Taxi:
  Did you say someting to me? Hee, motherfucker, did you?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *