Stephen Brawer: Svenska beslutsfattare har en irrationell tro på NATO, G7 och EU

"Demoniseringen av Ryssland och Putin och Kina och Xi Jinping är inget annat än en tydlig återspegling av en vägran från en "aristokratisk politisk elit" att tillåta någon rapportering som inte passar in i deras narrativ om hur de vill uppfatta världshändelser."

publicerad 19 juni 2023
Stephen Brawer. Foto: Shanghai Eye
Stephen Brawer. Foto: Shanghai Eye

De svenska beslutsfattarnas ständiga irrationella inställning att hysteriskt insistera på att Sverige ska gå med i NATO och att upprätthålla ett ensidigt perspektiv till förmån för G7 och EU måste förändras förr snarare än senare.

Demoniseringen av Ryssland och Putin och Kina och Xi Jinping är inget annat än en tydlig återspegling av en vägran från en ”aristokratisk politisk elit” att tillåta någon rapportering som inte passar in i deras narrativ om hur de vill uppfatta världshändelser.

Sanningen är att över 150 länder över hela världen frivilligt går med på att samarbeta med Kina inom ramen för Belt and Road-initiativet. Detta är en global inriktning för utveckling och modernisering av infrastruktur, vattenprojekt, avancerade tåg- och vägtransporter samt elförsörjning.

Detta är något som det gamla dollarbaserade systemet, inklusive Världsbanken, IMF (Internationella valutafonden) och G7, har misslyckats med att ge utvecklingsländerna under mer än 75-80 år, sedan slutet av andra världskriget.

Fakta: Gruppen av sju (G7) är ett mellanstatligt politiskt forum som består av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA; dessutom är Europeiska unionen (EU) en ”icke uppräknad medlem”.

Den stora majoriteten av världens befolkning kommer inte längre att följa dessa misslyckade nykoloniala makter.

BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) får allt fler förfrågningar om medlemskap från Saudiarabien, Iran och många ledande nationer i Afrika och Sydamerika.

I själva verket rapporteras det att upp till 80 länder är intresserade av att gå med i BRICS. Dock inkommer inte en enda förfrågan från G7 eller de västeuropeiska EU-medlemmarna. De gamla kalla krigarna är återigen i full gång med att skapa konflikt och konfrontation.

Min intervju med RIAC (Russian International Affairs Council), är en del av mitt arbete som ordförande för Belt and Road-Institutet i Sverige för att främja en annan väg, en väg som främjar samarbete och dialog.

Det ligger i Sveriges intresse att ändra riktning 180 grader och ansluta sig till BRI, detta gäller även majoriteten av mänskligheten.

Jag hoppas att denna intervju och publiceringen av den i Sverige kan bidra till att inspirera andra svenska medborgare att ansluta sig till denna kamp för förnuft och göra slut på den irrationalism som hotar allas våra liv.

Se intervjun nedan eller läs en fullständig utskrift på RIAC.

Text: Stephen Brawer


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq