Andi Olluri: Få tillbaka din hälsa i industrins missbrukarsamhälle fyllt av fuskmat

Covid, Big Pharma och hälsa - För radikalt tom för kritikerna...

publicerad 26 juli 2023
Andi Olluri
Andi Olluri

Under de senaste tre åren, har hela världen härjats av covidpandemin, som krävt otaliga liv. Sedan början av denna var det väl förstått, att den överväldigande majoriteten av de som smittades allvarligt, eller dog, i stort sett alltid led av underliggande riskfaktorer (främst fetma) och nedsatt immunitet, orsakade av den allestädes närvarande och toxiska västerländska dieten.

Text: Andi Olluri, som skrev boken “Bortom Ukraina: Svensk ideologi och propaganda i det nya kalla kriget”. Läs fler artiklar av författaren

Inte desto mindre, valde ingen befolkning att ta några systematiska steg mot att sänka intaget animaliska och ultraprocessade livsmedel. Snarare skedde motsatsen, vilket visat bland annat det mäktiga järngrepp matmissbruk och medicinsk propaganda har om allmänheten.

Katastrofen av den globala snabbmatkulturen har producerat ett klimat av sjukdom och lidande, och dess sanna ansikte visade sig av endast en mild patogen, och omfattar numera alla aspekter av våra liv.

Cykeln av död och sjukdom kommer inte lösas genom en “reform” av sjukvårdssystemet, och kommer fortsätta manifestera sig om och om igen, tills den generella populationen fullständigt uppskattar detta dramatiska faktum.

Ett totalt missbrukarsamhälle

Överviktspandemin, orsakad av den västerländska dieten, är global och i stort sett universell bland utvecklade samhällen, jämte massiva mängder självförvållad kronisk sjukdom.

Sjukdomsskapande fet och sockrig fuskmat (fake-mat) är nu en stapelvara i utvecklade länder, och naturligt nog följt av det faktum att “Utgifterna för marknadsföring av till och med tobaksindustrin bleknar i jämförelse med matindustrin”.(1)

En studie som publicerades när Covid-19 bröt ut, noterade att “pandemin av överfetma” – det vill säga, folk med överflödig fetma tillräcklig för att fördärva hälsa och immunitet – omfattar fler än endast 66% av den västerländska populationen.

“Uppskattningen av den globala pandemin av överfetmas omfattning till 62-76% är förmodligen en markant underskattning”, och inkluderar dessutom nästan hälften av alla “smala personer” med ett BMI under 25, eftersom “BMI inte beaktar den totala fetmans distribution, i synnerhet bukfetma runt hjärtat, levern och njurarna, vilket är mer patologiskt än generell obesitas” (BMI >30).

I en del industrialiserade länder kan nivån av överfeta personer atlltså utgöra 91% av befolkningen.(2)

Det är sedan länge bortom diskussion att villkoren för långvarig hälsa och friheten från kroniska sjukdomar samt infektionssjukdomar, är en näringspackad diet av oraffinerade växter, och att helt sluta äta animaliska produkter och raffinerad skräpmat (inklusive allt salt, oljor, raffinerade kolhydrater etc.).

För att välja endast några högkvalitativa studier på måfå: en metaanalys från 2020, innefattande 81 studier som studerade 4,3 miljoner personer, noterade att intag av oraffinerade frukter och grönsaker var obönhörligen associerat med lägre risk för dödsfall från kroniska sjukdomar i dos-respons.

“Allra mest anmärkningsvärt”, sammanfattade studien, var att “av alla  grönsakskategorier, reducerade varje enstaka portion bladgrönsaker risken för hjärt och kärlsjukdomar, stroke, och dödsfall från hjärt- och kärlsjukdomar med 12-18%. Det fanns en beständig och linjär dos-respons”, såsom förväntat.(3)

En studie publicerad i februari 2023, som följde fler än 100 000 patienter i över 36 år, nådde samma självklarar slutsats. Varje ökad portion växter, och reducerad mängd animaliska och ultraraffinerade livsmedel, är “konsekvent associerat med lägre risk för total, och specifik, mortalitet” från kroniska sjukdomar.

Och så ser det ut, i varje högkvalitativ interventions- och epidemiologisk studie. I stort sett ingen kontrovers råder inom den vetenskapliga litteraturen, olikt sociala media, industripropaganda och “populärvetenskap”.(4)

Den avgörande faktorn för att nå långvarig hälsa och skydd från kroniska sjukdomar är genom att äta stora mängder naturliga växter, rika på fytokemikalier och antioxidanter, vilka skyddar oss från kronisk inflammation, patologi och sjukdom.(5)

Låt oss återgå till de sorgliga omständigheterna av verkligheten, däremot. Den industrialiserade världen är absolut mättad med ultraprocessad fuskmat och animaliska produkter, och nästan fullständigt renons på näringspackade anti-cancer vegetabilier. Med andra ord, riktig mat.

Läs även: Andi Olluri: Bota Alzheimers sjukdom – Mirakelkurer eller hjärnspöken?

Sedan 1960-talet har global konsumtion av animaliska produkter ökat massivt, för att inte tala om paketerad fuskmat. Det sistnämnda har, sedan mitten av 2000-talet, kommit att bli en dominerande andel av västerlänningarnas totala kaloriintag, och resterande kaloriintag kommer från animaliska produkter, raffinerade kolhydrater, och oljor.

Å andra sidan genomsnittar intaget av näringsrika, sjukdomsskyddande grönsaker, såsom bönor och lökar, cirka 10 kalorier per person per dag. Eller, för att vara mer precis, endast 0,003% av västerlänningarnas dagliga kaloriintag, när de egentligen bör utgöra den absoluta majoriteten.

Detta pågår utan att någon reagerar på faktumet, vilket är ett allra högst talande faktum om vår sjukdomsfrämjande kultur och dess totala dominans – utan att vi ens vet om det, till skillnad från heroin- och cigarettmisbrukare, som är fullt medvetna om vad deras missbruk innebär, eller ens att de är missbrukare.(6)

Det är sannerligen svårt att överskatta omfattningen till vilket ultraprocessad fuskmat – specifikt designade för att förvandla människor till okontrollerbara missbrukare av dem – infiltrerat samhället, och utgör nu cirka 60% av vårt dagliga kaloriintag. En detaljerad analys från november 2022, noterade att 100% av livsmedel folk frossar på är ultraprocessad och renons på några som helst livs- och hälsofrämjande fibrer, fytokemikalier och näringsämnen.

Till ingens förvåning, “har den enorma dominansen av ultraprocessad mat i vårt samhälle sedan 1980-talet resulterat i ännu en pandemi av missbruk”, ansvarig för “hetsätande, obesitas och” kroniska sjukdom, och är “en primär och kausal faktor som driver den globala obesitaspandemin”.(7)

En annan noggrann studie kring “obesitaspandemin” varnade illavarslande om de drogliknande kvalitéerna hos fuskmaten (som vi däremot kallar “mat”).

“Obesitaspandemin antyder således att den moderna obesogena [fetmaorsaknade] omgivningen överväldigar kroppens inbyggda förmåga att reglera intag av föda och energibalans i en kontext av ständiga signaler att äta”, fuskmat som finns närvarande i varje gathörn och hem.

Därmed “störs hjärnans finjustering och kontroll av kaloribalans”.(8)

Fuskmat säljs även på sjukhus

Det bör därför inte förvåna oss vid det här laget att dessa drog-liknande substanser – fakte-mat, lik och sekretionerna från deras juver (kött och mejeri) – finns överallt, annonseras varenda minut, ätes av vuxna missbrukare som sedan ger dem sin till sina barn varje dag.

De säljs i sjukhus, missbrukas vid högtider och till sist försätter oss i en kista. Det må vara den ultimata prestationen i missbrukets historia att dessa saker blint anses vara, och användas som, “mat”, och därmed ersätter riktig, sjukdomsskyddande mat som faktiskt innehåller meningsfulla mängder näring.

Faktum är att missbruket av fuskmat är så omfattande att det sker “i vartenda steg av livet”, “från in utero till ålderdomen”, som en studie från 2022 noterade deprimerat.(9)

Vi har därmed precis varje element som behövs för att skapa en häxkittel av en allvarligt undernärd men kraftigt fet population, extremt benägen att utsättas för mer eller mindre självförvållad kronisk sjukdom och nedsatt imunitet, vilket alltihopa orsakas av ett okontrollerbart beroende av skadlig drogliknande “mat”.

Man kan även vara krass nog att konstatera att den västerländska livsstilen är kollektiv självmord på samhällelig masskala, där varenda en, inklusive de ännu ofödda, deltar.

En hyperinflammerad population möter covid 

Sedan pandemin inleddes, har det varit kristallklart att de lidande av sjukdomar orsakade av vår diet (obesitas, högt blodtryck, T2D och så vidare), är markant mer benägna att utveckla allvarlig infektion, genom många olika och välkända mekanismer, huvudsakligen drivna av fettvävnad.(10) 

Bland mycket annat inleds en kaskad av:

“låggradig kronisk inflammation, vilket orsakar olika kroniska sjukdomar. Hos överviktiga personer ökar kronisk inflammation och pro-inflammatoriska cytokiner, vilket leder till en försvagad medfödd och adaptiv immunrespons”, och därmed allvarliga infektioner.

Fettvävnaden är i stort sett kroppens soppåse, där toxiner och oxiderade metaboliter ackumuleras.(11)

Cochrane Review, guldstandarden för vetenskaplig analys och integritet, kunde förklara i sin analys från maj 2023: “obesitas är en viktig oberoende prognostisk faktor vid Covid-19-infektion”.(12)

Därför visar analyser som studerar miljontals patienter, bortom några som helst tvivel, att de med övervikt och dietorsakad kronisk sjukdom har radikalt ökad risk för hospitalisering och allvarlig infektion, och varje ökad BMI-enhet motsvarar ökad risk i dos-respons.

En metaanalys från tidigt i 2023, som studerade 4 miljoner patienter, fann att en så lite som en modest ökning av intaget av grönsaker, jämfört med det patetiskt låg västerländska intaget, kunde reducera risk för hospitalisering med 62%.(13)

Man måste komma ihåg att dessa typer av dietförbättringar är på intet sätt ideala, utan snarare små och inkrementella förbättringar som inte når i närheten av rekommenderad maximal terapeutisk effekt.

De är dessutom genomförbara bland allmänheten. Ändå gav det så pass markant skydd.

Temabild: Covidvaccinering i Japan. Foto: Tom Wang. Licens. Shutterstock
Temabild: Covidvaccinering i Japan. Foto: Tom Wang. Licens. Shutterstock

Fallet Japan

Flera populationsstudier har demonstrerat dessa dramatiska effekter i den verkliga världen. Historia var snäll nog att sätta upp ett kontrollerat exempel för oss under covid-19-utbrottets tidiga skede: Japan.

I Okinawaregionen i synnerhet, med sin traditionellt nästan helt växtbaserade kost, var covidmortaliteten ungefär 0,008%, siffran i Tokyo, med sin västerländska kost med animaliska produkter och försvinnande lite grönsaker, var 1,3% – 16 gånger högre, med jämförbara vaccineringsgrader.(14)

Ytterligare en väsentlig studie publicerades i januari 2021, i Journal of Nutrition, som noterade att obesa personer löpte 340% ökad risk för “allvarlig Covid-19” jämfört med överviktiga eller “normalviktiga” personer, och den överväldigande effekt detta har på covidmortalitet.

“Gamla individer är särskilt sårbara för Covid-19, men även de yngre med övervikt löper risk för behov av intensivvård”.

“Till exempel i Japan, där 27.2% av befolkningen har ett BMI på ≥25, dör 13 per 1 miljon” av covid trots dess höga populationsdensitet och den högsta andelen gamlingar.

I kontrast erfar Storbritannien, där 63,4% är överviktiga, 639 dödsfall per 1 miljon. Det är anmärkningsvärt att den yngsta patienten som dött på grund av COVID-19 i Japan var en 28-årig sumobrottare”.(15)

Tarmhälsa och allergier. Foto: Nordwood Themes. Licens: Unsplash.com
Foto: Nordwood Themes. Licens: Unsplash.com

Växtbaserad kost

En metaanalys från mars 2023, över 14 olika studier om kost och covid, kunde naturligt nog rapportera:

“En växtbaserad kost har skyddande associationer mot både COVID-19 infektion och dess gradallvar. I synnerhet konsumtion av grönsaker, baljväxter och fullkorn. Ett minskat intag av mejeriprodukter och kött visar skyddande effekt”.(16)

Vi har nu ett antal interventionsstudier som visar att växtextrakt av olika grönsaker och örter kan signifikant och påtagligt lindra symptomen av Covid-19, trots att extrakt inte har i närheten lika potent effekt som hela, oraffinerade växter man faktiskt äter (Molecules, mars 2023).(17)

En av de viktigaste studierna än så länge, publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health från april 2023, kunde inflika instämmande. “För varje ökade 10 g fiber per dag” – fiber finns endast i orafinnerade växter – minskar risken “för dödsfall från infektions- eller respiratoriska sjukdomar med 33%”.

Den missbrukande västerlänningen får i sig ynkliga ungefär 10-15 g om dagen, eller för att omformulera det i korrekta som motsvarar den verkliga världen: ingenting. Studien citerar dessutom polska data, som noterade att “de med en genomsnittlig daglig konsumtion av >500 g frukt och grönsaker samt >10 g nötter hade 86% lägre risk för Covid-19” än de som äter mindre än så, det vill säga nästan alla västerlänningar.

Läsaren måste fullt ut förstå att 500 g frukt och grönsaker är absolut minimum av vad som krävs för hälsa, men även det verkar förstås oöverträffligt i vår dominerande fuskmatkultur.(18)

Dessutom har hundratals, kanske tusentals, studier nu genomförts som tydligt visar animaliska produkters kausala skadliga effekt på infektionssjukdomar, i synnerhet Covid-19, men det är återigen knappast vad allmänheten får höra medan McDonald’s- och Arla-reklam drämmer till dem i öronen varje minut under sin vakna tid.(19)

En studie från tidigt i 2023 beskrev frånkopplingen från evidensbaserad vetenskap inom det allmänna informationssystemet rätt väl: 

Trots detta, har inga strategier av att [förbättra populationsens kost] uppmärksammats tillräckligt och har inte förmedlats till allmänheten.

Då vaccinmandat och drakoniska lockdowns orsakat obeskrivlig skada och misslyckats kontrollera pandemin, måste frågor ställas om varför regeringar varit så pass ovilliga att anta åtgärder [förändra kosten] som snabbt och billigt kunde ha förbättrat nationens hälsa och försvar mot Covid-19.

Till och med små och enkla steg, att presentera vetenskapen om kost och infektion … kunde ha orsakat enorm skillnad.(20)

Faktum är att dessa “små och enkla steg” ibland är nästan för extraordinära för att tro på.

En omfattande sammanställning från september 2022, som noggrant studerade effekterna av potenta fytokemikalier från helt vanliga örter tillgängliga i varje matbutik, konkluderade “utan några som helst tvivel att fytokemikalier i olika örter kan ha en avgörande effekt i förebyggandet och botandet av coronavirus-smitta”.(21)

Svartkummin (Nigella sativa)
Svartkummin (Nigella sativa) – Foto: Mountainhills, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Till exempel svart kumin (som i dubbelblinadade, placebokontrollerade randomiserade studier markant reducerar blodfetter, inflammation,(22) samt jämförbart med statiner sänker LDL-kolesterol med 27% bara av en tredjedel tesked per dag under en månad (23)), visade sig kunna stävja viral förökning hos patienter “och kan ge samma eller till och med bättre skydd än FDA-godkända droger”.(24)

Det är endast en (kategori) föda, fröer. Föreställ dig nu att en hel population äter ett helt portfolio av endast hälsosamma växter med lika dramatiska terapeutiska effekter, såsom grönsaker (särskilt kålväxter), bönor, bär och så vidare, och mättar sina organ med potenta fytokemikalier och nutrienter.

Det är trots allt väl förstått att “asymtomatiska patienter med Covid-19 har större mängder mikronutrienter” och anti-cancer, anti-inflammatoriska kortkedjade fettsyror som vår tarmflora skapar från fibrer, i blodet “än de patienter som får allvarliga komplikationer” (International Journal of Molecular Science).(25)

En mycket detaljerad studie kring nutrientintag och immunitet, publicerad förra året i Frontiers in Immunology, informerade att näring från växter:

“är långt mycket effektivare än läkemedel … det enklaste sättet att stärka immunsystemet är att konsumera nutrienter som fungerar som immunitetsförstärkare, och fytokemikalier är de bästa jämte näring [vitaminer och mineraler], och båda kan användas som potenta vapen mot SARS-CoV-2”.

Aldrig som tillskott, utan som hel, riktig föda; man kan inte köpa sig hälsa i en pillerflaska, och ju tidigare den sagorberättelsen dör, desto bättre.(26)

“För att stödja en immunrespons, krävs en mängd av ett stort antal essentiella och icke-essentiella nutrienter och bioaktiva ämnen [fytokemikalier uteslutande från växter], huvudsakligen från en växtbaserad-kost” (Current Opinion in Food Science).(27)

 • Med detta i åtanke, lanserades massiva statliga och privatfinansiella lobbyingkampanjer för att övertyga folk att förbättra sin kost, att äta växter?
 • Spenderade regeringar hundratals miljarder kronor i ransoneringar av frusen broccoli och fröer värda några ören till allmänheten?
 • Stormade svenskarna frukt- och grönsakshyllorna i butiker och tömde dem på innehåll?

Nej, snarare motsatsen. Det moderna samhällets diet har, snarare, försämrats sedan covidpandemin.(28)

Den beroendeframkallande och giftiga naturen av vår toxiska omgivning av fuskmat är så mäktig, att till och med när vi möter överhängande och konkret risk för död och allvarlig sjukdom mitt framför näsan på oss, proppar vi ändå i oss skräp, och tar sedan giftiga droger för att kunna fortsätta göra det.

De mäktiga Big Food och Big Pharma utgör kanske världens största industrier. I mångt och mycket är de beroende av varandra, och utgör en symbotisk kombination: den ena skapar de sjuka människorna, och den andra livnär sig på dem.

Doktorer kan sedan ge dessa piller, så att missbrukarna kan fortsätta stoppa i sig det som orsakat deras sjukdomar till att börja med.

Tobaksindustrin lyckades under ett sekel manipulera infromationssystemet, akademi och politisk reglering för att dölja från allmänheten verkligheten om rökningens effekter; Big Food och Big Pharma, mångfaldigt åter mångfaldigt mäktigare än tobaksindustrin, har lyckats göra detsamma, dock med outsägligt mer effektivitet och omfattning.(29)

Vi förutsätter alltså att nästan all debatt som kan nå en allmän läsekrets kommer debattera covidfrågan strikt utifrån ett ramverk som gynnar just dessa intressen.

Ena sidan, Pharma-finansierade media, universitet samt reglerande myndigheter, kommer entusiastiskt förespråka vaccin, droger och andra associerade åtgärder inom “drog-mentaliteten”.

“Kritikerna” kommer säga: nej, vaccinernas effektivitet överdrivs, studier manipuleras, detta verkar inte stämma; det pågår politisk manipulation, vi borde istället testa en annan drog eller ett annat tillskott och så vidare, och så vidare.

Ren luft. Foto: Yuri Arcurs People Images. Licens: Elements.envato.com
Ren luft. Foto: Yuri Arcurs People Images. Licens: Elements.envato.com

Få, om ens några, kommer däremot bryta sig loss ur det mäktiga propagandasystemet och understryka att drogmentaliteten som sådan är felaktig till att börja med. Kostens roll i samhällelig sjuklighet, och dessutom potential att läka och förebygga, kan aldrig debatteras seriöst i agendasättande kretsar frånsett i förbigående och ytligt, vilket därmed effektivt döljer den fråga som faktiskt spelar roll.

Forskarna Philip Maffetone och Paul Laursen sammanfattade denna “perfekta storm”, där “coronaviruset möter pandemin av överfetma”, rätt väl, och de är värda att citera nästan genomgående:

Medan olika reaktiva responser vidtagits för att bemöta pandemin – och en del har haft skadlig verkan – har förebyggande åtgärder innan Covid-19 slog till negligerats. Detta gäller främst utvecklingen av en pandemi av överfetma, som är avgörande för ökningen av kroniska sjukdomar … inflammation och undernäring … [den västerländska dieten av kött, mejeri och] socker samt raffinerade kolhydrater måste anses vara den nya tobaken, då dessa livsmedel är renons på nutrienter, och orsakar inflammatoriska kroniska sjukdomar …

Tyvärr spenderas den största delen av tid och pengar inom sjukvård på palliativ vård efter att man diagnostiserat kroniska sjukdomar som senare blir allvarliga. Trots vår enorma kunskap om folkhälsa och livsstilsmedicin, har bekämpningen av orsakerna till kroniska sjukdomar, som går att totalt förebygga, undvikits av dagens sjukvårdssystem …

Globala infektionssjukdomar avtog drastiskt till följd av allmän sanitet, vilket började för över ett sekel sedan. Inte desto mindre har infektionsmängdens frekvens ökat under de senaste 50 åren.

Under samma period, har en undviklig pandemi av överfetma utvecklats i skymundan, som orsakar både kronisk sjukdom och infektion. Idag är förmodligen 80% av världens befolkning överfeta, och i länder såsom USA, där mängden Covid-fall och dödsfall är högst globalt, är 91% av befolkningen överfet …

En quick-fix-drog och vaccin kommer inte åtgärda de underliggande etiologiska faktorer som gjorde oss mottagliga för Covid-19 …

Covid-19 har avslöjat att världen är oförberedd, arrogant, och översvämmad med pandemikontroll, särskilt USA med dess biljoner-plus dollar årliga sjukvårdsbudget, omfattande övervakning och forskning kring patogener, och dess akademiska och farmaceutiska kapacitet.

Ett sätt att åtgärda problemet är att snabbt och markant reducera den primära pandemin av överfetma genom att främja och möjliggöra ätandet av näringsrik mat för samhället … detta uppdrag är likt åtgärdandet av tobakens påverkan på folkhälsan.(30)

Oavsett hur pass trivialt banala dessa sanningar må vara, och hur pass mycket forskning finns som styrker dem, kan dessa aldrig nämnas på ett seriöst och adekvat sätt i allmän diskussion och medicinsk debatt. De strukturella och institutionella faktorerna som avgör detta är tillräckligt tydliga.

Text: Andi Olluri, som skrev boken “Bortom Ukraina: Svensk ideologi och propaganda i det nya kalla kriget”. Läs fler artiklar av författaren


Referenser

 1. Chopra M, Darnton-Hill I. Tobacco and obesity epidemics: not so different after all?. BMJ. 2004;328(7455):1558-1560. doi:10.1136/bmj.328.7455.1558
 2. Maffetone PB, Laursen PB. Revisiting the Global Overfat Pandemic. Front Public Health. 2020;8:51. Published 2020 Feb 25. doi:10.3389/fpubh.2020.00051
 3. Zurbau A, Au-Yeung F, Blanco Mejia S, et al. Relation of Different Fruit and Vegetable Sources With Incident Cardiovascular Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. J Am Heart Assoc. 2020;9(19):e017728. doi:10.1161/JAHA.120.017728
 4. Shan Z, Wang F, Li Y, et al. Healthy Eating Patterns and Risk of Total and Cause-Specific Mortality. JAMA Intern Med. 2023;183(2):142-153. doi:10.1001/jamainternmed.2022.6117. Se dessutom: Song M, Fung TT, Hu FB, et al. Association of Animal and Plant Protein Intake With All-Cause and Cause-Specific Mortality [published correction appears in JAMA Intern Med. 2016 Nov 1;176(11):1728]. JAMA Intern Med. 2016;176(10):1453-1463. doi:10.1001/jamainternmed.2016.4182;  Huang J, Liao LM, Weinstein SJ, Sinha R, Graubard BI, Albanes D. Association Between Plant and Animal Protein Intake and Overall and Cause-Specific Mortality. JAMA Intern Med. 2020;180(9):1173-1184. doi:10.1001/jamainternmed.2020.2790 ; Fontana L, Cummings NE, Arriola Apelo SI, et al. Decreased Consumption of Branched-Chain Amino Acids Improves Metabolic Health. Cell Rep. 2016;16(2):520-530. doi:10.1016/j.celrep.2016.05.092 ; Chen Z, Glisic M, Song M, et al. Dietary protein intake and all-cause and cause-specific mortality: results from the Rotterdam Study and a meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Epidemiol. 2020;35(5):411-429. doi:10.1007/s10654-020-00607-6 ; Lamberg-Allardt C, Bärebring L, Arnesen EK, et al. Animal versus plant-based protein and risk of cardiovascular disease and type 2 diabetes: a systematic review of randomized controlled trials and prospective cohort studies. Food Nutr Res. 2023;67:10.29219/fnr.v67.9003. Published 2023 Mar 28. doi:10.29219/fnr.v67.9003 ; Qi XX, Shen P. Associations of dietary protein intake with all-cause, cardiovascular disease, and cancer mortality: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020;30(7):1094-1105. doi:10.1016/j.numecd.2020.03.008 ; Qi XX, Shen P. Associations of dietary protein intake with all-cause, cardiovascular disease, and cancer mortality: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020;30(7):1094-1105. doi:10.1016/j.numecd.2020.03.008.
 1. Jenkins DJA, Kendall CWC, Sievenpiper JL. Plant Polyphenols Lignans and Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2021;78(7):679-682. doi:10.1016/j.jacc.2021.06.014
 2. Basu S. The transitional dynamics of caloric ecosystems: changes in the food supply around the world. Crit Public Health. 2015;25(3):248-264. doi:10.1080/09581596.2014.931568
 3. LaFata EM, Gearhardt AN. Ultra-Processed Food Addiction: An Epidemic?. Psychother Psychosom. 2022;91(6):363-372. doi:10.1159/000527322
 4. Belfort-DeAguiar R, Seo D. Food Cues and Obesity: Overpowering Hormones and Energy Balance Regulation. Curr Obes Rep. 2018;7(2):122-129. doi:10.1007/s13679-018-0303-1
 5. Schiestl ET, Rios JM, Parnarouskis L, Cummings JR, Gearhardt AN. A narrative review of highly processed food addiction across the lifespan. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2021;106:110152. doi:10.1016/j.pnpbp.2020.110152
 6. Aburto S, Cisterna M, Acuña J, et al. Obesity as a Risk Factor for Severe COVID-19 in Hospitalized Patients: Epidemiology and Potential Mechanisms. Healthcare (Basel). 2022;10(10):1838. Published 2022 Sep 22. doi:10.3390/healthcare10101838
 7. Tadayon Najafabadi B, Rayner DG, Shokraee K, et al. Obesity as an independent risk factor for COVID-19 severity and mortality. Cochrane Database Syst Rev. 2023;5(5):CD015201. Published 2023 May 24. doi:10.1002/14651858.CD015201
 8. Rahmati M, Fatemi R, Yon DK, et al. The effect of adherence to high-quality dietary pattern on COVID-19 outcomes: A systematic review and meta-analysis. J Med Virol. 2023;95(1):e28298. doi:10.1002/jmv.28298
 9. Kahleova H, Barnard ND. Can a plant-based diet help mitigate Covid-19?. Eur J Clin Nutr. 2022;76(7):911-912. doi:10.1038/s41430-022-01082-w. See also, for example, Losso JN, Losso MN, Toc M, Inungu JN, Finley JW. The Young Age and Plant-Based Diet Hypothesis for Low SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Pandemic in Sub-Saharan Africa. Plant Foods Hum Nutr. 2021;76(3):270-280. doi:10.1007/s11130-021-00907-6
 10. Wang J, Sato T, Sakuraba A. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Meets Obesity: Strong Association between the Global Overweight Population and COVID-19 Mortality. J Nutr. 2021;151(1):9-10. doi:10.1093/jn/nxaa375
 11. Leno-Durán E, Micha Mabale M, García-Pérez M, Bueno-Cavanillas A, Barrios-Rodríguez R, Requena P. Influencia de la dieta en el riesgo de infección y de gravedad de la COVID-19: una revisión sistemática [Influence of diet in COVID-19 infection and severity risk: a systematic review]. Nutr Hosp. 2023;40(2):444-456. doi:10.20960/nh.04448
 12. Giordano D, Facchiano A, Carbone V. Food Plant Secondary Metabolites Antiviral Activity and Their Possible Roles in SARS-CoV-2 Treatment: An Overview. Molecules. 2023;28(6):2470. Published 2023 Mar 8. doi:10.3390/molecules28062470
 13. Rust P, Ekmekcioglu C. The Role of Diet and Specific Nutrients during the COVID-19 Pandemic: What Have We Learned over the Last Three Years?. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(7):5400. Published 2023 Apr 4. doi:10.3390/ijerph20075400
 14. Se e.g. Wang H, Yuan Z, Pavel MA, et al. The role of high cholesterol in SARS-CoV-2 infectivity. J Biol Chem. 2023;299(6):104763. doi:10.1016/j.jbc.2023.104763
 15. Campbell JL. COVID-19: Reducing the risk via diet and lifestyle. J Integr Med. 2023;21(1):1-16. doi:10.1016/j.joim.2022.10.001.
 16. Al-Kuraishy HM, Al-Fakhrany OM, Elekhnawy E, et al. Traditional herbs against COVID-19: back to old weapons to combat the new pandemic. Eur J Med Res. 2022;27(1):186. Published 2022 Sep 26. doi:10.1186/s40001-022-00818-5
 17. Sahebkar A, Beccuti G, Simental-Mendía LE, Nobili V, Bo S. Nigella sativa (black seed) effects on plasma lipid concentrations in humans: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Pharmacol Res. 2016;106:37-50. doi:10.1016/j.phrs.2016.02.008
 18. Ibrahim RM, Hamdan NS, Mahmud R, et al. A randomised controlled trial on hypolipidemic effects of Nigella Sativa seeds powder in menopausal women. J Transl Med. 2014;12:82. Published 2014 Mar 31. doi:10.1186/1479-5876-12-82
 19. Kulyar MF, Li R, Mehmood K, Waqas M, Li K, Li J. Potential influence of Nagella sativa (Black cumin) in reinforcing immune system: A hope to decelerate the COVID-19 pandemic. Phytomedicine. 2021;85:153277. doi:10.1016/j.phymed.2020.153277
 20. Hernández-Flores TJ, Pedraza-Brindis EJ, Cárdenas-Bedoya J, et al. Role of Micronutrients and Gut Microbiota-Derived Metabolites in COVID-19 Recovery. Int J Mol Sci. 2022;23(20):12324. Published 2022 Oct 14. doi:10.3390/ijms232012324
 21. Islam MA, Haque MA, Rahman MA, et al. A Review on Measures to Rejuvenate Immune System: Natural Mode of Protection Against Coronavirus Infection. Front Immunol. 2022;13:837290. Published 2022 Mar 15. doi:10.3389/fimmu.2022.837290
 22. Calder PC. Foods to deliver immune-supporting nutrients. Curr Opin Food Sci. 2022;43:136-145. doi:10.1016/j.cofs.2021.12.006
 23. Johnson AN, Clockston RLM, Fremling L, et al. Changes in Adults’ Eating Behaviors During the Initial Months of the COVID-19 Pandemic: A Narrative Review. J Acad Nutr Diet. 2023;123(1):144-194.e30. doi:10.1016/j.jand.2022.08.132
 24. Se, bland mycket anant, Galea S, van Schalkwyk MCI. Understanding the US Health Care Industry as a Commercial Determinant of Health. JAMA Health Forum. 2023;4(7):e232795. Published 2023 Jul 7. doi:10.1001/jamahealthforum.2023.2795 ; Maani N, Collin J, Friel S, et al. Bringing the commercial determinants of health out of the shadows: a review of how the commercial determinants are represented in conceptual frameworks. Eur J Public Health. 2020;30(4):660-664. doi:10.1093/eurpub/ckz197 ; Trayer J, Rowbotham NJ, Boyle RJ, Smyth AR. Industry influence in healthcare harms patients: myth or maxim?. Breathe (Sheff). 2022;18(2):220010. doi:10.1183/20734735.0010-2022 ; Laura Crosswell & Lance Porter (2016) Inoculating the electorate: a qualitative look at American corporatocracy and its influence on health communication, Critical Public Health, 26:2, 207-220, DOI: 10.1080/09581596.2015.1026877 , med mycket mer.
 25. Maffetone PB, Laursen PB. Rethinking COVID-19 and Beyond: Prevention, Remedies, and Recovery. Front Public Health. 2022;10:748498. Published 2022 Feb 23. doi:10.3389/fpubh.2022.748498
 26. Maffetone PB, Laursen PB. Rethinking COVID-19 and Beyond: Prevention, Remedies, and Recovery. Front Public Health. 2022;10:748498. Published 2022 Feb 23. doi:10.3389/fpubh.2022.748498


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är fullt möjligt att uteslutande leva på vegan kost och leva ett långt, friskt liv, men det kräver tillgång till bra och omväxlande vegetarisk mat och kunskap.

  I Indien är ayurvedadieten vanlig och mycket uppskattad och den har fått alltmer utbredning i övriga världen. Den används också mycket verksamt för att bota sjukdomar och är därmed en praktisk tillämpning av uttrycket “Låt maten bli din medicin och medicinen din mat”, som myntades av läkekonstens fader, Hippokrates, cirka 400 BC.

  En annan stor grupp människor som lever vegant, friskt och länge är sjundedagsadventisterna. Enligt studien “Adventist Health Study 1 (AHS-1)” lever de betydligt längre än folk i allmänhet.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Adventist_Health_Studies

  • Jag läste om Adventisterna i en bok om de långlivade blå zonerna. Adventisterna är nog också rätt måttliga med maten eftersom frosseri är en av dödssynderna. De långlivade världen runt åt en varierande kost som skilde sig rätt mycket beroende på var zonen låg. Men den gemensamma nämnaren var måttlighet och ett aktivt liv trots ålder.

   • Ja, det spelar med säkerhet en viktig roll, men det visar också att det går att livnära sig utmärkt utan animaliska produkter om man gör det på rätt sätt.

    Här är en serie mycket intressanta föredrag av en sjundedagsadventist, som också som forskare inom zoologi, om kost och hälsa:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLrPgabyQmkOxKITCgIyCWtxHUSXpwbbQX

    Intressant nog har professor Walter Veith även gjort studier som visar att också rovdjur kan leva ett långt och friskt liv helt utan animalisk föda.

    Men det betyder givetvis inte att man kan ge sin hund en fullvärdig kost med enbart sallad, gurka och rädisor!

    • Men det är ju detta som är så schyst med friheten att själv kunna välja mellan en massa olika fungerande sätt att leva det egna livet. Andra människor får äta precis vad de vill och det är först när de försöker lägga sig i vad jag äter som det hela blir lite problematiskt.

     Jag var själv vegetarian under ett antal år utan att en enda gång försöka nedtvinga mina egna matvanorna i halsen på andra. Om någon frågade så kunde jag utan några tillrättavisande pekpinnar förklara varför jag just då valt att bara äta vegetariskt.

     Sen är väl hundar allätare precis som björnar och skulle förmodligen överleva på vegetabilisk föda. Men ställer man fram en tallrik med kött och en med grönsaker så lär hunden först sluka köttet. Kattdjur skulle förmodligen dö av bara vegetabilier. Så det är nog först och främst kött på menyn om rovdjuret själv får välja. Ägs djuret däremot av en vegan så är nog den egna valmöjligheten starkt begränsad.

     • Ja, hundar skulle säkerligen sluka köttet först, men de mår väl av en allsidig kost.

      Zoologen Walter Veith påpekar att ett alfalejon alltid ser till att först sluka maginnehållet på ett växtätande bytesdjur, därefter inälvorna och först därefter övriga delar.

      Maginnehållet hos växtätande djur är mer lättsmält än annan form av vegetabilier för rovdjur.

      Jag har själv haft sex hundar i mitt liv och kan rekommendera hundägare att koka morötter och andra grönsaker tillsammans med kött eller fisk Det utgör en fin föda för såväl vovve som husse och matte.

      • Ja, en varierande kost är nog den gyllene medelvägen. Diskussionen går lätt till ytterligheter när en del karnivorer förespråkar bara kött och veganer bara vegetabilier. Helt utan kött så blev det för min egen del något som till slut fattades. Sen har jag personligen också erfarenhet av växters välgörande effekt. Så jag kommer fortsätta äta båda sakerna. Men det blir ju också lite störande när oönskade agendor börjar letar sig in i såväl kök som sovrum.

  • Ayurvedadieten är inte vare sig strikt vegetarisk eller vegan. Den är personanpassad och rekommenderar både kött, fisk och mejeriprodukter i många fall. Man ändrar även sina förslag beroende av situation och personlighetstyp. Beträffande 7-dagsadventister är ca 40% veganer men nästan 100% använder varken tobak eller alkohol, dessutom arbetar de flitigt och rör sig mycket.

 • Rekommenderar varmt detta videoklipp till alla!

  The Science of How the Body Heals Itself with William Li
  https://www.youtube.com/watch?v=wlJEGJvI1UA&t=130s

  Dr. William Li presenterar ett 20-tal olika studier på effekten av näringsämnen i olika animaliska, grönsaker, frukter, nötter osv som hjälper att bli av med många besvär (speciellt kvinnliga) och många sjukdomar, även kroniska.

 • Den egna kosten som resulterande hälsa är personliga val och konsekvenserna av de valen. Sen brukar veganer oftast ta köttfrågan från en självpåtagen moralisk överlägsenhet där de minsann inte tar död på något. Men det stämmer ju inte.

  Många växter har såväl giftiga bär som frukter och en del plantor är dödliga från rot till toppskott. Det här är ju en tydlig indikation på att de själva inte vill ge upp livet som föda till andra livsformer. Sen finns det andra plantor som är lätta byten eftersom varje del av dem är ätlig. Ungefär på samma sätt som det är lättare att t.ex. äta en ko än vad det är att tugga i sig ett lejon som kan försvara sig.

  Men bara för att djur påminner om en förenklad form av oss själva så är det arrogant att tillskriva dem ett högre värde än plantor som vi inte alls kan identifiera oss med. Ska man hårdra det här så har allting levande precis samma värde eller så är det precis lika värdelöst.

  Sen är det få livsformer som lever i perfekt symbios med sin omgivning. De flesta livformer har predatorisk eller parasitär överlevnadsstrategi där de lever vidare på bekostnad av andra. Så med detta sagt får vi helt enkelt visa omtanke och känna tacksamhet för de liv som förgås så vi själva kan leva vidare, oavsett om det är en ko eller en äggplanta.

 • Det var bra att Andi tog sig tid att skriva flera kommentarer med utvidgningar. Den här debatten behöver fortsätta. Men jag förstår om Andi och andra som närmar sig informationer på ett liknande sätt blir frustrerade av hur debatten ser ut.
  Eftersom de som skriver här verkar väldigt engagerade och har inhämtat många intryck från andra källor ser man att vi ligger långt ifrån någon konsensus och det råder ett sorts krig.
  Eftersom hälsa byggs upp under lång tid vore det bra om det uppstod en kovergens så att det antingen kom fram att olika uppfattningar kan vara relevanta beroende på individuella särdrag hos människor eller att några uppfattningar är felaktiga så att alternativen man behöver ta till sig blir färre.

 • ”På tal om ”torrfasta”
  En normal vuxen frisk person klarar sig mellan 3–4 dagar utan vätska och går under tiden en mycket plågsam död tillmötes. Lever, njurar och hjärna slutar fungera. Temperaturregleringen upphör, blodet tjocknar. Du dör.

  • 🙂 haha!! Ja, det gör man. Vattenfastar man tillräckligt länge dör man också! 🙂
   Man måste ha läst på och veta vad man gör och inte överdriva. Och veta i vilket syfte man fastar. Gör man det ibland för att hålla sig frisk. Vill man gå ner i vikt eller vill man bota en sjukdom.
   Man måste ta hänsyn i dessa varianter och typ av fastandet.
   Om du vattenfastar, efter 3 dagar producerar din kropp X10 tillväxthormon, vilket gör att om du styrketränar dag 3-5, bygger du muskler av fettöverskottet i kroppen.
   Det finns ett uppsjö av nya studier och upptäckter om nyttan av fastandet.
   Jag letade efter en mycket intressant video om fastandet och vikten av vilken mat man ska äta efteråt för att få igång “Nya Stamceller” som aktiverats efter 7 dagars vattenfastande för att läka olika delar av kroppen inifrån, MEN det verkar vara borttagen från youtube 🙁

   (off topic)
   Det här videon har dock inget med fasta att göra men handlar om människokroppen
   Dr. Jerry Tennant: Healing is Voltage — The Physics of Emotions https://youtu.be/pm-Ia6vI4PA

   Själva gruppen “Thunder bolts Project”, bevisade, enligt mig, hur löjlig big bang teori är och ser världen ur ett elektromagnetiskt synsätt.
   Deras teorier är nästan motsatsen till de gamla som man har tvingat i halsen på alla som “riktiga och obestridliga fakta”
   Det är inte så att jag accepterar allt vad gruppen säger, men deras teorier om hur universum fungerar är mycket mer acceptabla för mig.

    • Det är skillnad på muskler och styrka.
     Bodybuildare har mycket muskler men det är ofta pseudo-muskulär-styrka.
     Skillnad mot Magnus Samuelsson som inte har så mycket muskler
     men är väldens starkaste man.
     -Jo det är exakt så man bygger muskler med riktig styrka.
     Genom att (vatten)-fasta (hur man nu räknar fasta).
     Skillnad på fasta och svält. Man behöver inte dricka flera liter vätska kallas ketos.
     Folk kan inte fasta, förstår inte fasta och det är exakt via fasta,
     dvs ketos man förbränner fett/glukos och bygger muskler.
     Väldigt rudimentär och enkel mekanik som folk inte förstå.
     Fasta=ketos=bygger muskler!
     Svält uppstår efter ca 26+h timmar (inte bra).
     Jag tror Reza menar det kolhydrat/glukos-bundna fettet.
     Som man ändå inte behöver, förbränner sockret och bildar muskler istället för fett.
     Därför ICA/Hemköp/Coop/Willys har enorma mängder kolhydrater
     potatis,mjöl,socker,ris,nudlar,chips /(majs och soja är inte bra) precis när man kommer in.
     Sumobrottare använder detta (för att bygga fett, inte muskler).
     Ingetdera behövs för muskelbygge, utan är bara “the show”.
     Däremot proteiner och frukt/grönsaker /lyocin och kolinbirtratat.
     Baljväxter är ok men har snarare med alkaliniteten att göra
     än näringsvärdet i sig (enligt mig).
     Då tex banan,tomat,zucchini samt andra ämnen kan vara knepiga att suga upp men varvat med proteiner är (anser jag) lättare att smälta.
     Istället för mindre proteiner och leucin brukar jag använda taurin, vilket kan snabba på ketosen, (fettförbränningen) glukosen.
     Tricker är att inte äta så många gånger per dag (1) och därmed spelar det mindre roll var man äter.
     Tricket är ju att förbränna fett och inte muskler som Reza säger.
     Ägg,fett och smör, olivolja, youghurt, keso, kyckling, ost, kalkon,nöt (inte fläsk)lamm, fisk (ej skaldjur) så mycket som möjligt.
     Som tillskott ska man ju inte äta så mycket mer än detta, men
     taurin och kolinbirtrat är och kan också vara ett substitut om man vill gå ner i vikt (förlora fett) men INTE vill bygga muskler.
     Under kortare intervaller.
     Då kan man i stort skippa även protein-valet genom att “lura” hjärnan
     att den har fått den har men gå in i ketos-tillståndet tidigare,
     redan efter ca 12+ timmar.
     Skillnaden kan ibland vara hårfin och svår att balansera.
     Ketosen är (anser jag) ligger till grund för de flesta #dieter, men handlar om att balanasera glukos-halten samt fettförbränningsmekanismerna.
     Jag räknar såklart med att undvika all form av kolhydrater eller till ett minimum (50g) och socker (glukos/sirap).
     Därför man ser många kroppsbyggare som ser #tjocka ut och feta ut.

     • Tack Fredrik!
      Kunde absolut inte sagt det bättre förutom följande 18 anmärkningar!
      Neh skojar med dig! 🙂

      Dock att svält skulle uppstå efter ca 26+h timmar är fullständigt felaktigt!

      Jag vill inte länka till en massa studier utan tycker här borde kanske sundförnuft vara det vetenskapliga beviset och med det sagt vill jag fråga:

      Av vilken anledning ska vår hjärna och kropp välja förbruka muskler så länge det finns extra fett(energi) och extra hud(protein) lagrade i kroppen?

      • En av de främsta experterna på fasta var nog Rudolf Breuß. Han utvecklade en speciell metod som gjorde det ofarligt att fasta i 42 dagar, vilket han ansåg vara nödvändigt för att helt rensa kroppen från kroniska sjukdomstillstånd.
       https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/breuss-diaet/@@guideline/html/index.html

       En forskare under senare år, som återupptäckt den fantastiskt läkande och sjukdomsförebyggande kraft fasta har, är gerontologen Valter Longo.

       Här håller han ett mycket informativt, ganska kort – och stundtals rätt roligt – föredrag:
       https://www.youtube.com/watch?v=dVArDzYynYc&t=16s

       Valter Longo är född i Italien, men reste i sin ungdom till USA med förhoppningen att där kunna bli en framgångsrik och berömd popstjärna. Det målet nådde han inte, men istället blev han en mycket framgångsrik och berömd åldersforskare.

      • Mjae, min poäng är att utnyttjar man inte ketosens-fördelar
       så börjar man svälta helt enkelt. Och det är?
       Det är ju därför alla misslyckas med alla dieter
       de första 30 dagarna för att kroppen inte är van
       vid ketos (eller själv-svält).
       De flesta går istället upp i vikt av sina fina dieter,viktväktare
       och bantargrupper, eftersom de har glömt bort denna finess?
       Där är min poäng inbakad.
       Jag säger inte direkt svält, men svälten kan uppstå efter 26 timmar,
       om man inte vet vad man gör.
       Eller 40 dagar för den delen.
       Eller 100 dagar (men då är man i regel död).
       Både kroppsligt och muskulärt sedan länge sedan klarar kroppen inte mer än runt 100 dagar utan mat. Om man ska gå åt det extrema hållet.

       Finns olika fördelar men svält är enligt mig ingen fördel.
       Självklart kan förmåga att svälta ökas med tiden.

       Reservkraften tar slut efter 26 timmar (enligt de rapporter jag har läst) och forskat om just ketosen. Såsom jag har tolkat fenomenet ketos och glukosförbränning.

       -Den sista frågan förstår jag inte om muskler och förbränning.
       Finns ju muskulär förbränning, men den är över min förmåga,
       då jag mest är intresserad av immunförsvar kopplat till fasta under ketosens sista fas dvs runt 25-26 timmar, därför tog jag upp 26 timmars-intervallet.
       Den fasen anser jag är en nyckel-komponent.
       Så att den inte skulle stämma förstår jag inte, då den
       låser upp många nycklar inklusive 5/2 dieten och då dvs 48-timmar.
       givetvis höjer immunförsvarets autoimmuna kroppsegna system.
       Dvs lider man av system-allergiska reaktioner och iG-antikroppar
       såsom hösnuva,mat, och födesämnesallergier kan man defintivt sänka dessa iG-antikroppar och återgå till ett mera friskt immunförsvar.
       Så svält eller inte, kroppen mår definitivt bättre att inte äta så mycket, speciellt inte kolhydrater, speciellt efter 26-48 timmar.
       OM man klarar det.
       Jag fick träna i 3 månader innan jag klarade 48 timmar.
       Då kroppen är inställd på pommes,chips, glutamat (MuskX) och andra E-nummer. Rent salt i påsen så att säga (utan mjöl).
       Däremot fisk,ägg och riktigt smör (avocado/kokos) går bra.
       Detta är givetvis kopplat till Dr.Lee Merediths forskning om IG-antikroppar och Ace-2 Neurological pathways om hur man på ett enkelt sätt bostar sitt immunförsvar.
       Om muskulär styrka har jag ingen direkt forskning att stödja mig på förutom 2 forskare som säger att styrketräning ska ske fort och intensivt i korta 15-minuters intervaller för att öka styrkan, muskulärt sett.

      • Hans,
       Ja, absolut! Det har öppnats många kliniker runt om Europa som följer Rudolf Breuß metod under observation av läkare och sjukvårdspersonal och under tiden man fastar, stannar man i kliniken som oftast ligger vid havet.

       En dyr semester utan mat, alkohol och festande men nog värt att testa när nöden kräver det!!! 🙂

     • Fredrik,
      Då kan vi konstatera att du och jag har olika definitioner för vad “svält” betyder.
      Enligt vad jag lärt mig, svält tillståndet inträffar när kroppen i brist på allt annat använder muskler och inre organ för att omvandla till energi och hålla sig levande så långt som det bara går.

      När det gäller ketos och ketones, har du blivit lika extremist som artikelskribenten som är veganist!
      Du har nog blivit en ketonist! 🙂

      Dock tyckte jag tipset om taurin och kolinbirtrat var intressant och ska köpa och test dessa nästa gång jag beställer mina kosttillskott.

  • Trams.
   Det är skillnad på ketos och svält.
   Ketos uppnås ju efter 14-26 timmar.
   Svält efter 26 timmar.
   Alla dieter är ju kommunikationsmässigt detta mellanrum
   mellan 14-till ca 24 timmar.
   Dvs innan svält-tillstånd.
   Vätska behövs men mycket litet ca 4 dl (ketos) just för att snabba på ketos-tillståndet kan några skopor frystorkat kaffe tillföras.
   Jag är starkt oenig mot att flera liter vätska behövs för att nyttja ketosen. Jag kan ha fel, men jag tror dig inte.

 • Det är ju mest stackars växande skolbarn och näringsdepraverade gamlingar som via skolmaten och svinfödan på äldreboenden påtvingas klimatsektens agendaföda. Men både barn som växer som gamlingar som äter lite behöver animaliska produkter med hög näringsdensitet.

  Sen är även plantor liv som vi ännu inte förstår så mycket om. Men plantor kan t.ex. kommunicera via Mykorrhizan och både meddela om brist på näringsämnen som dela med sig av dem till en behövande växtkompis. Plantor kan producera ljud när de lider vattenbrist och även utsöndra ämnen när de skadas för att varna sina fränder. Det här tyder ju någon form av självbevarande intelligens där även växter vill fortsätta leva. Sen är det också lite fegt att jaga växter som sitter fast i marken och inte ens kan springa iväg för att slippa dödas.

  Så med detta resonemang återstår det bara för oss människor att bli kannibaler. Där vi med en gemensam förståelse som ett gemensamt språk kommer överens om vem av oss som ska föda de andra. För rättvisans skull får vi väl ha någon form av lotteri om vem som ska bli mat. Så denne får möjlighet att uppleva ett par månaders lattjo lajban innan han eller hon hamnar på tallriken. Eventuellt skulle detta kunna serveras med självdött växtmaterial och avslutas med kompott av fallfrukt, så att alla blir nöjda.

  • I eat meat.
   Väldigt intressant område du tar upp med växters kommunikation. Både under och ovan jord kan de via mikroorganismer och kemikalier ”prata” med varandra. De kan till och med på olika sätt påverka klimatet till sin fördel. Vi vet förvånande lite om detta. ”Sen är det också lite fegt att jaga växter som sitter fast i marken och inte ens kan springa iväg för att slippa dödas” -Hahaha!

  • Vi har ju gjort våra gräsätande djur till kannibaler genom att pulverisera deras egna ben och rester och mata de med det igen.

   De av oss som ska föda de andra, bör på samma sätt pulveriseras, anser jag och använder min yttrandefrihet för att säga det så ni vet! :-9

   Vart tog GalnaKoSjukan vägen, förresten?

 • Den här meningen “Det bör därför inte förvåna oss vid det här laget att dessa drog-liknande substanser – fakte-mat, lik och sekretionerna från deras juver (kött och mejeri)” sammanfattar den bakomliggande agendan med artikeln. Det här är ju ett ohederligt försök att sammankoppla kött- och mejeriprodukter med något artikelförfattaren kallar “fake-mat”. Sen skulle det också vara lite väl magstarkt även för en köttätare om djuret inte var ett dött “lik” vid såväl tillagning som förtäring. Men jag har inget personlig emot anemiska veganer med dåliga argument så länge de håller sig borta från min köttfyllda tallrik.

 • Var och en får väl äta vad de vill. Vad som många vänder sig mot här är väl artikelfärfattarens fanatiska propagerande för en strikt vegankost utan motion. Och hans okunskap och fullständiga intolererans mot alla som inte direkt köper hans okritiska och ovetenskapliga dravel. Vi människor är också olika med tex olika mikrobiom, framför allt tarmflora som hjälper oss att absorbera födan vi intar, producerar neurotransmittorer mm. Ofta saboteraras och ändras tarmfloran av olika skäl, antibiotika, ändrad kost, ändrad geografi osv. Mycket annat inverkar exempelvis genetik och epigenetiska faktorer. Människan kan inte överleva i längden på en så strikt vegankost!

 • Och nordborna har varit mer vana att äta mer animaliska. Ju längre norrut desto mer användning av animaliska maträtter.
  Nåt som överförs över gener och generationer och ingår i anpassningen av metabolismen i olika klimat.

  Att använda och dricka mjölk för vuxna dagligen är dock utan tvekan en av dummaste västvärldens industrier kunna sälja in! Som dessutom leder till benskörhet!

  • Visst är det så!

   Tror ca var 30e person av vissa “vita” folkgrupper har en gen som gör att de inte kan tillverka kolestrol utan måste få i sig det via kosten. Det är som regel de människorna som klarar vara veganer i en eller två dagar. Sen ger de upp.

   Skulle de lyssna på veganernas tjat om “köttberoende” så skulle de dö relativt fort.

   Men visst. Genmodifierade framavlade kossor. Artfrämande föda till den nya arten kossor. Instängda inomhus, isolerade från jord och sol. Och fullpumpade med antibiotika osv, då deras immunsystem också pajar av deras “moderna” livsstil. Så tömmer man dem på mjölk, förstör den med pastörisering, och tillsätter syntetiska vitaminer istället. Och visst, dricka den varje dag är nog inte särskilt sunt ens för den blodgrupp som tolererar komjölksprotein.

 • Jag har testat LCHF, husmanskost och vegetarisk kost i kombination med träning och kommit fram till att den överlägset bästa kosten är 90% vegetarisk, men inslag av fisk/ägg/kött, ett underskott på 300 kcal per dag (för viktminskning) och endast två måltider per dag där den lättaste måltiden alltid är den på kvällen.

  Grundkosten består av linser, bönor, grönsaker, nötter, frukt och rotfrukter.

  Testa i en månad!

  Det komiska är att denna kost överensstämmer hyfsat bra med World Economic Forums ideer. Ok, nu ska jag avrättas. Sätt igång.

  • Varför skulle vi avrätta dig Torbjörn?

   Var skulle vi då få gå med vårt gnälleri? Klagomuren här är väl en av få platser kvar för de otrogna. Vi som inte riktigt passar i något fack.

   Mår du bra på den kosten så kör på, billig mat om inte annat. Problemet är väl att direkta näringsbrister sällan manifesteras snabbt, de etiska veganerna är väl undantaget. Där brukar deras kroppar skrika ut näringsbrist relativt snabbt. Annars kommer det mer krypande.

   Och lektiner och oxalater, ett överskott av fibrer med SIBO som följd osv tar väl ett tag att manifestera om du spär ut med lite näringsrik föda också. Men när du sen förstört tarmen kan du ju alltid ha ett litet roligt projekt med att läka den igen.

   Mercolas utstående öron (B12 brist) är väl annars rätt klädsamt på en man som ser rätt hälsosam ut vid snart 70 års ålder. Jag har inte lyssnat så mycket på honom då han ändrar sig hela tiden. Men tycker han är OK då han erkänner sina misstag och går vidare. Vi går alla fel med jämna mellanrum.

   LCHF, Keto osv blir väl mer en annan extrem. Men gemene mans fettfobi tror jag inte är särskilt sund. Men vi är ju alla olika.Har en vän vars matsmältning är förstörd, ännu ett försök att vara vegetarian. Hon tål idag inte fett alls nästan.

   Och det där med kalorier hit och dit är det väl lite si och så med. Själv lyckades jag en dag under min vattenfasta gå upp 70 gram i fett på en diet på 5 liter vatten och en tsk havssalt. Rätt deppig dag av andra orsaker.

   Några veckor senare när jag börjat äta igen klämde jag för första gången in 5 måltider på ett ätfönster på ca 8 timmar, åt tills jag var proppmätt och gick ner ett kilo på en dag och mådde utmärkt. Så det där med kalorier är det väl lite mer än bara plus och minus som spelar roll.

   • Jag tror snarare det är de rena köttätarna som får bristsjukdomar, problem med förruttnelse i tarmarna, surt blod och tandköttsinfektioner.

    Den kost jag förespråkar är enormt näringsrik på alla essentiella näringsämnen som finns.

    Fibrerna i frukt, rotfrukt och linser är mjuka tills skillnad från de tarmirriterande fibrerna i de fyra sädesslagen.

    Just linser har effekten att tarmen lär bygga upp en fantastiskt bra tarmflora.

    • En udda sjukdom som kan belysa tarmflorans betydelse och påverkan är Auto-Brewary Syndromet Det beror på en överväxt av en bakterie som fermenterar socker till alkohol och patienten kan bli ordentligt berusad efter maten.

    • Nyfödda barn? 🙂
     Finns det nån McBabies restaurang i närheten där du bor? 🙂
     Det jag och andra skrev om tidigare handlade om boken “A Modest Proposal” av Jonathan Swift.
     Gillar man lyssna på ljudbok kan man lyssna på ljudboks versionen här och få några reala skratt!
     https://youtu.be/hm543xbeaVY

   • Josef,
    Det finns 2 typer av fett i vår kropp och båda lagrar vatten. Genom överkonsumtion av vatten under din vattenfasta ökade du vattenlagringen i fettcellerna och därmed anledningen till ökning av fettmassan i kroppen.
    Vattenfasta är väldigt bra men man ska ha restriktioner för vätskemängden.
    Bruna fett som även smala människor kan ha, kan man bli av med enbart med torrfasta. Inga vätskor under fastandet.
    Det finns absolut ingen anledning att tro att Torbjörns diet inte skulle ge tillräckligt med all nödvändiga näringsämnen, tvärtom, medelhavs dieten, som jag gissar Torbjörn följer, passar nog 80% av alla människor på jorden oavsett var man bott och bor.

    • Hej Reza!

     “Det finns 2 typer av fett i vår kropp och båda lagrar vatten.”

     En människa har många olika fetter i sig. Men visst lagrar vi det i huvudsak i vitt och brunt fett. Fett lagrar dock inte vatten vad jag vet, däremot så bildas vatten under spjälkningen (förbränningen) av fett. Så de som är duktiga på att bränna fett och använda fett som energikälla behöver alltså mindre vatten eftersom det bildas i metabolismen.

     Jag drack ca 5 liter vatten om dagen, med 1 tsk havssalt i. Det var vad jag drack ungefär varje dag i 21 dagar. Jag gick ner ungefär 0,5 kg per dag. Att människan skulle kunna bränna brunt fett enbart under torrfasta vet jag inte vad du fått det ifrån. En dag gick jag upp ca 70 gram fett då jag var deprimerad, alla andra dagar gick jag ner men lite olika mycket. Första 3 dagarna så var jag lite frusen, sen normaliserades kroppstempraturen. Så min kropp bildade och brände sannolikt rätt mycket brunt fett för att alstra kroppsvärme.

     Jag har inte hört Torbjörn säga att han åt medelhavsdieten?

     Inte heller har jag påstått att han kommer få näringsbrist då han fortfarande äter tex ägg som är i princip en komplett näringskälla.

     Däremot får han ju mycket på köpet som man inte behöver. Under mina 20 år som vegan krängde jag rejält med bönor. Men inte ens då tålde jag linser, vilket många av mina vänner också kom på att de inte gjorde. Bara för att ett näringsämne har en positiv effekt på tex tarmfloran, så betyder ju inte det att det är lämplig föda.

     • ” Fett lagrar dock inte vatten vad jag vet, däremot så bildas vatten under spjälkningen (förbränningen) av fett. Så de som är duktiga på att bränna fett och använda fett som energikälla behöver alltså mindre vatten eftersom det bildas i metabolismen. ”

      Detta stämmer verkligen inte!

      Minst 10% av fettceller är vatten som inte har nån nytta för kroppen och kan inte tillgodose kroppen vid ev. brist på vatten.

      Vi människor är inte djur och våra förfäder är inte apor.

      Förstår man denna mest grundläggande princip, så förstår man att vi människor och våra kroppar är sååå annorlunda och anpassningsbara till naturen och klimatet omkring oss.

      I nordpolen lever människor praktiskt taget enbart på animalisk mat.

      I Indien finns folkgrupper som inte ätit animalisk mat i tusentals år.

      I båda fallen finns äldre friska över 90-100 år gamla.

      Vad man äter SKA inte kallas för diet eller livsstil!

      Hitta de maträtter du älskar att äta och njut av att äta mat som passar dig bäst och tänk inte på det så mycket mera!
      Vi ska sluta att räkna kalorier och ketoner!

      Det bästa jag vet är inte maten jag äter varje kväll, utan alla ansikten, pratet och skratten vid matbordet.

      Man ska bara inte underskatta den positiva energin man får av människor man älskar vid matbordet, som överträffar allt annat. Alla jävla kötträtter, linser, blåbär eller vad det nu är som man upplever som gott och mättande och näringsrikt med 123 olika vitaminer och 596 olika proteiner och 54 fettyper, betyder egentligen ingenting!

 • Det här är bland det mest ovetenskapliga påståenden om kost och hälsa som jag har läst. Det finns redan så mycket bevis och fakta på att animalisk föda och en minskning av kolhydrater är vägen för optimal hälsa. Jag är själv ett levande bevis på detta efter ett livs långt intag av växtbaserad kost som resulterat i psykisk ohälsa och besvär. Animalisk kost och animaliska fetter som jag endast äter idag, har räddat min kognitiva hälsa och välmående på så många sätt. Den som skrev den här artikeln får läsa om i näringslära och studera vidare i alla argument för och emot, istället att fastna i ett ideologiskt träsk dominerat av veganpropaganda.

 • Hej Andi!

  Min gissning är att min kommentar blir ett slag i luften? Men hade någon tagit sig tid för mig när jag var något yngre än dig, och gett mig några grundläggande fakta så kanske jag inte gjort det ödestigra beslutet att bli vegan. På dig kan man redan se bristsymptomen, och du är om jag inte har fel bara strax över tjugo?

  Alla människor bildar antikroppar mot gluten, bara olika typer av antikroppar. Säd överlag är alltså en mycket god drivare av inflammation. “Fullkorn” är faktiskt på många sätt värre än vitt mjöl då skalet är en stor del av problemet. https://www.youtube.com/watch?v=J6JrHteOsII

  Bönor å andra sidan är fulla av lektiner, och de flesta grönsaker som hypas som superfoods är fulla av oxalater. En grundläggande fysisk fakta som många helt ignorerar eller är ovetande om.https://www.youtube.com/watch?v=J35ENSaXyGU

  Själv läste jag “Vegansk näringslära på vetenskaplig grund” när jag blev vegan. Och likt dig citerade jag “vetenskapen” till höger och vänster. Drygt 20 år senare gick jag tillbaks och läste boken, och med ett nu tillgängligt internet letade jag upp orginalstudierna. EN sorglig läsning. Veganism är en vacker tanke, men i praktiken en katastof bildat av massa myter. Som att “evangelisterna” i Californien skulle vara veganer, och det är därför de är så hälsosamma. Så består deras föda till 50 % faktiskt av mjölkprodukter….
  https://www.youtube.com/watch?v=9GP5MChn_tw

  Långlevarna på Okinawa är en annan myt. Några av myterna, som att de skulle vara vegetarianer, tillbakavisas här. Men som någon i kommentarsfälten påpeka så åt de “spam”.
  Hon misstolkar det som dagens burkmat. Men i själva verket åt de fisk från havet och hade massa grisar som försvann under kriget och därför inte blev med i studierna efter 2 a världskriget. https://www.youtube.com/watch?v=XtZYlvWzLhA

  Teori och prakti är två vitt skillda saker. Idag har teori på teori på teori byggts på. Men i verkligheten är det något helt annat. Jag klara 20 år som vegan (överlevde åtminstone), men alla mina vänner som var vegetarianer och veganer droppa av långt tidigare. Hur många som fått sin hälsa totalt förstörd av denna undermånliga kostreligon bara bland mina vänner är svårt att säga. Men de är fler än jag kan räkna med mina fingrar.

  Så mitt råd till dig, om du vill ha det? Är att börja med Lierre Keiths bok “The vegetarian myth”. Så får du en övergripande bild över missförstånden och lögnerna, och den rena propagandan. https://www.youtube.com/watch?v=uFm2QLLuh6I

  Din artikel har naturligtvis många poänger som är helt korrekta. Men bara för att människor som mig som inte tål komjölksprodukter (förutom ghee) initiellt mår bättre på en vegankost. Eller det faktum att “industrialiserad” framavlad antibiotika gris med nitriter är inflamatorisk betyder inte att animalier är dåligt för människan.

  Eskimoer som inte dog av naturliga orsaker som drunkning osv, kunde leva med god hälsa till 120 års ålder. Och de såg inte en grönsak under hela sina liv, och åt en diet som till 100 % bestod av animalier. Innan industialiseringen av deras tillvaro så var hjärt och kärlsjukdom i princip obefintlig.

  Och som avslut, du skriver ” Du glömde påpeka att cancerceller dessutom är i behov av fett, vatten, aminosyror, blod, etc. Låt oss alltså åderlåta, torka ut och svälta ihjäl oss?… Logiken är roande, och än viktigare helt obevisad.”

  Den är inte alls “obevisad”. Och du kan väl “roa” dig lite med att lyssnna på Loren Lockman på Tangelwood Wellnesscenter. Han är ju faktisk vegan, så honom kanske du kan ta till dig?
  https://www.youtube.com/@LorenLockman

  Fasta har botat åtskilliga personer med cancer.

  Annars är ju en gemensam nämnare för alla långlevande befolkningar att de åt mindre, rörde sig mer, och alla levde innan vi förvandlade jorden till en microvågsugn för försökskaniner i världens största experiment.

  Men jag förmodar du kommer traggla ett tag till? Bara hoppas det inte går för dig som för min vän som fick en psykos när hon försökte vara vegan. Och en vegan har långt många fler “lik” på sitt samvete än riktiga köttätare. Men det förmodar jag du redan vet? https://theconversation.com/ordering-the-vegetarian-meal-theres-more-animal-blood-on-your-hands-4659

 • Nämn en enda då. En av “mängder bevis” borde inte vara särskilt utmanande ens för dig.

  Jag tror inte du vet vad Cancerforskningen i ämnet säger, eftersom du förmodligen bara lyssnat på klåpare som Attia et co., snarare än läst “Tiotusentals vetenskapliga artiklar som stöder Warburgs teorier”. Men jag kan hjälpa dig.

  Ett av Cancercellers sätt att utvinna energi är genom fermentering utan syre, när det egentligen inte behövs, vilket upptar extra glukos. Ur detta har klåpare hävdat att man kan “svälta” cancern genom att minska intag av glukos. Du glömde påpeka att cancerceller dessutom är i behov av fett, vatten, aminosyror, blod, etc. Låt oss alltså åderlåta, torka ut och svälta ihjäl oss?… Logiken är roande, och än viktigare helt obevisad.

  Låt oss ta en titt på vad dess “Tiotusentals vetenskapliga artiklar”, som du inte är bekant med, säger.

  Vi vet att cancerceller är extremt metabolt flexibla, och ändrar sin näringsmetabolism så fort glukosinflöde upphör. Bara för att välja en av otaliga studier, noterade Gerstberger et al. cancer använder sig inte av endast glukos, utan snarare lipider (särskilt vid dödlig metastas genom CD36-receptorer: “Although the metabolic shift of tumors to aerobic glycolysis (the Warburg effect) is a well-established hallmark of cancer, there is growing appreciation that flux through metabolic pathways can be dynamically altered during cancer progression”, cancercellerna “can adapt their metabolism to environmental stresses including oxidative stress or nutrient availability to survive in circulation and upon seeding distant organs.59–62 Metastatic cancer cells from diverse tumors have been shown to increase uptake, synthesis, and utilization of lipids as a fuel source.63–65 Micrometastatic tumors can employ autophagy and macropinocytosis to deal with nutrition or growth-factor scarcity in alien organ environments.66,67 Overall, cancer cells alter their metabolism from an anabolic to a catabolic state during circulation and seeding and back to an anabolic state to support metastatic outgrowth.58 Reactive oxygen species (ROS) can induce cell death through ferroptosis. However, cancer cells can switch to a ferroptosisresistant state in vivo by decreasing synthesis of polyunsaturated ether phospholipids68 or through exposure to oleic acid [fett] in lymph, in turn increasing metastasis … The same adaptive stress-resistant tumor-regenerative properties can be deployed by cancer cells to resist and regrow tumors after therapy. The close relationship between metastasis and therapy resistance is evident in the fact that macrometastatic or clinical stage IV disease remains largely incurable, with 5-year survival between 5% and 30%.152 Therapy applies further selective pressures on metastatic cancer cells, driving the selection of tumor subclones harboring resistance mutations”.

  I en upprepning av vetenskapens totala konsensus, noterade de att “a high-fat diet containing palmitic acid has been shown to drive metastasis”, vilket är därför cancerpatienter med lägst intag av fett konsekvent har lägst risk för att dö av sin sjukdom.

  Lyckligtvis behöver varken du eller jag spekulera om effekten på sockerbegränsning och död hos cancerpatienter – kan det minska risken? Vi har nämligen fakta tillgängliga, vilka du, återigen, aldrig hört talats om.

  Angela Clontz publicerade i mars 2023 (Frontiers in Nutrition) den största metaanalysen över interventionsstudierna som testade LCHD/Ketoddieter (KD) på cancerpatienter. “The analysis revealed several limitations of the ketogenic diet as an intervention. The effectiveness is more robust in mice than in human studies. Furthermore, tolerability is marginally supported in human studies requiring more reproducible research to validate that the intervention is manageable and effective in patients with glioblastoma” + “Most of the research on the effect of the KD on” cancer “is in pre-clinical research (mouse models)” Studierna visade, såsom förväntat, att tumörer “can metabolize ketone bodies. No difference obeserved in ketone oxidation between gliomas and normal brain cells. KD did not demonstrate a positive effect in survival”. Nästan alla studier är industrifinansierade reklamstudier, och visar ändå bedrövliga resultat. Inga interventionsstudier i människor som visar positiv effekt på överlevnad, och det finns inga randomiserad människostudier. Den medicinska litteraturen vet också, till skillnad från ketoklåpare på nätet, att Warburgeffekten i stort sett meningslös utanför testtuber när man undersöker dess effekt på cancer och socker: “the animal studies that De Feyter et al. performed showed different results from the in vitro experiments. Both 9L and RG2 cell lines implanted into the animals in the KD with CR group showed a high presence of ketones when compared to the SD group”. Några av studierna “reported the diet intervention did not affect tumor growth or overall survival based on imaging results and immunostaining for Ki-67 (a tumor proliferation biomarker). This discovery may be a case to reject the Warburg Effect theory indicating that glioma cells could use glycolysis or β-hydroxybutyrate oxidation for energy production and proliferation”.

  Återigen ber jag dig faktiskt citera något, inte hitta på saker ur tomma intet.

  • Andi, du verkar ha fallit i händerna på en fanatisk vegan-sekt. Förutom många vitaminer behöver du snabbt få i dig kolesterol så att din hjärna kan fungera optimalt. Starta med fet fisk dagligen några veckor, använd Möllers levertran som sås. Ta raska promenader i solen. Låna en bok om den vetenskapliga metoden och om argumentationsteknik och fallgropar däri. Lycka till!

 • Jag har ungefär samma uppfattning som Nils-Ola Holtze.
  Alla konklusioner som inläggsförfattaren drar är i grunden nonsens, utom den att processad föda är starkt ohälsosam. Skälen som jag förstår dem är dock annorlunda; processad föda innehåller mycket kroppoegna ‘livsmedelstillskott’, är till stor del baserade på vegetabiliska fettet, innehåller nitrater/nitrosaminer, och saknar tillräckligt med mineraler och naturliga vitaminer, dvs potentierar inflammationer i kroppen och ger inte tillräckligt med viktiga mikronutrienter.
  Vegetabilier som huvudsaklig föda är otillräcklig, eftersom människans enzymsystem och metabola karaktäristiska inte är optimerade m.a.p. vegetabilier. Det finns ett fåtal personer som har en naturlig enzymuppsättning som gör att vegetabilier skulle kunnavara tillräcklig.En del av de nämnda t.ex bönor är proteinmässigt helt förkastliga för huvuddelen av människor. Många förstår inte vikten av toxiska substanser i vegetabilier; fytiner, oxalater, lektinet är tre viktiga sådana. De föstör naturlig metabolism och binder väsentliga miktronutrienter till olösliga ämnen, varför deras upptag förhindras.
  I tillägg kan vi nämna att jordarna ät utarmade sedan lång tid tillbaka på mineraler. I snitt kan vi räkna med att de har minskat >80% i förhållande till det som fanns vid mitten av 1800-talet. Du kan idag därför inte tillgodogöra Dig tillräckligt av dessa för bibehållen hälsa oberoende av hur mycket Du äter. Animalisk föda och mättade fetter baserat på naturbetesbruk är bäst.
  Det är säkert inte obekant att.k. växtskyddsmedel, bl.a. glyfosat har en betydande ohälsonackdel, därigenom att dess molekyler dödar viktiga delar av människans riktiga biom och förhindrar kroppens egen produktion av aminosyror. Växtskyddsmedel finns främst i vegetabilier normalt odlade och naturligtvis i industriella produkter baserade härpå.
  Det är en allmän uppfattning att det viktigaste för hälsa är vissa relationer mellan makronutrienter som fett, kolhydrat och protein. Inget kan vara mer felaktigt. Hälsa stavas tillräckligt med mikronutrienter, dvs. mineraler inkl. spårämnen, vitaminer, essentiella aminosyror och dito fettsyror. Det kan beräknas att kroppen behöver ca 90 dylika näringsämnen varje dag för optimal hälsa. Tillskott är behövd m.h.t ovanstående diskussion.

 • Hejsan Erik.
  Som du säkert vet kan det absurda som anförs utan minsta bevis, också avfärdas utan detsamma.

  • Det finns mängder med bevis för att ketogen kost minskar inflammation och hjälper mot en rad sjukdomar. Otto Warburg visade detta redan på 1930 talet och fick nobelpriset för sitt arbete om cellens metabolism och cellandningen hos ffa cancerceller. Tiotusentals vetenskapliga artiklar som stöder Warburgs teorier har skrivits sedan dess. Många av de studier som hänvisas till i ovanstående artikel visar en enkel korrelation utan bevisad kausalitet.

 • Vi människor är sååå dumma att vi inte kunnat veta och bestämma vad rätta maten för oss är!
  Så dumma alltså! Tänk på det!
  Alla djur instinktivt vet vad de ska äta men vi är så dumma trots all teknologiska framgångar vi haft, att vi inte vet ännu vad den rätta maten och näringen för oss människor är!

  Jag har varit vegan och följt växtbaserad kost i flera år. Har också följt Keto/LCHF i ett par år.

  Sedan ett halv år tillbaka kör jag med OMAD(One Meal Per Day) och skiter fullständigt i att räkna kalorierna och äter maten jag älskar att äta varje dag utan dåligt samvetet vare sig för miljön eller min hälsa.

  Omad funkat bäst för mig:
  En härlig middag varje kväll. Kött, grönsaker, frukter, bröd, ris eller whatever jag känner för och vill. Och ett halvliter gott win!

  För att vara frisk(are) krävs det att vi lär oss att kunna vara hungriga och aktiva under längre tidsintervall än vad dagens normer rekommenderar.

  Just det, en joint efter maten och vinet är inte så dumt heller! 🙂

  • Personligen kombinerar jag med vattenfasta ibland.
   Om du är oroligt för fetbundna fett, måste du fasta utan att dricka vätska. Dessa typ av fett minskas knappt utan denna metod. Det är nåt även Lars Bern bör lära sig!
   Lycka till!
   Reza

   • Mycket viktigt iakttagelse!
    Man behöver mycket mindre vatten.
    För en gångs skulle hade Agnes Volt rätt.
    Och det är den enda gången jag håller med henne.
    Kroppen behöver bara ca 4 dl eller 400 ml om dagen i vätska.

    Lysande!
    Knivskarpt!
    Briljant.

    Man ska inte dricka massa vätska när man fastar.
    En liter max…använder jag. klarar mig inte utan kaffe och opastöriserad mjölk (ej pastöriserad).
    Kaffe har också en intressant egenskap när man fastar.
    Och det där med kortisol-höjande är lite desinformation från vegan-industrin där sojaböner (tofu,ost etc) är GMO-ändrad (har för mig att tecknet är 401/410 för GMO-grödor på baksidan).
    Världens mest exporterade varor är majs och sojabönor.
    Därför jag tog upp dessa på ett tidigt skede då vegan-industrin
    till stora delar bygger på dessa genetiskt modifierade grödor.

    • ” Kroppen behöver bara ca 4 dl eller 400 ml om dagen i vätska”? Oberoende av yttertemperatur? kaloriförbrukning via motion, svettning osv? Oberoende av BMI? Sjukdom?
     Problemet att ge kategoriska hälsoråd utan eftertanke är ju att någon kanske tar dem på allvar! En god regel är nog att Agnes Wold ALLTID har fel!

 • Mer förslag och analyser?

  Ät kött och fett(smör), LCHF fungerar bra, har provat detta.
  Men kroppen går tillbaka(vikten) om man slutar med detta och äter annan skräpmat(billig), som industrin vill, lika big pharmas sätt att se till att folk är precis så sjuka så de måsta tugga piller av alla slag, bara att se USA:s massätande av piller.

  Lite kolhydrater gör inte så mycket, men är detta det mesta intaget så inte bra.
  En frisk patient eller död ger inga pengar till läkemedelsindustrin.
  Socker är cancerns bästa vän.

  https://samnytt.se/forskning-traning-ger-inte-smalare-midja-maten-avgorande/

  • Då lär nog du bli Pharmaindustrins bästa stamkund. Vi vet från massiv dokumentation av högsta kvalité (jag nämner en del studier i fotnot 4, vilka du förstås valde att inte läsa), inklusive en mängd interventionsstudier, att LCHF ökar risken för alla orsaker av dödsfall, liksom raffinerade kolhydrater – till skillnad från hela – gör. Det är orsaken till varför ingen försepråkar ätandet av det.

   Jag hade gärna skickat dessa studier till dig, men det är förstås förgäves eftersom du uppenbarligen inte ens orkat läsa ens det jag skrev, och att du riktar dig till “Samnytt” för att få reda på vad “vetenskapen” har att säga om saker och ting.

   • Har du läst ens länken, jag hade ett frågetecken där för egen uppfattning att läsa artikeln, eller springer du livsmedelsindustrins ärenden?

    Jag har jobbat under många år med olika människor, vissa kan smälla i sig en gräddtårta om dagen utan att må illa eller gå upp i vikt, medans en del kan ta en kanelbulle och gå upp 2 bullar i vikt oavsett(hög/låg ämnesomsättning).
    Lika en del kan dricka en sjuttifemma utan att bli full, och andra går igång på en lättöl.

    Vi är olika i många avseenden lika sinnet och kost/tänkandet, finns ingen genväg mer än att förhålla sig till det man gillar eller mår bra av?
    Jag är ytterst sällan sjuk, men jag känner personer som är sjuka flera ggr per år, har väl nyttjat f-kassan 2-3 ggr på 40 år, och dricker alkohol då och då i veckan, tränar sällan p.g.a. en rygg som är utsliten av tunga lyft inom industrin på 70talet.

    Människan/kroppen är komplicerad, och olika kulturer med.
    Kosten är a och o oftast inom allt för att må bra.
    Undvik mediciner så länge du kan.

   • Andi,
    Sådana forskningar finns det gott om som anser bevisa den ena eller andra.
    Genom att påstå att LCHF ökar risken för alla orsaker av dödsfall, liksom raffinerade kolhydrater
    Har du misskrediterat dig själv och all den vetenskapliga du anser dig stå för och tro på.
    Och jag säger det som en som varit vegan och är periodisk vegan mesta oftast.
    Människokroppen mår bäst av att äta den som naturligt växer i dess närhet och djur som lever i dess naturliga miljö.
    Allt annat är bara vetenskapligt påhittat skitsnack och inget annat.

    • Det är mycket klokt Reza. Särskilt som vår mycker viktiga tarmflora anpassar sig till vår närmiljö.

    • Låt oss då ta en titt på studierna.

     Alla deiter kan orsaka viktminskning, vare sig du går på LCHF, ciggarett-only, Twinkiedieten, Ren-bordsocker-dieten – vad du vill. Det är inte poängen. Poängen är: är en diet hälsosam för långvarig hälsa, eller ökar den risken för kronisk sjukdom.

     Frågan är alltså om ketogena/LCHF-dieter uppnår detta ändamål. Svar: Nej. Låt oss ta en titt på studierna och referenserna, trots att jag förstått vid det här laget att det är omöjligt med er, som vältrar i anekdoter, obevisade påståendet och visar ert öppna hat mot “vetenskapligt påhittat skitsnack”. Det får du stå för.

     1. I mina fotnoter angav jag en handfull studier, inklusive metaanalyser över interventionsstudier samt epdiemologiska och variabel-kompenserade högkvalitéstudier på hundratusentals pateineter, följda i decennier, som entydigt och obestruidligt visar att sjukdom och morbiditet ökar obönhörligen för varje ökad enhet animaliskt fett och protein. Jag skickar gärna fler studier som visar samma sak som alla andra, nämligen att LCHF ökar risken för ACM och sjukdomsspecifika dödsorsaker. Här har du en enorm meta-analys (Noto et al., PLoS, 2013): “Low-carbohydrate diets were associated with a significantly higher risk of all-cause mortality”. Här har du en annan (Seidelmann et al., Lancet Public Health, 2018): “Low carbohydrate dietary patterns favouring animal-derived protein and fat sources, from sources such as lamb, beef, pork, and chicken, were associated with higher mortality, whereas those that favoured plant-derived protein and fat intake, from sources such as vegetables, nuts, peanut butter, and whole-grain breads, were associated with lower mortality”

     2. Viktminskningen i ketogena dieter är, som all data visar, muskel- och vattenmassa. Inte fettvävnader. Man äter fett som sedan förbränns, men inte kroppensfettlager – utan snarare musklerna, som kroppen bryter ned till kolhydrater för bruk. Därför visade bokstavligen till och med Gary Taubes (Ketos frontfigur) finansierade interventionsstudie att de som sattes på en isokaloriskt identisk ketogen diet, 80% kalorier från fett, resten jämfört med kontroll som fick en diet med 50% kolh, 35% fett, 15% protein, att “Body fat loss slowed during the KD [ketogen diet] and coincided with increased protein utilization and loss of fat-free mass”. Studien noterade att “increased dietary fat resulted in elevated circulating postprandial triglyceride concentrations throughout the day, which may have stimulated adipose tissue fat uptake”. Med andra ord förbränner du inget fett, men du kan slå dig i baken att du däremot förbränner dina artärer och muskler. (American Journal of Clinical Nutrition, Hall et al., 2016).

     Jag kan fortsätta nämna alla andra aspekter, såsom att all data visar att T2D och insulinresistens orsakas av intracellulära mättade fetter och animalisk protein (grenade aminosyror) (se exempelvis den enorma genomgången av datan i Clinical Nutrition, Andany 2019), ökar risk för cancer och demens (se min text om Alzheimers i denna sajt för referenser) och så vidare, och så vidare. Men det är i stort sett onödigt att dokumentera det för dig, eftersom du redan erkänt att du inte bryr dig om dokuemnterade fakta och annanvetenskaplig “skitsnack “.

     • Andi,
      Du kanske ska acceptera att du skriver för läsare på Newsvoice som till skillnad från många andra tidningar vet vad de pratar om. Har läst och forskat själva och fått sina egna uppfattningar och redan bestämd vad som är bäst för de att äta.
      Det vore annorlunda om du var openminded för att diskutera dessa olika dieter och livsstilar men att försöka tvinga din övertygelse i halsen på oss alla på Newsvoice funkar inte, vännen.
      Lycka till i andra tidningar med dina fanatiska övertygelser!

 • En hel del i artikeln jag är frågande till och jag adresserar bara några. Hur många som blev sjuka och dog i covidpandemin kan vi inte veta pga att vi inte hade någon diagnostik och döda räknades som covid vid positivt test, oavsett egentlig dödsorsak. Pga detta kunde man visa att nästan vilken behandling som helst hade god effekt. Hur många som skadats av vaccinet vet vi inte heller men kan ana när vi ser den ökade dödligheten, sjukligheten och infertiliteten.
  Att kött och mejeriprodukter skulle vara farliga är nonsens. Många folkslag som Inuiter har överlevt tack vare rikligt med detta i kosten.
  Fetma beror mycket på dålig kost men även på för lite motion. Man måste bl. annat jämföra överviktiga som motionerar med soffliggarna för att få rätt analys på detta. En tjock motionär med goda kostvanor är kanske mycket friskare än en idisslande tunn vegan?
  Att man inte kan köpa hälsa via kosttillskott stämmer bevisligen inte. Solen är bäst för vit d men många sjukdomar kan förebyggas, lindras och botas av tillskott på vit d. Listan på vitamintillskott som som hjälper vid andra åkommor är mycket lång, skörbjugg, rakitis, beriberi, tb. Vit a för syn och utveckling för att ta några välkända. Vit D har en särskilt viktig funktion för moderering av immunförsvaret och styr ca 3000 av genuttrycket hos våra ca 22000 proteinkodande gener. Feta människor behöver ofta extra tillskott. Processad mat innehåller också mycket majsstärkelse som försvårar aktiveringen av vit d. Att ta höga doser tillskott kan vara livsviktigt för många
  Viktigt när man köper vitamin är att man får det i rätt kiralitet , exempelvis har bara l-formen av vit c effekt. Felaktig kiralitet är ibland direkt skadlig. Jmf thalidomid.
  Håller helt med att processad mat är undermålig jämfört med riktig mat men det finns mycket att beakta. Slutligen det viktigaste; Korrelation bevisar inte kausalitet!

  • Presentera gärn bevis för att “diagnostik” saknades. Ingen har hävdat att “vi inte vet” hur många som dog och insjuknade, och den poängen är irellevant hur som helst. Att hävda – jag betonar ordet “hävda”, eftersom du och alla andra i kommentarsfältet inte dokumenterar något ni säger – att “Pga detta kunde man visa att nästan vilken behandling som helst hade god effekt”. Effekt på vad?

   Här har du några exempel på vad forskare, som faktiskt bryr sig om data till skillnad från en del andra personer, fann när de testa exempelvis vitamin C-tillskott för att förhindra allvarliga komplikationer och hospitalisering från Covid i en metaanalys över randomiserade interventionsstudier: “No significant benefit noted with vitamin C administration in COVID-19” (Rawat et al., Diab Metab Synd, dec 2021).

   Samma sak gäller vitamin D, som i epidemiologiska studier beskrivs som panacea mot infektionssjukdomar. I själva verket är associationen ofta svag, eftersom de som har högre nivåer av vit. D också är ute i solen och joggar mer, äter fler grönsaker, mindre kött osv. I en metaanalysöver öve alla tillgängliga randomiserade studier (Zaazouee et al., NASP, apr 2023) är länken mellan vit- D-nivåer och covid-risk inte etablerad alls. Resultaten är helt hetrogena, som de visar. Så, du får nog vänta litet med dina bombastiska uttalanden…

   Du skriver: “Att kött och mejeriprodukter skulle vara farliga är nonsens. Många folkslag som Inuiter har överlevt tack vare rikligt med detta i kosten” (jag pratar inte om att “överleva”, utan att främja långvarig hälsa). Intressant, då skulle det inte vara svårt för dig att försöka bemöta ens EN av de studierna jag refererade till. Medveten om att du inte klarar av detta, har du försökt vända dig till inuiterna som ett motbevisande exempel, och illustrerar därmed att du inte har någon koll alls på på vad litteraturen säger. Inuiterna är snarare ett skolexmpel som bevisar min (alltså min uppepning av vad all seriös vetenskap säger) tes.

   Inuitern, har vi vetat sedan 30-talet, har haft de enorma nivåer av kronisk sjukdom, särskilt CHD på grund av animaliska produkter, som ALLA relevanta studier noterar. Till och med högre än i Väst. Låt mig citera Fodor et al. (Canadian J of Cardio, aug 2014):
   “The totality of reviewed evidence leads us to the conclusion that Eskimos have a prevalence of CAD similar to non-Eskimo populations,20, 21, 22, 23, 31, 32, 34, 35 they have excessive mortality due to cerebrovascular strokes,37, 38 their overall mortality is twice as high as that of non-Eskimo populations,38 and their life expectancy is approximately 10 years shorter than the Danish population.39, 40

   We also reviewed studies that assessed the prevalence of CAD or other CVD in the Eskimo/Inuit populations in areas such as the Northwest Territories and Nunavik, in Canada or in Alaska in the United States. The results of these investigations confirm that the prevalence of CAD in the Inuit population is as great or greater compared with non-Eskimo populations.22, 23, 31, 32, 34, 35 In 2003, a thorough analysis of the incidence and available mortality statistics among Inuit populations in Greenland, Canada, and Alaska by Bjerregaard et al., also concluded that the totality of evidence from various northern areas makes a strong argument for a high presence of CVD in Eskimos (Supplemental Appendix S1).21

   Considering the dismal health status of Eskimos, it is remarkable that instead of labelling their diet as dangerous to health, a hypothesis has been construed that dietary intake of marine fats prevents CAD and reduces atherosclerotic burden. Bang and Dyerberg’s seminal studies from the 1970s are routinely invoked as “proof” of low prevalence of CAD in Greenland Eskimos, ignoring the fact that these 2 Danish investigators did not study the prevalence of CAD.9, 10, 11, 12 Instead, their research focused on the dietary habits of Eskimos and offered only speculation that the high intake of marine fats exerted a protective effect on coronary arteries.9, 10, 11, 12 … The theory concerning the beneficial effects of marine fats on Greenland CAD should have been put to rest after the analysis by Bjerregaard et al. of Greenland mortality.”

   Faktum är att de hade så höga nivåer av kronisk sjukdom, att i och med de anammade den västerländska dieten efter 1965 sjönk nivåerna av hjärinfarkt och strokes (Bjerregarrd, Atherosclorsis, 2003). Men återigen talar jag nu endast utifrån fakta, studier och så vidare – ett språk obekant för en hel del förståsigpåare på internet.

   Vi har vetat sedan 80-talet att stillasittande inte är en avgörande faktor, till skillnad från kosten, vad angår den globala fetmapandemin, och det råder “stora tvivel om huruvida fysisk aktivitet har någon roll alls i epidemin av obesitas” i världen, för att citera Circulation (Hill et al., jul 2012). “Den medicinska vetenskapen har nått den definitiva slutsatsen kring femta, att effektiviteten ligger i att ändra dieten istället för motionering, och understryker genetikens marginella roll i obesitas”. (McFerran et al., Psychological Science, 2013).

    • 21 tar en titt på epidemiologiska studier, där vitamin D samanblandas med fysisk aktivitet, grönsaksätande osv, som vi redan vet. De andra studierna tar en titt på barn med infektioner som samtidigt får antibiotika, och i stort sett alla andra studier är enbart epidemiologiska studier. Du måste förstås vända dig till dessa, istället för de tillängliga metaanalyserna över RCT (som jag citerade ovan) vi har som visar otydliga och högst heterogena resultat, vilket är förståeligt. Annars hade din tes kollapsat. Till och med en av studierna du citerar, anmärker att “it is premature to recommend vitamin D for either the prevention or treatment of viral respiratory infections” på grund av bristande bevisföring, särskilt Covid-19.

     Jag svarar gärna dina meddelanden när du citerar faktisk data.

     • Du var mig en besynnerlig typ. Jag skickade nyss en artikel jag skrivit med över 50 referenser, varav en länk till över 3000 covidstudier varav många meta analyser. Och du avfärdar allt på 5 minuter och vill ha data???

      • Jag tittade igenom varenda en av dem du länkade som angick infektion/Covid-19. Alla var av det slag jag beskrev, nämligen epidemiologiska associationsstudier.

       Återigen försöker du nu desperat undvika de tillgängliga metaanalyserna över de bästa bevisen (placebokontrollerade RCT), samt även en studie du själv länkade till, som visar att din poäng argumenterad genom dåliga epdiemiologiska studier inte håller.

 • “I Okinawaregionen i synnerhet, med sin traditionellt nästan helt växtbaserade kost, var covidmortaliteten ungefär 0,008%, siffran i Tokyo, med sin västerländska kost med animaliska produkter och försvinnande lite grönsaker, var 1,3% – 16 gånger högre, med jämförbara vaccineringsgrader.(14)”

  Om procenttalen är riktiga ska det vara 1,3/0.008=162.5 inte 16 ggr

  Jag brukar äta sån diet som författaren rekommenderar men jag tycker mycken frukt ser besprutad ut. Sköljning med vatten kanske inte hjälper?
  Och pesticider kan ju finnas inlagrade i frukters och grönsakers inre.

  Sen existerar det animalisk produktion som inte är skadlig. Detta med att få bort kött är ju för att globaliserarna vill krossa all konkurrens och sälja sin industrimat.
  I Storbritannien, hävdar somliga, spred överhetens agenter omkring 2010-2011 avsiktligt mul och klövsjuka för att slå ut de självägande bönderna.

  Det förekommer nu många alarmerande budskap om vad som orsakats specifikt av vaccinet så det är inte lätt för oss att värdera alla informationer.
  Även om det är fetma som är en avgörande faktor så kan ju vaccinet ha förvärrat det.

  • Jag ber om ursäkt för mitt misstag, det skall egentligen stå 0,08% istället för 0,008%.

   Jag förespråkar ätandet av ekologiska växter, men mängderna besprutningar på växter kan till stora delar avlägsnas utan problem med vatten och skrubbning, och är mikroskopiska i mängd till att börja med. Vi måste komma ihåg, som den noggrannaste och största studien kring frågan om intag av besprutningsämnen och cancer (50 000 studiepatienter), att det finns “knapp bevisföring” för att intaget av besprutning bidrar till cancer (Bradburry et al., BJC 2014). De som drabbas av hälsorisker är de som jobbar inom besprutningsbranscherna, som själva besprutar – inte de som äter växterna.

   Låt oss också påpeka elefanten i rummet, nämligen att den allra största källan till besprutningar kommer från animaliska produkter (mjölk, kött, fisk, osv.), då toxiner alltid ansamlas högre upp på näringskedjan, och vegetarianer har koneskvent lägre nivåer av dessa i sina kroppar jämfört med omvivorer, som all data visar (se t.ex. Lee et al., Obesity Review, 2016; Norén, Acta P Scand, 1983). En vegansk kost, packad med fibrer och antioxidanter, är det bästa sättet att reducera toxiner i kroppen och fetvävnad, genom en rad olika väldokumenterade mekanismer (Arguin, British J of Nutr, 2010).

   Du, liksom andra, refererar till denna mystiska produkt som är hälsosam. Återigen, ge bevis. Ge ett enda bevis. Jag kan skicka dig flera studier som visar att det bästa, vildfångade, magra, och 100% vildväxt-ätande djurets kött av högsta kvalité (glöm “gräsätande” nötkött) ändå orsakar ateroskleros, inflammation, ökade nivåer IGF-1 och mTOR, TMAO mm, mm. Det spelar ingen roll, eftersom det är kött, vilket utbidlade vuxna personer verkar ha väldigt svårt att begripa, oavsett vad fakta (som de förstås aldrig läst) än må säga.

   Som jag dokumenterar har köttätande ökat massivt SAMTIDIGT som raffinerade industriprodukter ökat, så din poäng är irrelevant och inte bevisad. Förresten är många av producenterna av kött och skräpmat – vars ingridienser nästan alltid innehåller animaliska produkter – ägare och producenter av både och (såsom giganten Mondelez Int./Kraft Food).

   Det är ofta svårt att hålla sina berättelser stringenta när man inte har någon fakta att utgå från.

   • OK jag tänkte på sk ekologiskt kött från djur som inte får antibiotika etc men jag vet inte mkt.
    Av ngn anledning drar mig för att äta kött så det är en ren slump att jag har en liknande diet som du rekommenderar.
    Men beträffande inuiter
    såg ngt om deras stora missbruksproblem på TV en gång
    Var den variabeln eliminerad som orsak?

 • Kolla på hälsoråden ifrån WHO, FN, svenska staten och många andra auktoriteter de pratar ju bara om hur dåligt det är att äta animaliskt, hur vi ska äta insekter, bönor, soja, majs etc för att rädda klimatet. Så det är ju redan en agenda att göra oss människor till veganer, skam den som får för sig att hålla och äta djur skulle kunna vara bra för hälsan (eller miljön).

  • Det är intressant att du, liksom övriga i kommentarsfältet, inte dokumenterar något ni säger – eftersom ett sådant försök hade fallit platt på ansiktet.

   Råden från WHO (Health Diet, apr 2020,WHO updates guidlines on fats and carbohydrates, juli 2023), inte FN och NNR (inte “svenska staten”), är allihopa eniga: minska fett, öka frukt och grönt samt komplexa kolhydrater etc. av ett väldigt enkelt skäl: de tar en titt på litteraturen, inte tyckare på internet. Deras riktlinjer noterar också att de inte anger den optimala kosten, varför de tillåter maxgränser av animaliska produkter, 10% kaloriintag från ren socker och så vidare, snarare än att eliminera dessa helt. Detta gör man i hopp om att få med så många som möjligt, vilket man inser ifall man faktiskt läser dokumenten.

   Du visste dessutom mycket bättre än att ens försöka bevisa att ätandet av “djur” medför hälsofrämjande effekter, och att det råder en “agenda att göra oss människor till veganer”. Det råder snarare extremt nedvattnade försök (WHO:s och NNR:s riktlinjer) att presentera vetenskapen inför allmänheten, vilket förstås gör vetenskaps-ilitterata personer och Industrin ursinniga.

 • Ja, jag förstår inte hur du menar att man inte minskade animaliska produkter, det stängdes ju ner till höger och vänster pga smittorisk, nödslakt, karantän etc. De vill ju inte att vi ska äta bra animalier heller, bara sånt som kommer ifrån djurindustrin, i Sverige så vill de försöka få till att man ska kunna ha kossorna inne hela året, det enda djuret som har har det någorlunda drägligt i industrin. Jag räknar inte hit de små bönder och djurhållare som värnar om djuren, de som kör gräsbetet, eko etc.

  Ekologiskt, grönsaker och bra fetter och hälsosamma animaliska produkter är ju det som folk först inte har råd med när man förstör ekonomin för vanligt folk. Det billigaste som finns kvar är industri mat.

  • Låt oss gå igenom dina påståenden, punkt för punkt.

   Du “förstår inte hur du menar att man inte minskade animaliska produkter, det stängdes ju ner till höger och vänster pga smittorisk, nödslakt, karantän etc”. Du måste heller inte ha läst vad jag skrev: “animaliska produkter” – vilket innefattar andra produkter än bara lik (kött) – och ultraprocessade livsmedel”. Intaget av detta ökade, som jag dokumenterar, såsom i fotnot 28.

   Du fortsätter: Mystika personer, “De” , “vill ju inte att vi ska äta bra animalier heller, bara sånt som kommer ifrån djurindustrin”. Jag väntar helt enkelt på att du citerar en, en enda, studie som visar att animaliska prdoukter producerar “bra” hälsoeffekter, snarare än att producerar litet bättre resultat jämfört med andra animaliska produkter, och som inte är finansierade av industri. Det vill säga. Det finns tonvis meningslös litteratur som visar att fisk och magra mejeriprodukter är “bra”, det vill säga producerar litet mindre cancer, CVD, demens och så vidare jämfört med bacon, eller doughnuts.

   Apropå din sista poäng, angående den relativt höga kostnaden av frukt och grönt, samt dina påhittade “hälsosamma animaliska” proudkter som du ännu inte gett ett exempel på, finns data att citera. Så låt oss göra det. Sterling och Bowen (Nutrients, dec 2019) förklarade således att grönsaker och baljväxter (de mest potenta anticancer-livsmedlen, och de näringsrikaste livsmedlen) är i snitt 60% billigare än animaliska produkter. Utan att ens kalkylera de enorma sparanden man gör på en hälsosam växtbaserad kost, räknade de ut att en person i Väst i genomsnitt kan spara $750 dollar per år ifall man antar en växtbaserad kost – för att inte tala om att förse sin kropp med ojämförlig näring. Men återigen är dessa fakta ofta långt bortom medvetna bland missbrukare som vill ta till varje skäl för att unvika ändra sina dåliga vanor.

   Att animaliska produkter i regel är dyrare är endast positivt, och jag dokumenterar skälen i texten, samt skickar dig gärna än fler studier ifall du intresserar de för fakta.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *