Låt de grovt gängkriminella bekosta sina egna advokater

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 20 juli 2023
- Jan Norberg
Jan Norberg, 2021-08-25, selfie
Jan Norberg, selfie

Det har länge retat mig att de som tjänat absolut mest på en ökad kriminalitet i allt högre utsträckning också skall kunna sko sig på skattebetalarnas bekostnad, utan att någon ifrågasätter detta.

Antalet uppdrag till offentliga försvarare, i mål som avgörs utan att åtal väcks, har ökat med 60 procent. För målsägandebiträden är utvecklingen än mer påtaglig. Antalet förordnanden har nästintill fördubblats och utgifterna har ökat med ca 65 miljoner kronor. Inom ramen för brottmålstaxorna finns redan etablerad praxis i fråga om avsteg från taxan.

De korrupta juristernas intresseorganisation Hilda och Ruben sätter sig därför helt oblygt, i regi av Advokatsamfundet, i knät på Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och kräver mer ersättning i en helt oanständig påtryckning för sina egna ekonomiska intressen.

Advokatsamfundets förra generalsekreterare Anne Ramberg, numera styrelseordförande i den samhällsomstörtande extremvänsterorganisationen Expo, har under sin tid som Advokatsamfundet lyckats infiltrera och korrumpera i stort sett hela juristkåren i Sverige.

Domstolsverkets GD, Thomas Rolén är mest känd som personen som förre justitieminister Morgan Johansson (S) utsåg till generaldirektör som tack för att Rolén ändrat lagstiftningen så att Regeringens utnämningsmakt blev helt stängd för insyn.

Korruptionen är total då denne Thomas Rolén är medlem av samma lobbyorganisation som har en bedövande majoritet av ledande jurister inom svenskt rättsväsende, både inom rättsvårdande myndigheter, men också bland advokater inom Advokatsamfundet. Hilda och Ruben är en så korrumperande organisation att den omedelbart måste förbjudas.

Det enkla faktum att Thomas Rolén inte inser sitt jäv när han uppvaktas av Advokatsamfundets företrädare bevisar bara att svenskt rättsväsende är en varböld på den svenska samhällskroppen som måste renas genom punktion och radikal operation.

När man som åtalad blir ställd inför rätta så avgör domstolen om man skall få ett rättsligt biträde i målet. Den rätten är till stora delar dispositiv för att den tilltalade skall kunna känna sig säker på en rättssäker hantering under rättsprocessen.

Det antas då att den tilltalade inte har ekonomiska medel att själv stå för dessa kostnader. I närmare 100% av dessa mål handlar det om grovt kriminella, oftast gängkriminella gangsters av utländsk härkomst.

Riksrevisionen en tandlös tiger

Riksrevisionens rapport RiR 2021:27 (2021-10-21) där allvarlig kritik framfördes i fråga om domstolarnas hantering av ersättning till rättsliga biträden i brottmål har inte debatterats i media. Det bevisar att Riksrevisionen numera är en helt tandlös organisation utan något som helst inflytande på politikernas och myndighetschefernas korrupta verksamheter. Alla struntar högaktningsfullt i vad Riksrevisionen framför som kritik.

Brännvinsadvokatyrens rätta ansikte

Enligt den kommande taxan ersätts det rättsliga biträdet i ett förordnandemål, där den sammanlagda förhörstiden uppgår till en timme, med 4160 kr exklusive moms. Om biträdet har haft tidsspillan utöver den timme som ingår i taxan, kan denne få ytterligare ersättning med 1350 kr per timme. Samma principer som gäller för brottmålstaxan i detta avseende bör kunna gälla för taxan i förordnandemål.

Vi ser ju varje dag hur advokatkostnaderna skenar i de allt mer frekventa gängkriminella brottmålen. Arvoden på miljonbelopp är inte ovanliga, allt bekostat med skattebetalarnas pengar. Detta måste få ett slut!

Den här artikeln hade självklart kunnat skrivas med tydlig adress till Advokatsamfundet och dess ordförande, men det vore ju väldigt tacknämligt om jag kunde få hjälp med att starta debatten (se nedan) om det är skattebetalarnas sak att finansiera den grova gängkriminalitetens effekter när de skjuter, mördar och våldtar vår svenska befolkning.

I USA finns ett talesätt som jag tycker vi svenskar borde anamma i större utsträckning.

If you can’t do the time, don’t do the crime.

Låt de grovt gängkriminella själva bekosta sina egna advokater

Har de inte pengarna till detta så ska de själva agera sina egna försvarare i domstolen. Rättssäkerhetsaspekterna för dessa grovt gängkriminella kan inte respekteras då de själva visar upp ett sådant förakt för den svenska rättsordningen. Slå emot dessa gangsters där det svider mest, dvs mät ut och beslagta de tillgångar som finns i familjen och i närståendekretsen.

Hjälp gärna till att starta debatten genom att skicka ett mail till endera:

 • Thomas Rolén på Domstolsverket (thomas.rolen@dom.se) eller
 • Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander (info@advokatsamfundet.se).

Text: Jan Norberg

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jan Norberg

  Innan du säger att alla som har invandrar bakgrund är med i kriminella gäng du ska veta att det är inte sant. Det finns Svenskar också.
  Innan du dömmer och smutskastar med dina rasistiska kommentarer, tycker jag att du ska veta detta och kolla på kanalen som jag delar här.
  De som mest begår mord och utsätter barn för sexuella övergrepp är svenskar, stösta skattefuskarna är svenskar, lurar försäkringsbolag är svenskar. Kolla på videon https://youtu.be/Ubu_XtDljIE
  Du begår samma misstag som dessa människor som har små hjärnor och tror på allt vad media säger. Tyckte att alla som inte är vaccinerade har inte rätt till vård

  • Evelyn Sepulveda Jara jag står för min invandringskritiska syn och dess effekter på Sverige (mitt ursprungliga hemland = inte ditt).

   När vänsterextrema snyltgäster inte har några sakligt underbyggda argument så kommer alltid relativisering som argument. Dvs att svenskar är lika goda kålsupare som alla kriminella snyltgäster.

   Fakta bäste snyltgäst stöds av statistik, dvs att den grova kriminaliteten utförs av migranter av utländsk härkomst och de dominerar all statistik för grov och våldsam kriminalitet.

   Enligt din logik så kanske svenskarna måste öka sin andel av kriminaliteten för att snyltgästernas andel därmed skall minska. Är det så du menar??

   Läs på och väx upp men framför allt låt din lilla hjärna utvecklas om du nu har förutsättningar för detta.

   Slutligen tillhör jag de vilka inte har tagit mRNA vaccinet.

  • Hej Evelyn,
   Ja, dessa jävla rasister va? Problemet är att majoriteten av svenskar är rasister och krigshetsande men tror sig stå på de godas sida.
   Först gråter man och tycker synd om alla i ett muslimskt land medan man bombar sönder, mördar, skapar kaos och miljoner flyktingar för att sedan hata och betrakta de som varelser med mindre värde.
   Att sådana rasister får konstant utrymme i media är ett bevis på hur utbrett rasismen i Sverige är.

   • Helt fruktansvärt och ändå stannar du kvar. Stay strong och handhjärta på det.

      • Du är en okunnig, hatisk och rasist som aktivt deltagit och fördärvat detta fantastiska land till det skitland det blivit idag. Och uppenbarligen nu lika hatat och ensam i det svensk-pensionär-paradiset.
       Det jag skriver i kommentarsfältet är avsett till andra läsare så håll käften i fortsättningen, OK!

      • Sasser vill inte tillåta mer debatt så därför är svarsfunktionen avstängd. Det rundar vi enkelt så här Reza. Jag svarar under min egen kommentar.

       Reza skriver:
       23 juli 2023 kl 15:37 kl.
       Du är en okunnig, hatisk och rasist som aktivt deltagit och fördärvat detta fantastiska land till det skitland det blivit idag. Och uppenbarligen nu lika hatat och ensam i det svensk-pensionär-paradiset.
       Det jag skriver i kommentarsfältet är avsett till andra läsare så håll käften i fortsättningen, OK!

       Nu börjar dina true colurs to show Reza, jag visste att du inte kunde behärska dig när du möter motstånd.

       Den intellektuella giganten Reza faller platt till marken och vill väl som nästa steg hänga mig från någon lyftkran i från det land han härstammar.

       Ställ dig frågan varför jag sett mig tvungen att flytta från MITT hemland och varför Du envist hänger kvar i Sverige??

       Nu går du så långt att du ber mig hålla käften, kanske du skall ringa någon mullah och utfärda en fatwa på mig så att du slipper minn envisa närvaro. Varför flyttar du inte tillbaka till DITT ursprungsland??

       Mig får du inte tyst på med dina hot, bara så att du vet!!!

   • En majoritet av svenska folket är allt annat än rasister. De är ju inte ens rasister nog till ett självbevarande av den egna särarten utan de lider mer av en nationell intellektuell funktionsnedsättning. Där de gladeligen skulle körsjunga “We shall overcome” på vandringen till den egna undergången, så länge någon auktoritet sa till dem att göra så.

    • En majoritet av svenska folket VAR INTE rasister tidigare.
     Jag har bott 35 år i Sverige. På den tiden fanns ganska få men idag är det helt annorlunda.
     Precis som du säger och sorglig nog har svenskar gett upp egna särarten, kulturen och suveräna nationalitet till fördel för globalismen och på toppen av det, genomfört antagligen den värsta invandringspolitiken dess like saknas!
     Det hat som man nu i skrivande stund sprider om muslimer, drabbar ALLA med utländsk härkomst som bor här.
     En majoritet av de invandrare som integrerats i samhället sedan långt tillbaka och som har bra ekonomi, funderar/planerar att flytta från Sverige enbart på grund av att man dagligen nu måste stå ut med rasistiska/främlingsfientliga beteenden från svenskar som tidigare aldrig skulle bete sig på det sättet.

     • Hatstämning har piskats upp mellan olika grupper i vårt land!

      Precis så skedde även i det forna Jugoslavien, vilket ingående beskrivs i boken “Fools’ Crusade” av Diana Johnstone.

      Där ledde det på 1990-talet till inbördeskrig, död och förstörelse.

      Efter omfattande Nato-bombningar följde lukrativa återuppbyggnadsprojekt för multinationella företag, omstrukturering av hela samhället samt upprättandet av den amerikanska militärbasen Camp Bondsteel i Kosovo.

      Divide et impera!

      • Du hann posta medan jag skrev och visst är det som du skriver. Men vi kanske kommer få välja mellan krig mot Ryssland eller inbördeskrig.

      • Hans, svenskar är inte en “grupp” i Sverige även om vi som svenskar är på att bli utbytta mot muslimer.

       Svenskar är en ursprungsbefolkning, det är inte muslimer!!!

       Se på den nu alltmer upptrappade konflikten mellan Sverige och den muslimska världen, då säger vissa sossar och andra att vi skall ÖKA det svenska biståndet till Irak!!!

       Jag är ingen vän av den amerikanska krigshetsardoktrinen underblåst av globalister och deras vänner inom den vapenindustriella komplexet. Dvs bombningarna av såväl Balkan som Libyen iscensattes dock av Demokraterna i USA.

       Beviset för min tes är tex The Angry Foreigner som på ett ganska spektakulärt sätt sätter fingret på vårt problem.

       USA är i mina ögon ingen drömsstat, de har mycket att stå till svars för. MEN ingen smygmuslim skall inbilla oss andra att vi skall hålla käften då de talar. Det ankommer helt enkelt inte på en migrant att kritisera ursprungsbefolkningen för rasism när Islam inte ens kan kategoriseras som folkgrupp. Det är ju för bövelen en religion med underkastelse av andra som sitt huvudmål.

       Det är illa att vi nu har cirka 2 Miljoner främlingar som börjar ta sig brösttoner i den SVENSKA debatten.

     • Globalism som massiv invandring är påtvingade företeelser och ingenting som någon invånare har valt oavsett i vilket land denne bor. När sen den största delen av den s.k. “gängkriminaliteten” i själva verket är invandrargängkriminalitet så resulterar det i en generell svensk tveksamhet mot allting som ser utländskt ut. Men det där är ju mer en lite fördomsfull realism än vad det är ren rasism. Eftersom många svenskar nu då drar de flesta invandrare över en kant precis på samma sätt som du gör vad gäller en upplevd majoritet av svenska rasister. Men den här artificiellt skapade konflikten är en av de viktigaste delarna av invandringsagendan, så de kan stifta en massa nya repressiva lagar som hade varit helt omöjliga att genomdriva utan detta kaos.

      • Jag utryckte nog för stark när det gäller rasism och svenskar och vi får kalla det “fördomsfull realism” som du föreslår men det förändrar inte upplevelsen för oss som konstant blir utsatt för det.
       Och om målsättningen var att polarisera samhället har man lyckats väldigt bra med.

       Apropå “invandrargängkriminalitet” och om hur det skapades och spred sig borde nån skriva en riktig artikel om, eftersom det verkar vara alldeles för få som vet om den verkliga sanningen och vad som startade det och tror att enda anledningen var ökad invandring och flyktingmottagandet.
       Där finns det en historia som man gjort allt för att inga svenskar ska veta om!

      • Reza du tycks ha fått privilegiet att få svara funktionen borttagen men som sagt då gör vi så här i stället.

       Reza skriver:
       23 juli 2023 kl 19:44 kl.
       Jag utryckte nog för stark när det gäller rasism och svenskar och vi får kalla det “fördomsfull realism” som du föreslår men det förändrar inte upplevelsen för oss som konstant blir utsatt för det.
       Och om målsättningen var att polarisera samhället har man lyckats väldigt bra med.

       Apropå “invandrargängkriminalitet” och om hur det skapades och spred sig borde nån skriva en riktig artikel om, eftersom det verkar vara alldeles för få som vet om den verkliga sanningen och vad som startade det och tror att enda anledningen var ökad invandring och flyktingmottagandet.
       Där finns det en historia som man gjort allt för att inga svenskar ska veta om!

       Ack, ack ack nu åker offerkoftan på igen Reza!! Du får mothugg i klartext och då blir du “konstant utsatt för rasism”, Tänk så synd om dig det är!!

       Du har iofs rätt i att jag polariserar debatten med mitt klarspråk, det är mycket medvetet Reza. Du är minst sagt fördomsfull då du vid minsta mothugg generaliserar grovt och kallar alla svenskar för rasister, den stigmatiseringstaktiken går inte längre. Vi svenskar måste lära oss att stå upp mot såna som dig. “Fördomsfull realism” är endast en semantisk skillnad som du nu försöker ta skydd bakom när du backar från dig egen rasism.

       Du skriver att “man” och “nån” borde skriva en historia vad som är den verkliga sanningen vad som skapat gängkriminaliteten. Gör det själv Reza, jag lovar att kommentera den, var så säker!!!

       Du tycks ju sitta inne med svaren på alla frågor, så kör Reza det blir med sannolikhet gränsande till visshet en livlig debatt. Törs du det Reza???

       Såna som dig kommer jag aldrig att låta komma iväg med tolkningsföreträdet. Jag lovar Reza!!!

 • Det är ju den här reaktionen de vill ha på detta artificiellt skapade invandringskaos där de drabbade själva ska efterfråga polisstaten.

 • Jag är en laglydig prick. Men blev fälld i en rättegång trots jag var oskyldig.. Jag känner också förakt mot det svenska rättsväsendet..

 • Att få en rättvis rättegång, inklusive rätten att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde, är en grundläggande mänsklig rättighet. Men med tanke på att inga mänskliga rättigheter respekteras längre i det här landet och att många brott är ”false-flag operations” beställda av polisen för att utöka övervakning av samhället, så undrar jag verkligen varför man inte lägger ner domstolar och alla myndigheter då alla ljuger och vilseleder allmänheten.

  • “Laura” källa på ditt påstående om att många brott är false-flag operations beställda av polisen.

   Det är såna dom du som fördärvar Newsvoice rykte som en konspirations site.

   • Konspirationer och konspirationsteorier är sådant som staten (”government” betyder ”mind control” på latin), myndigheter och folkmordsorganisationer som FN, WHO och NATO benämner för att avfärda och ”gaslighta” människor och tidningar som talar sanning och som har genomskådat deras diaboliska planer för att bli av med 90% av jordens befolkning genom krig, hungersnöd, fattigdom, biovapen injektioner, strålning och mind control strategier. Det finns tusentals bevis och dokument på vad jag säger.

    • Laura, jag frågade efter källan till ditt påstående!!!!!

     Inte efter dina svepande påståenden, det måste du väl ändå kunna prestera.

     • Det finns hundratals källor och dokument till det jag skriver. Vill man få en sammanställning med de viktigaste dokument och tillförlitliga källor till att regering och myndigheter i hela världen ständigt bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och de flesta lagar, så får man betala mig för mitt arbete eller skaffa sig kunskap på egen hand. Censored News är en bra plats att börja med. https://censored.news/

 • Ser fram emot att nångång läsa en artikel om en svensk myndighet som inte är korrupt! 🙂
  Förslaget påminner om de som hävdade, under covid-bluffen att ovaccinerade friska människor ska inte få vård och själva ska stå för sina vårdkostnader och ifall en ovaccinerade avlider ska inga ceremonier tillåtas.

  Hatiska människor måste först lära sig att kontrollera sina känslor för att kunna utrycka sina inre sundförnuft till andra lyssnare/läsare på rätt sätt.

  Vad vill man åstadkomma här? Avslöja och Förhindra korrupta advokater och rättssamhället eller ta bort rätten från försvar från alla som POLISEN bestämmer kalla kriminellt i sin rapport.

  I övrigt ska först de kriminella inom poliskåren rensas.
  Jag har personligen haft insyn över polisens arbete ett tag och upptäckte att poliskåren enligt min erfarenhet är den mest korrupta myndigheten i Sverige.
  Tänk på det:
  Hur kommer det sig att polisen aldrig dödat eller ens skjutit mot grovkriminella men upprepade gånger gjort det mot obeväpnade psykisk sjuka rakt in i hjärtat?

  • “Rena” du vill relativisera och drifta iväg från innehållet i artikeln. Varför det?

   Iofs håller jag med om att polismyndigheten är genomkorrupt, dock är deras största problem att de är så följsamma mot det politiskt korrekta narrativet. Polisen är mer intresserade av att delta i Pride parader och hålla sig väl med en korrupt polisledning för sin egen karriärutvecklings skull.

   Misstaget som en enskild polis gjorde när hon (?) sköt mot en psykiskt sjuk som uppträdde förvirrat och hotfullt har hon fått betala dyrt för. Men när jag vill kritisera gängkriminella av utländsk härkomst så börjar du genast relativisera. Är du själv gängkriminell eller har du anknytning till någon av dessa klaner??

   När det så gäller att skjuta mot grovt gängkriminella så har ingen polis modet att fullt utnyttja sitt våldsmonopol, poliser gör som politiker och polisledningen instruerar dem att göra. Borta är den trovärdiga polisen.

   Nu handlade inte artikeln om polisen så du får gärna hålla dig till ämnet Rena.

   • “Är du själv gängkriminell eller har du anknytning till någon av dessa klaner?”, skriver du.
    Du kanske ska fundera av vilken anledning du konstant och om och om igen vill övertyga dig själv att jag, på grund av min ursprung är muslim, islamist, gängledare, ISIS älskare eller alla andra epitet du kreativt försökt stämpla i pannan på mig.
    Du kanske ska fundera vad det är som får dig att bete dig på det sättet.
    Du försöker avslöja det korrupta rättssystemet, som jag uppskattar att du gör.
    MEN du kan inte låta bli att inte blanda in invandrare i sammanhanget som om gängkriminalitet är orsaken till denna korruption och innan gängkriminalitet fanns i Sverige hade vi ett rättvist rättssystem som nu de utländska kriminella har förstört för svenskarna.
    Som Laura påpekar i sin kommentar “Att få en rättvis rättegång, inklusive rätten att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde, är en grundläggande mänsklig rättighet.”
    Du försöker avslöja en allvarligt korruption samtidigt som du kräver att en mänsklig rättighet ska tas bort från alla och det ska vara den korrupta polisens uppgift vilka som är verkligen kriminella eller inte och vilka ska eller inte ska ha rätten till försvar.
    Hur går det ihop, undrar jag?
    Nej Jan, jag håller mig alltid till ämnet och tycker att DU ska hålla dig till ämnet och ETT ämne åt gången!
    Tänk om alla kriminella var som jag, då hade vi ju en paradis på jorden! 🙂
    https://newsvoice.se/2023/07/dr-mattias-desmet-massformationspsykologi/

    • “Alla(h)s lika värde kanske??

     Förvisso är korruptionen inom svenskt rättsväsende ett strukturellt problem så också inom polisen.

     Du skriver “Du försöker avslöja det korrupta rättssystemet, som jag uppskattar att du gör. MEN du kan inte låta bli att inte blanda in invandrare i sammanhanget som om gängkriminalitet är orsaken till denna korruption och innan gängkriminalitet fanns i Sverige hade vi ett rättvist rättssystem som nu de utländska kriminella har förstört för svenskarna.”

     Nu märker man ditt ursprung, dvs “som om gängkriminalitet är orsaken till denna korruption”.

     Det ursvenska systemet (som fanns innan sådana som du satte ned bopålarna här) byggde på samförstånd och tillit. Något som en migrant aldrig kommer att förstå, med ett kriminellt mindset och en svensk flathet och en totalt havererad rättstillämpning så blir resultatet kaos. Massformation eller inte så styrs svenska rättsvårdande myndigheter av en illusion att vi alla är lika.

     Det är vi inte!!!

     • “Något som en migrant aldrig kommer att förstå, med ett kriminellt mindset”
      Ja du, du bevisar själv hat och rasismen som bubblar i dig!
      I det rätthavererade rättssystemet du kritiserar finns det för många som du, som dömer baserad på personens utseende och ursprung och man kan ju bara gissa hur du hade gjort om du var nämndeman i nån domstol.
      Bra att du har flyttat från Sverige så vi slipper dig här! Vi har för många sådana onda och okunniga här som fördärvat landet och som inte går att bli av med!

      • Din research brister Rena, jag har faktiskt varit nämndeman i en TR.

       Du som inflyttad tar dig friheter som inte anstår en gäst i ett annat land.

       I Portugal där jag numera bor så assimilerar jag mig frivilligt i detta land.

       Min uppfattning är du också borde göra det, din självgoda fan.

      • Håller med dig Reza. Är trött på dessa människor som sprider hat, rasistiska kommentarer och hets mot en folkgrupp. Innan de dömmer borde titta på sitt eget skit istället.

       Kolla på mord kanalen i där kan man se vilka som begår de hemskaste brott.

       https://youtu.be/Ubu_XtDljIE

 • Äntligen Jan, stort tack.
  Enligt vad många vet är 13 utav 16 justitieråd i den svensk HD indoktrinerade, utlärda, fullfjädrade SOCIALISTER med det enda för ögonenen att utrota så många svenska medborgare som möjligt som inte underkastar sig deras specifika världsordning.
  Socialisterna har många lik att förklara.
  Anna Lind
  Olof Palme
  Muslim invasionen
  Estonia
  Lars Vilks
  Livsmedels och energikrisen
  NATO

  Frågor.

 • Organisationerna Hilda och Ruben, som inkluderar många av Sveriges ledande jurister, har naturligtvis ett enormt inflytande över det så kallade rättsväsendet i “vårt” land, men ännu mer inflytelserikt är nog den obskyra organisationen Ida, som samordnar Sveriges ledande domare.

  Här är den enda artikel som jag kan finna om denna lagtolkande, organiserande verksamhet:
  https://newsvoice.se/2015/04/svenskt-rattsvasende-vanliga-manniskor-ar-bara-bonder-i-ett-schackparti-hilda-ida-och-ruben-styr-allt/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *