Shanghai Cooperation Organisation (SCO) – Motparten till NATO växer sig starkare

publicerad 6 juli 2023
- Kristoffer Hell
SCO-möte, Iran. Bild: Eng.sectsco.org
SCO-möte, Iran.

I skuggan av NATO:s senaste expansionsrunda, där Finland i år 2023 blev medlem i krigsalliansen, togs Iran nyligen upp som medlem i den internationella samarbetsorganisationen Shanghai Cooperation Organisation, SCO.

SCO beskrivs på Wikipedia som en eurasiatisk politisk, ekonomisk, och en internationell säkerhets- och försvarsorganisation, det vill säga så nära en motvikt till NATO, som i dag existerar.

SCO:s medlemmar innehar tillsammans 60% av den eurasiatiska landmassan och 27% av hela jordens landyta. Befolkningen i dess länder representerar 43% av mänskligheten och 22% av planetens samlade bruttnationalprodukt, BNP.

Som jämförelse kan nämnas att NATO:s 31 medlemmar tillsammans representerar 18% av jordens landyta, 12% av världens befolkning, samt 49% av mänsklighetens samlade BNP.

BRICS, 2023. Montage: K. Hell
BRICS, 2023. Montage: K. Hell

Världen alltmer multipolär

Sedan kriget i Ukraina bröt ut i början på 2022, har sex nya länder dessutom ansökt om medlemskap i den multipolära handelsorganisationen BRICS som utgörs av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Ytterligare 24 länder har uttryckt intresse för medlemskap.

Tillsammans representerar BRICS nuvarande medlemmar och de som formellt ansökt om medlemskap 39% av jordens landyta, 53% av jordens befolkning och 29% av jordens samlade BNP.

Inkluderas också de som uttryckt intresse för medlemskap, men ännu inte ansökt, handlar det om 38 länder som tillsammans besitter 52% av jordens landyta, representerar 67% av jordens befolkning och 34% av planetens BNP.

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Låt er inte luras. WEFs plan är att Kina styr världen. Putin, Kim Jong un med flera jobbar tillsammans med maffian i väst för NWO

 • Jag kan endast 4 länder som ansökt om medlemskap i den multipolära handelsorganisationen BRICS: Argentina, Iran, Mexico och Turkiet. Vilka är de andra två?

  • Det är 20 st som står i kö.
   Saudi Arabia
   UAE
   Egypt
   Algeria
   Bahrain
   Indonesia
   Argentina
   Mexico
   Nigeria
   Bangladesh
   Venezuela
   Iran
   Kazakhstan
   Turkey
   Syria
   Nicaragua
   …………….

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *