Sverige ska inte böja sig för likriktande förtryckare!

publicerad 6 juli 2023
Jan Norberg, Arne Weinz, Hans Erixon och Roger Richthoff.
Jan Norberg, Arne Weinz, Hans Erixon och Roger Richthoff.

”Ett steg bakåt för att komma två steg framåt”. Denna formulering används ofta i sammanhang där man förväntas inse att ingen framgång kommer utan att man tyvärr måste acceptera ett initialt motstånd på vägen att nå framgång. Frågan blir då om denna tes verkligen intellektuellt bär, som en ännu inte vederlagd sanning?

Vi har ägnat oss åt att diskutera den utveckling som nu pågår på alla plan i Sveriges totala förfall, där demokratin urholkas på ett sätt som kommer att leda till katastrof. Som svenskar har vi låtit oss bli marinerade av politiskt korrekta dogmer så till den grad att vi alla är offer för ”den kokande grodan syndromet”. Det vill säga, vi inser inte att när vattnet till slut kokar med full kraft, då det är för sent att rädda sig själv.

Kanske Utrikesdepartementet borde prata med rörmokaren så att han sätter in en effektvakt för att undvika att deras vatten inte kokar så snabbt, Erdoğan och andra Islamister agerar just nu för att den svenska regeringen ska kokas snabbare. Vad gör vi inte för att bli NATO-medlem?

Islamisternas hot och påtryckningar från många länder får vår utrikesminister Tobias Billström att ångra sin tid som migrationsminister då han under Fredrik Reinfeldts diktatorskap, som en lydig nickedocka, lät den svenska migrationsdörren stå på vid gavel. Steget tillbaka togs redan då, men klarar dagens regering att ta de två stegen framåt som krävs?

Underordning eller överordning

Låt oss åskådliggöra vårt resonemang genom att ta ett av alla de exempel som vi diskuterat.

Vi åker till något främmande land med en helt annan kultur, en helt annan religion eller en helt annan syn på statsskick, som svenskar visar vi ändå respekt. Hur kommer det då sig att vi som svenskar accepterar att ”gäster” i vårt land Sverige tillåter sig att gå till våldsamma attacker på alla dessa tre begrepp?

För att ytterligare åskådliggöra detta dilemma ser vi framför oss när vi som svenskar besöker till exempel Iran, Syrien eller Pakistan och där vi som svenskar (mot all förmodan) medelst kraftiga gatudemonstrationer går till våldsamma angrepp på alla dessa länders tolkning av kultur, religion eller statsskick.

Finns det överhuvudtaget någon svensk som inbillar sig att dessa protester skulle gå obemärkt förbi? Lynchning av regimtrogna islamistiska fanatiker är nog mer troligt.

Så här långt kan vi enkelt slå fast att alla förutom lynchningen skulle bli föremål för rättsliga åtgärder vid denna typ av protester i dessa länder, något som också rättfärdigas av den lagstiftning som råder där.

Vi måste alltså vid våra besök faktiskt böja oss för dessa länders lagstiftning, även om vi på inget sätt delar dessa länders värderingar.

Varför är det då helt ok att våra islamistiska ”gäster”, vilka bär på dessa värderingar från sina respektive ursprungsländer, i Sverige tar sig rätten att med tvång eller hot om våld gå till våldsamma attacker på vår svenska ordning?

Ännu så länge har våra svenska politiker vikit ned sig och underordnat sig kraven från dessa ”gäster”. Dock är det mest problematiska att vår egen svenska ursprungsbefolkning inte reser sig upp som en homogen grupp och går ut på gatorna för att med kraft protestera mot dessa islamistiska ”gästers” krav på svensk underordning?

De islamska ländernas starka påtryckningar mot Sveriges försvar av sin yttrandefrihetslagstiftning besvaras av regeringen med underkastelse och är därför en ren eftergiftspolitik av precis samma innebörd som när den svenska samlingsregeringens följsamhet under Andra världskriget i takt med nazisternas vändande krigslycka gjorde många svenska politiker till veritabla ”roddare”.

Det vore en nåd att stilla bedja om att detta inte upprepas nu återigen.

De små stegens tyranni

Grunden för vårt resonemang har varit en del metaforer, vi väljer en av dessa för att visa på vad vi tror kommer att hända, förr eller senare!

En del av oss har med intresse studerat hur det rent praktiskt går till när heta källor på Island på grund av ett underliggande tryck i jordskorpan sprutar upp sitt heta vatten i höga kaskader. Det heta vattnet tillsammans med behovet att lätta på trycket gör att dessa varma källor skapar den balans som krävs för att inte hela Island ska explodera i ett gigantisk utbrott som ingen vet utgången av.

Förutsättningen för att livet på Island, som vi känner det, ska kunna hantera dessa eruptioner är att Islänningarna lärt sig leva med naturens nycker. Den retoriska frågan blir därför hur vi som svenskar ska lära oss att hantera de muslimska protesterna mot vår egen kultur, religion eller statsskick?

Ska vi låta detta inre tryck mot våra svenska värderingar få komma till uttryck i mindre utbrott, emedan vi alla lär oss att acceptera dessa islamska protester inom ramen för vad vi svenskar kallar demokrati?

Våra svenska politiker, liksom våra företrädare inom EU samt de icke demokratiskt valda representanterna för olika globalistintressen såsom World Economic Forum torgför uppfattningen att vi som svenskar, inom ramen för vår så kallade demokrati, alltid ska finna oss i de attacker som olika islamska intressen realiserar.

Tankarna vi får är att de små stegens tyranni är det som gjort svenskarna till ett fogligt folk som underordnar sig i stort vad som helst. När har vattnet nått kokpunkten? Vanmakten sprider sig inom den svenska majoritetsgruppen men inget händer, vattnet fortsätter att koka upp.

Vi ser invandrarprotesterna i Paris och förfasas över vilka konsekvenser detta får för Frankrike på kort och lång sikt. När har den franska majoriteten fått nog för att sätta stopp för dessa marodörer?

I Sverige lever vi vidare som om inget kommer att hända oss på samma sätt som vi nu ser hända i Frankrike. Vi tar ytterligare ett steg tillbaka, men frågan blir om vi någonsin kommer att få tillfälle att ta de nödvändiga två stegen framåt?

Ivrigt påhejade av olika globalistföreträdare kan vi bara se på när dessa, hand i hand med islamistiska våldsverkare, går till attack på västvärldens olika samhällsstrukturer.

Signerat: Hans Erixon, Jan Norberg, Roger Richthoff och Arne Weinz

Relaterat

Nyans partiledare Mikail Yüksel: ”Sverige måste lära sig att böja sig”Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det finns tydligen en universell lag i att en skadlig handling alltid slår tillbaka i någon form. Man kan se den lagen i att det Stora koloniala Britannien nu koloniseras av sina f.d. kolonier. Frankrike är på G? Mongolernas erövringar slutade med att bli allom Ryssland. Hästen kom till Amerika och en indianstam blev som mongolsvärmarna och indianen förlorade allt. Vatikanen blev en affärskoloni och blev till HBTLQ ABCD… Spanska väldet och Holländska blev till småstater. Låt se vad händer med USA?
  Sverige härjade rund på 1600-talet och är nu på väg att försvinna.
  En skadlig handling förminskar alltid en personlighet.

 • En skribent påpekar att i Frankrike arresterades i ett sammanhang 72 personer trots att ett fullt krig pågick med vandaliseringar som inte beivrades. Han förklarade vad som pågår med att i USA Storbritannien Kanada och Australien är det lugnt men i Europa kaos. Då är USAs avsikt att attrahera köpare av amerikanska statspapper från kaos i Europa och flytta produktion dit.
  Det ligger mycket i att så lite kraft sattes in med att slå ner upproret.
  Skribenten sa bara 72 och inte 720 eller 7000 så att upproret kunde ha slagits ner på en natt.
  I Frankrike ägde omstörtningar rum även 1938 och 1968. 1938 påstod en amerikansk expert att det även var frankrikes oligarki som låg bakom men den har sen långt tidigare sorterat under den anglosaxiska. 1968 erkände revoltören David Cohn Bendit att det var CIA
  Om man skulle resonera som ovan borde Sverige logiskt sett förbereda sig på, som en möjlighet beroende hur det fortsätter, av kommande massarresteringar och läger för förvaring och eller omprogrammering. Men det är förstås omöjligt med nuvarande rättssystem(?) Och omöjligt för etablissemanget att på det viset medge att allt de gjort varit vansinnigt dumt.
  Men om i stället medborgargarden ska försöka lösa problemet blir det en svagare verkan och gynnar då anglosaxernas avsikt att parasitera på det kaos de underhåller i Europa.
  Under 1800-talet rådde det länge kaos i Europa organiserat av Lord Palmerston. Hans valspråk var oro och förvirring utomlands – lugn och stabilitet här hemma. Men för att slå blå dunster i omgivningens observatörer infiltrerades även shartisterna som utgjorde äkta opposition och lät dem framstå som våldsamma.

 • Med tanke på att ukrainska neonazister påstås delta på regeringssidan i Frankrike mot invandrarupproret frågar jag mig om ngt liknande planeras på fler håll.

  Yevhen Karas, ledare för Ukrainska ungdomsorganisationen C14 har citerats från en högerextrem konferens tidigare för att det enda de har gemensamt med Europa är att de är inställda på att döda ryssar men inte har ngt gemensamt med Europa för övrigt.

  Han sa alla här förstår det.

  Och när de är klara med den slutgiltiga lösningen för den ryska frågan kommer de oundvikligen ta hand om Europa sen.
  Karas rörde sig i de cirklar som har den verkliga beslutandemakten i Ukraina.

  Posted by: Skiffer | Jul 3 2023 17:36 utc | 313
  https://www.moonofalabama.org/2023/07/ukraine-open-thread-2023-157.htm

 • Free press alternativ media ,, men ingen av dessa bryr sig om att kämpa för Julian Assange inte ett ord.,.
  Det får mig att alla dessa alternativa medi är economic styrda och gör vad som behövs för att överleva
  ooohhh vi är ju ändå alternati från vad ?? Skärp er…

 • Böjeriet har pågått länge. Hur mycket kan ett folk böja sig? Om man böjer sig tillräckligt långt kanske man kommer upp igen på andra sidan ryggen.

 • Jag instämmer ofta i att det är mycket elände i vår nutid och att mycket går åt fel håll, men var det bättre förr?
  Jag tycker att det är en relevant fråga att ställa sig emellanåt när allt känns för j-igt.
  Jag kan också roa mig med att läsa Steven Pinkers bok: “The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined”.
  Den beskriver -åtminstone i mina ögon- på ett trovärdigt sätt att det faktiskt INTE var bättre förr utan tvärtom.

  Så hur hänger allt ihop?
  Helt klart är att allt som sker är ett resultat av vad vi människor är som art och att det kan inte vara på ett annat sätt.
  Summan kommer alltid vara ett resultat av beståndsdelarna.

  • Intressant fråga. Den frågan kan nog vändas hur som helst.
   Folk var friskare förr om man jämför med utskriven medicin. Många fler diagnoser nu mot förr.
   Maten var inte lika förgiftat förr som nu.
   Vänster var vänster och höger var höger, inte som nu, samma gegga.
   En reform var en förbättring, nu är den försämring.

   • Samtidigt så dog många fler i sjukdomar som idag kan behandlas. Spädbarnsdödligheten var skyhögt mycket större. Enligt Pinker var det oerhört mycket våldsammare. Jorden har aldrig haft fler innevånare och såvitt jag förstår det har aldrig så få svultit ihjäl som en stor kontrast till när jag växer upp på 60-talet och då alla varnar för att miljarder människor kommer att svälta ihjäl. Så skedde inte.
    Så hur är det egentligen? Och hur objektiva blir vi när vi översköljs av katastrofala nyheter oavsett om vi lyssnar på msm eller alternativa medier. Var finns de goda nyheterna? För jag är säker på att de finns!

    • Spädbarnsdödligheten minskade drastiskt sedan man anammade Dr Semmelwais teori om hygien, utan medicin.
     Bättre hygien har hjälpt mot sjukdomar.

     Penicilinet hjälpte mot infektioner, en bra upptäkt.
     Blodtrycks/diabetes/adhd medicin skulle inte behövas om man satsade på orsaken till dessa moderna sjukdomar.
     Svälten i världen är oftast framkallad.
     Mina tankar om att det var bättre förr, var från efterkrigstiden och 30 år framåt, mot jämförelsevis därifrån till dags dato

     Tack för mej om detta.

 • Att det finns ett islamistparti i Sverige som vill diktera svenskars uppfattning och inriktning är en dålig
  affär för demokratin.Yuksel menar nog underkasta sig islam, att bara kröka rygg räcker inte. Hans
  andra landsman Kaplan reste ju som minister först till Turkiet sedan på sitt politiska uppdrag när det
  begavs sig. Rapporterar först till Turkiet! Erdogan när han besökte Tyskland för några år sedan sa han
  till de turkar han träffade att inte beblanda sig med tyskar, utan förbli turkar. Ska vi ha en turk som
  dikterar vilka lagar Sverige ska ha? Via Erdogan, nej. En anti-demokratisk sinnad politiker som vill övertyga
  om islams överlägsenhet och de otrognas svaghet.

 • När man uppmanar folk till att göra motstånd bör man även göra dem vaksamma mot att inte låta imperiet kidnappa folks naturliga opinion. För det har imperiet gjort varenda gång uppror förekommit!

  Samma sak nu i Frankrike. Hjärnorna bakom är ingen av de spelbrickor som slåss där och det var de inte i slutet av 1700-talet heller.
  Och jag är övertygad om att imperiets ideologer iakttar skeenden här med kalla ögon och är beredda att regissera ännu en manipulerad konflikt.

  Eftersom situationen som uppstått redan från början orsakats av imperiet.

  Genom både förstörelsen av MÖ som motiverar folk att emigrera och imperiets agenter som sopar för massutvandring från söder finansierar och instruerar hur folk ska dra nytta av trygghetssystemen. Och dessutom imperiet sen länge under inflytande av belästa intellektuella har designat hur imperiet genom uppmuntrande av radikala sekter kan slå sönder nationalstater.

  En mer avslöjande artikel om bakgrunden till det som sker i Frankrike.
  https://canadianpatriot.org/2023/07/06/france-under-attack/

  Den blundar inte för Frankrikes historiska skuld gentemot kolonialländer men visar hur ledare där uppenbarligen manipulerades i imperiets intresse.
  Vill också påminna om att Steve Bannon kallade sig leninist för att han vill förstöra staten.

  Utöver andra orsaker kan även ett kontrakt för Airbus med Kina spela in som motiv till upproren.
  https://airlinegeeks.com/2023/04/09/airbus-signs-new-agreement-with-chinese-government/

 • Den mörka maktens förtvivlade kamp för att stoppa den utveckling som pågår och som de inom sig vet att de inte kan stoppa. Men de kan ställa till ett bokstavligt helvete innan dess och det tänker de göra. Den brända Jordens taktik. Helst skulle de spränga planeten i bitar, men det är dessbättre inte tillåtet. Men se fram emot ELÄNDE!
  De älskar att slåss, mörda och förstöra så mycket det går. Detta inkluderar svenska toppolitiker som är små knähundar till verkligt mörka typerna.

 • Det handlar inte bara om Sveriges totala förfall, utan många länders totala förfall i syfte att förverkliga den diaboliska FN Agenda 2030 och etablering av ”One World Government”. Det kommer att leda till mänsklighetens fullständiga förslavande. Krig, massinvandring, våldsamheter, fattigdom, inflation och splittrande av nationer är bara steg på väg dit. ”Secrets of the UN – What everyone should know” – https://rumble.com/v27ggd7-secrets-of-the-united-nations-what-everyone-should-know.html

 • Förfallet pågår helt klart, alla medborgare i landet har hjälpt till, även artikelförfattarna. Egentligen så behövs det inte mera politisk propaganda. Om alla röstade på kalle anka så skulle det bita bättre.
  Det finns en morot för flyktingarna att komma till Sverige, om vi bortser från styrningen av flyktingar hit. Vad skulle moroten vara för Svenskar att importeras till Pakistan, Iran, Syrien..
  Det blir säkert lätt krock/frustration när folk från länder med knappt några lagar ( jämfört mot Sverige) kommer till ett land med lagar för precis allt.

 • Jag är inte säker på vad Yuksel menar.
  Men jag antar att det bla gäller Koranbränningarnas upphörande i utbyte mot NATO-inträde.
  Arne Weiss antydde ngt om hjälp utifrån inför det förutsagda svenska inbördeskriget som han tänker sig inträffar 2027.
  Det kan bli som Irak och NATO/USA kommer för att bekämpa terrorism som de gjorde så framgångsrikt och ädelt i Syrien

 • Vill be de kloka medborgare som har kunskapen att berätta om hur svenska folket fråntogs RÄTTEN att sparka korrupta POLITIKER?
  Helst skall det göras i ALLMÄNNA VAL.

  • Det räcker med att se Yuri Beznenov som start. Han berättar om de små stegens taktik.
   Och läs boken “1984” som lägger ut kursen i stora drag.
   Sen kan du söka på “The war for your mind”.
   Vad som händer här i Sverige tyvärr är lite mer sofistikerat än i USA, men att se alt-media från USA, visar på mycket av vad som redan hänt här.
   Sen är du igång!

 • Det största sveket emot den svenska befolkningen togs 1965 när “miljonprogrammet” antogs! Regering/riksdag beslutade då att bygga 100 000 bostäder om året i tio år. Hade vi behov av en (1) miljon nya bostäder? Naturligtvis inte! Såvida vi inte importerade “hyresgästerna” dock inte från närstående kulturer/religion. Det var bäddat för kulturkrockar och det var alltid svenne som var den “förlorade” parten. Medierna (SVT, SR, Bonnier, Schibsted) var ytterst noga med att dölja förövarnas härkomst, från att tidigare (50/60 tal) publicerat, namn, bild, etnicitet. I mitten av 70 hade brottsligheten nått sådan gränser och man valde då att endast skriva härkomst om det var en svensk. Under 50 år har svenne fått finna sig i att vara strykpojke och någon att skylla på om det, “gick snett” för någon i “ghettot”. Svenska folket har under dessa år fått lära sig att, vi har ingen kultur, historia, eller “bara barbari” som en ökänd statsminister kläckte ur sig?

  Från att tidigare haft en inkompetent regering, har vi nu en som utstrålar ren dårskap? Det sprids löften till alla och envar, dock inga till svenska medborgarna? Vårt försvar ska Nato ta hand om och det ska inte svenne lägga sig i. Sammaledes har vi överlåtit vår inrikes//utrikespolitik till Bryssel. De har nu fria händer att förändra vår skogs/gruvindustri till nolläge. Svenne håller käft, eftersom ingen frågar var han tycker? Anledningen är enkel – ingen har frågat? Det är på tiden att svenne reser sig och tar tag i rockslaget på regering/riksdag och säger i en vänlig ton – NU SKA DU TA Mi FAN GÖRA SOM JAG SÄGER!!

 • För hundrade gången, upprepar jag att de muslimska våldsbenägna grupperna är Salafister.
  De moskéer som pluppar upp i Sverige och resten av världen byggs av och är finansierad av Salafister.
  Muslimska grupper som öppnat friskolr och utbildar framtida jihadister, drivs av Salafister.
  Andra muslimer hatar dessa lika mycket.
  Det var väldigt intelligent av skribenterna att gasa på hatet mot ALLA muslimer, istället för att definiera vilka är de som är verkliga fienden och vilka som vill vara allierade mot dessa vidriga varelser.

  • Till Rena

   Artikeln beskriver utvecklingen i Sverige. I den utvecklingen ingår också sådant som FOI-rapporten. 30 juni publicerade NewsVoice en artikel om den.

   Rapporten har anmälts till Justitiekanslern av en privatperson, men här är vad Rena i en kommentar anser om den saken:

   Rapporten har nu anmälts! Big mistake, tycker jag! Snälla lyssna på Dr. Desmet! Hur stor är chansen att just den myndigheten inte är i massformationens starka grepp, undrar jag? …

   Anmälan är verkligen inget Big mistake. Tvärtom bidrar anmälan till att rikta strålkastarljus på rapporten. Att ha anmält den är naturligtvis bra. FOI och Säpo har gjort fel, och då bör riktas strålkastarljus på vad som har hänt.

   Dessutom bör man visa uppskattning till den person som tog ansvar och gjorde anmälan.

   • Anmälan skulle ha gjorts på initiativ av och från ALLA altmedia som nämns i rapporten med samarbete, sansat dialog och korrekta argument för en sådan anmälan och inkluderat deras läsare/kommentatorer som kallas numera för statsfientliga och diverse andra saker!
    Punkt slut!
    Man får FAAAANN inte ta privata initiativ till sådan som berör en hel motståndsgrupp med en undermåligt hastigt skriven anmälan i all frustration man känt vid skrivtillfället, eller?

  • Det hela är tyvärr lite mer komplext än så. Koranen är ingen bra skrift.
   Surorna kommer inte i kronologisk ordning vilket medför att boken inte är så lätt att begripa sig på om man bara läser den som den ser ut.
   Om man däremot läser den i kronologisk ordning blir det väldigt tydligt hur Muhammed initialt predikar fred för att sedan alltmer övergå till det motsatta.
   Muhammed (som anses vara den perfekta människan) var bandithövdning, krigare, hade sexslavar, gifte sig med en 6-åring etc etc. Han är inte en bra förebild för någon.
   Naturligtvis är det bra om vi kan hålla sams med muslimer ändå.
   Det är trots allt globalisterna som är den verkliga fienden och massinvandringen är bara en av deras tekniker för att söndra och härska.
   Dock är det svårt att komma ifrån att islam är en problematisk religion som styr alla delar av vardagen. Det finns till och med regler runt pruttar:
   https://aboutislam.net/counseling/ask-the-scholar/prayer/what-should-i-do-about-wudu-since-i-have-a-gas-problem/

   Det kan naturligtvis tyckas löjligt att ta upp pruttar, men det visar på vilken nivå som islam styr individen.

   Ordet islam betyder ordagrant “underkastelse” och i slutändan tycks många ändå välja att underkasta sig.
   Se gärna detta intressanta klipp. Det är en panel där Brigitte Gabriel, som tvingades fly från Libanon, deltar:
   https://www.youtube.com/watch?v=B-vvoRwJSPc

   • Du skriver om de verkliga motståndarna, som inte är muslimerna. Och att vi kan hålla sams med muslimer fast många anser Koranen vara ett problem. Just det!

    Vad har yttrandefrihet med rätten att offentligt/provokativt bränna böcker att göra? Vill vi ha offentliga bokbål? Skall man ha rätt att offentligt bränna böcker man inte gillar och som går emot ens egen tro eller åsikt? För den rätten kan väl inte bara gälla EN bok?

    • Jag anser vi ska fokusera på Salafister. Att fatta och förstå vilka de är mycket viktigt, tycker jag. När jag säger att 90% av muslimer är emot muslimeseringen blir jag utskrattad av de som inte vet ett skit om Islam.
     I övrigt är jag själv inte muslim! Onödig info kanske men ibland nödvändigt!

 • Jag skulle vilja beställa en svensk revolution där svenska folket som har fått nog av detta mardrömscirkus går ut på gator och kräver brottsliga politiker på ansvar, en rejäl städning av samtliga i riksdag och regering samt avskedande av samtliga brottsliga myndighetspersonal. Önskar också att alla destruktiva avtal med främmande makter sägs upp med omedelbar verkan och alla våldsamma invandrare deporteras till sina länder. Tack på förhand!

 • “Att anklaga någon för landsförräderi är grovt förtal”.

  Att konstatera grundläggande fakta är inte förtal, men i pajas Sverige och “hos tingsrätten” där frimureriet råder skulle det inte förvåna om Jomshof döms för just förtal.

  Tänk på den tid då man verkligen höll “Ting”. Förmodar islamistiska fascister inte hade haft så mycket att komma med då.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *