Germán Gorraiz: The new geopolitical chessboard in Africa

Military intervention is not ruled out by France and the US who want to bring back the colonies and restore Western neo-colonialism.

publicerad 26 augusti 2023
Germán López Gorraiz, press photo

ANALYSIS. Under the umbrella of la Francophonie as an economic and political entity amalgamated by the French language, France proceeded to a gradual substitution of traditional Gaullist paternalist colonialism by that of neocolonialism under the heading of “guarantor of Human Rights”.

By Germán Gorraiz, Political Analyst

Thus, after assuming the role of Western gendarme with the blessings of the United States, France would have continued to deplete natural resources, especially uranium, platinum, cobalt, manganese, gold, and diamonds in addition to the media coltan, taking advantage of endemic tribal conflicts to perpetuate routine coups d’état that would bring pro-Western governments to power.

According to an article by political scientist Adem Kiliç entitled “The system of western exploitation in Africa and the case of France”, published at United World and edited by the PIA Global team, “71% of the African countries where the 67 military coups of the last decades have occurred would be former French colonies”.

CFA-sedel som till och med illustrerar exploateringen av Afrika...
CFA note that even illustrates the exploitation of Africa…

Neocolonial currency

Also, according to the aforementioned article, in the decolonization agreements, the French metropolitan imposed on its former colonies included in the “Commonwealth of French-speaking countries” the obligation to use the African franc CFA, as a neocolonial currency as well as the implementation of a tax to pay the infrastructure built by France during the colonial period, imposed accepted by 14 of its former colonies.

Also, according to these agreements, the former colonies had to deposit 65% of their foreign exchange reserves with the Bank of France to cover the alleged debts contracted with the metropolis, so the French treasury annually received about $500 billion in profits and returns from Africa.

Likewise, according to the signed settlement agreement, France reserved the right to intervene militarily in African countries and to deploy troops permanently in military bases and installations managed by the French.

Putin and the “colonial pathos” doctrine

Putin would have dusted off in 2006 the doctrine of colonial pathos implemented by Nikita Khrushchev and based on helping Arab nationalist regimes in their fight against Western influence.

This would take the form of renewed economic and military cooperation projects with Egypt and Syria and the design of a new geopolitical dashboard in the Sahel, using the stylus of the Prigozhin Wagner group.

Yevgeny Prigozhin, known as “Putin’s chef”, admitted to having founded and financed the Wagner Group that had its baptism of fire in the Crimea campaign of 2012 and also, would have intervened in Syria and various African countries with the blessings of Putin, in particular in Sudan, Libya, Mali, Chad, Burkina Faso, and the Central African Republic.

The president of Niger, Mohamed Bazoum was a key ally for the economic and geopolitical interests of France and the United States because both countries have military bases it is also vital for France because 10% of the uranium used in French nuclear power plants comes from the mines of Niger exploited by the French semi-state enterprise Orano.

However, the uranium was deposed after a coup d’état perpetrated by the military who have appointed General Abdourrahmane Tiani as head of state after which Niger could follow the path of its neighbors, Burkina Faso and Mali, and start pivoting in the Russian orbit.

Consequently, military intervention by the Economic Community of West African States (ECOWAS) would not be ruled out by France and the United States who have taken the lead in bringing these former wayward colonies back to the countries controlled by Western neo-colonialism.

Such intervention could trigger a regional conflict extending from Mauritania to Ethiopia and also affecting Libya, Sudan, and Nigeria and having Morocco and Algeria as continental carriers of the US and Russia from which a new geopolitical board could emerge.

By Germán Gorraiz, Political Analyst

RelatedSå här kan du stötta Newsvoice

 • 14 länder i Afrika styrs via detta slaviska monetära slaviska, godkänt av somliga EU-länder och USA och folk fortfarande tror att det är västvärlden som sprider mänskliga rättigheter, frihet och demokrati!!

  Frankrike införde den afrikanska franc CFA som en neo-kolonial valuta i sina tidigare 14 kolonier enligt avtal om avkolonisering. Dessa avtal tvingade kolonierna att använda sina valutareserver för att täcka skulder gentemot Frankrike, vilket resulterar i 500 miljarder dollar i årliga vinster för den franska skattekistan.

  Valutakontroll och devalvering:

  CFA-francen, även känd som “Colonies Françaises d’Afrique” franc, har sitt ursprung i kolonialtiden och har sedan dess fortsatt som en gemensam valuta för en grupp av västafrikanska och centralafrikanska länder. En av de mest kontroversiella aspekterna av CFA-systemet är det starka inflytandet som Frankrike har haft över valutan och dess ekonomiska politik.

  Under åren har Frankrike genom sin centralbank, Banque de France, haft makten att utfärda och reglera CFA-valutan. Detta har gett Frankrike en betydande kontroll över de monetära och ekonomiska besluten i de anslutna länderna. Här är några sätt genom vilka Frankrike har utnyttjat denna kontroll:

  Devalvering för export:

  Frankrike har använt devalvering av CFA-valutan för att främja sina egna exportintressen. Genom att sänka värdet på CFA kan dessa länder göra sina exportvaror billigare på den internationella marknaden, vilket gynnar franska exportörer och företag. Detta har dock negativa effekter på dessa afrikanska länder, eftersom det ökar priset på importerade varor och påverkar deras ekonomier negativt.

  Tvångsreserver och skuldbindning:

  En betydande del av CFA-systemet är den mekanism genom vilken dessa afrikanska länder är tvungna att deponera en del av sina utländska valutareserver hos Banque de France, den franska centralbanken. Denna mekanism har varit föremål för kritik eftersom den har begränsat dessa länders förmåga att använda sina reserver som gynnar deras ekonomiska utveckling och suveränitet.

  Begränsad användning av reserver:
  Eftersom en del av deras utländska valutareserver måste deponeras hos Banque de France har dessa länder begränsad frihet att använda dessa reserver för sina egna ekonomiska behov.

  Täckning av utlandsskulder:
  Enligt CFA-avtalen måste dessa länder använda sina deponerade reserver för att täcka sina utlandsskulder gentemot Frankrike. Detta har skapat en situation där de tvungits betala sina skulder med sina egna reserver, vilket i sin tur har minskat deras ekonomiska handlingsutrymme och bidragit till en ekonomisk beroendeställning gentemot Frankrike.

  Beroende av franska beslut:
  Eftersom Banque de France har haft den faktiska makten över CFA-valutan har dessa afrikanska länder varit tvungna att följa de beslut och riktlinjer som har fastställts av den franska centralbanken.

  Och ironiskt/komiskt nog ska det vara neo-nazisterna som genom sina dagliga bombningar mot centrala bostadsområden är försvarare dessa fantastiska västerländska demokratier!

  • Ja neo och orientalreview har liksom strategic culture flyttat från domän .org till .su
   southfront har flyttat till domän .press

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *