Belt & Road och BRICS har målet att göra Global South rikare och mer välmående

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 september 2023
- Torbjörn Sassersson

NewsVoice intervjuade Stephen Brawer från Belt and Road Institute, en organisation som vill främja en global infrastrukturutveckling. Konceptet har varit mycket framgångsrikt i Kina och nu vill Belt and Road och BRICS utveckla infrastrukturerna i Asien, Afrika och Sydamerika för att minska fattigdomen och höja levnadsstandarden i dessa regioner. En rättvis handel på lika villkor blir en naturlig följd.

Se videointervjun på Youtube

G7-länderna och institutioner som stödjer USA-dollarn har så här långt gett kalla handen till infrastrukturprojekten inom Belt and Road och BRICS. G7 sprider även rykten om att initiativen bygger skuldfällor för de länder som går in i projekten.

Stephen Brawer håller inte med. Han menar att USA-dollarsystemet inte kan styra den nya världsordning som bygger på ett multipolärt koncept, en värld utan en central härskande nation som USA. Dessutom är det historiskt det gamla systemet med IMF och Världsbanken i spetsen som skapat skuldfällorna för utvecklingsländerna.

Giganternas kamp

Det är därför inte konstigt att G7 (Group of Seven) som består av: USA, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien och Tyskland samt även Europeiska unionen (“Global Northwest”), inte är med på noterna. Ingen av dessa G7-länder ingår i BRICS som består av: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika och från och med den 1:a januari 2024 tillkommer dessutom: Argentina, Egypten, Etiopien, Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Vi ser en kamp mellan giganter där G7-länderna bygger sin makt på dollarn medan BRICS har sin egen New Development Bank som är på väg att fram en helt ny valuta som ersätter dollarn. Det betyder att de gamla bankerna förlorar kontrollen.

Stephen Brawer menar att Wallenberg och stora svenska företag snart kan vara redo att ta beslut om en ny strategi som inkluderar en ny ekonomisk och mer rättvis världsordning.

Brawer tror att svenska företag kommer att uppleva stora framgångar om de tänker i nya termer och då tar med Asien och Afrika i sina beräkningar. Afrika är just nu den snabbast växande ekonomiska regionen i världen, säger Brawer, men denna utveckling ska ske lika mycket på afrikanernas villkor.

Det speciella med Belt and Road och BRICS är att dessa initiativ bygger på att de länder som ingår i gemenskapen ska byggas välfärdsmässigt och de ska inte utnyttjas på ett neokolonialt eller finansiellt dominerande sätt som varit typiskt för G7-ländernas maktapparat som utstrålar från London och Wall Street, säger Brawer.

Brawer beskriver G7-ländernas hårdföra strategi för det gamla vanliga “gunboat diplomacy” som använts mot länder som tex: Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan och nu senast i Ukraina.

“Gunboat diplomacy is the pursuit of foreign policy objectives with the aid of conspicuous displays of naval power, implying or constituting a direct threat of warfare should terms not be agreeable to the superior force.” – Wikipedia

The Global South och vänskap

Vad G7-länderna inte tar hänsyn till är att majoriteten av världens befolkningar inte finns inom G7 utan de finns i The Global South som idag bäst representeras av BRICS. Dessa sydländer har nu fått en position att slita sig loss från G7-sfärens maktdominans, menar Brawer. En ny och mer rättvis värld kan materialiseras.

Det är inte donationer till Rädda Barnen och Röda Korset (NGO:er) som “räddar” Afrika. Istället handlar det om att sluta förhindra de afrikanska länderna från att utvecklas (red anm).

Intervjun handlade mycket om Afrika, som egentligen är den rikaste kontinenten i världen naturresursmässigt, men trots det är Afrika den fattigaste regionen. Denna oproportionella situation är i dag på väg att snabbt förändras. Även den svenska uppfattningen om “det fattiga Afrika” som “behöver västerlandets ständiga stöd” måste uppdateras, anser Brawer.

Brawer säger vidare att folket i Sverige har rätt att få förstå hur Sverige påverkas av vad som händer i omvärlden, men svenska medier och politiker håller inte människor underrättade om den nya positiva utvecklingen i världen, där fattigare länder har möjligheten att nå samma levnadsstandard som i-länderna.

Hittills har inte de rika länderna, som är centrerade runt USA, inte varit seriöst intresserade av att höja välfärden i utvecklingsländerna och The Global South, anser Stephen Brawer. I dagsläget är det Washingtons talking points, EU:s och och NATO:s policyer som gäller, menar Brawer, och då handlar det om handel helt på Västs villkor.

Nu vill Brawer att svenska politiker och journalister tar tag i detta seriöst och startar en fruktbar och intelligent dialog och debatt om hur vi i vänskap och över nationsgränserna löser de stora världsproblemen.

Sammanfattningsvis: Världen kan inte blomstra som planet om inte alla världens länder får välfärd, rättvisa och internationell jämlikhet.

Text, videointervju och klippning: Torbjörn Sassersson, Intervjuperson: Stephen Brawer, BrixSweden.org

NewsVoice stödjer Afrikas utveckling. Bild: Sound Beaver
NewsVoice stödjer Afrikas utveckling genom journalistik och debatt. Bild: Sound Beaver

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq