NewsVoice besökte firandet av Folkrepubliken Kinas grundläggning för 74 år sedan

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 september 2023
- Torbjörn Sassersson
Dansgrupp och besökare i Konserthuset, Stockholm, under Kinas 74-årsjubileum av Folkrepubliken Kina, 24 sep 2023.
Dansgrupp och besökare tillsammans på scenen i Konserthuset, Stockholm, under Kinas 74-årsjubileum av Folkrepubliken Kina, 24 sep 2023.

Kinas ambassadör Cui Aimin uttryckte under firandet i Konserthuset en stor respekt för Sverige och en förhoppning om att Sverige ska fortsätta ha goda relationer med Kina kulturellt, tekniskt och ekonomiskt. Tillställningen gästades också av representanter från svenska regeringen och näringslivet.

Text: Torbjörn Sassersson

Cui Aimin betonade att relationen mellan länderna präglas av ett vänskapligt utbyte, ett pragmatiskt samarbete och en ömsesidig handel. Återkommande traditionella kinesiska kulturaktiviteter arrangeras även i Sverige.

Ambassadör Cui Aimin sa under sitt anförande bland annat att Sverige var det första västlandet som etablerade diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina och också var det första landet som undertecknade ett bilateralt investeringsskyddsavtal med Kina.

Det kinesisk-svenska vetenskapliga och tekniska samarbetet fortsätter att utvecklas, sa Aimin, och antalet kinesiska studenter som studerar i Sverige är drygt 8500.

ArcanumSkolan 2024

“Kina är villigt att arbeta med Sverige för att främja gemensam utveckling och välstånd mellan de två länderna på grundval av ömsesidig respekt, jämlikhet och ömsesidig nytta, för att bättre gynna de två folken.”

Tillställning inkluderande ett omfattande dans- och musikprogram på Konserthusets scen utfört av Inner Mongolia Art Theatre.

 

Foton från tillställningen

Dansgrupp och besökare i Konserthuset, Stockholm, under Kinas 74-årsjubileum av Folkrepubliken Kina, 24 sep 2023. Foto: Kinas ambassad i Stockholm
Dansgrupp och publik i Konserthuset, Stockholm, under Kinas 74-årsjubileum av Folkrepubliken Kina, 24 sep 2023. Foto: Kinas ambassad i Stockholm
Dansare i Konserthuset, Stockholm, under Kinas 74-årsjubileum av Folkrepubliken Kina, 24 sep 2023. Foto: T. Sassersson, NewsVoice
Dansare i Konserthuset, Stockholm under Kinas 74-årsjubileum. Foto: T. Sassersson, NewsVoice
Ambassadör Cui Aimin och madam Li Lihong på Kinas 74-årsjubileum av Folkrepubliken Kina, 24 sep 2023. Foto: T. Sassersson, NewsVoice
Ambassadör Cui Aimin och madam Li Lihong välkomnade genom att ta alla besökare i hand. Foto: NewsVoice
Ambassadör Cui Aimins inledningstal i Konserthuset. Foto: T. Sassersson, NewsVoice
Torbjörn Sassersson i Konserthuset, Stockholm, under Kinas 74-årsjubileum av Folkrepubliken Kina, 24 sep 2023. Foto: Fride Sassersson
Torbjörn Sassersson rapporterar från Konserthuset, Stockholm, 24 sep 2023. Foto: Fride Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq