Munskyddsinducerat utmattningssyndrom pga koldioxidretention är särskilt skadligt för barn

publicerad 23 september 2023
Munskydd. Foto: Engin Akyurt. Licens: Unsplash.com
Koldioxidretention orsakas av munskydd.

Märkligt nog talas det mycket litet om koldioxidretention* när det gäller munskydd, trots att vi har en stor erfarenhet av riskerna från andra discipliner som ”sjuka hus”, U-båtar, flygplan och andra stängda utrymmen. För att inte tala om lungsjukvård och respiratorvård.

Text: Nils-Ola Holtze, pensionerad kirurg, *koldioxidretention: kvarhållande av koldioxid

På många håll i världen blev vi tvingade att bära munskydd under värsta covidhysterin. Vissa grupper som chaufförer, kassabiträden och skolbarn blev speciellt drabbade. I många länder var barnen tvingade att ha munskydd under både lektioner och raster. Många barn var också så uppskrämda att de bar munskydd även under fritiden.

I flera länder som Spanien, Frankrike och Portugal använde nästan hela befolkningen munskydd vid vistelse utomhus. Sverige kom lindrigt undan, men på många platser var det helt öde utomhus under nedstängningen.

Nu planerar myndigheter runt världen för nya pandemier och röster höjs åter för munskyddstvång. I USA har man redan infört munskyddsmandat på 100-talet colleges, sjukhus, universitet och andra följer raskt efter.

Munskyddsinducerat utmattningssyndrom

Det finns inga bevisade fördelar med munskydd, men däremot många nackdelar. Maskerna hjälpte inte heller att skydda mot ett falskt positivt PCR-test.

Jag listar nedan fyra nackdelar och går lite mer in på detalj angående den sista, koldioxidretention. Detta är den absolut farligaste biverkan av långvarigt maskbruk:

 1. Det hjälpte att hålla i gång rädslan. Alla blev ständigt påminda om pandemin.
 2. Stora delar av befolkningen stannade inomhus och gick miste om frisk luft och behövlig D-vitaminuppladdning.
 3. Det var och är förnedrande, och visade tydligt vår underkastelse
 4. Koldioxidretention. Många, speciellt barn klagade över biverkningar som huvudvärk, trötthet, minnessvårigheter, inlärningssvårigheter andfåddhet, yrsel mm. På engelska samlade under MIES, Mask Induced Exhasion Syndrome eller på svenska munskyddsinducerat utmattningssyndrom

Det finns många andra nackdelar. Se referenslistan längst ner.

Koldioxidretention och syrgas

När vi andas med munskydd ökar vi på det så kallade ”döda utrymmet”. Gasutbytet sker uteslutande i lungorna. Kroppen tar upp syre och lämnar av koldioxid. När vi andas ut stannar en del av utandningsluften kvar i mun, näshålan, luftstrupe och bronker, detta kallas det döda utrymmet.

Vid nästa andetag återandas vi denna ”gamla” luft tillsammans med den nya friska och det är normalt inga problem, vi är byggda för att klara detta. Vår inandningsluft innehåller normalt ca 0,04% koldioxid och efter gasutbytet i lungorna andas vi ut ca 100 gånger mer koldioxid eller omkring 4%. I det döda utrymmet ligger det alltså kvar koldioxidrik luft och det är som sagt inga bekymmer.

Om vi däremot ökar på det döda utrymmet med ett munskydd tvingas vi andas in cirka 70 ml mer gammal koldioxidrik luft vid varje nytt andetag. Speciellt barn som har relativt litet huvud i förhållande till munskydd får bekymmer. I en studie visade man mellan 0.6 och 2,5% koldioxid i inandningsluften hos skolbarn. Alltså långt, långt över vad som skulle accepteras i något annat sammanhang.

Ovan ser vi resultatet av koldioxidkoncentrationen i inhalerad luft hos skolbarn som bär FFP2-munskydd. 0,04% är den normala koncentrationen utomhus och redan vid 0,1% i inandningsluften uppkommer problem med inlärning och problemlösning pga koldioxidretention. I studien visade man 6-25 ggr högre värden än så.

Det försämrade gasutbytet vid munskydd leder till sänkning av blodets PH-värde och det triggar i gång en rad kompensatoriska mekanismer i kroppen. Kroppen håller PH inom ett snävt område och avvikelser motarbetas på många sätt, både en för sur, och en för basisk miljö gör oss snart sjuka.

I det korta perspektivet, vid för sur miljö, ökar hjärt-och andningsfrekvensen, EEG-vågorna minskar och hjärnans kärl vidgas, vilket förklarar många av de symtom barnen klagade över.

I det längre perspektivet är kronisk koldioxidretention väl studerat hos patienter med lungsjukdom och sömnapnésyndrom (ett tillstånd där patienten har upprepade andningsuppehåll nattetid). Komplikationerna till sömnapnésyndrom innefattar diabetes, hjärt-kärlsjukdom, försämrat immunförsvar och kortare livslängd.

Till skillnad från korttidsbiverkningarna av koldioxidretention tar de kompensatoriska mekanismerna från framför allt njurarna lång tid att återställa (dagar) efter normalisering. Effekterna kan sitta kvar efter den lediga helgen och man startar således den nya veckan med ett försämrat utgångsläge.

Som den intresserade kan läsa i referenserna, är studier på koldioxidretention gjorda vilka visar att både till exempel att studenter och piloter presterar märkbart sämre beträffande problemlösning vid endast en lätt förhöjd koldioxidkoncentration på 0,1%.

Den försämrade syresättningen som ses vid munskydds användning förefaller inte ha några långtidseffekter och rättar snabbt till sig efter att mmunskyddet avlägsnas. Minskad syrgashalt kan naturligtvis vara skadligt, till och med dödligt för människor med en redan försämrad syreupptagningsförmåga, som lungsjuka, patienter med hjärtsvikt och astmatiker. Redan hjärndöda myndighetspersoner förefaller inte påverkas.

Framtiden får utvisa hur stor skada munskydden orsakade våra barn

Vi bör aldrig tillåta en liknande statsfinansierad barnmisshandel upprepas. Ovanstående är absolut inga nyheter. Mängder av forskning är utförd på koldioxidretention under många discipliner som lungmedicin, sjuka hus, slutna utrymmen som flygindustrin, rymdraketer och U-båtar. De biologiska reaktionerna på höga koldioxidkoncentrationer är väl kartlagda. Hur kunde vi glömma?

Många äldre och sjuka var livrädda och bar munskydd jämt och ständigt. Undrar hur mycket det påverkade den överdödlighet vi ser idag?

Text: Nils-Ola Holtze, pensionerad kirurg


Referenser

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • En stilla undran om detta med att andas in sin utandningsluft. På grund av andningsuppehåll(sömnapne´
  så använder jag en så kallad c-pap,maskin med ansiktsmask som täcker näsa och mun (tättslutande).
  Maskinen blåser in luft i näsa och mun,samtidigt som man andas ut mot den inblåsande luften.En del av utandningsluften verka komma ut genom masken via kopplingen till slangen,men svårt att avgöra hur mycket.

  Så min undran är,hur mycket av min utandningsluft andas jag in ?
  Maskinen har hitintills förbättrat min sömn betydelsefullt.C-pap har ju funnits ganska länge så om det finns någon risk för att bli utsatt för koldioxidretention vid användande så tycker man att det borde uppmärksammats.
  Kanske bara jag som är nojig men eftersom maskinen hjälper mig “big time” så blir jag lite orolig.
  Någon som kan hjälpa mig i min undran ?

  Mvh Lars Petersson

  • Lars Petersson.
   Till skillnad från ett mun och nässkydd är cpap en maskin som håller ett kontinuerligt lätt övertryck, ofta för att hindra luftvägarna att falla samman och orsaka andningsuppehåll. Vid utandningen stiger trycket och ventiler öppnas på masken som tillsammans med inblåsningen från maskinen hjälper till att vädra ut det ”döda utrymmet” i masken och övre luftvägarna. Maskinen är bland annat till för att minska koldioxidretentionen som skapas vid andningsuppehållen.
   Det finns många typer av cpap masker och olika ventiler, så tala med din läkare om du undrar något om din specifika mask.

  • ofta kan en bettskena speciellt utformad för snarkare hjälpa lika bra. Skenan håller käken i rätt position under natten så att man inte snarkar och inte får andningsuppehåll. Lite smidigare att ta med sig om man tex är ute och reser

 • Karl W.
  Ledsamt med håret i din nacke. Vad du missar är komplexiteten i gasutbytet mellan den gasfyllda alveolen och den vätskefyllda kapillären. I lungkapillären sker en mängd aktiva processer med jonkanaler och enzymer som omvandlar molekyler som exempel bikarbonat tIll H2O och CO2. Hemoglobinet ändrar även sin affinitet till dessa gaser. Vätejoner mm mm.Sen glömde du Henrys lag om lösligheten i blodet gällande CO2. Detta rör sig inte om en enkel passiv diffusion enligt Boyles lag för gaser.
  Innan du tar till överord och prisar din egen förträfflighet på bekostnad av andra, försök använd din hjärna och läs på! Om du inte orkar det kan du se på denna enkla illustrationen om det normala gasutbytet, vilket är en förutsättning för att förstå lite mer komplexa situationer.

  Sen, om du la märke till det diskuterade jag inte filtrering av virus eller bekterier. Och läser du referenserna så ökar både andningsmotståndet och dead space signifikant med mask. Det här rör sig om människors hälsa, inte ditt ego.

  https://www.youtube.com/watch?v=YGGG_gKi0m8

  • Jag får väl tacka för att jag utnämnts till veckans sh**-stövel, men det gör inget, åsiktskorridoren är vid här. Det hade känts bättre med sakliga motargument. Jag missar det inte alls, jag är mycket väl medveten om komplexiteten i gasutbytet mellan den gasfyllda alveolen och den vätskefyllda kapillären. Men det är helt sekundärt till de fysikaliska förlopp som ett munskydd medför. Jag är mycket väl påläst i ämnena som rör detta, och jag torde vara en av de mycket få som både har en naturvetenskaplig utbildning och en medicinsk. Ditt inlägg väldigt typiskt hur läkare flyr in i komplexa, invecklade medicinska förklaringar i förhoppning att ingen skall våga säga något.

 • Sådana här artiklar får håret att resa sig i nacken, och får mig att ilskna till. Den är inte fel i alla avseenden, men den visar att när det gäller här relevanta kunskaper är läkare gravt okunniga, men framställer sig som en slags överstepräster i en kult när det gäller kunskap. Skribenten skriver: ”Outbildade tonåringar, filmstjärnor och politiker är inte de bästa rådgivarna i vetenskap”. Sant, men dit räknar jag även läkare. Vad detta gäller är primärt kunskaper i fysik och naturvetenskap, och medicinska effekter är sekundära. Läkare saknar kunskaper i fysik och naturvetenskap och är alltså outbildade i det avseendet. Slutsatserna är inte helt fel, men härledningen är fel.

  Först, lite fundamenta fysik. Hur kommer det sig att vi kan andas. Boyle’s lag för gaser. Gaser flyter från högre tryck till lägre tryck. Det totala gastrycket är summan av de partiell trycken. Eftersom det partiella trycket av syre, 20.95%, är högre utanför kroppen är inuti kroppen, flyter syret in i kroppen vid andning. Eftersom det partiella trycket av koldioxid inne kroppen, 4%, är högre än det partiella trycket utanför kroppen, 0.04%, flyter koldioxid ut från kroppen. Det är inte bristen på syre som får oss att ta djupare andetag, utan överskottet på koldioxid.

  Det finns ingen chans att ett munskydd kan filtrera ut varken bakterier eller virus. Dom är för små.

  Här är artikelns centrala flopp. Den har helt uteslutits att vad ett munskydd filtrerar är inte virus eller bakterier, det är vattendroppar. Prova att andas på en spegel, vattendropparna är bärare av både virus och bakterier, patogener. Det betyder att både virus och bakterier ackumuleras i munskyddet, och det betyder att exponeringen av patogener både i luftvägarna och lungorna ökar med munskydd. Det är effekten av detta som signaturen ”Josef Persson skriver: 23 september 2023 kl 14:57” beskriver. Att det ”döda utrymmet” ökar med ett munskydd är sant, men ökningen är irrelevant jämfört med resten av kroppens egna döda utrymmen.

  Vattendropparna ackumuleras i munskyddet, det fysikaliska fenomenet av ytspänning, gör att de små vattendropparna kombinerar till större vattendroppar som varar längre istället för att avdunsta, torkar ut, och på så sätt bevaras lagringen av patologer. Andas man ut i friska luften avdunstar vattnet snabbt, beroende på luftfuktigheten, vilken i tur är relativ temperaturen.

  Vattendropparna är alltså bärarna av patogenerna. Det betyder att munskydd har en skyddande effekt när det gäller mycket folk i trånga utrymmen under kort tid, som en fullsatt hiss. Passagerarna andas alltså ut vattendroppar fulla av patogener på varandra utan munskydd. Dom vattendropparna fångas istället av munskyddet. När det gäller till exempel klassrum är effekten av munskydd kortvarig, här gäller ventilation, och utomhus eller i väl ventilerade utrymmen finns ingen positiv effekt alls att tala om. Tvärt om.

  Att koldioxidretention, överskott av koldioxid i kroppen, skapar biverkningar som huvudvärk,
  trötthet, minnessvårigheter, inlärningssvårigheter, yrsel mm är välkänt. Det är just därför kroppen reagerar med ”andfåddhet”, alltså ökad andning för att göra sig av med koldioxid, men det har inget med munskydd att göra. Fenomenet är välkänt i gamla klassrum med dålig ventilation, eleverna slöar till med tiden, munskydd eller inte.

  Slutresultatet blir att bära munskydd i öppna ventilerade utrymmen eller utomhus ger negativa affekter, med att bära munskydd tillfälligt under kortare tider i slutna fullsatta utrymmen har en positiv effekt.

 • Ansiktsmask skyddar normalt inte mot virus,däremot ackumuleras bakterier i ansiktsmasken som förmedlas vidare till lungorna, vilket kan ge upphov till lunginflammation.

  Frågan är vidare, ställd till Holtze, huruvida SC-19 maskerade en initiell t.ex. mycoplasma pneumonie-infektion eller det var tvärtom? I alla händelser blev en ventilorinducerad bakteriell infektion slutet för många intensivvårdspatienter. Mycoplasma har visats ingå som en av många beståndsdelar i s.k. chemtrailspridning. Kanske SC-19 var sådan spridd ‘infektion’, men som diagnosticerades genom felaktig användning av PCR-test såsom SC-19? Har Nils-Ola Holtze någon initierad uppfattning härvidlag?

 • Har två i släkten som tvingades bära mask på jobbet. Efter en tid fick de svåra problem och testades för covid, slumpen föll ut på rätt sida den dagen och testen var negativa.

  Man gick då vidare och kunde påvisa bakteriell lunginflamation. Båda personerna, i övrigt unga och friska, fick sjukfrånvaro på drygt en månad med långdragna andningsbesvär.

  Ansiktsmask använder jag själv ibland. När jag slipar träslag som är allegiframkallande. I övrigt är exercisen fullständigt förkastlig.

  Sorgligast är de livrädda individer man fortfarande ser ibland sittandes själv i sina bilar med munskydd på. Det var ett tag sedan jag såg en nu. Men de påminner ibland om det fullständiga vansinne som faucisterna ställt till med.

 • Håller med författaren. Ett problem utgörs dock av att man (till slut) klargjort att SC-2 är luftburet vilket innebär att miljöer med dålig ventilation är särskilt utsatta för smittspridning. Mask kan därför lindra kortsiktigt för att t.ex minska inhalerandet av koncentrationer (moln) av virus-partiklar. Detta trots att partikel-storleken kan vara mindre än 5 micron. De kan dock klumpa ihop sig och då särskilt runt aerosoler vilket inkl fuktig luft, t.ex den som ofta råder mot slutet av sommaren hos oss (aug/sep). Ventilation är mao A o O. Tyvärr finns dock gott om gemensamhets-utrymmen och arbetsplatser med just dålig ventilation.

  https://www.wired.com/story/the-teeny-tiny-scientific-screwup-that-helped-covid-kill/

  • “Ett problem utgörs dock av att man (till slut) klargjort att SC-2 är luftburet”

   När och av vilka internationella institutioner?
   Har WHO gjort det?

    • Att SC-2 är luftburet har bevisats av många ganska tidigt men så länge WHO inte sagt det kan det inte betraktas som bevisat och anledningen till min fråga.

     Ska jag behöva läsa 10 sidor för att veta svaret på min fråga är “nej”?

     • Reza

      Nu påstår du saker om vad som tidigare bevisats? Jaha men trots allt handlar det om huruvida man lyckats få med sig myndigheterna. T.ex WHO och CDC. Artikeln beskriver hur man till slut lyckades göra det men hur WHO etc valde att inte gå ut offentligt utan bara redigera sina webb-sidor. Varför? En orsak är förstås att deras experter haft fel (prestige t.ex). Vår FHM tycks dock ej ha ändrat sina sidor!

      ps! Om du bryr dig men inte orkar läsa är så det upp till dig. Vad förväntar du dig? Redan tidigt i artikeln framgår att det handlar om diskussioner med WHO!

 • Trots alla studier som bevisar att det finns påtagliga risker för hjärnskador, om man använder munskydd, så fortsätter maffialedningarna i olika nationers regeringar och på myndigheter att rekommendera dessa skadliga fanstyg. Detsamma gäller vacciner i alla möjliga former. Forskning (CDC:s VAERS-system i USA – 30 års observationer) har bevisat att barn som vaccineras dör i högre utsträckning än ovaccinerade barn.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *