Braksuccée för Kanadas dödshjälpsprogram – 44.958 döda sedan 2016

publicerad 19 november 2023
- Kristoffer Hell
Äldre personer. Foto: Elien Dumon. Licens: Unsplash.com (free use)
Äldre personer. Foto: Elien Dumon. Licens: Unsplash.com (free use)

Det är svårt att beskriva Kanadas dödshjälpsprogram som landet införde 2016 som något annat än en enorm framgång. Bara mellan 2016-2017 fördubblades antalet ansökningar om dödshjälp. 2022 avled 13.241 människor med dödshjälp.

Den vanligaste sjukdomen som föranledde en begäran om dödshjälp var cancer (63%). Spannet med flest kandidater var 71-75 åringar. Statistiken visar också att män, oftare och tidigare än kvinnor, gav upp kampen för livet.

Inledningsvis skapades dödshjälpsprogrammet för att förkorta lidandet för människor med dödliga sjukdomar som cancer, men 2022 gick det bra att begära dödshjälp också för kronisk smärta, allmän svaghet, blindhet/dålig syn, dålig balans, problem att svälja, m m.

Européer som gett upp hoppet om sin framtid kan lagligen be om att få bli dödade i Beneluxländerna, Tyskland, Schweiz och Spanien. Passiv dödshjälp är tillåten i Österrike och Norden.

I Sverige uppger Karolinska Institutet att svenskar är positiva till aktiv dödshjälp, vilket en riksdagsledamot Markus Wiechsel från Sverigedemokraterna (SD) också motionerade för 2022.

Kanadas dödshjälpsprogram

Håller den kanadensiska trenden i sig kan antalet avlivade år 2030 hamna på mellan 25.000 och 35.000 – med en totalsiffra över statligt dödade människor sedan 2016 i häradet 200.000.

Kanadas dödshjälpsprogram
Eutanasi i Kanada. Diagram: canada.ca/en/health-canada
Eutanasi i Kanada. Diagram: canada.ca/en/health-canada
Eutanasi i Kanada
Eutanasi i Kanada. Diagram: canada.ca/en/health-canada

* Passiv dödshjälp innebär att livet förkortas genom att man undviker medicinska och tekniska hjälpmedel för att hålla en döende person vid liv.

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: eutanasi
 • I Sverige sköter vi avlivandet av människor – icke-produktiva ätare – enkelt, utan att skriva detta på näsan på folk.

  Med fri abort, ända till och med vecka 18 i graviditeten och vid medicinska skäl, för den presumptiva modern, ännu senare, avlivas drygt 40 000/år sedan 60-talet.

  Gamla människor avlivas enkelt med direktiv från Socialstyrelsen (SoS). Ett exempel är hur SoS skapade dödspuckeln i Covid19-statistiken under april-maj 2020. Gamla människor, speciellt boende i kommunernas servicehus och ålderdomshem, förbjöds att söka vård på sjukhusens akutmottagningar, om de hade luftrörsbesvär.

  De flesta, som då dog på hemmet, blev inte ens bedömda av läkare. Vid ångest och andningsproblem hos den sjuka ordinerades, ofta via telefon – helt enligt SoS’s behandling med morfin och annan lugnande medicin, varvid de slutade andas och dog, helt planenligt. Några obduktioner utfördes aldrig på dessa, utan alla dödsfallen klassades slentrianmässigt som Covid-dödsfall, varvid marknadsunderlaget för läkemedelsindustrins gift-vaxziner automatiskt uppstod.

  För att rättfärdiga denna massavlivning av gamlingar, diktade man ihop en drapa, om hur svårt överlastad akutsjukvården var. För att öka dramatiken i den sagan satte Militärmakten upp ett fältsjukhus vid Kungens Kurva, söder om Stockholm. Detta fältsjukhus tog inte emot en enda patient, vilket lydiga media i Sverige självklart talade tyst om.

  Vad som inte framgår av artikeln ovan, är att den kanadensiska statens läkare även erbjuder sig att mörda också unga människor, exempelvis de som är deprimerade.

  Att döda har blivit högsta mode också i ‘vårt’ land, vilket vi ser när Sverige övergivit fredslinjen – som hållit oss utanför krig i 200 år – och hastat igenom medlemskap i NATO (North Atlantic Terror Organization).

  • Helt riktigt Ladulås.Och en bedövande tystnad från samhället, Cirka 3000 avlivades så de skulle slippa dö och plågas av covid.Vart är vi på väg?

  • Som sagt detta skedde inte enbart under covid. Det började dessförinnan och pågår alltjämt. Det drabbar gamla både på äldreboenden och de som bor kvar hemma i sina egna lägenheter och utan att det föreligger vare sig ångest, andningsproblem eller akut livshotande sjukdom.

  • Ha, ha. Jag hänger med på detta, är 77 nu. Pensionerad sjuksköterska, känner till hur palliativa åtgärder kan missbrukas i åldringsvården. Dagens gamla är utsatta för misskötsel vid livets slut. Jag vill inte tillåta detta och sköter min hälsa så gott det går!

 • Ja just det, det har man ju hört talas om. Har sett en del sådana tankegångar vädras friskt inom spirituella kretsar också. I kommunistiskt/spirituella kretsar ska sägas. För det är det det handlar om, vi är odödliga (vilket vi är) men på någon vänster är ideologi och politiska system här och nu samtidigt superviktiga, rätt fascinerande 🙂
  Personligen tycker jag man bör begränsa avlivningar till de fall där det förkortar extremt lidande. Vissa skulle då hävda kanske då, att hela livet egentligen är ett enda långt lidande… fast där håller inte jag med riktigt. De utmaningar som livet ställer oss inför är liksom lite av hela poängen med att ha ett liv från första början så då blir ju att ta livet av sig något av en “cop-out” egentligen.
  Men ja… typiskt kommunist/maktelit-dravel, precis som vanligt. Det lär ju dyka upp i sverige då inom kort, ska bli intressant att se hur man väljer att sälja in detta. Popcornen är poppade 🙂

 • Jag skrev igår om att gamla människor avlivas mot sin uttryckliga vilja i Sverige. De har inte ens behövt ansöka om det. Ingen frågar efter deras vilja och säger de ändå nej, så ignoreras det. Se kommentarer till Jan Norbergs artikel “Läkarkåren är fortfarande Big Pharmas säljfront”!

  • Ja det har euthenizats friskt på våra äldreboenden. Midazolam och morfin körde de på i england tydligen, osäker på vilken cocktail vi använde här i gamla kära moder nazist-sverige. Det är därför man kan tycka att det var lite bättre som det var innan, när farfar hade ett rum hemma hos familjen på gamla dar. De hade aldrig drömt om att ha ihjäl honom genom injektioner… åtminstone för det allra mesta inte. Blev nog lite mer av familje-sammanhållning och generationsutbyte på ett mer naturligt vis kan man tänka sig. Till skillnad mot när staten avlivar de gamla och svaga för att de kostar pengar och är störiga på anstalten 🙂
   Men sen finns det ju mycket som är bra också, inom äldreomsorgen. Man ska inte dra allt över en kam.

   • Det började innan covid och fortsätter efteråt. Det sker både på äldreboenden och hemma hos patienter i deras egen bostad.

   • (nuförtiden, är det viktigare att ha ett jobb, och att “konsumera” “saker” … än vad det är att ta hand om sina gamla och sjuka tydligen)

   • Vi kommer alla att bli gamla och/eller sjuka och alla människor – i synnerhet äldre och deras anhöriga – borde tänka i förväg. Det finns mycket man kan göra, exempelvis:.

    Sätta sig in i sina lagliga rättigheter enligt Patientlagen.

    I god tid etablera kontakt med fristående läkare och jurist.

    Begära ut sin journal.

    Aldrig ta emot en medicin utan att först ha läst bipacksedeln.

    Hospitalhostagehelp.com tillhandahåller en förtryckt mall för Letter and Caregivers and Consent.pdf på https://www.protocolkills.com/get-help

    I färdiga blanketter för vårddirektiv brukar det oftast stå att man undanbeder sig onödig livsförlängande behandling, men jag råder alla som inte är självmordsbenägna att istället skriva att man aldrig någonsin önskar få palliativ vård, utan fortsatt möjlighet att själv välja vilka behandlingar man vill ta emot eller ej.

    Läsa på om sina krämpor såsom varningstecken för sepsis:
    infektion. Feber, men även för låg kroppstemperatur 36 grader Celsius. Hög oregelbunden puls. Onormala blödningar. Förändrat medvetandetillstånd. Mörka hudpartier. Värk. Sömnighet. Andningssvårigheter. Det räcker med ett eller två av dessa symtom för att sepsis skall misstänkas hos en gammal människa.

    Ta reda på alternativa eller komplementära behandlingsmetoder. Det verkar finnas botemedel mot nästan allting i naturen. Problem kan dock uppstå om man redan har mediciner och det kan bli farliga interaktioner. Gör helst internetsökningar på engelska och kontakta komplementärmedicinsk läkare vid minsta tveksamhet.

  • Ja, vi tillfrågas numera om vi vill bli återupplivade, det är ingen självklarhet numera? så långt har läkarkåren sjunkit dom är vana att se på när folk dör efter deras icke behandlingar. Det är så få sjuksängar kvar efter politikernas sparande. Vi måste lära av detta och ta hand om vår hälsa själva.

 • Vi kan utan vidare delta i hyllningarna till framgångarna för denna vårdreform som så förtjänstfullt redovisas i artikeln.
  Det har stort infovärde att man listar inklusionskriterierna, men förteckningen borde göras mer uttömmande så att man upplyser om möjligheten att deltaga även vid tillstånd såsom tonårsdepression och ekonomiskt obestånd.
  Då man anger att det finns stöd för behandlingsmodellen även i Sverige, borde man ange en stochastisk procentsats, exvis 54% ( “statistik behöver inte nödvändigtvis vara exakt”…), i stället för att endast nämna Marcus Wiechsel.
  Vidare vill man rekommendera HR-detaljen att undvika negativt färgade termer såsom ” dödade”, “avlivning” m. m. och i stället använda begrepp som exvis “förmånsbehandling”, “gratisingrepp” och ” senaste terapiflugan”.Av stort värde vore ock om en utredning kunde rekommendera att husdjur få medfölja, så kunde man matcha Kvinnaböskes poesi till infografiken.

  Lillebror – då Du behöver beslutsstöd!

 • Att nazismen fortfarande är en ideologi som lever i västvärlden bevisas väl av detta och stödet för kriget i Ukraina! Kanada har för övrigt visat sig vara landet som hyser flest gamla nazister och deras ättlingar som även tillskansat sig politisk makt i Kanada. Deras ursäkter internationellt faller platt till marken då de inte gör några som helst ansträngningar för att stävja den utbredda nazismen som uppenbarligen har politiskt inflytande i Kanada.

  • De hade ett euftanasiprogram under en kort tid i Tykland, på 30-talet, men det sattes stopp för av de som infört det pga folkliga protester. Däremot har inga avlivat så många som bolsjevikerna, maoisterna och polpotisterna. Så är det något som existerar i kanada, så är det bolsjevismen. Ie globalism äär bolsjevism, kommunism, monopolism. Det är däremot inte nationalsocialism. Haha, nä är inte natonalsocialist,.och inte spyybolsjevik

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *