Tredje världskriget har redan börjat – Fyodor Lukyanov – Rysslands ledande expert på utrikespolitik

publicerad 1 november 2023
Fyodor Lukyanov
Fyodor Lukyanov

Det nya globala kriget kommer att bestå av en rad sammanflätade konflikter snarare än en enda stor konflikt, anser den ryska utrikespolitiska experten.

Text: RT, “World War III has already started – Fyodor Lukyanov”. Översättning: NewsVoice

Tredje världskriget är redan i gång, säger Fjodor Lukjanov, Rysslands ledande utrikespolitiska expert. En världsordning som har varit “obehaglig” men “hanterbar” håller på att brytas ned och för närvarande verkar det inte finnas någon mekanism för att lösa konflikter, inklusive den pågående eskaleringen mellan Israel och Hamas, anser han.

Lukyanov, som är ordförande för presidiet vid tankesmedjan Rådet för utrikes- och försvarspolitik (SVOP) och chefredaktör för tidskriften Russia in Global Affairs, gjorde dessa uttalanden i en intervju som publicerades förra veckan av tidningen Komsomolskaya Pravda.

På senare tid har världen fått se gamla, frusna konflikter blossa upp på nytt, sade Lukyanov och nämnde fientligheterna i Nagorno-Karabach, dödläget mellan Ryssland och Ukraina och den nya eskaleringen i Mellanöstern som exempel.

Den pågående raden av konflikter är i själva verket ett nytt världskrig, som verkar skilja sig avsevärt från de två globala konflikterna under 1900-talet, menade Lukyanov, som också är forskningsdirektör för Valdai International Discussion Club.

“Det finns en kedja av konflikter som påverkar hela världen. Faktum är att tredje världskriget redan är på gång. I den meningen är det fortfarande bättre än de krig som ägde rum under 1900-talet, men glädjen är liten.”

“Vi förväntar oss instinktivt att kriget kommer att börja precis som det stora kriget eller [andra världskriget]. Men sådana krig kommer förmodligen inte att inträffa längre – trots allt finns det kärnvapen, som fortfarande håller tillbaka många”.

Upptrappningen i Mellanöstern är inte den sista konflikten, utan fler fientligheter förväntas snart bryta ut över hela världen – och ingen verkar nu vara kapabel att stoppa dem, varnade han också.

“Den internationella ordningen håller på att brytas ned. Det var en obehaglig ordning, baserad på rädslan för ömsesidig förstörelse, men hanterbar. Krig i Mellanöstern har brutit ut tidigare, men Sovjetunionen och USA ingrep och släckte dem till nästa konflikt. Och nu ser jag inte ens en tillfällig lösningsmekanism”, sa Lukjanov.

Han noterade att den militanta palestinska gruppen Hamas uppenbarligen har valt “rätt” tillfälle att slå till mot Israel, med tanke på att landet har upplevt “permanent internt kaos” i över ett år redan.

Text: RT, “World War III has already started – Fyodor Lukyanov”. Översättning: NewsVoice


Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • RT.com (10 nov, 2023): Fyodor Lukyanov: World War Three has started, here’s what it will look like

  Snabböversatt:

  Slutet på status quo innebär att världen går in i en lång period av oro

  Internationella kollegor har redan påpekat att i samband med att tidigare ramar och begränsningar försvinner (själva nedgången i världsordningen, som nu verkar vara allmänt erkänd), kommer vilande konflikter och tvister nästan oundvikligen upp till ytan igen.

  Det som har hållits tillbaka av de befintliga arrangemangen bryter ut. I princip är allt ganska traditionellt; det var så förr och det kommer att vara så efter. Ideologiseringen av världspolitiken under 1900-talet innebar att slutet på den politiska perioden i sig var mycket ideologisk.

  Åsikten att mänskligheten har funnit den optimala politiska modellen, som kommer att vända blad för tidigare konfrontationer, har segrat. Detta är det enda sättet att förklara till exempel tron på att konturerna av statsgränserna inte kommer att förändras under 2000-talet (eller endast genom ömsesidig överenskommelse), eftersom det har beslutats och fastställts på det sättet.

  De historiska erfarenheterna från Europa och andra kontinenter under alla historiska perioder stöder inte ett sådant antagande – gränser har alltid förändrats i grunden. Och förskjutningar i maktbalansen och möjligheterna ger oundvikligen upphov till en önskan att flytta territoriella gränser.

  En annan sak är att betydelsen av territorier är annorlunda nu än tidigare. Direkt kontroll av vissa områden kan nu ha fler kostnader än fördelar, medan indirekt inflytande är mycket mer effektivt. Det är dock värt att notera att det för 15-20 år sedan, när den ekonomiska och politiska globaliseringen stod på sin höjdpunkt, ofta hävdades att geografisk och materiell närhet inte längre spelade någon roll i en helt sammankopplad “platt” värld. Pandemin var det första och tydligaste argumentet mot detta synsätt. Den nuvarande kedjan av kriser har tvingat fram en återgång till mer klassiska idéer om vilken roll underordningen mellan det regionala och det globala spelar.

  Att status quo har försvunnit innebär att världen har gått in i en lång period av oro där nya ramar ännu inte har fastställts (och det är inte klart när de kommer att fastställas) och de gamla inte längre fungerar.

  Det formella slutet för fördraget om konventionella väpnade styrkor i Europa (Ryssland har dragit sig ur det, de andra länderna har meddelat att de avbryter sitt deltagande) är ett exempel på nedmonteringen av befintliga institutioner. Den exempellösa intensiteten i vågen av angrepp på FN från alla håll är ett angrepp på den viktigaste bastionen för den världsordning som upprättades efter 1945.

  Det nuvarande “tredje världskriget” kommer sannolikt att pågå under en lång tidsperiod och vara utspritt i fråga om platser. Men baserat på dess resultat – och det kommer att bli några – kommer en annan struktur av internationella organisationer att växa fram. Så är det alltid. Det betyder inte att FN, till exempel, kommer att försvinna, men det kommer definitivt att ske en djupgående korrigering av de principer som det bygger på.

 • Frågan är om USA kommer att utnyttja konflikten till att bomba sönder all oljeproduktion i MÖ för att underminera Kinas energiförsörjning?

  • Det är precis vad som efterfrågas. Jag skulle nog snarare säga: be unafraid, be very unafraid. När de stora spektaklena målas upp över vilka du inte har någon som helst medial kontroll (de rullar ju upp precis vilka scenarion som helst utifrån vad som passar för tillfället) Är det bättre att bara rycka på axlarna och istället gå ut i verkligheten, och fånga dagen 🙂

   • (Aka, observera psyopen i sin total utan att vara en del av den)
    Sen kan man klart gärna propagera för sånt man tycker är bra och rätt, och det blir ju bara en extra bonus då.

 • Om Fyodor Lukyanov hade läst Pravda i förrgår hade han sett att Financial Times redan berättat att USA underlättade för Hamas att anfalla Israel.
  https://english.pravda.ru/hotspots/158050-usa_hamas_channels/
  USA riskerar att bli sanktionerade av energiexporterande länder i MÖ samtidigt som USA har förbrukat delar av sin strategiska oljereserv och också vill göra sig oberoende av Rysk olja.

  Slutsats USA har motiv för att åstadkomma en lösning av krisen i MÖ som gör energiexportörerna mer nöjda.

 • Det tycks stämma ganska bra. Man kan konstatera att Sverige sätts just nu upp av USA att bli ytterligare en proxy krigare och förbruknings nation, liksom Ukraina idag. NATO. USA är tydligt öppen med att man förbereder ett krig mot först Ryssland och senare Kina i avsikt att splittra upp länderna i mindre bitar, och på så sätt ta kontrollen över deras produktion, arbetskraft och naturresurser. Det var även Japans strategi förra seklet när Japan invaderade Kina och planerade att bli enväldig vålds och världshärskare. Alla länder skulle ”intaga sin naturliga plats” i en hierarki uttryckte man det.

  Det är precis vad USA försöker idag, bara att man använder lite olika retorik och ordval. USA är mänsklighetens naturliga ”ledare”, säger man.

  Makt skapas genom överlägsenhet i teknologi, i finans, och propaganda. Ni i Sverige märker detta mycket tydligt. USA har nekat er modern teknologi, Weixin-WeChat och Huawei främst, ekonomiska problem är tydliga, inflation och priser, och USA har tydlig kontroll över Sverige media som Bonniers, Schibsted och Public Service som SVT och SR.

  • Men händelseförloppen stämmer överens med WEFs visioner om den ekonomiska världskartan efter år 2030. Med ekonomisk och geopolitisk maktförskjutning till Kina.
   Så en viss kontroll finns det nog.
   Men det talar få politiker eller analytiker om, för då avslöjar man slutet på dramat.

   • Nils.

    Då skiten riktigt träffat fläkten, så har politikerna redan packat väskan och rest till lugnare ställe, men kanske inte är så säkert där heller i framtiden?

  • Karl W, det var sovjet som 1939 gick in i Kina med washingtons godkännande. När Japan sedan gjorde samma sak för att slå tillbaka sovjet (ej dagens Ryssland såklart, utan motsatsen), så började den ekonomiska bojkotten mot Japan. Japan var på väg att bli inringat, av bolsjevikaxeln sovjet/washington. Harry dexter white var ansvarig för kampanjen, och han var den tidens kissinger. Jmf också den ekonomiska krigföringen mot Tyskland, och inse vem som var ansvariga perpetrators då, och vilka som är ansvariga förövare idag. Nu är det Ryssland och Kina, bl a, som det är dags att hugga i ryggen.

   Och minns kissingers ord; det är farligt att ha oss som fiender, men dödligt att ha oss som ‘vän’

   • jonnyjonson skriver: 1 november 2023
    ??????
    Den japanska invasionen i Kina var mellan 1937 och 1945. Det hade inget med Sovjet eller USA att göra. Man har hittat de japanska krigsplanerna. Japan planerade att ta kontroll av hela världen steg för steg, och började med Kina, bit för bit, provins för provins. Planerna inkluderade att även ta över USA.

    Det var ett flertal gränskonflikter mellan Sovjet och Kina, både i Xinjiang och Manchuriet, 1929, 1934, 1945, 1969, m.fl. USAs försök att invadera Kina kom i samband med Korea kriget på 50-talet. USA ville använda kärnvapen för att kuva Kina 1954, men USAs president stoppade tilltaget. USA smidde även planer på 60-talet att kärnvapenbomba både Kina och Sovjet.

    • Karl W, sansa dig lite o ta på andra linser. Japan är mindre än delstaten Montana, de saknade egna naturresurser för den exportindustri de hade byggt upp och var de importberoende till 75%. Den enda ideologi som någonsin haft inskrivet i sitt program om att erövra hela världen, är den ideologi som du verkar blunda för, eyes wide shutt.

     De som ägde rubbet i väst då, och gör det än mer idag, hade sin plan klar för asien efter att de krossat Ryssland 1917. De håller nu på att få stryk av 75% av världens befolkning, men 1939 var det bara några få länder i världen som var villiga att ta upp kampen mot det bolsjevikiska hotet som kom från två samordnade håll i öst resp väst. Idag har hela väst kapitulerat sig in i deras statsskuldsfälla, medan öst och syd börjar bjuda hårt motstånd, stenhårt

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *