Den politiska och finansiella eliten kommunicerar via det krypterade nätverket TopLink

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 december 2023
- Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson och Hans Erixon

Att den politiska eliten och finansmiljardärerna kommunicerar med varandra via det hemliga nätverket TopLink är det inte många som känner till. Det är här som dialogerna förs och besluten tas när det digitaliserade samhället nu byggs.

Hans Erixon, som är ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri, kommenterar integritetshotet i och med att Regeringen med Erik Slottner (KD) i spetsen, vill införa World Economic Forums koncept för den digitala identiteten och den digitala identitetsplånboken i Sverige.

Statsminister Ulf Kristersson och statsrådet Erik Slottner med ansvar för Rikets digitaliseringsplan och myndighetsföreträdare såsom DIGG-myndighetens generaldirektör Anna Eriksson och Skatteverkets generaldirektör Katrin Westlin-Palm ligger bakom processen.

The Great Reset kallas idag för den stora transitionen.

Hans Erixon menar att medicinsk kontroll nu paras med digital kontroll över enskilda människors privatekonomi. Enbart de positiva aspekterna som rationaliseringar lyfts fram och det finns en övertro på tekniklösningar.

Allt är inte dåligt med digitalisering

Ett digitalt system kan reda ut hur många människor det finns i Sverige, hur många pass som utfärdats och det går att förhindra människor från att missbruka samordningsnummer. Utebliven kontroll av fingeravtryck gör att systemet kan missbrukas tex den digitala plånboken. Allt ska baseras på sk blockchain-teknik och den tekniken behöver också bygga på att människor inte fuskar med pass och identitet.

Ansiktsigenkänningsteknik kommer att vara en avgörande teknik eftersom den är mer tillförlitlig än fingeravtryck, enligt Hans Erixon.

I Kina har automatiserade böter införts med hjälp av ansiktsigenkänning. Om någon går mot röd gubbe får denne en böteslapp. Samma lösning kan tillämpas på fortkörning.

TopLink

Denna elit utvecklar nu sina metoder och system för att driva världen. Erixon berättar om det slutna kommunikationsnätverket TopLink som allmänheten aldrig får tillgång till. TopLink infördes av World Economic Forum (inloggningssida) år 2009 och det används så att toppolitiker och tjänstemän kan kommunicera utan att meddelandena hamnar i registraturerna.

“Grouped around 250+ insight areas covering key economies, industries and global issues, members of the Expert Network can access TopLink, the Forum’s digital interaction platform, to contribute their expertise and thought leadership on some of the most important and globally relevant challenges and opportunities.” – weforum.org

Faktablad om TopLink (PDF)

Erixon säger att sett meddelanden mellan utrikesminister Tobias Billström och George Soros son Alexander Soros som förväntas ta över sin pappas miljardrikedomar för att styra upp världen.

 

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: TopLink
Stöd NewsVoice 2024
 • zach skriver: 10 december 2023
  Digitaltekniken har blivit maktelitens och de odugligas, obildade, korrupta beslutsfattarnas senaste verktyg för att vidareutveckla och befästa diktaturen och säkra makten och kontrollen över individerna i de samhällen de härskar över. Den används för autokratisk maktutövning, massövervakning, kontroll och styrning v individernas liv och åsikter. Gör något åt det, eller drabbas av konsekvenserna, som ni just nu upplever början på.

  Det framstår allt tydligare, i alla fall för mig, att utvecklingen med främst USA syftar till att etablera en global alltmer autokratisk och totalitär militär krigsdiktatur, inte bara för att fullfölja USAs gamla målsättning att ta kontroll av och plundra Ryssland och Kina, utan att med massövervakning som ”Chat Control” i tid upptäcka alla tendenser till revolt mot etablissemanget, stoppa en sådan utveckling i tid, och att USA trupper på svensk mark i verkligheten syftar till att kontrollera den svenska befolkningen och i tid stoppa alla tendenser till revolt.

  Vänd digitaltekniken till att bli folket verktyg för att övervaka, kontrollera och styra politikerna och beslutsfattarna. Att begränsa demokratin till att välja ett parti var fjärde år räcker inte. Digitaltekniken skall kunna brukas för att styra och vid behov avlägsna korrupta och odugliga politiker, beslutsfattare och propagandister som sprider falska rykten, och det med omedelbar verkan.

  https://menafn.com/1107565577/Poll-shows-82-percent-of-German-people-disagree-with-their-government
  https://samnytt.nu/mork-prognos-for-sveriges-ekonomiska-framtid

 • Hur kommer det sig att i alla EU-länder finns högst en eller två politiker, likt Elsa Weding i Sverige?
  Varför har över 97% av alla lokala, nationella och internationella politiker gemensamt och samtidigt förlorat förmågan att tänka kritiskt, ifrågasätta, ställa krav och kräva ansvar?
  Varför har politiker och partier, oavsett ideologi och färg (med endast två undantag inom EU-länder), tappat sin förmåga att uppfylla sitt viktigaste uppdrag och vara lojala mot sitt eget folk, land och nationella intressen?

  Den stora majoriteten av politikerna, med över 95%, agerar på exakt samma sätt och framför konstant alla möjliga overkliga och påhittade bisarra påståenden.

  MEN, alla framför “SAMMA” bisarra berättelser och påståenden.

  Politiker och myndighetspersoner på nästan alla nivåer och instanser agerar som skådespelare i samma ensemble, med samma manus, följt utan något kritiskt tänkande eller förståelse för konsekvenserna av sina handlingar på både andras och den egna befolkningen?
  “SAMMA” bisarra berättelser och påståenden! Exakt samma! Över 95% av dem!
  “Det kan knappast vara deras personliga val”. Så många kan inte bara tappa förståndet och egen vilja samtidigt och följa samma skräckmanus. Det är helt enkelt inte möjligt, och det kan omöjligen vara samma typ av grupphypnos som anses användas för att skapa ”Massformationer” i totalitära system.
  Av alla tusentals personer, både privata och toppolitiker, som har deltagit i Bilderbergs konferenser har inte en enda avslöjat i efterhand vad som verkligen pågick och vad de fick höra eller göra. Av alla tusentals som har deltagit i WEF:s möten har inte en enda haft några kritiska synpunkter på de olika målsättningar som planerats på förhand och som bara ska följas som det är bestämt.
  Och varenda en blir efter mötena hängivna följare som sedan fullständigt struntar i sitt folk och nationens intressen och gör precis motsatsen till vad de fått förtroende av folket att göra.
  Jag kan bara spekulera att det måste vara en typ av hypnos i kombination med en drog som möjliggör detta. Det finns ingen annan förklaring!

  • Mutor som belöning för de som ställer upp på förräderiet och kostsamma bestraffningar av landet vid oföljsamhet
   Bestraffningarna är förstås näringslivet i respektive vassal-land uppmärksamma på men berättar inte för oss eftersom det skulle uppfattas som oföljsamhet av USA och redan det skulle leda till bestraffningar. Sanktioner tariffer etc.
   Paul Craig Roberts berättade att han en gång kanske på 90-talet frågade USAs företrädare hur de fick europeerna att gå med på det USA ville. Svaret blev att de erhöll bärkassar med dollar eller ngt likvärdigt.

   • De aspekter du tar upp är välkända och har diskuterats i mängder av artiklar. Det jag vill lyfta fram är emellertid ett annat fenomen som få har uppmärksammat.

    Betrakta bara våra politiker. Trots att Sverige är omgivet av Natoländer, ser de verkligen Ryssland som ett allvarligt hot för Sverige.

    De är övertygade om att covid-vacciner räddar liv och är bra även för spädbarn är osv osv osv….

    Det är inte och kan inte vara enbart en reaktion på hot om sanktioner från USA och andra repressalier.

    De låtsas inte. De tror verkligen på det de säger och är fast övertygade om det.

  • Reality Checker skriver: 10 december 2023
   Elsa Widding är välutbildad och det i ett yrke som är vida ansett som världens topp-yrke, ingenjör, eller i Sverige, civilingenjör. I Tyskland brukade det kallas Doktor ingenjör. Titeln civilingenjör är idag skyddad i Sverige. En ingenjör, enligt internationellt vedertagen definition, är en person som genomgått en minst fyraårig teknisk utbildning vid ett erkänt universitet.

   På politiker i Kina till exempel ställs mycket höga kompetenskrav för att ens på kandidera, minst en akademisk utbildning, livserfarenhet, yrkeserfarenhet, och utbildning till politiker. Nästan alla beslutsfattare, med få undantag, i Kina är ingenjörer. Kina går framåt med 6%, Sverige backar. Recession, och det är bara början på förfallet.

   I Sverige finns inga krav alls, inte ens att tala svenska eller att kunna läsa och skriva. Det räcker med ett välsmort munläder, en partibok, korruption, och rätt kompisar. Det reflekteras mycket tydligt i hur landet sköts, och i de nuvarande lagren av kriser, och Sveriges ekonomi.

   Detta gäller inte bara rikspolitiken, det genomsyrar hela samhället på alla nivåer. Notera Huawei förbudet, kampanjerna not kommunikations system och all teknologi, Kontroll av media, massövervakning, att betala för USAs krigsförberedelser och pågående krig, och nu är det ni som betalar, inte bara i pengar.

   Jag brukar skämta om att ”svenskarna är på väg tillbaka till grottorna och att tugga rötter”, men det är inte roligt längre, det är verkligheten. Ändra – eller gå under.

   • Hej Karl,
    Tänk om bara 10% av de övriga politikerna var som Elsa Wedding! Tyvärr är hon helt ensam, precis som andra som henne i andra länder. Jag är helt säker på att om Elsa skulle delta i ett kommande WEF-möte, skulle hon också förändras 180 grader och bli en trogen följare. Det är problemet!

    Det du beskriver är anledningen till att det kinesiska samhället kunde utvecklas så snabbt. De valde politiker och ansvariga som Elsa som identifierade samhällsproblem och presenterade rationella lösningar som alla hjälptes åt att genomföra. Alla fick chansen att bidra till att skapa en bättre ekonomi, utbildning och levnadsstandard som en följd.

    Jag läste en artikel häromveckan, som tyvärr är svår att hitta just nu, men den visade statistik över antalet ingenjörer, läkare och andra högutbildade i Kina, Ryssland och Iran jämfört med USA och EU.

    Per capita utbildas åtta gånger fler arkitekter och ingenjörer i Iran och sex gånger fler i Ryssland och Kina jämfört med EU och USA, och så har det varit i 30 år.

    I dagens och framtidens AI-robotiserade tillverkningsindustrier är det ingenjörerna som räknas som golvarbetare.

    I västvärlden utbildas flest “Like” ingenjörer istället. Varenda skitunge klickar varje dag tusen gånger på “Like” knappar i meningslösa inlägg i sociala medier.

    I Sverige är det politiska partier och deras outbildade toppar och medlemmar som anser sig vara experter på hur samhällsarkitektur och utveckling bör utformas, och det vi ser idag är resultatet av deras arbete. MEN, det är ändå ett annat typ av samhällsproblem och inte det jag ville lyfta fram med min kommentar!

 • Hemliga meddelanden mellan höjdare i ett system som skapats av WEF. Jag förutsätter att Klaus Schwab kan läsa allt och därmed utpressa höjdarna.
  Är de verkligen så lättlurade?

 • Mycket grov lögn. ”I Kina har automatiserade böter införts med hjälp av ansiktsigenkänning” Man blir regelrätt förbannad när folk hämtar sin information från den amerikanska propagandamaskinen och och aldrig kollar sanningshalten.

  Ingen bötfälls i Kina med ansiktsigenkänning. Något sådant är inte tekniskt genomförbart i Kina.

  För att ansiktsigenkänning, och fingeravtryck, skall kunna fungera fordras dels en realtidsbild. Dels en referensbild, i någon form, som realtidsbilden jämförs med. Referensbilden är kopplad till en identitet. Sverige har redan ganska kompletta statligt kontrollerade biometriska register över ansikten, insamlat genom passfoto stationerna, fingeravtryck och DNA. Några sådana biometriska register finns inte i Kina. Alltså är ett system att bötfälla folk genom ansiktsigenkänning inte tekniskt möjligt att införa. Lika lite som en polis kan titta på någons ansikte och veta vem det är.

  Vad detta rör sig om är att på ett par ställen gjorde man ett experiment. Den som gick mot rött ljus fotograferades och bilden lagrades. Man visste inte vem personen var. Nästa gång samma person gick mot rätt ljus jämfördes bilderna och personen fick en uppmaning att vara försiktig. Systemen fungrade mycket dåligt och blev mest en irritation och jag tror dom är nedmonterade nu.

  • Förlåt dem, människorna kan inte bättre. Den propaganda som är så uppenbar att den är skrattretande enkel att genomskåda svarar mot de intellektuellt underutvecklades standard och förmåga. Dessa anar inte ens att det är propaganda utan tror att det är bara något som förekommer Kina och Ryssland.

 • För drygt 10 år sedan så hörde jag at CIA hade sitt eget internet där de använde fiber och ljus i det övre spektrat.

  Tyckte det lät rätt logiskt. De högsta UV frekvenserna skulle ju öka informationsinnehållet i signalen även om nu ljusets hastighet är ljusets hastighet.

  De gjorde väl ett försöka att vi andra skulle ha ännu långsammare internet. Men det gick väl inte så bra. Så nu smygsänker man ju bara hastigheten hela tiden så människor skall betala för mer och mer bandbredd.

  • “dels även genom att okunniga och obildade individer i Sverige driver kampanjer mot 5G och spridit falska rykten att 5G systemen är hälsofarliga.”

   Lite roligt att du predikar för mig, som enligt dig tillhör dem, om hur farligt det är att hamna efter i utvecklingen.

   För vart år som går ökar strålningen i landskapet. Det blir svårare och svårare att överleva. Och jag har flera svårt elöverkänsliga vänner som är mer eller mindre döende. Svåra hjärtarytmier och blodtrycksrubbningar. Något som ökar i befolkningen generellt.

   Men så länge “ekonomi och tillväxt”, dvs mer pengar åt techföretagen och deras ingenjörer som dig, är viktigare än människoliv. Ja så länge det är så så kommer männskliga rättigheter att stå väldigt lågt.

   Ja förutom den männskliga rättigheten att ha snabbt internet på var given plats då….

   Om man nu ändå har fiber in i bostäderna, vad ska då 5G vara bra för? En långsammare trådlös övergång, svårare att skydda från intrång, mer strömkrävande.

   Men intressant att höra om Kina från en frälst. Nya perspektiv på livet.

   • 1)Fiber är svårare att avlyssna och trådlöst är lättare att invadera utifrån.
    Storebror vill ha alla kort på hand

    2) jag tror dig Josef men upprepa även det du tidigare sagt att du hade problem med tungmetaller också eller hur?
    Jag kollade nyss även Polio-historien och uppdaterade mig med vad jag tror stämmer
    Nämligen att det som tillskrivs poliovirus i själva verket var blyarsenat, DDT och BHC i den tidsordningen
    Besprutningsmedel. Speciellt dessa tre typer.
    Beskyllning av Polio räddade en mäktig kemiindustri från skadeståndskrav.
    Chemistry rules!

    Beskyllning av 5G för allt ont motar bort Kina och ger USA tid att komma ifatt tekniskt så de kan etablera sin monopolmakt

    I och med att ni är flera som satsar allt på den antagna hälsoaspekten och inte på hur den moderna teknologin kan användas för både gott och ont förlorar det sunda samhället tid på att få en bra utveckling.

    På plussidan för modern teknologi finns att fysiska handikapp kan botas i varierande grad. Förlamningar kronisk smärta etc.
    Det kräver inte i första hand realtids trådlös teknik men det genererar en ekonomisk sektor och karriärer. Det är bra om det finns intressegrupper för goda tillämpningar.
    En oroande sida är möjligheten att organisera en automatisk bestraffning av människor för deras egna tankar.
    Inte heller den kräver ständig realtids trådlös kommunikation.
    Det räcker med att storebror då och då sätter in stöten och programmerar in vilka nervsignaler som kopplar till förbjudna tankar.
    Sen kommer den olydiga medborgarens egen hjärna att straffas automatiskt så länge personen envisas.
    (Förutsättningen är att det finns hårdvara inopererad.)

    Det är lättare att vinna över intressegrupper och om dessa är teknikfientliga byter företagen bara ägare till imperiets företrädare.

    Om de är mer teknikvänliga finns större chans att teknologin kan styras.
    Oligarkins Malthusianer hatar mänskligheten men marknaden ser möjlighet att skapa säljbara produkter som efterfrågas.
    Det behövs kunder till marknadsföringen.

    • petergrfstrm skriver: 8 december 2023
     —Jag tror inte det finns en chans att USA kan komma ikapp Kina. Att Kina motas bort betyder bara att länder som Sverige kommer att släpa alltmer efter och hämmar utvecklingen, och effekterna av det upplever svenskarna och främst tyskarna just nu. USAs metoder att etablera monopolmakt är istället hot, påtryckning, krig och sanktioner. USA och väst klarar inte att konkurrera med teknologi, framsteg, kompetens och kvalitet. Därför arbetar dom på att förtala, förstöra och skada andra.

     —”automatisk bestraffning av människor” Just därför designas Kinas system, Weixin-WeChat som exempel, så det inte är möjligt att genomföra. Det är tydligt en av orsaker till att USA försöker stoppa alla kinesiska system. Dom är designade så att det försvårar eller omöjliggör massövervakning eller automatisk bestraffning.

   • Josef Persson skriver: 8 december 2023
    —Intressant att du känner dig träffad, för jag hade ingen som helst tanke på dig när jag skrev inlägget.
    —5G har inget med någon ”strålning” att göra. ”Strålning” är till exempel gammastrålning eller joniserande strålning, som är farligt. Propagandandisterna har valt ordet för att missleda.
    —”Elöverkänslighet” har i flera kontrollerade forsknings försök kunnat avföras som en bluff. Det har aldrig kunnat bevisas. Notera fallet där man byggde en mast och folk kände sig sjuka, trots att masten aldrig var i bruk. Det är psykologiskt.
    —”Om man nu ändå har fiber in i bostäderna, vad ska då 5G” 5G är ett trådlöst mjukvarusystem. Fiber är ett fysiskt media. Ett fysiskt media är inte mobilt. Det kan inte användas i en bil till exempel.
    —”pengar åt techföretagen” har en viss sanning i väst, men i Kina, som har ett helt annat samhällssystem, har fördelarna mycket tydligt tillfallit allmänheten.
    —”Nya perspektiv på livet.” Rätt så. Därför går Kina framåt, utvecklas och innevånarna får ett bättre liv. Det är inte en fråga om ”frälsning” utan handgriplig pragmatik.
    —”svårare och svårare att överleva” Du får väl skicka ett meddelande när du inte förväntar dig överleva. Du kommer att vara den första av omkring sådär 4 miljarder människor.

  • Intressant att vad den svenska regeringen säger enligt dig plötsligt är så sant och bra, Karl Wang.

   5G och övriga frekvenser inom den moderna informationsteknologin är hälsovådliga. Detta vill du och din Kina-kollega Peter Grafström till varje pris förneka. Jag har gått varvet runt med honom i den frågan och vet att han av någon obskyr anledning propagerar för 5G mot bättre vetande.

   Förr eller senare, kommer vi andra att få veta exakt varför ni bortser ifrån all den forskning och alla vittnesmål som avslöjar mobilstrålningens skadeverkningar på människa, djur och natur.

   Fast bredband via fiber är däremot helt ofarligt och fungerar utmärkt.

   • Jag vill helst inte att vi har en 5G diskussion här eftersom varken artikeln eller intervjun avhandlar 5G.

    • Okidoki!

     Men tycker egentligen det är högst relevant. Eliten själva använder krypterat, hypersnabbt fiber med UV frekvenser. Mätar man i deras områden är strålningen en bråkdel av den för oss andra.

     Så låter de oss andra använda soft kill, “wefry” osv och allt övervakas och sparas. Och vi betalar elen till deras gigantiska serverhallar.

     Av integritetskäl borde ju våra kära politiker åtminstone förespråka fiber till folket. För att inte tala om energiförbrukningen för alla trådlösa system som aldrig nämns i debatten, att sprida “informationen” till hela omgivningen till ingen nytta.

   • Jag respekterar att red inte vill ha 5G diskussion och lägg märke till att KarlW nu påpekar att nästan allt går på fiber vilket skulle behöva specificeras.
    Men Per har en enögd inställning.

    Som man ser av mitt svar till Josef sa jag att jag tror honom. Han har de symptom han berättar om. Jag har konsekvent tvärtemot vad Per insinuerar påpekat att jag tror på att de drabbade har såna symptom. Men att jag anser att frågan om tungmetaller och annat bör beröras parallellt eftersom det kan finnas samverkanseffekter.

    Dessutom kallar han mig Kina-kollegan vilket är ytterligare ett fult påhopp.
    Per har tidigare visat sig ha den typen fräck och fientlig attityd.
    Han har visat det flera varv som han säger.
    Per sysslar med en typ av härskarteknik.
    Tanken är att Per får vara fräck därför att han står för den enda sanningen och alla andra är onda. Så beter sig alla fanatiker.
    Men att vara mot förtal och spridande av nidbilder av Kina är en neutral position.
    Inte partisk.
    USA sprider en intensiv storm av lögner om Kina till skada för svenska folket.
    Det är svårt att inte bli förbannad på lögnens imperium och att vilja försvara måltavlan för lögnerna om man verkligen är neutral.

    • Torbjörn Sasserssons intervju med Hans Erixon är verkligen bra. Min enda invändning är intrycket som Erixon ger tittaren, att galningarna bakom det här sinnessjuka maktövertagandet själva är rädda för koldioxid. Så är inte fallet, de använder bara koldioxidmolekylen som förevändning för att förslava oss. Denna lilla lapsus av Erixon får mig att tveka angående om jag skall dela videon till av etablissemanget hjärntvättade vänner eller inte.

     Peter Grafström, du vet mycket väl att jag erkänner alla perspektiv. Dina och mina meningsutbyten i den här frågan finns kvar i NewsVoice kommentarsfält, så försök inte göra mig till buse och dig själv till ängel. Du har upprepade gånger brutit ut i förtal, fräckhet, påhopp och fientlighet, när dina argument inte har räckt till.

     En mycket ful sak som du har gjort är, att försöka avfärda Mona Nilssons och Lennart Hardells vetenskapliga studier om skadeverkningarna på människor ifrån 5G, genom att dels dribbla bort korten och skylla på, i ljuset av de aktuella vetenskapliga studierna i sammanhanget mindre viktiga faktorer, dels i efterhand förvanska åtminstone en av de aktuella vetenskapliga studiernas förutsättningar.

     • Det handlade egentligen om att eliterna har slutna diskussionsgrupper men det tycker jag är helt naturligt och inte särskilt klandervärt.

      Även såna som fått sina bloggar censurerade tillåts ändå fortsätta som sluten grupp.
      Internet blir allt mindre transparent.

      Nå beträffande ämnet för Pers agenda igen
      Jag vill veta mer i ämnet och därför ifrågasätter jag.
      Det irriterar dig. För dig finns ett mål som överskuggar allt annat.
      Ni måste vinna kampen och vi som envisas med att ifrågasätta ska foga oss.
      Du vill bestämma och tysta mig.

      Du är aktivist och vill fösa in oss andra i er kampanj.
      Men att du kallar det fult att komma med sakliga invändningar är för mig upp-och nedvända världen.

      Jag har tidigare kommit med berättigad kritik när andra aktivister har skyllt på 5G för att bin och fåglar försvunnit men de senaste gångerna har Mona inte gjort så och det var en förbättring.
      De nämner 1-2W/m2
      Om det är för starkt så borde folk kunna erhålla ngt som dämpar signalen i en lägenhet för ett acceptabelt pris.
      Det finns fönsterbeläggningar som släpper igenom ljus men tar bort RF
      Jag tror på EHS-drabbade men vetenskapen har inte lyckats reda ut varför det uppkommer.
      Det är kanske för att vi själva är elektromagnetiska.
      Antingen finns det en konventionell vetenskaplig förklaring eller så är det något djupare.

      • Vad är orsaken till att man så uppenbart missköter de västliga demokratierna inklusive USA, Sverige och övriga Europa samt Australien och Nya Zeeland: Dessa måste dra på sig extremt dåligt rykte, förstöras inifrån och omvandlas till diktaturer.

       Det är inte minst av denna anledning, som vi i Väst fullkomligt dränks i hot om och ofta påtvingas fullständigt absurda tvångsåtgärder inom alla upptänkliga områden.

       Varför beter sig alla Västpolitiker som IQ-befriade psykopater: De yttersta makthavarna, den självutnämnda lilla mentalsjuka eliten, vill på det sättet förstöra människors tro på demokratin som politiskt system.

       Man tänker rasera allt positivt som nämnda länder har stått för under en stor del av 1900-talet och kratta för en global diktatur. Inte minst symbolen framför andra för personlig frihet, USA, måste bort.

       Det ultimata målet är att med den amerikanska befolkningens hjärntvättade mandat dra in USA i ett tredje världskrig och fullständigt förstöra landet. Därefter kan enkelt en global diktatur införas, resten av världen bortsett ifrån fram tills nyligen Väst är ju redan mer eller mindre fullfjädrade diktaturer allihop.

       Varför insinuerade du att taket mellan 5G-masten och lägenheten därunder, i en av Mona Nilssons och Lennart Hardells studier, skildes åt av ett EMF-isolerande tak i metall, när du visste att så inte var fallet, Peter Grafström? För att det passar din agenda. Du använde helt enkelt ett felaktigt påstående för att vinna en oförtjänt fördel i debatten om Nilsson/Hardell-studierna.

       Annars har du mer ägnat dig åt att “bara” försöka så tvivel i kommentarsfälten under bland andra Mona Nilssons artiklar, genom att rikta läsarnas uppmärksamhet bort ifrån EMF/5G och mot andra faktorer. Det står dig fritt att göra så och det står mig fritt att uppmärksamma den saken i NewsVoice kommentarsfält.

     • petergrfstrm skriver: 8 december 2023
      Ämnet kommunikations teknologi och digital ID är egentligen ett sidospår. Vad vi behöver ta upp och finna lösningar på är orsaken till Sverige katastrofala nedgång. Vem vill investera, driva företag, skapa jobb, eller ens bo i eller handla med ett land där den verkliga makten ligger hos politruker, fackpampar, aktivister, eller jurister eller kanske våldsbejakande gäng/klaner och yttrandefriheten missbrukas för att förstöra och skada samhället på falska grunder och så har vi massövervakningen. Volvo har öppet hotat med att dom kanske måste lämna Göteborg, Scania med att dom kan tvingas lämna Södertälje. Vart skall företag flytta. Kina är ju lockande, högteknologiskt, politiskt stabilt, ekonomiskt attraktivt. Vad vi ser är förspelet till en andra flykt, den första var på grund av Meidner fonderna. Ändringar måste till.

  • Samuel af Ugglas skriver: 7 december 2023
   Det kanske känns så, men egentligen är det inte svårare än med annan teknologi. Ta skjutvapen som ett exempel. Teknologi behöver regleras och innevånarna skyddas, främst mot makten och regimen. Tänk om en svenska regimen, en de facto diktatur, skulle börja använda skjutvapen för att kuva och kontrollera befolkningen. Den regleringen och lagar saknas idag för att skydda innevånarna mot övergrepp från regimen är det gäller kommunikation, massövervakning är oreglerad, censur är oreglerad, information begränsas och förvrids till propaganda, och är enväldigt kontrollerad av makteliten och regimen.

   Innevånarna behöver bättre information om teknologin, och bättre information hur regimen använder den, och lagar och regleringar hur det tillåts användas, precis som med skjutvapen, och folkstyre måste införas.

   • Håller helt med dig, men tyvärr är svenskarna offer till massiv hjärntvättning i åtminstone 200 år.Detta ser man ganska snabbt när man inte har formaterats i svensk utbildningssystem.
    Det du beskriver finns inte i förställningsvärld av genomsnitts svensken som är fostrat att okritisk godta det myndigheter och regeringen föreslå. Det blir ett smärtsamt uppvaknande för många.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *