Den ”Digitala Identiteten” – Det största Integritetshotet någonsin kan klubbas 2024

En analys av Hans Erixon

publicerad 19 november 2023
Civilminister Erik Slottner, EU Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (EU), Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och generaldirektören på DIGG Anna Eriksson.
Civilminister Erik Slottner, EU Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (EU), Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och generaldirektören på DIGG Anna Eriksson. Montage: NewsVoice.

Svenska medborgare står inför det största integritetshotet någonsin, alla kategorier. I och med att Regeringen med det Kristdemokratiska statsrådet Erik Slottner i spetsen, vill och under 2024 kommer att inför Riksdagen föreslå, att införa World Economic Forums (WEF) koncept för den ”Digitala Identiteten” och den ”Digitala Identitetsplånboken” i Sverige.

Text: Hans Erixon, pensionerad ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri

Förslaget får den despotiska socialdemokratiska EU Kommissionären Ylva Johanssons, nu visserligen till papperskorgen förpassade förslag om Chat Control 2.0, att framstå som en godnattsaga för barnen.

Som medborgare i Sverige befinner vi oss nu i en smygande transition, ett paradigmskifte som har planerats och pågått i det tysta under många år och som våra politiker inte vill tala om, eller att vi medborgare ska se, höra eller prata om.

Vi ska vara ovetande om vår framtid och maktelitens egentliga mål, fogligt följa med på vägen till Teknokratins Digitala Gulag, kantad med goda ambitioner, uppdiktade falsarier och av makteliten skapade globala gränsöverskridande irreella och reella hot.

Införandet av övervakningskonceptet pågår för fullt och svensken i gemen vet inte om det, förstår inte eller helt enkelt skiter i det, vilket är minst sagt bekymmersamt.

Politikerna, främst företrädda av statsminister Ulf Kristersson och statsrådet Erik Slottner med ansvar för Rikets digitaliseringsplan och myndighetsföreträdare såsom DIGG-myndighetens generaldirektör Anna Eriksson och Skatteverkets generaldirektör Katrin Westlin-Palm, vet om den potentiella sprängkraften i detta förslag.

De vet även om varför Sverige tvingas införa dessa djup integritetskränkande verktyg, men vägrar att berätta och föra en öppen debatt om detta med oss medborgare.

Till exempel har Westling-Palm varit med i World Economic Forums Global Agenda Councils-arbete och har i allra högsta grad varit bidragande till agendans skapande redan 2014.

Socialt Kreditsystem

De försöker nu också hålla det potentiella motståndet sovande, genom att valla för beslutet i form av framträdanden, seminarier, debattartiklar och remissyttranden m.m., allt under skenmotiv och floskler som,

 • ”avsaknaden av statlig utfärdad e-legitimation”,
 • ”för låg tillitsnivå på dagens svenska legitimationer”,
 • ”förenkla människors vardag ”,
 • ” Ingen digitalisering utan inkludering”,
 • ”ingen ska lämnas bakom”
 • ”bekämpa organiserad brottslighet och försvåra för multikriminella ” m.m.

De vet också att det bakomliggande egentliga syftet med dessa ”verktyg”, är att Sverige högst sannolikt kommer att tvingas införa ett Socialt Kreditsystem under de närmaste åren.

Allt sker i enlighet med den av World Economic Forums utlysta stora Transition, som annoserades i juni 2020 med beteckningen ”The Great Reset” och som nu drivs på av EU Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och EU kommissionären för den inre marknaden Thierry Breton.

Syftet är att Globalisterna och den Politiska & Finansiella Makteliten ska nå sitt uppsatta mål om NetZero år 2050, genom att bland annat införa mekanismer och IT-övervakning för att kunna kartlägga alla individers personliga koldioxidavtryck, så kallad Personalized Carbon Footprint.

Thierry Breton vill införa den digitala Identiteten
Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden. Foto: EU-parlamentet

Thierry Breton som har gjort sig känd för att vilja hårdcensurera de europiska medborgarna och begränsa deras möjligheter till att uttrycka sig på sociala medier och internet.

Ett uttalade efter slutförhandlingen mellan EU Kommissionen och Ministerrådet den 8 november, rörande den nödvändiga och överenskomna uppdateringen av den omdebatterade e-IDAS-förordningen för EU:s inre marknaden lyder: “Nu när vi har en digital identitetsplånbok måste vi lägga något i den”.

Vad Thierry Breton åsyftar är komponenterna Central Banks Digital Currency (CBDC) och EU:s Digitala Identitet (e-ID), som kommer att ingå i EU:s Digitala Identitetsplånbok ( EUDIW), tillsammans med många andra personliga identitetsattribut.

Relaterat: Christine Lagarde (IMF) lurades av Zelensky-imitatör att avslöja misslyckad EU-politik och total kontroll över dina transaktioner

Vad EU-Kommissionen och Rådet visar prov på i och med detta beslut, är att man till ett mycket högt integritetspris för EU:s medborgare, är beredda att driva igenom Klaus Schwabs och WEF:s agenda och samtidigt ignorera många integritetsexperter och säkerhetsspecialisters varningar.

Vad är då den Digitala Identiteten och den Digitala Identitetsplånboken?

Den Digitala Identiteten/Digitala Identitetsplånboken ingår i EU:s nästa steg i den pågående digitala Transformationen, som i sin tur är ett led i World Economic Forums strategi, att införa ett global koncept kallat Digital Public Infrastructur (DPI), som även aktivt drivs på av, FN-UNDP, Bill & Melinda Gates Foundation och Rockefeller Foundation.

DPI-konceptet består av tre huvudkomponenter:

 1. Digitala Identiteten,
 2. Betalningsmedlet CBDC, och
 3. Global Datadelning inom offentlig förvaltning.

Konceptet för den Digitala Identiteten togs fram inom WEF som ett resultat av The Great Redesign Initiativ (GRI), som ingick i planeringsarbetet mellan åren 1998-2020, inför den stora Transitionens start år 2020.

Detaljutformningen gjordes av en arbetsgrupp led av konsultföretaget Deloitte som 2016 släppte rapporten ”A Blueprint for Digital Identity – The Role of Financial Institutions in Building Digital Identity”.

2018 hade WEF byggt på konceptet med ett helhets-, och styrningsperspektiv, vilket presenterades i rapporten ”Identity in a Digital World – A New chapter in the Social contract”. Det är denna rapport som utgör grunden för det som idag av svenska Regeringen och myndigheter håller på att implementera i Sverige.

WEF presenterade en definition av den digitala identitetsplånboken vid sitt årsmöte i januari 2020 enligt följande:

“Vem en person eller organisation är och att fundamenta stämmer överens – en kombination av attribut, övertygelser, personliga/organisatoriska historia och beteende som tillsammans utgör en holistisk definition av individen eller organisationen själv.”

Denna definition ger en rätt bra bild över vad det hela handlar om och vad WEF, EU, myndigheter och företag vill ha för information, om alla medborgare och företag i Sverige, Europa och resten av världen.

FN-UNDP:s chef Achim Steiner, också han en väl förtrogen till Klaus Schwab och en WEF Agenda Contributor, har uttalat att den Digitala Identiteten ska vara införd över hela världen och omfatta alla människor år 2030.

Införandet i Sverige

Ulf Kristersson-regeringen tog den 22 December 2022 beslut om att vilja införa den Digitala Identiteten och den Digitala Identitetsplånboken i Sverige, genom att starta en utredning enligt kommittédirektivet ”Dir. 2022:142- Säker och tillgänglig digital identitet”.

Henrik Ardhede
Henrik Ardhede

Uppdraget gick till utredaren rådmannen från Jönköping Henrik Ardhede, som den 16 oktober 2023 enligt direktivet avlade sin första delrapport ”SOU 2023:61-En säker och tillgänglig statlig e-legitimation” omfattande hur den Digitala Identiteten kan införas i Sverige.

Denna del av utredningsuppdraget är nu ute på remiss hos 152 remissinstanser och deras svar ska vara Finansdepartementet och statsrådet Slottner, tillhanda senast den 31 januari 2024.

Nu pågår arbetet med att utreda den andra och känsliga delen av utredningsuppdraget, nämligen att Ardhede senast den 31 maj 2024, ska slutredovisa hur den Digitala Identitetsplånboken kan införas i Sverige.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det lackar mot jul och mot det i januari årliga maktelitistiska årsmötet i Davos. Vi får då se vilka ur Ulf Kristerssons entourage, som får äran att ”representera oss medborgare i Sverige”.

Oavsett vem eller vilka , så ska dessa regeringsrepresentanter veta, att vi vet, vad dom håller på med och att vi är många flera än dem.

Text: Hans Erixon, pensionerad ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri

Tidigare artiklar i denna serie av Hans Erixon:


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Den neoliberala oordningen, med öppna dörrar mot omvärlden och handelshögskoleutbildade ämbetsmän, med dito idéer, har tjänat som Trojansk häst inför övervakningssamhällets genomförande. Den som trots allt främhärdar i att neoliberalismen är frihetlig, är inte riktigt frisk.

 • Allt handlar om införande av Kommunistiska diktaturer. Om världsomfattande planekonomier. Det är väl beprövat att planekonomier är resusslöserier och aldrig hittills har fungerat.

  EU står för “Nya Sovjet”!

  WEF är det återuppstådda “COMECOM”

  Västvärldens oligarker har kapat EU resp WEF. Resten av världen skiter i WEF!

  • Nej, Bank-ID är endast ett sätt att i Sverige identifiera sig digitalt. Den Digitala Identiteten/Plånboken som här åsyftas är så mycket mer än en digital identifiering. Om EU inför en Digital Identitet/Plånbok så är det ju självklart att den även kommer implementeras i Sverige. Sen har de flesta redan möjlighet att betala digitalt men de har ingenting med Digital Identitet/Plånbok att göra. Know the difference.

   • Verkar som om Reality Checker need a reality check. Den Digitala Identiteten/Plånboken kommer bli en individuell dossier över allt du har och inte har gjort kombinerat med ekonomiska konsekvenser utifall du sen är olydig. Bank-ID tjafset är naivitet och enfald.

 • Så globalistparasiterna ska alltså klubba två beslut 2024; ett i maj och som innebär att who/world homocide organisation/bill gates och hans rara fru..kommer äga tillträde till 194 länders befolkningars hälsoläge och immunförsvar samt såklart göra vad dom vill och när dom vill. Och någon gång under resten av 2024 försegla fällan med digital totaldiktatur. Monstren ligger inte på sofflocket.

  Så vad tänker vi göra. Vi är 4miljrd vuxna individer som närsomhelst kan sätta stopp för 10milj seriepsykopater, varav 1000st administrerar ‘deras’ väg mot vår undergång. Är det en ‘kärleks’manifestation’, de’ aldrig skådat förr och aldrig ska Glömma, de ska ha

 • ”DCEP är Kinas egen digitala valuta”. Rätt, och den testas nu lokalt och begränsat på ett par ställen och bara med lokala tjänstemän som får betalt digitalt. Att försök pågår i flera stora städer är lögn. Den digitala valutan är kopplad till CNY och inte separat. Det är alltså CNY (RMB) i digital form. Dels sker lokala betalningar med mindre summor mobil till mobil via Bluetooth, inte genom att registreras centralt, som bank transfers konto till konto. Därmed kan dom inte spåras eller massövervakas. Att registrerar alla betalning efter svensk och Europa övervaknings modell skulle helt enkelt inte gå. Volymen är för stor.

  Skillnaden mot tidigare system, som kommer att fortsätta att fungera, finns inte. Större betalningar går genom banken, konto till konto, mindre betalningar lokalt, precis som kontanter nu. Bank betalningar kan spåras, lokala betalningar kan inte spåras eller övervakas.

  Förra veckan funderade jag på att själv installera en digital plånbok i mitt Weixin-WeChat, men fann att det var inte värt besväret. Jag kortsätter som kontant-man.

  • Reality Checker skriver: 20 november 2023
   Vad du beskriver är det svenska systemen. De är uppenbart konstruerade så att du tvingas att alltid gör bank konto till konto transaktioner så att allt kan spåras och övervakas. Det gäller tydligen även SWISH. Systemet, och det är så redan nu, i Kina är så designat att du transfererar en klumpsumma från ditt bankkonto till din mobil, precis som du tar ut kontanter på en ATM och lägger som i din fysiska plånbok. De elektroniska kontanterna ligger alltså i minnet på mobilen, precis som de fysiska kontanterna ligger i den fysiska plånboken. Sedan har banken ingen aning vad du gör med kontanterna i din fysiska plånbok, eller vad du gör med de elektroniska kontanterna i din mobil. Tappar du din fysiska plånbok har du även tappat kontanterna, tappar du din mobil har du på samma sätt tappat de elektroniska kontanterna. Det går alltså att göra ett system som inte innebär massövervakning, men det vill den svenska makteliten inte att ni skall veta.

   • Verklighetskontrollören, Du menar alltså att du har insyn i Kinas system?
    I så fall borde du kunna beskriva det i lugn ton

   • Reality Checker skriver: 21 november 2023
    Nej, jag har inte ”missuppfattat” något. Jag är erfaren IT ingenjör och del av detta som redan används fungerar i verkligheten. Jag har inte bara insyn, jag kan handgripligen använda systemet. Men som Ingemar Stenmark en gång lär ha sagt, svårt att förklara för de som inte vill begripa.

 • ”Social credit” nämns, och alla skall veta att det är ett meritsystem i Kina, ordet ”kredit” är ju positivt” liksom man i väst delar ut ordnar och medaljer. De som gör insatser för samhället meriterar sig för ”krediter”. Det är inte ett övervaknings och bestraffningssystem. Man har inte fått det att fungera för det i stort ignoreras av allmänheten.

  Dessutom finns det svartlistning. Den som varit full, spytt och slagits på flyget eller tåget kan svartlistas på viss tid. Dom registren sköts av flygbolagen och järnvägsbolagen. Inte myndigheterna. Dessutom finns det säkerhetssystem för att förhindra missbruk.

  Kina upprättar nu även ett regionalt belastningsregister för domstolsbeslut, precis som i Sverige. Förr fick man vända sig till vartenda domstol.

  Västs propaganda har varit snabb att sprida desinformera om allt detta.

 • Jag vill här göra en summering om det jag skrivit om denna globalistiska omställning i världen som nu pågår för fullt i sin planenliga strategiskt uttänkta konstellation och jag vill försöka ge en så sanningsenlig objektiv beskrivning utifrån många års erfarenhet och bearbetning och insikt som jag fått av att sätta mig in i ovannämnda intrikata ämnen!

  Det fortsätter detta narrativ i världen och man kan förundra sig hur inskränkta och lurade både kristna och icke kristna är som inte tagit lärdom om Covid19 bluffen och ett vaccin som har den avsikten att förstöra och göra ditt eget immunförsvar obrukbart och där den huvudsakliga avsikten är ett kontrollerat folkmord!

  Det vi kan se idag över hela vår värld är att åtskilliga miljoner människor avlidit efter att de tagit skotten och bara i USA så har fler än en halvmiljon människor dött och skadats för livet.

  Detta till åtföljd av uppkommet eskalerande cancer eller inflammation i hjärtmuskeln, (hjärtkardit) som utlöses av denna så kallade Covid vaccination och där (trombos blodpropp) och (stroke) inträffat efter att man taget flertalet injektioner av detta toxiska preparat.

  Nu kan vi se att inom ett tioårigt eskalerande skeende och detta är nu inte bara jag själv som hävdar och beskriver kommande scenarier, utan forskare och läkare som varnat och slagit larm om att de som tagit detta toxin kommer tyvärr att drabbas av en alldeles för tidig bortgång och död som en direkt följd av det som varit självklart och ett utav huvudsyftet med denna fruktansvärda omställning i världen.

  Detta har jag väl skrivit nog om tycker jag själv och de som fortfarande inbillar sig att man skall skydda sig själv och andra mot ett påstått livsfarligt virus som inte har en högre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa är för mig ofattbart beklagligt!

  Jag känner sorg i mitt hjärtat för de människor som inte förstår och tagit reda på sanningen om det som beskrivs och förmedlas om denna sjuka psykopatiska bluff av tusentals insatta kunniga läkare och professorer världen över.

  De har ideligen varnat om denna Covidinjektion och tyvärr kommer många troligtvis att fortsätta ta sin årliga påfyllnads injektion för en säker och för tidig bortgång som är så fruktansvärt sorgligt att ha insikter och vetskap om!

  Sedan efter denna avskyvärda genomförda operation i världen med detta “Narrativ” så var det plötsligt inte aktuellt eller särskilt angeläget att prångla ut ett nytt löjeväckande så kallat skrämmande påhittat virus “Monkeypox”, som sågs som rent nonsens av många vakna människor världen över och då kunde de inte längre fortsätta att upprätthålla denna illusion eftersom det var och blev för uppenbart.

  Sedan kom kriget i Ukraina lägligt som ett brev på posten ögonblickligt efter denna lögnplandemi och det är samma krafter som ligger bakom detta orättfärdiga krig som ligger bakom starten av denna bluffplandemi där korrupta journalister rapporterat lögner och uppenbara svek till folken som sväljer det mesta som rapporteras via mainstream media och public service!

  Där har vi då på världsarenan skådespelaren Ukrainas president Zelenskyj som bara är en marionett och zombie: en politiskt död aktör som återupplivats som animerad nickedocka för en front i det amerikanska imperiets fortsatta expansionskrig i Europa.

  Detta med en total likriktning där bara Nationen Ryssland och Vladimir Vladimirovitj Putin utmålas som ensam skyldig till detta orättfärdiga strategiskt planlagda krig av USA och Nato. Jag förundras storligen hur inskränkta och cementerade och bedragna flertalet människor är som sätter sin tilltro till denna sjuka ensidighet där svaren ligger helt uppenbara för de som kan urskilja och tänka kritiskt.

  Jag lägger åter in detta avsnitt som jag tidigare i ett annat inlägg skrivit om dessa svekfulla Svenska samvetslösa politiker som har en full insikt och klarhet och vetskap om vad som händer och sker om just detta jag beskriver och tro nu inget annat kära läsare än att de besitter fakta och kunskap om händelserna i Sverige och övriga världen!

  Här får politikerna sina direktiv som är utförliga krav som står i självklart nära förbindelse med EU, WHO och FN:s tribunaler och med mycket nära samarbete med grundaren av World Economic Forum, Klaus Schwab, och G20, sammankomster samt med Trilaterala Kommissionen som är en privat hemlig organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council on Foreign Relations och Bilderberggruppen, bland andra David Rockefeller, Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski.

  I dessa slutna privata organisationer får våra korrupta Regerings politiker sina direktiv och vetskap vad som skall utföras och säkerställas i världen och i vårt land Sverige. Hur de kan med berått mod och samvete och med insikt om det som skett och sker se sig själva i spegeln och ljuga och mörka inför sina väljare och medborgare är för mig ofattbart.

  Detta är bara en av flera olika mörkläggningar som Sveriges Regering befattar sig med där vi har Estonia katastrofen och Palme mordet i färskt minne som bara är några händelser som man kan reflektera över där man mörkat och ljugit allmänheten och medborgarna i ansiktet.

  Detta har välkomnats varmt bland globalistiskt sinnade politiker här i Sverige där alla åtta Riksdagspartier gjort medvetet korrupt förräderi mot sitt eget land och lagt Sverige i händerna till främmande land främst till USA. Där har media och politiker helt tystat och mörkat totalt denna fråga!

  Utifrån den övriga världen utformar man nu strategiska planenliga strategier på de möten man har med RAND Corporation som är en av flera tankesmedjor av inflytelserika globalistiska Amerikaner där Carl Bildt verkar som rådgivare till RAND:s europeiska division där han arbetat de senaste fem åren med samma följdriktning mot Davos.

  Där samlas världens ledande politiker, där Klaus Schwab samtalar med inflytelserika makthavare över hela världen.

  Begreppet åsyftar bland annat en omställning där det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt styre med långtgående digitalisering och robotisering – även av människorna själva.

  Ytterst kommer den fjärde industriella revolutionen leda till en sammansmältning av våra fysiska, digitala och biologiska identiteter”, förklarade Schwab själv i ett utspel för Chicago Council on Global Affairs redan 2019.

  Detta händer, precis nu i denna dag det jag beskriver i landet Sverige, som ligger i bräschen och i framkant för den digitaliserade vården där Svensk kraftsamling för införande och utveckling av precisionsmedicin Genomic Medicine Sweden (GMS) som är en nationell kraftsamling som syftar till att patienter i Sverige på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt säger man skall få tillgång till genetisk analys för att möjliggöra bättre diagnostik och mer individanpassad vård,

  Unikt samarbete med gemensam dataplattform GMS kommer att bidra till digitaliseringen av hälso- och sjukvården genom att lägga grunden till en infrastruktur för delning av data mellan svenska regioner samt med akademin och näringslivet.

  En gemensam plattform för genomikdata byggs som ett nationellt skalbart system, vilket kommer att vara överförbart till andra områden och till nytta för hela life science-ekosystemet. Därmed stärks datadriven forskning, utveckling och innovation hävdar man för mänskligheten i stora välformade förskönande ordalag!

  Dataplattformen kommer att utformas för att kunna möjliggöra och nyttiggöra vårddata med hjälp av kraftfulla analysverktyg baserade helt på AI.

  Det är likadant med den digitaliserade valutan som kommer att införas med den stora omställningen i världen där det nuvarande ekonomiska systemet går i graven, där Slagorden, framförallt The Great Reset – “den stora omstarten”, kommer att bli den verklighet som jag skrivit om tidigare i mina inlägg och den har ju nu redan börjat och blir en sann realitet i världen.

  Flera centralbanker utvecklar för närvarande sina digitala valutor baserat på blockkedjeteknik. Genom att utveckla sina egna digitala valutor syftar centralbankerna till att flytta samhället mot mer kontrollerbara valutor där digitala valutor baseras på blockkedjetekniken.

  Centralbankernas digitala valutor är allmänt kända av förkortningen CBDC (Central Bank Digital Currency). Centralbanker världen över är för närvarande i hård konkurrens för att släppa sina egna digitala valutor. Centralbanker har börjat utveckla sina digitala valutor i bakgrunden av bitcoin, ethereum och andra kryptovalutor och centralbanks digitala valutor, som traditionella kryptovalutor, baseras på blockchain-teknologi.

  Skriver lite mera om centralbankernas digitala valutor och hur de skiljer sig från traditionella kryptovalutor.

  DCEP är Kinas egen digitala valuta. DCEP är en förkortning av orden Digital valuta elektronisk betalning, och det är en helt digital valuta baserad på blockkedjetekniken.

  DCEP är i själva verket en stablecoin, vars värde är helt kopplat till Kinas nuvarande valuta, renminbi. Genom att köpa DCEP är det således omöjligt att komma ikapp med liknande valutakursförändringar som traditionella kryptovalutor och för närvarande testas DCEP i flera stora kinesiska städer.

  DCEP är fortfarande i testanvändning nu, men i framtiden kommer det att bli det enda officiella digitala betalningsinstrumentet tillsammans med Kinas nuvarande valuta, renminbi. Kina har utforskat sin digitala valuta i flera år.

  DCEP är främst avsedd som en valuta som verkar inom Kina, men Kina kommer sannolikt att försöka sprida DCEP till andra länder och öka sitt eget inflytande och DCEP tjänar korrekt Kinas egna intressen eftersom det gör det möjligt att övervaka sina användare. Varje transaktion som görs med DCEP lagras i en blockkedja som den kinesiska regeringen kan använda för att tjäna sina intressen.

  Digitala valutor utgivna av centralbanker kommer utan tvekan att bli mycket vanligare i en inte så framliden framtid. Centralbankens digitala valutor bör inte på något sätt förväxlas med traditionella kryptovalutor som bitcoin.

  Centralbankernas digitala valutor utvecklas helt av centralbanker, så deras styrning och teknik styrs också helt av dem. Det övergripande målet för centralbankernas digitala valutor är att ta samhällen bort från traditionella kontanter mot en mer kontrollerad digitaliserad modell.

  Allt finns tillgängligt att läsa och är väl dokumenterat för gemene man om man så vill ta del av det material där de beskriver utförligt nu i denna dag denna “transformering” och de håller på för fullt att förverkliga att genomföra detta jag beskriver för en digitaliserad mycket sjuk satanisk värld där alla människor är kontrollerade och övervakade i detta djupt utvecklade system!

  Det som vi nu kommer att få höra och se mycket mer utav, är om den förlöjligade “klimatkrisen” som ligger i FN:s agenda 2030-17 delmål som kommer att eskalera för fullt inför världens ögon och öron. Det finns idag full vetenskaplig evidens om detta och det är tämligen uppenbart att så enorma omvälvningar inte kan ha orsakats av enbart mänskliga “jordiska” krafter.

  Processerna med nedisning och efterföljande avsmältning av dessa gigantiska mängder is är inte överhuvudtaget klarlagda idag utan man skrämmer folk till lydnad om en klimatkollaps som aldrig infinner sig och som har basunerat ut i åratal inför den stundande kommande imaginära “klimatkrisen”.

  Den troligaste hypotesen är nog de helt normala cyklarna som styrs av processerna i solsystemets och vandring i galaxen och vintergatan där Intensiteten i den kosmiska strålningen kan vara olika i dess spiralarmar och mellan dem.

  Professor Henrik Svensmark har visat att den kosmiska strålningen påverkar klimatet och vi har även i Sverige Lennart Bengtson som är professor i meteorologi som hänvisat till denna klimathysteri som inget annat är en religion för att driva hela paketet med alla dessa narrativ till en teknokratisk världs omställning.

  Detta är helt uppenbart absurt och kommer att bli en utav de drivande frågorna i världen där klimatet kommer att stå centralt i fokus och där man på fullaste allvar vill göra världens befolkning “billös” som argument för den påstådda “klimatkrisen” och deras avsikter är att självklart få en större kontroll över varje medborgares liv!

  Då är det ganska naivt att låtsas som att det bara är människans påverkan av “klimatet” och det finns inget som människan kan göra åt “klimatet” utan åt möjligtvis “miljön”. Där kan människan påverka något till det bättre men att bara räkna med “jordiska “krafter som rimligen är små, jämfört med de kosmiska krafterna.

  Ännu mer naiv är klimatpanelen IPCC:s förutsättning att människan, som är mycket liten i jämförelse med Jorden, har ett dominerande inflytande på klimatförändringarna.

  Som om det inte är tillräckligt absurt, litar IPCC till “klimatmodeller” som bygger på datorsimuleringar av vädrets utveckling de närmaste 80 åren. Det vet man så lite om, att fler än 30 parametrar måste gissas.

  En gammal regel är att man kan få ett meningsfullt resultat bara om man gissar högst 3 (TRE) parametrar. Eftersom resultaten är så osäkra gör man om beräkningarna ett hundratal gånger med vitt skilda resultat. Detta borde vara tillräckligt för att man skall förstå att beräkningarna är totalt värdelösa.

  Innan Covid19 rullades ut i världen år 2020 så hade man större militära övningar och i oktober 2019 genomfördes en förövning till den så kallade pandemin innan de släppte denna strategiskt uttänkta planerade kupp för mänskligheten. I wuhan i Kina och även i Sverige hade man genomförda förberedda övningar om den kommande världs bluff som då senare inträffade.

  Det är så här man genomför sina planenliga strategier genom att samköra olika scenarier med övningar världen över innan man genomför det som man har för avsikt att genomföra och implementera permanent i världen!

  Där är MSB och Folkhälsomyndigheten i Sverige som är dessa organisationer som samkör med olika aktörer för utförandet och genomförandet av dessa planenliga, planerade operationer. I andra länder heter dessa organ självklart något annat men syftet och genomförandet är detsamma!

  Nu har man år 2023 i Sverige en stor militär övning som kallas SAMÖ 2023- där man övar inför kommande Scenariot som rör hantering av storskaliga väderrelaterade händelser. Vi får se vad det innebär och vad som kommer att hända år 2023 men det kan vi återkomma till vid ett senare inlägg.

  Nu till det som gör livet till en mening. Han som har menat och menar något i allas liv, en vandring i Herrens underbara Nåds gärningar i en fallen värld, där bara Han kan och vet allt. Han har full kontroll över allt som händer på vår jord.

  Kan man inte tycka, att det är ett svagt redskap för en sådan väldig gärning? Herren Gud ser sitt folks oerhörda betryck och sänder då en svag människa för att avhjälpa detsamma. Hade Han inte istället kunnat sända eld från himmelen eller låta himlen rämna och skicka sina tjänare in i nöden och olyckorna.

  Varför valde Han en människa, då ärkeängeln Gabriel alltid står redo att dra ut i Herrens tjänst. Ja sådan är vår Herres väg; Han använder oftast mänskliga medel och krafter för att uppnå sina Gudomliga ändamål.

  Han tar människor i arbete för att höja och styrka människor där Han gjuter sin egen styrka och kraft in i en liten mask och så blir denna mask en underbar kraft i Herrens egen hand för att visa att styrkan och kraften är Guds egen där människan alls intet kan utföra om inte Herren så ger den av sin Gudomliga Nåd och av ett sviktande rö gör Han en järnpelare.

  Denna mäktige Gud vill även använda dig min vän och runt om kring oss finns ett sådant där Egypten, där betryck och nöd råda, hem försänkta i djup okunskap, samhällets så kallade försvarare som nedsänker sig i tyranniets och korruptionens mylla där mörkret har förblindat makthavarnas sinne till att begå övergrepp mot sin nästa.

  Då säger Herren just till dig min vän att gå nu åstad för Jag vill sända dig, så sade Gud till Mose och Han som ger befallningen skall även ge kraften för att utföra den.

  Mitt Jerusalem är den levande Gudens tempel och frågan som Herren ställer är om jag bär det i mitt hjärta och prisar jag Herren för detta dyrbara arv och att det har förlänat mig min själs salighet och kommer jag ihåg de faror den löper, framför allt på den delen av sina murar, där det är glest försvar och således lätt kan genombrytas.

  Med kärleken tränger en ny underbar insikt fram där luften släpper in ljus och en varm och livgivande fläkt av liv där allt blir nytt. Det är som att släppa in våren i våra liv och vad som varit slaget i vinterns bojor vaknar och stiger upp ur sin grav.

  Så kommer jag då in i Guds rika Nåd och jag blir invånare i ett nytt underbart rike där jag börjar bli acklimatiserad i de saligast närvaro och där jag får se Guds godhet och nåd och där jag så småningom börjar att uppfatta och förstå andliga ting och där jag skådar Guds rikes underbara glans som påverkar så mitt liv.

  Så vill nu Herren öppna upp för den som lämnat världens rike och avsagt sig denna världens och förförelsens irrbloss, som bara skapar begär efter vad som finns på denna sida av detta luftslott och lockelsens och förförelsens vilja att dra mig bort från den evige.

  Frälsningens under måste följas av lovsång och tyvärr så är det många som ropa: Gud var oss nådig! men som aldrig ropa var oss lovad! Det var ingen som återvände för att betyga sin tacksamhet utom samariten. Tio renades men endast en som var tacksam!

  Det kan aldrig bli en förnöjsamhet i hjärtegrunden om inte en sann tacksamhet infinner sig i ett hjärta som har berörts av den evige och när den gamla välsignelsen inte förnyas i tacksamhet så infinner sig en inkognito där allt blir satt inunder undantag. Därefter så faller man i en lömsk glömska i vad Herren gjort och tacksamheten och glädjen förbyts mot hopplöshet och bitterhet.

  Så säger Herren den evige till den som inte vittnat om sin välsignelse som man redan fått är att likna vid döda havet och där allt som Jag Herren gjort och skapat i en människa är för att hon skall brista ut i en tacksägelse och lovsång till ära och lov inför Mig och människor.

  Om jag noga aktar på Honom men inte i förbigående med en ömklig nick av igenkännande; jag får då inte endast kasta en blick på Honom då och då, i det jag erkänner Honom.

  Att erkänna Honom är att erkänna Honom som konung med rätt att styra och såsom största delägare i alla mitt livs affärer, även med rätt att ge utslagsröst i allt i mitt eget liv. Nej det är inte igenkännandet av någon bekant, det är en hyllning av en konung och om jag så erkänner Honom skall Han leda mina steg.

  Då kan jag då få erfara att jag leds mot det härliga mål, till det som är ämnat i mitt liv och den väg som väljs blir inte alltid den mest lockande, men det är den rätta vägen och också den säkra vägen och jag kommer att få göra underbara upptäckter på den kanske föga erbjudande stigen.

  Hur skall jag då göra för att låta mig veta vilken stig jag då skall gå, för det kan jag aldrig veta och säga för vi vet inte och kan inte förutse Guds handlanden med oss.

  Men om jag i mitt liv kärleksfullt erkänner Honom, skall Han säkert finna något sätt att göra sin vilja känd för mig för ljuset skall alltid nå det beredvilliga sinnet som förvandlar och skapar en livgivande karaktär som håller att stå fast rotat och grundat i Honom som för mig ända hem till min faders hjärta!

  Nu till sist min vän vill jag säga att den tid som vi lever i, där sanningen och kärleken är Han själv och där ondskan och de som mördat och förslavat mänskligheten utrotas av Hans andedräkt i Hans tillkommelse.

  Vi ser nu att alla profetior i Guds ord får sin fulla uppfyllelse och Anden säger att förbereda oss på en tid av fruktansvärd karaktär. Vi kommer inte att ryckas upp till någon utopisk himmel, utan vi kommer att möta Honom på skyarna och följa med ned på Oljeberget med alla de heliga.

  Där kommer Han döma rättvist innan denna tid är till ände, men vi kommer att kunna ta oss igenom dessa svåra tider som nu är runt hörnet genom Guds Nåderika löften för de som gjort sig klara och redo för denna sista extrema tid och vistelsen är och förblir på den nya omskapade planeten jorden och inget annat som historiskt förvanskats av villoläror!

  /Jan-Åke Henriksson

 • Digital fascister!

  Her A och herr B med ospecifierad härkomst går in på ett äldreboende och börjar ta ner en TV på väggen. Personalen ringer polisen. Ca 40 minuter senare, lagom till när herr A och B installerat sin nya TV i sitt hem, så dyker polisen upp på ålderdomshemmet. De kan inte göra något säger de, de har inga resurser……

  Vad ska vi med digital identitet till för att stoppa brott, när man inte kan avbryta ett pågående brott mitt framför allas ögon?

  Lite spännande, och lite fasa. Men som elöverkänslig har jag klarat mig hittills utan en “smart” telefon. Men ska de få igenom sina planer så måste de ju i princip lagstifta om att människor måste äga en “smart” telefon med minimi specifikationer för att klara applikationen.

  Lite intressant hur de ska sälja in att fattigpensionären Agda på 89 år måste köpa och lära sig en smart telefon, annars kan Agda inte få ut sitt brev från regeringen från posten där hon krävs på att identifiera sig “digitalt”. Får hon inte ut brevet kan regeringen inte säga att man underrättat henne om hennes skyldigheter.

  Innan har man ju kommit undan ett ansvarstagande, som alltid, genom att inte inför lagligt tvång. Utan bara göra det näst intill omöjligt att leva om man inte gör som fascisterna säger. Men någonstans på vägen kommer de väl bli tvungna att införa tvång på diverse saker. Och det kommer ju på ett eller annat sätt att bryta mot grundlagarna.

  Så förmodar de får ta bort dem?

 • Man börjar få panik med alla frihetsbegränsade och fascistiska planer som WEF och dess medlöpare avser att införa. Fascist politiken mal bara på som vanligt och verkar omöjlig att stoppa. Hur f-n får man stopp på allt vansinne? Vilken aktion kan göras?

 • Jodå, och vilka kommer att villigt kavla upp för att låta sig märkas? Man behöver väl inte säga det men “Svensson” kommer att stå i kö för att registreras. I Sverige är det bara ca 20% av befolkningen som inser vart det är på väg och det är inte förvånande att globalisterna utsett Sverige till en sorts experimentverkstad för att prova ut sina planer!

 • Nu ser vi hur nazism och kommunism kunde påtvingas världen över huvudet på de berörda.
  Hela tiden det angloamerikanska imperiet som kör över alla andra.
  Deras tarvliga små medlöpare medverkar överallt

  Carroll Quigley försökte varna mänskligheten men få har helt fattat ännu.
  I stället för att uppmärksamma det har amerikaner till största delen viftat bort det och svamlat om att Bill Clinton utbildades bla av Quigley.
  Vilket de, irrationellt, ser som ett dåligt betyg för Quigley

  Det angloamerikanska etablissemangets Brittiskt ledda ide var att kontrollera alla opinionsbildande vägar. Och centralbankerna över huvudet på alla demokratier.
  Utbildning forskning akademisk vetenskap medier politik. Med journalister som från 1909 rekryterades till MI6 & MI5 som senare fick full insyn i sina underordnade CIA och FBI.
  Konferens Government by journalism 1909 drev på det.
  1918 firade amerikaner declaration of INTERDEPENDENCE i London
  Dvs USAs osjälvständighetsförklaring
  US/UKs militär hjälpte bolshevikerna att ta makten i Ryssland
  och förde Hitler till makten i Tyskland efter hängivna ansträngningar av agenten Houston Chamberlain i Tyskland
  Nu sitter vi där i det angloamerikanska etablissemangets helvete

  • Existensen och överlevd av alla diktaturer är grundad på att kunna massövervakning och kontrollera innevånarna.

   Vad som pågår är bara ett tydligt tecken på att Sverige och EU steg för steg förvandlas till en fullskalig diktatur där innevånarna helt saknar möjligheter att påverka något.

   Någon liknande utveckling finns inte i Kina.

    • petergrfstrm skriver: 21 november 2023
     Jag känner till artikeln, och den beskriver, trots några fel, bra hur Kinas system fungerar.

     I Kina finns egentligen inga ”politiker” som beslutsfattare i samma bemärkelse som i Sverige. Inte heller finns det motsvarande svenska ”politiska partier”.

     Det finns egentligen bara tjänstemän. Dessa tjänstemän tillsätts på kvalifikationer, enbart, liknade hur en läkare får licens att praktisera medicin. Alltså en licens att praktisera politik. Viss utbildning är ett krav, andra kvalifikationer meriterar, liksom erfarenhet.

     Krav är livserfarenhet i arbetslivet. Minst en akademisk examen, ingenjör är högst kvalificerande. En utbildning till politiker, alltså en akademisk politikerutbildning och examina.

     Det skall jämföras med Sverige där ett välsmort munläder, med rätta åsikter, är enda kravet, och inte ens läs och skrivkunnighet fordras.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *