Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Mänsklig andning och pruttar påverkar klimatet enligt ny klimatpolitisk forskningsstudie

Klimat och debatt

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 december 2023
- Torbjörn Sassersson
Foto: Neirfy007. Elements.envato.com

Människor bidrar till den globala uppvärmningen genom att andas och prutta, varnar en ny studie av fem brittiska forskare. Forskarna undersökte utandningsprover och pruttgas. De fann koncentrationer av metan och dikväveoxid, gaser som inom politisk klimatforskning anses vara mer skadliga för miljön än koldioxid.

Även om människor också släpper ut koldioxid sugs den vanligtvis upp av växter och har därmed en försumbar inverkan på miljön, skriver Frontline News som kommenterade studien.

Forskarna:

“Exhaled human breath can contain small, elevated concentrations of methane (CH4) and nitrous oxide (N2O), both of which contribute to global warming. These emissions from humans are not well understood and are rarely quantified in global greenhouse gas inventories. This study investigated emissions of CH4 and N2O in human breath from 104 volunteers in the UK population, to better understand what drives these emissions and to quantify national-scale estimates.”

Kvinnor över 30 år gamla släppte ut mest metan genom andedräkten, men forskarna är osäkra på varför.

Forskarna diskuterar orsakerna till att gaser uppstår i människokroppen och de avfärdar tanken att vegetarisk diet snarare än en mer köttätande skulle ha inverkan. Forskarna har tittat på deltagarnas kostvanor och de fann att köttkonsumtion inte hade någon inverkan på metan- och dikväveoxidnivåerna som släpps ut genom andningen.

“De faktorer som påverkar människans utsläpp av CH4 och N2O är inte väl kända och effekterna av en åldrande befolkning och förändrade kostvanor är fortfarande relativt osäkra”, skriver forskarna. “En övergång från dieter med högt kött- och proteininnehåll till vegetariska alternativ med högre fiberhalt för att minska utsläppen av växthusgaser från köttproduktion kan potentiellt leda till högre produktion av gaser i människans tarm, och ett element av föroreningsutbyte kan uppstå.”

I studiens slutsats varnar de också för att avfärda den mänskliga andedräktens inverkan på miljön som “försumbar” och tillägger att detta förvärras av mänsklig flatulens (pruttar).

“We report only emissions in breath in this study, and flatus emissions are likely to increase these values significantly, though no literature characterises these emissions for people in the UK.”

Kommande studier kan handla om huruvida rigid kost kan minska utsläppen.

Källa och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq