Regeringen har tecknat ett avtal om försvarssamarbete med USA

publicerad 6 december 2023
Temabild: amerikansk soldat. Foto och licens: Pressmaster, Elements.envato.com
Temabild: amerikansk soldat.

Sverige och USA har genom försvarsminister Pål Jonson och försvarsminister Lloyd J. Austin III undertecknat ett försvarssamarbetsavtal som betyder att länderna kommit överens om förutsättningarna för amerikanska styrkor att verka inom Sverige.

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkorsans rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring av materiel i Sverige.

USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III tog emot Pål Jonson i Pentagon för överläggningar kring aktuella säkerhetspolitiska frågor och fördjupat samarbete på försvarsområdet mellan Sverige och USA. Mötets huvudpunkt var undertecknandet av ett DCA mellan länderna.

I och med undertecknandet så förenklas förutsättningarna som ska gälla när amerikanska styrkor är på plats inom Sveriges gränser.

Avtalet är ett viktigt steg i ett fördjupat praktiskt militärt samarbete med USA. Avtalet stärker både Sveriges och våra grannländers regionala säkerhet genom att det signalerar USA:s engagemang och faktiska närvaro.

USA har ingått DCA med ett stort antal europeiska länder. Norge undertecknade ett DCA under 2021 och både Finland och Danmark förhandlar för närvarande om ett DCA med USA.

Avtalet anger vilka av Försvarsmaktens områden och anläggningar som USA kommer ha tillgång till och möjlighet att besöka och vidta aktiviteter på. Se det bifogade avtalet för mer detaljer.

För att avtalet ska träda i kraft behöver riksdagen godkänna avtalet och besluta om författningsändringar som krävs för att genomföra det. Behandling i riksdagen följt av ett ikraftträdande bör kunna ske under 2024.

Text: Johan Hjelmstrand, pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson

Relaterat

Amerikanska och svenska soldater samövar under Archipelago Endeavor 23. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se
Amerikanska och svenska soldater samövar under Archipelago Endeavor 23. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Denna fråga är mycket viktigare än smutskastningen av Kina, märkligt få kommentarer.
  Varför är detta försvarsamarbetsavtal enligt Sverige så viktigt.
  För usa förstår genom att läsa villkoren varför den är viktig.

 • Om man ingår ett avtal så brukar det vara så att båda avtalsparterna får något av varandra.
  Att USA får tillgång till svenska militäranläggningar har vi ju förstått då det är det enda som
  rapporterats i media men vad får Sverige av USA i gengäld, antagligen inte ett skit i vanlig
  ordning. Den där dvärgliknande ministern med underbett verkar vara fullständigt bindgalen
  vad gäller att stå på knä för USA, det här kan bli riktigt illa om det börjar placeras ut amerikanska
  vapen på svensk mark utan att vi kan säga nej.

 • Det finns en betydligt allvarliga dimension av detta som bör uppmärksammas. Det är ett kusligt exempel på hur USA har utvecklat mycket avancerade metoder att styra och kontrollera en västerländsk ”demokrati”, som den svenska. Värdlandsavtalet, kärnvapenavtalet, DCA, Defence Cooperation Agreement, har inte tillåtits något folkinflytande alls. Ingen debatt har tillåtits.

  Den USA-godkända regimen i Sverige ha agerat helt diktatoriskt på USAs uppdrag, demokratin har skickligt satts ur spel.

  Den främsta metoden är att kontrollera media, precis som i Tredje Riket, och driva obarmhärtig propaganda och åsiktsstyrning. DN, DI och SVT är de tydliga främsta exemplen.

  Andra metoder ser vi i USA, man använder rättsväsendet för att stoppa Trump, och samma sak pågår just nu på Taiwan. Oppositionsledare dras inför rätta för påhittade brott för att gynna USAs självständighetsrörelsen. Gör er inga vanföreställningar, den verkliga regeringen idag på Taiwan är USA.

  För att överleva måste svenskarna finna en väg ut ur detta, och en väg bort från USAs krigsförberedelser och kontroll. Annars blir Sverige nästa Ukraina eller Gaza.

 • Är inte USA i sin nuvarande synliga form ett företag, alltså vi kontrakterar in en legoarmé?
  Det riktiga namnet på nationen USA är väl United States for America.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *