Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Magnus Stenlund startar Svea Kanal och kommenterar SwebbTV

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 januari 2024
- Torbjörn Sassersson
Magnus Stenlund och Mikael Willgert
Magnus Stenlund och Mikael Willgert, pressfoton

Magnus Stenlund som nyligen lämnade SwebbTV kommenterar i sin första ledare på Facebook tiden på SwebbTV. Stenlund anser att SwebbTV gjort en del felbedömningar gällande utgifter och satsningar. Mikael Willgert håller inte med.

Magnus Stenlund startade en blogg “Vakna Sverige” på Facebook 2017 och 2020 fick han en ställning på SwebbTV som omvärldsanalytiker.

Han byggde av egen kraft upp ett kändisskap och blev en ledande röst i SwebbTV-etern, men skriver i sin långa ledare på Facebook att SwebbTV på senare tid “stagnerat och tappat fokus” samt att kanalen inte når ut till fler, ett problem som de flesta nya nätmedier verkar lida av på grund av de stora sociala kanalernas och Googles begränsande algoritmer (red anm).

Stenlund skriver att få möjligheten att få göra egna program på SwebbTV var:

“ett privilegium”, och att den lön han fick “bara varit en fjärdedel av vad jag fick när jag jobbade på banken”, men att “den har räckt åt mig och min familj, eftersom vi inte ägnat oss åt några extravaganser”.

Magnus Stenlund skriver att han inte vill ha pajkastning gällande SwebbTV:s svagheter, men han väljer ändå att lufta några tankar om kanalens ekonomi, satsningar och den senaste årsredovisningen.

“Det som står i årsredovisningen har fått mig att inse att mycket måste redas ut”, skriver Stenlund som varnar för att “vårda en illusion är inte något som är bärbart på sikt, tvärtom kommer krocken med verkligheten bara bli värre ju längre den fördröjs”.

Han varnar för att “Swebbtv:s problem är betydligt mer djupgående” än vad som är framlagt. Stenlund säger att kanalen dragits med ekonomiska problem ända sedan 2021 och att de redan då borde ha åtgärdats.

Det kan vittna om samma typ av överlevnadsproblem som många nätmedier upplever (red anm).

Enligt Stenlund har det sannolikt inkommit en donation på 10 miljoner kronor det senaste räkenskapsåret, men trots det måste kanalen spara bort både honom själv och Petra Agapi.

SwebbTV måste leva långt över sina tillgångar, tror Stenlund som frågar sig vad det egentligen är som kostat så mycket pengar?

“Donationerna året innan, var även exklusive den ovan nämnda stora gåvan, betydande, 4,8 mkr. Det skulle ha gått att producera många program för den summan. Men de räckte alltså ändå inte till.”

“Rörelsekostnaderna uppgick till totalt 12,3 mkr. Och året därpå hade dessa kostnader växt till 12,9 mkr.”

“Resultatposterna ”råvaror och förnödenheter” och ”övriga externa kostnader”, som det står i årsredovisningen säger inte mycket. Så vad kan det då röra sig om?”

“Kanske handlar det om utvecklings- och driftkostnader för den egna plattformen [SwebbTube]“.

Stenlund tror att det var en felsatsning att lägga pengar på den egna videoplattformen SwebbTube och att det hade varit bättre att satsa på tex videoplattformen Rumble, vilket skulle kunna ha lett till att fler tittare hittat kanalen.

 “…användarna skulle lika gärna kunna publicera sig på Rumble, lika gratis men med större potential för visningar, särskilt om man förser sina videos med textremsa. Detsamma gäller förstås även SwebbTV.”

Apparna…

Någon poäng med SwebbTV-apparna är nästan lika svår att se; utan att dra ner på den funktionalitet som redan finns på webben så tillför de inte mycket för användarna. Att utveckla dessa appar kan ju också tänkas ha kostat en bra slant…”

“…en expert jag talat med bör sådan utveckling nämligen inte alls resultera i några miljonkostnader, snarare ett par veckors programmering”.

Inte personalkostnader…

“För av det vi vet och kan konstatera så är nära 15 mkr av rörelsekostnaderna under de två senaste räkenskapsåren inte personalkostnader, och de är svåra att motivera eller ens förklara, bortsett från ett hyresavtal avseende en lokal som är minst dubbelt så stor som den behövde vara redan före personalneddragningarna vid årsskiftet.

För dessa femton miljoner hade kanalen kunnat sända program i nästan tre år på Rumble, med full personalstyrka och oförändrade löner, samtidigt som man inte brandskattat nya donationer alls under den tiden, och som med god förvaltning kunnat växa till sig ytterligare.”

Stenlund: “Över en halv miljon förlorades i någon form av spekulation”

“Det stora donations- och genom nyemission tillförda aktiekapitalet har inte växt alls”, skriver Stenlund.

Han fortsätter:

“Redan året 2021-22 framgår att det gått katastrofalt dåligt. Över en halvmiljon förlorades i någon form av spekulation. Detta enligt en resultatpost som förra året kallades ’övriga ränteintäkter och liknande resultatposter’, men som i år döpts om till ’nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar’ varifrån ett positivt belopp, tvåhundra tusen, brutits ut, och fått rubriken ’resultat från övriga finansiella tillgångar’.”

Mikael Willgert håller inte med Stenlund och önskar Svea Kanal lycka till

Mikael Willgert kommenterar Stenlunds text i en replik på SwebbTV:

“Hanteringen av ekonomin för SwebbTV har skett mycket rigoröst och utan någon form av slöseri, tvärtom”  och “SwebbTV:s tittare har med sitt stöd möjliggjort ett starkt resultat.”

“SwebbTV:s webb-butik gör ett starkt resultat, vilket inte beror på bokförsäljningen” – Mikael Willgert

Frågan är hur förlusterna i så fall kan förklaras?

Stenlund kräver mer transparens i sin långa Facebook-text om SwebbTV.

“Att ’resultatet från övriga finansiella tillgångar’ under det senaste räkenskapsåret gått från ett litet plus till 2 miljoner minus är så pass anmärkningsvärt att… “.

Stenlund befarar att det kan bli svårt att rädda SwebbTV som verksamhet. Han tror att den försämrade ekonomin beror på en för stor “kostnadskostym”, för stora tekniksatsningar, dyra hyreskontrakt och “en vilda västern-strategi för investeringar” och att det inte finns “anledning att tro att de neddragningar som gjorts av personal kommer vara tillräckliga för att rädda ens den kvarvarande verksamhetens fortbestånd”.

Mikael Willgert håller inte med:

“Min uppfattning är att vi står starka och att vi kommer att klara de utmaningar vi står inför. Gensvaret från våra tittare är enormt och jag kan med glädje konstatera att donationerna ser ut att öka kraftigt under januari detta år”.

Magnus Stenlund tror inte att de förhoppningsvis hyfsat framgångsrika vinsatsningarna kan bidra till att täcka verksamhetens kostnader.

Mikael Willgert skriver dock:

“Introduktionen av SwebbTVs vin har varit vår mest lyckade propagandasatsning som gav eko i alla medier. Vi närmar oss 20.000 sålda boxar och flaskor som stoltserat på bordet i många tillställningar. De väcker diskussioner och framförallt uppskattas de för sin kvalitet”.

Stenlunds långa text fortsätter sedan med en rad spekulationer om SwebbTV och de olika satsningarna och verksamheten.

Själv kommer Stenlund att från och med nu satsa på sin satsning “Svea Kanal”:

“Vi kommer inte tveka att gå till botten med vad vi tror är viktigt för alla att veta. På Rumble hittar ni våra ocensurerade sanningar. Och på YouTube kommer vi också finnas, i en mer städad version, för dem som bara orkar med några sanningar i taget.”

Mikael Willgert svarar med: “vi på SwebbTV gratulerar dem till sitt beslut och önskar lycka till!”

Sammanställning: NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq