Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Sverige stärker sin position som polarforskningsnation parallellt med USA och Ryssland

publicerad 8 januari 2024
Polarforskningsfartyget Oden ska pensioneras.
Polarforskningsfartyget Oden ska pensioneras.

Sverige vill vara en världsledande polarforskningsnation med kapacitet för expeditioner på åretruntbasis.

Sverige har fast beslutat att vara i frontlinjen som en världsledande polarforskningsnation och möjliggöra expeditioner året runt i dessa extrema områden.

Regeringen har nu tagit ett betydande steg framåt genom att vidta konkreta åtgärder för att ge svenska polarforskare tillgång till ett toppmodernt, klimatneutralt polarforskningsfartyg som har förmågan att genomföra forskningsoperationer både i Högarktis och runt Antarktis.

De pågående klimatförändringarna har resulterat i betydande omvandlingar i polarområdena och dess påverkan på ekosystemen är omfattande. För att förstå och möta dessa förändringar krävs omfattande dataserier från varierande källor, inklusive satellitobservationer, fasta mätstationer och observationer från fartyg.

“Sverige har en lång historia och en framstående position inom polarforskning och bidrar med forskningsdata till de globala klimatmodellerna.

Isbrytaren Oden har varit central för att bygga upp vår förmåga att navigera och inhämta klimatdata från de extrema miljöer som råder i polarområdena.

Den här förmågan vill vi upprätthålla och härmed förhoppningsvis utveckla”, säger utbildningsminister Mats Persson.

Ledande polarforskningsnation

Regeringen har nu intensifierat ansträngningarna för att ersätta isbrytaren Oden i dess roll som polarforskningsfartyg och säkerställa att forskarna har tillgång till ett fartyg av högsta klass för sina undersökningar.

Denna ambitiösa uppgift innefattar att noggrant utvärdera de åtgärder, processer och samarbetsstrukturer som krävs för att skaffa, finansiera och driva ett polarforskningsfartyg.

Målet är att detta arbete ska vara avslutat senast den 1 december 2024.

Sveriges hängivenhet för polarforskning reflekterar dess vilja att fullt ut förstå de påverkade polarområdenas dynamik och ekosystemens sårbarhet.

Genom att investera i ett modernt och klimatneutralt polarforskningsfartyg befäster Sverige sin position som polarforskningsnation och därmed en betydande aktör inom global vetenskaplig forskning och visar sitt engagemang för miljöskydd och hållbara forskningspraxis på en global nivå.

Global Politics kommenterade 2019 utvecklingen i Antarktis:

USA har sedan länge siktat på Arktis, vilket USA öppet ser som en potentiell ny viktig geopolitisk arena. Eftersom Arktis vattenvägar med nyare teknologi blivit farbara, tänker Washington tydligt på att få sin del av den ekonomiska verksamheten i en region som kanske kommer att bli en viktig sjöfartsled i framtiden.

I det som ser ut som ett påstående, skickar USA ett marinfartyg till de arktiska vattnen för en navigationsoperation, sa marinminister Richard Spencer till Wall Street Journal.

 

Källa och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq