Polisens trafiksäkerhetskameror handlar primärt om övervakning inte trafiksäkerhet

Analys och debatt

publicerad 27 januari 2024
- Kristoffer Hell
Trafikkameror
Trafik- och hastighetskameror. Montage: K. Hell

Enligt Samnytt planerar Trafikverket att fram till 2030 uppgradera landets cirka 2400 trafiksäkerhetskameror. Enligt uppgift ska den nya versionen, med namnet Argus 4, fånga ännu fler fortkörare.

Verkligheten är att redan för över tio år sedan var ATK-kamerorna (Automatisk Trafiksäkerhets Kontroll) utrustade med en radar som samtidigt kan följa fyrtio stycken mål.

Sedan när blev fortkörningar i dödliga hastigheter ett problem i tät stadsmiljö, som till exempel i centrala Stockholm? Där torde väl den främsta trafikrelaterade dödsorsaken vara hjärtinfarkt orsakad av högt blodtryck, i sin tur orsakade av jakt på ledig P-plats som inte är reserverad för handikappad eller yrkestrafik.

Efter att regeringen nu förklarat att den vill förbereda för krig mot Ryssland är frågan om den amerikanska militären och NATO nu också kommer att ges tillgång till det här landsomfattande kameraövervakningssystemet och då ges möjlighet att spionera på varenda enskild person i landet, så snart de kliver utanför dörren till sin bostad?

Relaterat: Så bra är de nya fartkamerorna, Ny Teknik

Demokrati till Döds

Nedan återpubliceras ett kapitel ur min bok “Demokrati till Döds: Sveriges väg in i den globala diktaturen” från 2014, som förklarar hur ATK-systemet redan från start, planerades som ett totalt övervakningsverktyg i statens tjänst.

Systemet .ed trafiksäkerhetskameror tillhörande polisen och beläget i Kiruna kan i realtid följa och identifiera allt och alla som rör sig på det svenska vägnätet från Öresundsbron mot Danmark i söder till gränsen mot Finland i norr.

I slutet på bokens kapitel ges instruktioner för hur läsarna på websajten Eniro själva kan se var alla trafiksäkerhetskameror är placerade och hur kartan kan användas för att planera de egna utflykterna. Eniro tillhandahåller inte längre denna funktion.

Läsare som i dag vill se vart kamerorna är utplacerade kan gå till Trafikverkets sida.

Misstanken att ATK-systemets trafiksäkerhetskameror inte skapades för att rädda liv, utan för att tillgodose storebrors önskan att spioneri mot och bland de egna medborgarna, verkar ha drabbat fler.

Kamerorna i ATK-systemet kan vara det mest utsatta för sabotage än något annat i hela Sverige:


 

I skuggan av FRA

Saxat ur boken: Demokrati till döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen

I skuggan av FRA-affären 2006-2007 smög sig ett hot in mot medborgare i Sverige som i framtiden kan visa sig allvarligare än maktens efterhandskonstruktioner av vad människor eventuellt kan ha sagt och gjort baserad på den informationsinsamling FRA-lagen tillåter. Det handlar om den existerande generationen så kallade automatiska trafiksäkerhetskameror (ATK) – som i mitten på 2000-talets första decennium såldes in till allmänheten med argumentet om en “nollvision” för att minska antalet dödsolyckor i trafiken.

Resonemanget bakom de så kallade fartkamerorna är att ju högre hastighet fordon som är inblandade i trafikolyckor har, desto högre risk för svåra skador och dödsfall och genom att sänka medelhastigheten på det svenska vägnätet hoppas man att få ned antalet döda och svårt skadade.

Verkligheten är att de välskyltade kamerorna i fråga blott är de synliga komponenterna i ett landsomfattande och fullt ut centraliserat övervakningssystem där rikspolisstyrelsen (RPS) från en enda kommandobunker i realtid kan följa vad som sker överallt i det svenska vägnätet: från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vem som kör vad för fordon var och när, liksom vilka passagerarna är.

Kameran i sitt grundutförande är ett system med bland annat följande prestanda:

 • En radar som samtidigt kan övervaka upp till fyrtio olika fordon (tänk Essingeleden i rusningstid).
 • En stillbildskamera som använder antingen vanlig eller infraröd blixt. Infrarött ljus är osynligt för det mänskliga ögat vilket innebär att fotografering av bilister kan ske även på natten utan att dessa vet om det
 • Datoriserad nummerplåtstolkning – det vill säga möjlighet till identifiering av fordon och automatisk jämförande kontroll med andra datoriserade register såsom fordonsregistret.
 • Datoriserad ansiktsigenkänning av personer
 • Videokamera
 • Larm vid åverkan på kameran (skadegörelse)
 • GPS-sändare som tillåter myndigheter att spåra nedmonterade och bortförda kameror (stöld av kamera)

Kostnaden för systemets hårdvara (exklusive rikspolisstyrelsens kommandobunker) är en halv miljard kronor. Det motsvarar fullt studielån i tre år för två tusen blivande lärare, läkare eller ingenjörer.

Underhållskostnaden per år för det dryga tusental med kameror av den typ det handlar om är femtio miljoner kronor.

Frågar man trafikverket och återförsäljaren så säger dessa att videokameran och den infraröda blixten är avaktiverade i den version rikspolisen använder för den landsomfattande övervakningen.

Just hur avaktiverade kamerorna egentligen är, är naturligtvis svårt att veta. Det datorsystem för centraliserad insamling och analys RPS använder är inte det som levereras av företaget som bygger kameran utan har utvecklats av RPS självt.

Frågan är också vilken praktiskt betydelse videokameran faktiskt har.

Stillbildskameran kan enligt uppgift ta upp till 21 högupplösta bilder i sekunden så även om den körs på 5- 10% kapacitet så erhålles 1-2 bilder per sekund, vilket torde vara mer än nog för att övervaka och identifiera trafiken.

Hur väl överensstämmer övervakningssystemets påstådda syfte att genom en sänkning av medelhastigheten på vägnätet få ned dödsolyckorna i trafiken, med hur kamerorna faktiskt har placerats ut?

Rimligen borde det viktigaste kriteriet för var kamerorna placeras, vara just vägavsnitt med mycket dödsolyckor.

Kartor: Eniro.se och NTF.se

Facit för Stockholms län är att där verkar RPS ointresserat av att försöka få stopp på vägslakten norr och nordväst om Stockholms innerstad där de flesta dödsolyckorna faktiskt sker. Man är mer intresserad av att övervaka den olycksfria vägen ut till FRA:s högkvarter på Lovön liksom kungafamiljens residens på Drottningholm.

Samma diskrepans mellan vad systemet sägs göra och hur det i själva verket är konfigurerat, detekteras vid utplaceringen av kameror söder om Stockholm, där vägnätet som omgärdar t ex flottans installationer vid Muskö och Berga vid ostkusten uppenbarligen upplevs som viktigare än att försöka få bukt med dödsolyckorna på vägnätet sydväst om huvudstaden.

Om syftet vore att få ned medelhastigheten skulle man till exempel kunna tänka sig att fartkamerorna placeras ut på ett ganska utspritt sätt i vägnätet så att så kallad kängurukörning (vad personal på trafikverket kallar de plötsliga inbromsningar som ibland ses när förare försent upptäcker en fartkamera) inte inträffar, utan att förare helt enkelt gillar läget och sänker den egna hastigheten.

Verkligheten är att fartkamerorna uppvisar en stark tendens att trivas bättre vid korsningar och/eller avfarter – ett mönster som rimmar bättre med en övergripande övervakning och spårningsfunktion än med hastighetsbekämpning.

Tanken är inte helt gripen ur luften.

Polisens interna namn på projektet, innan det gavs akronymen ATK, var “Argos” – en hund som i den grekiska mytologin var känd för sin överlägsna förmåga att spåra.

trafiksäkerhetskameror

Genom de strategiskt utplacerade kameraenheterna kan RPS liksom SÄPO, från en enda bunker, i princip övervaka alla individuella fordon i rörelse på vägnätet över hela Sverige.

Innan “Argos” existerade var detta uteslutet – eftersom det som regel krävs ett flertal fordon med personal för att oupptäckt “skugga” blott ett fordon.

Ytterligare ett exempel på ATK-systemets brist på kontakt med olycksdrabbade vägavsnitt är situationen på den tämligen olycksfria glesbygdsön Öland, vars i princip enda väg mycket väl kan vara Sveriges mest övervakade. Vad är så speciellt med den lilla byn Borgholm med tre tusen fasta invånare?

Tja, en familj med efternamnet Bernadotte har sitt sommarresidens på Solidens slott, blott ett stenkast söder om orten.

Om fartkamerorna verkligen handlat om att få ned antalet dödsolyckor hade ett naturligare arrangemang varit att rikspolisen började med att placera ut kamerorna där dessa olyckor faktiskt inträffar.

Rikspolisen hade också kunnat placera fler kameror på högtrafikerade vägar än på vägar med mindre trafik. De hade också kunnat sprida ut kamerorna med än vad som är fallet i dag.

En annan naturligare åtgärd hade varit att låta landets tjugoen polismyndigheter sköta sina kameror själva från redan existerande sambandscentraler. När kamerorna lanserades, 2006, hade Sverige 21 polismyndigheter.

Det ingår redan i de lokala polismyndigheternas arbetsuppgifter att hålla reda på fortkörare. Om en lokal polismyndighet i realtid upptäcker en fortkörare (eller trafikolycka) kan de skicka ut polis och ambulans. Rikspolisens inblandning i ekvationen fördröjer de lokala polismyndigheternas reaktionstider – om de nu överhuvudtaget informeras.

[Kapitlet skrevs innan den 1 januari 2015, då Sveriges 21 länspolismyndigheter slogs samman till en]

Vi avrundar med en titt på Norrlandsorten Svappavaara som år 2010 hade 417 invånare. Någon trafikolycka med dödliga utgång i denna lilla glesbygdsort har inte kunnat konstateras på överskådlig tid. Ändå har tre trafiksäkerhetskameror poppat upp där. Skälet är Svappavaara är en knutpunkt i vägnätet alldeles vid gränserna till Finland och Norge.

Operatörerna i bunkern kan på detaljnivå också aktivt styra varje övervakningsenhet individuellt, slå på eller stänga av olika funktioner.

Som så många datasystem har också rikspolisens landsomfattande radar- och kameraövervakningssystem av det svenska vägnätet en loggningsfunktion – en funktion som “minns” vad operatörerna gjort och inte gjort, när de loggat in och loggat av, liksom vid vilken dator eller terminal de befunnit sig.

Redan från början fastlade RPS följande rutiner för ATK-systemets loggning:

 1. RPS skall ensamt ha full kontroll över alla loggar som visar hur systemet används. Det vill säga RPS är den enda myndighet eller instans som vet hur RPS använder det landsomfattande övervakningssystemet.
 2. Hur RPS enkelt skall kunna möjliggöra avaktivering av loggningsfunktionen.

Punkt ett visar på en anmärkningsvärt slapp attityd till det här med demokratisk kontroll och översyn av ett så omfattande och djupt integritetskränkande övervakningssystem som ATK utgör.

Punkt två skjuter en gång för alla i sank påståendena om att syftet med det landsomfattande kamerasystemet med trafiksäkerhetskameror är att rädda liv.

 • Varför skulle någon inom rikspolisen redan på planeringsstadiet önska försäkra sig om att det i efterhand inte går att se hur övervakningssystemet används?
 • Vem eller vilka inom den öppna polisen skulle vara intresserad av en sådan funktion – än mindre tycka sig behöva den?

Svaret?

Den elefant som under FRA-lagens ståhej i all tysthet tassade in och parkerade sig mitt i svenskarnas vardagsrum är att säkerhetspolisen under täckmantel av polisens öppna trafiksäkerhetsvårdande arbete sedan 2006 har tillgång till ett övervakningssystem som tillåter det att i realtid identifiera och följa individuella fordon och dess förare och passagerare över hela landet från en enda plats – ett system vars loggningsfunktion kan stängas av.

Men det beskaste pillret för läsaren att svälja kan vara möjligheten att det mest dolda motivet med denna landsomfattande kameraövervakning inte är att möjliggöra för säkerhetspolisen att i realtid kunna följa fordon och människor eller övervaka vägnätet i närheten av för den svenska staten viktiga installationer (såsom kungafamiljen) – utan något betydligt mörkare.

Läsaren inbjuds till att via en enkel datorövning bilda sig sin egen uppfattning om det kanske största hotet mot hennes väl och ve det här nationella kameraöverakningssystemet faktiskt utgör..

 • Öppna en webbläsare och finn din bostadsort på kartor.eniro.se
 • Föreställ dig att den svenska regeringen under natten blev en fullfjädrad diktatur och införde undantagstillstånd – kanske med ett fiktivt terrorhot som ursäkt – eller helt enkelt därför att bankerna ensidigt stoppat all kontanthantering med resultatet att några hundra tusen människor börjat plundra matbutiker för att överhuvudtaget kunna överleva.
 • Du har redan gjort dig av med dina mobiltelefoner – som du vet fungerar som statliga spårsändare. Du har också bytt din GPS-utrustade bil till en 10-15 år äldre fordon utan elektroniska finesser som tillåter spårning.
 • Försök nu på kartor.eniro.se att finna en väg från där du befinner dig till en plats du tror att du är säker – utan att på vägen passera en enda av RPS/SÄK så kallade “trafiksäkerhetskameror”.
 • Vid din planering måste du undvika de stora genomfartslederna liksom Europavägar, eftersom polis men även militär (både svensk och utländsk) längs dessa upprättat vägspärrar.

 


Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag har också skrivit massor om fartkameror och hastighetsövervakning. Här är en tidig.
  https://www.frihetsportalen.se/2010/12/myter-om-hastigheten/

  Eller varför inte jämföra med Nya Zeeland? Där finns inga fartkameror, inga mitträcken, där är krokiga och branta vägar så in i bänken, inga räcken vid stup.
  Lika fullt är hastighetsgränsen ofta satt till 80 kmh, och även 100 kmh är vanligt. Inte för att man med rimlig säkerhet kan köra så fort, utan för att staten litar på medborgarnas omdöme!

  Den övervakning som planeras i Sverige och EU är inget annat än en massiv ökning av den undersåtefiering som pågått långe nog nu, 50 år eller så.

  • Mats Jangdal skriver: 28 januari 2024 kl 22:49
   Absolut nonsens. Jag bodde på Nya Zeeland ett par år en gång, och jag var senast där 2017 i fyra månader, och körde runt i landet med en camper.

   Jag vet inget annat land som är så packat med fartkameror och massövervakning som Nya Zeeland. Alla väl dolda, många rörliga, andra stationära. radarvarnare olagliga. Polisen går regelbundet ut med varningar i media. ”Var som helst, När som helst”, är polisens slogan. GCSB, motsvarigheten till CIA, regelbundet upplyser allmänheten att dom registrerar alla som använder kryptering och dom blir sedan speciellt övervakade.

   Visst finns det räcken, med få undantag. Dessutom CCTV övervakas alla vägar. Kör du över gula mittlinjen kommer det dryga böter.

   Polisen installerade ett hundratal fartkameror i Wellington, huvudstaden. En parlamentsledamot, MP, begärde ut deras position under lagen om offentlighet. Polisen struntade det. Polisen är lagen i Nya Zeeland. Nya Zeeland har en allemansrätt, ”freedom camping” precis som Sverige. Lokal politikerna skickar ut prisjägare som stryker omkring klockan 4 på morgonen och bötfäller alla med 1,500 kronor som sovit i sina bilar. Det gäller även de som inte kan köra för dom har druckit alkohol.

   En vanlig dag blev jag stoppad åtta gånger för alkohol kontroll.

   Visst finns det mitträcken i Nya Zeeland. Mycket gott om dom dessutom.

   Jag känner inte till något land som är så intensivt massövervakat som Nya Zeeland.

   • Jag var också i NZ 2017 samt är här just nu. Inga fartkameror i sikte på Nordön.
    Jag var här även 1989, ett lättsamt land att köra bil i. Bra trafikkultur utan stress och otrevliga förare.

   • Ni två har ju nu kommit med helt motstridiga uppgifter vilket indikerar att en av er slirar rejält på sanningen. Det här måste utredas så vi läsare vet vem av er som bör läsas med en kraftig nypa salt.

    • Här är en länk till NZ polisens egen redovisning av var de har fartkameror.
     https://www.police.govt.nz/sites/default/files/publications/scep-all-sites-location-and-gps-co-ordinates.pdf
     Som synes är de mycket få jämfört med i Sverige.
     Jag har inte sett dem och inte fått någon bot, ta i trä!
     Det finns en eller några få mobila enheter, som jag heller aldrig sett.
     Mitträcken har jag endast sett vid ett fåtal korsningar, inte som i Sverige mil efter mil på vanlig landsväg.
     Trots flera månader av sammanlagd bilkörning här i NZ har jag aldrig blivit stoppad av polisen. Men jag kör vanlig bil, inte husbil, camper eller husvagn.

     • Till och med februari 2019 så hade de 48 hastighetskameror och det är ju inte så många på en befolkning av ca 5,2 miljoner människor.

      Sen tillkommer ju eventuellt Karl W:s påstådda dolda/rörliga CIA-kameror som troligtvis är tillverkade i Kina. Men då måste ju Karl också bevisa förekomsten av dessa kameror. För annars reduceras han till en aktivist som bara påstår saker och det blir ju i så fall lite extra illa eftersom han själv varnat för just sådana aktivister.

      • Fartkamerorna är huvudskakningen tillverkade i USA och Storbritannien.

       Det finns omkring 2,500 fartkameror idag (2023), inklusive, fasta, rörliga, och monterade i fordon. Polisen använder omkring 2,000 fordon. Källa NZ Police

       • Det betyder ju i så fall att det finns ca 2,452 dolda/rörliga kameror som är hemliga. Men om dessa kameror är hemliga eller semi-hemliga så varför skulle då NZ Police informera om dem? Om NZ Police verkligen har informerat om dem så var är då källdokumenten som styrker dessa påståenden? För du kan ju inte mena att jag ska behöva leta rätt på dokumenten som styrker dina påståenden.

        • https://www.nzherald.co.nz/nz/the-streets-have-eyes-but-does-that-make-them-safer/PEUX5U5LYETLJCU2CWFBFDEHII/
         The streets have eyes – but does that make them safer?
         RNZ
         29 Apr, 2022 12:06 AM
         There are more than 10,000 CCTV cameras surveilling public outdoor spaces in New Zealand, a fleet of digital eyes owned by local or central government agencies. Some are in place to monitor traffic, weather or flooding, but most commonly they’ve been installed for security.

         In our biggest city, Auckland Transport and Auckland Council own about 5685 cameras combined

         This amounts to four cameras per 1000 residents, and that doesn’t include the cameras owned by Waka Kotahi NZ Transport Agency, police, businesses, or installed at private properties. They’re omnipresent.

         Take a stroll through the shared car and pedestrian portion of Fort St, in downtown Auckland, and you’ll be filmed by 21 different cameras in a space of about 100 metres.

         It’s not just Auckland that’s peppered with cameras. There are eyes in the streets of almost every district in the country.

        • @PG. CCTV kameror är ju inte samma sak som fartkameror, vilket diskussionen gällde, men visst är det ett större antal kameror.

        • svar till 30/1 13:27 Jag vet att det gällde fartkameror men det var övervakning längs gatorna och jag gissade att KarlW hade den minnesbilden av kameror när han sa att det var mycket

 • Vi kanske kan betrakta kamerasystemet som självfinansierade övervakningssystem kamouflerade som klimaträddande, ansvarsfulla och tvångsmässiga tiggarbössor.

  Det är ju inte kamerorna i sig som räddar trafikliv, miljö och klimat. De kan bara sitta och titta som ugglor. Hade de styrande varit intresserade av de tre sakerna hade andra insatser gjort.

  I och för sig gör man det ibland som tex sänker maxhastigheterna, styr om trafiken, satsar på elbilar, straffar dubbdäck osv.

  • Torbjörn Sassersson red. skriver: 28 januari 2024 kl 04:56
   Inte bara det, böter har blivit en viktig vinst inkomstkälla för myndigheterna. En slags beskattning eller samhällsavgift. Man arbetar på att maximera intäkter från böter, avkastning på investeringar i fartkameror, och sätter upp rena fällor. Det har inget med trafiksäkerhet att göra, utan bara avkastning från investering, i fartkameror och massövervakning. Just när jag var i Nya Zeeland 2017 väcktes där ett förslag att alla böter skulle gå till en nationell fond som kunde användas för ändamål som hälsa och åldringsvård. Det blev ett uppror hos lokala myndigheter (Councils). Gör ni ett måste vi höja kommunalskatten (Kallad Rates i Nya Zeeland ) med 30% till 100% argumenterade man. Fartkameror är uppbörd av intäkter (revenue collection), alltså korruption.

 • Kamerorna har två huvuduppgifter. Samla in pengar och massövervakning.
  Vi som är kvalificerade IT&T ingenjörer varnar ständigt för detta och massövervakning, men medlemmarna i Sveriges lättlurade fårskock har tydligen inte mental kapacitet för att lyssna, än mindre förstå. Alla diktaturer är beroende av massövervakning och en totalitärt indoktrinerad lättlurad fårskock. Sverige inget undantag.

  Samma sak gäller massövervakning via femte generationens telesystem, eller det aggressiva och intensiva arbetet med att förhindra moderna system och teknologi som Weixin-WeChat, eller stoppa sanningsenlig information som via RT. Propaganda måste dominera och får inte störas.

  Huawei förbudet beordrades av USA för att det inte passar USAs massövervakning och kontroll av Sverige och svenskarna. Weixin-WeChat vill man stoppa till varje pris för det inte går att massövervaka på grund av sin konstruktion och dessutom möjliggör att sanningsenlig information når svenskarna. Därför har man även försökt stoppa RT.

  Ericsson är ett de facto USA kontrollerat företag idag, med VD till och med permanent bosatt i USA. Ericsson systemen är byggt med avsikt och syfte att massövervaka.

  ”hjärtinfarkt orsakad av högt blodtryck”. Ingen tycks ens vilja fundera på varför svenskarnas hälsa hela tiden försämras, vårdköerna är långa, folk dör, gamla ges stora doser av morfin för att inte kosta för mycket (källa flera media), stress och oro gnager hela tiden. Storebror ser dig, Fogden kommer nog och knackar på dörren i morgon. Konkurserna galopperar, jobben försvinner. Hushållskassan och nettolönen räcker inte längre till värme och mat, bara till galopperande skatter, och USAs rustningar och krigsförberedelser. Nu skall Sverige till och med låna till USAs krigsförberedelser. Rädslan och hoten är ständig. Detta medan andra betydligt mer avancerade länders folk blir allt lyckligare och friskare genom att utnyttja vetenskapens framsteg och teknologin i människans tjänst, istället för maktelitens tjänst.

  När skall Sveriges lättlurade fårskock vakna.

 • När Sverige och EU nu målmedvetet gör om Europa till ett fascistiskt ‘Festung Europa’ är ju kontrollen av medborgarna ännu mycket mera nödvändig, varför effektivare kameror därför måste sättas upp. Sedan det här med krigshetsen från regeringen och ÖB-fjanten: Man skall veta att alla krig, som en stat ger sig in i, I FÖRSTA HAND handlar om att öka statens kontroll av de egna medborgarna.

 • Jag saknade argument om Zero död i trafiken med hastighetsbegränsningar.
  Bäst är att vi börjar med häst och vagn igen, men vill jag minnas att även dar fanns fartdårar och olyckor.
  Det är klart att makten behöver mer kontroll för det räcker inte med både mobil och PC.

  • eson skriver: 27 januari 2024 kl 18:32
   För oss IT&T ingenjörer har det aldrig varit en misstanke, utan vetskap, men ingen lyssnar. Samma sak gäller femte generationen telecom system, eller det biometriska systemen Passregistret, för ansiktsigenkänning och fingeravtryck, DNA registret i sjukvården!!!!!

 • Mycket bra, intressant och informativ artikel!

  Att det inte handlar om trafiksäkerhet kan väl rätt många räkna ut, men just hur viktiga tex kungafamiljen är i ett land där alla människor är lika mycket värda visste jag inte.

  Som elöverkänslig bor jag i skogen. Den lilla grusväg som går utanför sköts som de flest vägar i Sverige gravt undermånligt. Efter ett samtal till trafikverket efter att en klåpare dikat vägen så smal att det inte gick mötas, så fick de komma och göra om vägen. Minimimåttet enligt svensk lagstiftning hade dikats bort.

  Det roliga är att på den här vägen gäller gammla Sverige. Här är det 70 runt kurvor, över hål och gropar, och förbi hus och bebyggelse. Jag brukar hålla 50 då det är mer lämpligt.

  SÅ kommer jag ut på Borlängevägen. Här har man sämkt hastigheten från 90 till 80. Och jag kommer bara några 100 meter så slår det om till 60. Håller man 80 och släpper gasen när man ser 60 skylten, så hinner man inte komma ner i 60 utan att bromsa. Här direkt efter 60 skylten sitter naturligtvis fartkameran.

  Här är vägen asfalterad och fin och dubbelt så bred som den utanför mig. Visserligen finns bebyggelse, men det gör det ju även där det ökar till 80 igen längre fram.

  Den feministiska, klimatsmarta snöröjningen gör ju att man inte skrapar vägen hälften så väl som man gjorde förr. Så panikbromsningen för alla de som ser kameran för sent är en ren trafikfara.

  Pengar makt och övervakning. Trafiksäkerhet är man fullständigt likgiltig inför. Hade man brytt sig om Sveriges vägar så hade man väl börjat med att laga alla hål så man slipper stirra stint några meter framför bilen för att inte köra sönder bilen. Bättre uppsikt i trafiken.

  Ska det nu övervakas kunde de väl köra runt med kamera i civila bilar och plocka alla som sitter och fibblar med sina telefoner i bilarna och är fullständigt livsfarliga. De som inte upptäckt vad en blinkers är för något, och de som inte kör 10-20 km för fort på bar landsväg utan de som kör 50 km för fort i stadsmiljö.

  Och varför får man köra bil utan körkort överallt utom på motorväg så länge man kör EPA traktor. De kör ju i exakt samma trafik som alla vi andra, men är en ren trafikfara när alla vill komma förbi.

 • Att tillägga,, smygbeskattning 100,000 blir bötfälda för fortkörning varje år, det blir några hundra miljoner i kassan. Smart cities är en annan möjlighet….

 • Vi är lyckligt lottade som har så fina politiker, som bara tänker på vårt bästa, genom trafikkameror, vazziner, klimathotet, flyktingpolitiken och upprustning för krig.
  Aldrig att dom skulle tänka på sej själva, såsom belöningar efter beslut dom tar…smile

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *