Replik till Anders Dalsbro på Expo för utpekning av NewsVoice som ”Kina-agentur”

Christian Pavón Christian Pavón (Pavon.se) är en Europarättsjurist med intresse för politik, juridik, kultur och geopolitik. Han är frilansare och en del av NewsVoice redaktion. Stöd Christians arbete genom att swisha till: 0730 975 418
publicerad 6 februari 2024
- Christian Pavón, jurist
Christian Pavon på NewsVoice och Anders Dalsbro på Expo
Christian Pavon på NewsVoice och Anders Dalsbro på Expo.

Den 1 februari skrev Anders Dalsbro på Expo artikeln ”Svenska alternativmedier uppvaktas av Kina” och Expo menar att NewsVoice nu har blivit en ”agentur” för Kina. Vi dementerar detta. Vi precis som journalister på tex Dagens Nyheter eller SVT måste också få besöka andra länder och utländska tankesmedjor utan att riskera förföljelse i hemlandet.

Torbjörn Sassersson som är chefredaktör för NewsVoice blev intervjuad av Expo angående en Kinaresa som NewsVoice gjorde i slutet av 2023. Jag varnade Sassersson att man inte bör uttala sig till Expo överhuvudtaget, men han valde att acceptera en telefonintervju.

Anledningen till min skepsis är att det finns tre sorters media i Sverige: Det finns oberoende media, dit hör bland annat NewsVoice. Sedan finns det etablerade medier som Expressen och SVT. Till sist finns det fientliga medier och hit hör Expo.

I all form av bra granskande journalistik handlar det om att förutsättningslöst granska ett ämne och därefter komma till en slutsats. För Expo är det ofta tvärtom.  Dalsbro och hans kollegor på Expo bestämmer sig för en slutsats och gör sedan allt för att vinkla artikeln för att passa slutsatsen.

Expo har på förhand till exempel redan bestämt att NewsVoice betalats för att skriva positivt om Kina, något vi dementerar. Att även [om] NewsVoice fått resan finansierad av den kinesiska ambassaden etableras det som ett bevis på att tidningen blivit ”köpt” av den kinesiska staten. I verkligheten är det självfallet så att det inte handlar om att bli köpt utan om att långa resor till och i andra länder inte är något vi inom oberoende media alls har råd med.

Givetvis har stora tidningar råd med det, så när vi får chansen att täcka kulturen, politiken och teknologin i världens största framväxande nation är det självklart att vi inte tackar nej. Annat vore idiotiskt, men att låta någon extern part betala din resa betyder inte att du blir redaktionellt styrd.

Hade NewsVoice fått presstöd från den svenska Myndigheten för Press Radio och TV hade vi kunnat finansiera resan med stödet. I verkligheten har NewsVoice nekats presstöd och till och med fått betala tillbaka 63.000 kr i statligt coronastöd för att tidningen inte kunde gå ner ner i arbetstid för att klara de svåra covidåren.

NewsVoice är mån om en oberoende nyhetsrapportering och att granska saker som etablerade medier oftast inte gör på grund av ideologiska skygglappar. Dessa mörka glasögon använder svenska grindvakter för att inte ge en oberoende bild som går emot det rådande politiska västnarrativet.

Anders Dalsbro försöker i sin text att väcka misstankar om NewsVoice. Dalsbro nämner bland annat Uigurerna, men vad har det med våra reportage att göra så här nära inpå resan?  Menar Dalsbro att eftersom vi inte pressat Kina om det så är det ett tecken på rasism? Skulle Expo kräva av Dagens Nyheter, om de gör ett reportage i USA, att även granska afroamerikanernas situation? Nej, naturligtvis skulle Expo inte ställa det kravet.

I min värld finns det två skäl till varför det är extra viktigt att man skriver om Kina på ett objektivt sätt:

  1. Det är världens främsta ekonomiska och teknologiska supermakt och det är en av världens äldsta avancerade kulturer med ett väldigt skickligt folk.
  2. Det sker en våldsvåg mot Kineser och andra asiater i västvärlden, bland annat i Frankrike, men i synnerhet i USA. Även i Sverige har det rapporerats om detta, speciellt i samband med coronakrisen då det spreds konspirationsteorier om att Kina släppt lös coronasmitta för att ”lamslå västvästvärlden och etablera dominans”.

Som journalist och medarbetare på NewsVoice blir jag inte alls förvånad över denna vinklade artikel i Expo. Sinofobin och hetsen emot Kina som land, folk och kultur är genomgående hos svenskt etablerat media.

Vem som helst kan ogenomtänkt dra ett likhetstecken mellan folk, kultur och stat, samband som inte nödvändigtvis existerar. Man kan dock förundras över kinesisk kultur och den teknologiska kompetensen och samtidigt inte gilla staten, vice versa. Etablerade västmedier gör dock det ogenomtänkta, de propagerar för att alla kineser och alla som gillar Kina är ett och samma med den negativa bilden bestående av en påstådd kinesisk diktaturstat.

(Notering: NewsVoice har för övrigt publicerat – en första artikel – om hur den kinesiska politiken och regeringen  fungerar: Meritokratin Kina – Här kan du bara bli toppolitiker om du har kompetens och djupa kunskaper)

Västnarrativeet om Kina är oerhört skadligt eftersom det påminner om russofobi, islamofobi och antisemitism. Alla personer inom en sådan grupp ses som bin i en bikupa, styrd av ett mystiskt och centralstyrt ”medvetande”.

Expo beskriver sin verksamhet som antirasistisk, men smutskastar alltså NewsVoice, ett oberoende media som arbetar antirasistiskt eftersom vi med våra artiklar om Kina försöker öka förståelsen mellan två folkgrupper, kineser och svenskar.

Detta ovannämnda kollektiviserande av det kinesiska folket delvis på grund av etnicitet har bevisligen lett till sinofobi vilket man kan utläsa av Expos artiklar i ämnet. Så Anders Dalsbro är alltså medveten om problematiken, men när det kommer till uthängningen av NewsVoice så är tydligen våra opartiska rapporteringar ett problem.

Det är faktiskt väldigt illa av en ”antirasistisk tidning” som Expo att inte istället uppmana till ansatser för att skapa förståelse och samverkan mellan folk och kulturer, vilket är exakt det som NewsVoice försöker åstadkomma här.

Expo bidrar på detta sätt till hatet emot Kina och de vet att vanliga kineser kommer att få lida för det. Hade Expos påstådda antirasistiska hållning varit genuin hade man hyllat NewsVoice för att gå i bräschen för ett oberoende rapporterande om Kina i kontrast till enbart det negativa som skrivs om Kina och kineser.

Expo är ingen antirasistisk tidning. Expo är en megafon för makten. I och med att Kina seglar upp som den ledande supermakten så vill västvärldens rådande maktelit desperat förhindra detta paradigmskifte.

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq