Turbocancer har dokumenterats i de experimentella covidvaccinernas spår

publicerad 12 februari 2024
Dr Angus Dalgleish
Den tyska överläkaren och forskaren Ute Krüger har larmat om en explosiv ökning av så kallad ”turbocancer”.

Enligt den amerikanske läkaren Ben Marble har cancerfall hos personer under femtio år ökat dramatiskt över hela världen. Cancerfallen ofta kallad turbocancer är oerhört aggressiv och patienterna diagnostiseras oftast med stadium fyra, spridd eller metastaserande cancer, direkt vid första läkarkontakten.

Andra läkare vittnar om att två tredjedelar av cancerfallen uppvisar stadium fyra från början. Dessa cancerfall är också mer resistenta mot behandling. Tumörerna är också större och fler inom samma område till exempel vid bröstcancer.

Flera läkare vittnar om att de som tidigare insjuknade i 65-årsåldern nu tenderar att drabbas redan i 45-årsåldern. Kroppens försvarsmekanismer mot cancer är undertryckta och immunsystemet har försvagats.

Vi har här den svenska studien där man visade att spikproteinerna förstörde DNA:ets reparationsfunktion NHEJ (Non-homogolous end Joining): ”Sars-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro” av forskarna Hui Jiang och Ya-Fang Mei vid Institutionen för Molekylär Biovetenskap vid Stockholms universitet och institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet.

En uppdaterad version av studien finns tillgänglig men är stämplad som ”indragen”. Denna information är naturligtvis farlig för makthavarna, som hela tiden förespråkat att covidvaccinerna är säkra och effektiva. När studien kom blev det ett herrans liv över hela den alternativa världen.

Ingen tillfällighet

Onkologiprofessor dr Angus Dalgleish vid St. George’s Hospital i London berättar att patienter, som han har haft i mellan fem och tjugo år och som haft sin cancersjukdom under kontroll, nu har drabbats av ett skenande förlopp efter att de tagit sprutorna.

Han insåg inte sambandet förrän patienterna berättade att de hade mått riktigt dåligt ända sedan de tagit de experimentella vaccinerna.

Flera av dem berättar att det hade skett dramatiska saker med deras sjukdom, samt att de drabbats av en förlamande trötthet. ”Att allt detta inte är en tillfällighet är uppenbart”, säger dr Angus Dalgleish.

En uppsjö av döda läkare

En kanadensisk läkare berättar om en patient som tvingades att vaccinera sig för att få behålla jobbet. Denne utvecklade en grapefruktstor tumör på ryggraden inom tio månader. Det har framkommit att flera personer utvecklat aggressiva ryggradstumörer efter två sprutor. Samtliga har avlidit inom några månader.

Många unga läkare har också avlidit av snabbt utvecklad och aggressiv cancer, eftersom de tvingats till vaccinationer för att få behålla jobb och för att få slutföra sina utbildningar.

 • En 36-årig läkare avled efter ett snabbt förlopp av aggressiv magcancer.
 • En 27-årig läkarstudent avled av aggressiv spinalcancer.
 • En 49-årig läkare avled i lungcancer efter två sprutor, förloppet var snabbare än normalt.
 • En 44-årig läkare drabbades av en aggressiv hjärntumör och dog inom ett år.
 • En läkare rapporterar att han har behandlat hundratals cancerpatienter och diagnostiserat tiotusentals. Han säger sig aldrig ha sett eller upplevt något liknande. ”Den här utvecklingshastigheten är abnorm och saknar motstycke.”

Erfaren överläkare vittnar om turbocancer

I Sverige har vi den tyska överläkaren och forskaren Ute Krüger, verksam i Kalmar. Hon har arbetat med patologi i tjugofem år (patologer är specialistutbildade läkare som undersöker olika sorters vävnader för att identifiera olika sjukdomstillstånd) och med bröstcancerdiagnostik i arton år.

Krüger har studerat 8000 obduktioner och granskat 1500 bröstcancerfall vid Lunds universitet. Med all denna erfarenhet vet hon hur fördelningen och utvecklingen av bröstcancertumörer bör och brukar se ut beträffande storlek och malignitet.

Turbocancer dokumenteras i de experimentella covidvaccinernas spår
Dr Ute Krüger. Foton (Krüger): Teggerstiftelsen.se och Nomad Soul 1, Elements.envato.com

Ute Krüger har noterat och larmat om en explosiv ökning både av cancer, förloppens hastighet och en förskjutning nedåt i åldrarna.

Enligt Ute Krüger blir patienterna med bröstcancer allt yngre, några är till och med födda på 1990-talet. Hon vittnar också om att det har skett en förändring av tumörernas storlek och utbredning.

När man undersöker bröstcancer hittar man nu ofta ett flertal tumörer inom samma område, vilket inte var vanligt tidigare. En normal storlek på tumörer kan vara ungefär 3-4 centimeter, nu ser hon tumörer på 8-10 centimeter och den största hon har sett var hela 16 centimeter.

Multipla och bilaterala tumörer blir också allt vanligare, enligt henne, liksom cancer som uppkommer i flera organ samtidigt, vilket också enligt uppgift är extremt ovanligt. Det har förekommit att patienter med långsamväxande cancer har avlidit inom någon månad efter vaccination.

Ute Krüger har också sett allvarliga inflammationer i blodkärlen hos patienter som tagit covidvaccinerna. Hon säger att det har slarvats med obduktioner samt att avlidna felaktigt registrerats som ovaccinerade.

Enligt Krüger är felaktiga och otillräckliga uppgifter från patologerna ett stort problem.

Hon vittnar också om att anmälningarna om skador till Läkemedelsverket ignoreras. Dessutom blundar kollegorna. Det är stor diskrepans mellan obducenternas uttalande och Ute Krügers fynd. Då hon hade konsulterat en tysk kollega om sina fynd, fick hon medhåll.

En person på Läkemedelsverket hörde av sig efter att Ute Krüger hade rapporterat om en lång rad misstänkta biverkningar. Personen var mycket intresserad och bokade ett möte där även en av hans överordnade skulle närvara.

Dagen efter fick Ute Krüger ett kort mejl där hon meddelades att det inte blev något möte. Efter det fick hon en annan kontaktperson på Läkemedelsverket.

Raderade data och totalt förnekande

En visselblåsande kanadensisk läkare har kontaktat organisationen The Canadian Medical Association, CMA, för att be dem att pausa vaccineringarna tills man grundligt undersökt sambanden mellan vaccinationerna och de läkare som dött i snabba förlopp av hastigt uppkommen turbocancer.

Först svarade de inte alls, men efter påtryckningar från flera håll så fick man så småningom fram information om att myndigheten hade raderat informationen om döda läkare. Center for Disease Control, CDC, gick sedan ut på Twitter och skrev där att påståenden om turbocancer är felaktig information.

Trudeau-administrationen i Kanada har givit två miljoner dollar till en viss professor Caulfield för att ”bekämpa felaktig information” och för att ”förorda vaccination och verka för acceptans av vaccination”.

2000TV.se

Läkarna själva är ovilliga att undersöka fenomenet eller att sprida ljus över det, eftersom de är rädda för att förlora sin läkarlicens. Samtidigt är det övergripande medicinska etablissemanget rädda för att stöta sig med läkemedelsindustrin.

Det finns uppenbarligen en tystnadskultur som är spridd över hela världen. Man pratar helt enkelt inte om de eskalerande vaccinskadorna av rädsla för att förlora jobbet.

Dr William Makis:

”Myndigheterna kommer inte att göra någonting. Protester och medvetenhet måste komma från folket.”

Han fortsätter:

”Sjukvårdspersonal lever i ett sådant förnekande att de inte ens kopplar sina skador till det vaccin som de just har tagit. De fortsätter till och med att förorda och rekommendera vaccinerna. Det finns exempel på de som har fått myokardit efter första sprutan och ändå väljer att ta den andra.”

Är det något som i alla sammanhang måste beaktas, så är det samstämmiga uppgifter, allra helst om de kommer från välrenommerade läkare och forskare världen över. Somliga riskerar både jobb och rykte genom att gå ut med sina fynd och berätta om sina erfarenheter.

 

Text: Marie Winqvist för NewsVoice

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag söker någon medveten person med tillgång till ett lab för gemensamt projekt med syfte att hitta behandlingar för vax-skadade.

 • nu är dt för sent för alla de som med glatt humör proppat i sig “vaxxiner”.
  Det finns ett mer lämpligt namn, men det får man nog inte skriva.

 • Så länge man kan hålla befolkningen i ett visst mått av tvivel så kan man väl fortsätta folkmordet.

  En i familjen hade en vän som fick cancer efter femtielfte sprutan. Det gick så fort så de hitta inte ens “moder” tumerön innan hela han var full i cancer och dog.

  En bekant berätta en liknande historia om en släkting. Släktingen hade haft en lätt cancer och var på bättringsvägen. Vaxxade sig och cancer kom tillbaks i 180, spred sig i hela kroppen och personen tvärdog.

  En släktings man har varit frisk i hela livet. Tog sprutan och fick bukspottkörtelcacer.

  En annan släkting i 30 års åldern har fått problem med ryggen efter sprutan trots bara 30 år, vältränad och smal. De operera för “diskbråck”. Nu är samma problem tillbaks igen. Hoppas det inte är cancer…

  Ja vem vet idag när alla får cancer vad som ger vad. Som tur är för det pandemiindustriella komplexet så är Svenska staten fullständigt likgiltiga inför den ökade dödligheten. Lägga miljarder på värdelösa tester och smaksätta luften med isopropanol går bra.

  Men att lägga ett par miljoner på att “objektivt” utvädera den ökade dödligheten och skenande cancerstatistiken verkar svårt.

  • Min syster dog i december av bukspottkörtelcancer. Hon tog vaxin hösten -21, jag vet inte hur många det blev sen den upptäcktes okt -22, symtom med hud o ryggont våren-22, o mycket nsgsmörtor påå sommaren innan. Möjligt att den fanns innan hon jabbade sig med c19 vaxinet men det blev ju definitivt inte bättre med det livsfarliga mRNA vaxet.

 • Min lillasyster född 46 fick diagnos om cancer före midsommar 2023. Dog en vecka senare.

  Hon var oinjicerad. Shedding med högsta sannolikhet.

 • Affärsidén att låta människor bli sjukdomsdrabbade av läkemedel får nog anses vara den mest sluga idén någonsin.
  Men när patienterna dör ut i skenande takt verkar inte vinstintressen längre vara det viktigaste målet.

  • Wefs idé se boken Den diskreta världsmakten är ju att minska världsbefolkningen för att Peccei i början på 1970 talet ansåg vi är för många på jorden.
   Så Schwab Gates m fl.vill reducera population.till 5 miljarder.
   Bl.a. genomiivsfarliga vaxiner mRNA.
   Nu talar även Gates om plåster med mRNA.

 • Glöm aldrig att Bill Gates för något decennium sedan lovade den globala penningeliten att han, med hjälp av bland annat vacciner, skulle kunna minska jodens befolkning med 10-15%.

  OT. Har NewsVoice anammat HBTQ-rörelsens Genus-agenda? Konsekvent använder man, i sina reportage, kvinnliga verbformer om män.

 • Det kan vara så att alla jabbade som får cancer inte får “turbocancer”, bara dom värst drabbade.
  Det har blivit en reell ökning av cancer och andra sjukdomar sen man införde vazziner överlag.

 • Detta med vacciner som ger risk för cancer har varit aktuellt sen länge och har varnats för på flera konferenser men msms journalister i Sverige har inte vidarebefordrat infon.
  Finns det överhuvudtaget ett enda framgångsrikt vaccinprojekt ekonomiskt kopplat till väst-oligarkin?
  Alla kända av big pharma’s vaccinationsprojekt tycks ha liknande problem med riskabelt innehåll. Alla tillreds på liknande sätt med passage genom sera för olika djur. När de påstår sig ha identifierat viruspartiklar har de först centrifugerat så kraftigt att bräckliga molekyler antagligen slits sönder.

  Tusen år gamla ympningar mot smittkoppor tycks ha fungerat även om en del fick sjukdomen av ympningen. Men eftersom det var så många som insjuknade annars så var det ändå en förbättring.

  Men Jenners och andras från väst har avslöjats som farliga av kunniga patologer. Jenners vaccin tycks ha varit relaterat till syphilis enligt patologen Edward Cruickshank. Det kallas ju kokoppor men tycks ha varit baserat på variga smittämnen från hästar(!?)
  Jag vet inte men det är som att se in i ett skräckkabinett när man betänker att medierna och myndigheterna mörklägger medan flera experter har varnat hela tiden.

  Det är därför jag förespråkar ett gränsöverskridande projekt för att driva på utvecklingen av nanoteknologi i samspel med cell-biologi så att metoder utvecklas för att möjliggöra insyn i sjukdomsalstrande mekanismer.

  Nanoteknologiska verktyg kan kanske använda adhesion i stället för gripverktyg
  Antagligen behövs en palett av olika material anpassade efter vad som ska gripas. De kan testa med olika biomolekyler och se vilka material som får optimal vidhäftning. Och utveckla tekniker för att släppa taget vid rätt tillfälle.

  Fysiker kan beräkna noggranna kvantmekaniska potentialer. Men det kanske går att lära sig mer direkt genom att studera cellens maskineri.
  Cellen fungerar mycket stabilt trots att den använder slumpmässig värmerörelse som motor.
  Biomolekyler rör sig slumpmässigt men internt i molekylen bestäms dess medellägen av starka krafter och har därför bestämd form. I synapser fungerar molekyler som nycklar i lås och trots att de skakar hit och dit funkar det stabilt. För när det råkar skaka rätt passar nyckeln perfekt i låset. Ingenjörer brukar aldrig designa tekniska system så. Därför är cellen en lärare för ett helt system av faktiskt fungerande nanoteknologi

  • Var ett tag sen jag läste det nu. Men som jag uppfattade det ympade man in kokoppor de år då sjukdomen var mild. Alla insjuknade, men som regel hade då sjukdomen mer gynnsamt förlopp även om en del dog av “vaccineringen” då också.

   I övrigt tror jag inte det behövs ett enda uns av nanoteknolig för att komma till rätta med vaccinproblematiken.

   Ärliga, öppna och transparanta undersökningar av “vaxxiners” tillförlitlighet skulle sannolikt sätta stop för satanist ritualen omedelbart.

   • Det med nanoteknologi riktar sig även till dem som planerar vad som ska vara prioriterade utvecklingsområden. Men med mer generella verktyg tillgängliga kan man anta att de kommer att få mycket bättre förståelse för sjukdomars sammanhang.
    Jag är för trött nu så jag slutar där.

 • Otroligt vilken livsfarlig utveckling vaccinerna orsakar, Turbo Cancer. Det kan ju knappast vara lönsamt för läkemedelsbolagen att sälja livsfarliga vacciner som avlivar folk i rasande takt, bäst vore väl om så många som möjligt fick cancer och som med dyr behandling medförde att man levde ungefär lika länge som cancerfria patienter. Läkemedelsbolagen har misslyckats med affärsmodellen. Det här liknar mer ett gigantiskt massmord. Viktigt att alla makthavare straffas maximalt för sina synder.

  • Min bästa vän gick bort den 1 juni 2023 i turbocancer.
   En släktings svåger gick bort i turbocancer för ca 2 år sedan.
   Tragiskt av att behöa skriva detta, men detta är nog bara början. Eliten föraktar,hatar mänskligheten. Slavarna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *