Jens Jerndal: En global statskupp är nu inne i en avgörande fas

publicerad 23 april 2024
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se
Jens Jerndal, 2014.

Alla vi normala människor på Jorden står nu inför den farligaste och mest omfattande attack någonsin på vår frihet och våra rättigheter. Detta är kalla fakta och dödligt allvar. Den falska coronaplandemin och allt som gjorts i dess namn är bara första ledet i en global statskupp, som nu står inför en avgörande fas. Om den lyckas, försvinner våra möjligheter till egna val och självständig handling för gott.

Text: Jens Jerndal (1934-2024). Denna artikel skrev Jerndal i augusti 2021 och den publiceras postumt. Tidigare har bla föreningen Humanism och Kunskap publicerat  texten.

Kuppen innebär att 5G:s centrala kommando kommunicerar med elektroniska nano-bots i våra kroppar och hjärnor. Och de planteras i hemlighet in med de DNA-modifierande injektioner vi alla uppmanas ta som ”vaccinering mot Covid-19”.

Detta möjliggör total mental och fysisk kontroll med individuell målsökning av varenda ”vaccinerad” människa på planeten.

Kontrollen utövas av anonyma teknokrater i en datacentral. Eller av programmerade automatiska algoritmer. Känns inte det väldigt betryggande?

Den här globala statskuppen är ett slags terrorist-attentat riktat mot hela Mänskligheten sådan den utvecklats organiskt genom årtusendena på vår fantastiska, unika planet, en utveckling som ägt rum i ekologisk symbios med en ofattbart uppfinningsrik, mångskiftande och överflödande Natur, vars fortsatta existens nu också hotas av 5G, enligt den mest avancerade vetenskapen, som naturligtvis censureras av teknokratmaffian och deras media.

Kuppmakarna är en handfull dogmatiskt teknokratiska psykopater. Som samtidigt är giriga multimiljardärer och tydligen anser sig äga hela planeten och allt liv på den, med rätt att göra vad de vill med oss normala människor, som vore vi deras privatägda boskap.

Deras attentat är speciellt riktat mot allt som gör oss till människor. I synnerhet mot vår ”ovetenskapliga” andliga sida, dvs. mot kärlek, medkänsla, solidaritet, fantasi, kreativitet, mot vår osynliga dimension av medvetande, intuition, tankar, idéer, samt känslo-, skönhets- och lyckoupplevelser.

Psykopater saknar förmågan till sådant och just de psykopater som står bakom det nu pågående terminala terroristattentatet är dessutom fanatiska anhängare av en ny pervers teknokrati-kult de kallar Transhumanism.

Transhumanismen går ut på att ”förbättra” människan genom att koppla upp oss trådlöst mot en databas i det digitala ”molnet” och sammansmälta oss med en central och global datacentral eller digital hjärna.

Könsindelning, sex och fortplantning vill de avskaffa. Kom ihåg att de är oförmögna till normala mänskliga känslor och i stället vill de med genetisk manipulation, dvs GMO, ”förbättra” Guds eller Naturens genom miljontals år framtestade arter, inklusive Homo Sapiens.

De tror på fullt allvar att de kan förbättra naturen genom genmanipulation och skapa perfekta barn i ett laboratorium. Med just de egenskaper man vill ha, liksom artificiell mat, vilken total brist på verklig insikt och sann intelligens.

Ska vi då låta oss överrumplas och förintas av en handfull maktgalna och sinnesrubbade psykopater?

Svaret är ett rungande: nej! Vi är mycket mäktigare än de, om vi bara vaknar upp, övervinner all rädsla och organiserar oss och vi har det sunda förnuft som våra angripare saknar och som är så nödvändigt för både överlevnad och lycka.

Hittills har de utnyttjat vår rädsla för döden, vår aningslösa godtrogenhet och ett riggat system, till att få makt över oss och utnyttja oss, precis som politiska härskare gjort i alla tider. Den stora skillnaden mot förr, är de tekniska resurser makten förfogar över idag.

Rädsla för allt möjligt är ett av mänsklighetens värsta gissel och en säker väg till förintelse. Dessutom en diktators bästa vapen för att kuva och kontrollera en befolkning. Det är inte Covid-19 eller några coronavirus vi behöver vara rädda för. Det är vår egen rädsla.

Oräddhet och handlingskraft är enda vägen till frihet och framgång.

Genom att fokusera på följande fyra fakta kan vi vinna över dem och skrota deras planer på att förinta oss som medvetna, självständiga och fullvärdiga medlemmar av Mänskligheten:

  1. Vi är långt fler än dem. Minst en miljon mot var och en av dem.
  2. Somliga av oss har långt mer koll på deras planer än de har en aning om.
  3. Men vi måste alla samarbeta effektivt, solidariskt och oförtröttligt. Och öppet, utan rädsla.
  4. Internet och smartphones gör idag kommunikation, koordination och samarbete lätt. Att våra motståndare har tillgång till allt vi säger och gör spelar mindre roll, så länge vi håller ihop, sluter våra led, och står fast.

Avgörande för seger är att få över på vår sida ett kritiskt antal funktionellt viktiga personer utan vilkas lydnad våra motståndare blir maktlösa. Jag tänker på poliser, militärer, nyckelpersoner inom datakommunikation, administration, transport och alla slags nödvändiga tjänster.

Underskatta inte vad som står på spel. Detta är ett krig och det handlar för de flesta av oss om inget mindre än vår överlevnad! Och för alla överlevande handlar det sedan om ett minimum av frihet, mänsklig värdighet och integritet.

Att huka i livrädd underdånighet räddar ingens liv. Det behövs nu många samordningscentraler för koordinerad handling respektive passiva motståndsaktioner. Detta måste bli en samordnad global aktion.

Alltså ge er tillkänna, alla ni som inser allvaret och brådskan i denna appell, och börja organisera er.

De med konto på Telegram kan börja kommunicera och skapa grupper där. Där finner vi meningsfränder, men ni har kanske kännedom om andra nya plattformar, som fungerar lika bra.

Glöm Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram etc. De tillhör alla fienden och kommer att ta bort allt som inte gynnar kuppmakarna och deras planer.

Kommunikation, information, planering och samordning sker givetvis på nätet, non-locally, men slutresultatet beror fortfarande av konkreta lokala initiativ och personlig samverkan. Decentralisation av all behovstillfredsställelse är nyckeln till överlevnad.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq