Douglas Macgregor: Det amerikanska DCA-avtalet är ett “kapitulationsavtal”

publicerad 28 maj 2024
- Kristoffer Hell
Douglas A. MacGregor

Efter statsminister Ulf Kristerssons uttalanden i Sveriges Radio den 13 maj 2024, har den amerikanska översten Douglas Macgregor ett besked till Norden: amerikanska kärnvapnen kan tas in utan att den svenska Regeringen informeras eller kan stoppa det.

USA har via DCA-avtalet inte bara rätt att använda kärnvapen på svenskt territorium vid försvar, utan också som plattform för amerikanska offensiva attacker mot vilket land som helst i världen, inte bara Ryssland.

DCA-avtalet är av samma slag som det kapitulationsavtal Tyskland och Japan tvingades skriva på efter att de förlorat andra världskriget.

Macgregor är en dekorerad krigshjälte och expertkommentator i militära frågor. 1991, vid slaget 73 Easting under Gulfkriget, utmärkte han sig som en av världens förmodligen främsta kavalleriofficerare, när förbandet han ledde på 23 minuter slog ut 70 av fiendens stridsvagnar utan att förlora en enda av sina egna.

Douglas Macgregor:

“Detta är inte bara ett rent regionalt avtal som föregås av, eller åtminstone bygger på, uppfattningen att om du blir attackerad så kommer vi och hjälper till.

Tanken är att du nu stationerade i ditt land har amerikanska väpnade styrkor redo att börja skjuta och gå i krig mot Ryssland, utan mycket samråd om detta alls. Jag betraktar det här som ett mycket farligt dokument.

Förebilden för dessa avtal var egentligen de fördrag vi nådde med Tyskland och Japan som just gått förlorande ur ett stort krig och i princip skrev under i stort sett vad som helst vi lade på bordet framför dem.

Svenskarna och deras land är nu i princip gisslan till vad än USA gör eller inte gör mot nästan vilken fiende som helst, inte bara Ryssland, utan potentiellt vilken motståndare som helst.

Om du läser [DCA-avtalet] noggrant, [står det] att vi har obegränsad tillgång till alla 17 baserna.

Det finns inget där som hindrar oss från att importera kärnvapen eller något annat avancerat vapensystem, som vi kan tänkas utveckla.

Under tiden innebär detta att Sverige kan användas som avfyrningsramp för attacker mot Ryssland eller vem som helst som USA hamnar i konflikt med.

Om jag var svensk, skulle jag inte stödja det här.”

Vad skulle då kunna utlösa ett krig?

“Det finns alla möjliga scenarier som skulle kunna leda till konflikter: incidenter runt Arktis, konkurrens och konflikt om tillgång till resurserna där.

Händelser i Svarta havet, Medelhavet eller till och med i Stilla havet som leder till en konfrontation mellan USA och Ryssland eller Kina eller någon annan.

Och plötsligt används era baser som avfyrningsramper för vapensystem av alla de slag, robotar, taktiska och ballistiska robotar, och så vidare.”

Hur stort är hotet från den Ryska Federationen?

“Jag ser inget existentiellt hot från Ryssland mot Sverige. Jag tror att detta är en stor lögn.

De [ryssarna] vill bara att Ukraina skall vara neutralt. De vill inte ha en stat vid sin gräns som är beväpnad till tänderna med vapen riktade mot dem.

Vi [USA] är intresserade av att provocera Ryssland, bokstavligen från Finland hela vägen ned till Armenien.

Detta är katastrofalt dumt och onödigt.

Det här är något som svenskar behöver fundera på. Jag hoppas verkligen att er riksdag debatterar den här frågan mycket noggrant innan de skriver under på det.

Frihetsnytts reporter Viktor Eriksson frågar vilka möjligheter den svenska regeringen skulle ha att stoppa införseln av amerikanska kärnvapen i Sverige, om den nu skulle lyckas få reda på det?

Föreställningen att ni skulle ha vetorätt över något som vi gör på ert territorium är löjlig, det kommer helt enkelt inte att fungera. Så snart ni går med på att tillåta en utländsk armé att marschera genom ert land, har ni redan gett upp en del av er suveränitet.”

Hur förödande skulle ett kärnvapenkrig bli?

“Vi har tittat på vad som skulle kunna hända vid ett kärnvapenkrig mellan till exempel Ryssland och USA.

Vi drog slutsatsen att under de första sextio minuterna skulle 90 miljoner amerikanare förgås.

Man måste pausa och inse att världen är mycket mindre idag, att beslut fattas på bara några sekunder, medan vapen avfyras och kan nå sina mål på bara några minuter.

Om du inte har kontroll över vad som finns på ditt territorium, befinner du dig i mycket stor fara eftersom du i princip har avsagt dig ansvaret för din egen nationella säkerhet till främmande makt.”

Kartorna nedan visar hur den svenska regeringen, via sina beslut om NATO och DCA, radikalt förändrat den militära styrkebalansen i Europa mellan 2022 och 2024.

 

US and NATO nukes in Europe 2022. Image: K. Hell
US and NATO nukes in Europe 2022. Image: K. Hell

 

US and NATO nukes in Europe 2024. Image: K. Hell
US and NATO nukes in Europe 2024. Image: K. Hell

 

Vad handlar NATO:s agenda av ständig expansion om?

“Det är det sista desperata försöket hos en härskarklass att åstadkomma två saker. Först och främst, upprätthålla ett tillstånd konflikt och fientlighet mot Ryssland, vilket de anser är nödvändigt för deras egen fortsatta politiska dominans och för det andra, de påtvingar er sin vilja.

Alla dessa människor i Stockholm, Bryssel, London, Washington, Paris och Berlin, är förenade i syftet att omdana Europa enligt deras egen vision, deras egna värderingar, deras egna principer.

Jag tror att de flesta européer har insett att de inte nödvändigtvis sympatiserar med dessa värderingar.

Svenskar gillar faktiskt Sverige, och vill att det förblir svenskt.

Samma gäller i Norge, England, Skottland, Wales. Men regeringarna bryr sig inte om detta, utan vill göra om er till en formlös massa av neddrogade konsumenter utan nationell identitet eller livsmål – detta verkar vara slutmålet de är ute efter.”

Kartan nedan visar NATO:s aggressiva expansion mot den Ryska Federationen sedan 1998.

Vem ligger bakom agendan?

“Sverige styrs av en grupp människor som är mycket snarlika de som styr oss i Washington. Vi har förlorat kontrollen över våra liv till denna härskarklass. Vilka är dessa människor? Vad skall vi kalla dem? Globalister? Nykonservativa.

Oavsett vad de kallas handlar det om personer som tror att de har monopol på visdom, sanning och insikt och att alla vi andra är oförmögna att fatta beslut i vårt eget intresse.

Därför försöker de sopa undan alla demokratiska forum som, via en granskning i offentlighetens ljust, skulle kunna avslöja deras agenda.

De försöker via direkta regeringsdekret och andra påbud i praktiken beröva befolkningar och väljare möjligheten att bestämma över sig själva.

Det handlar om en mycket antidemokratisk och auktoritär klass som så länge den styr i Europa och i USA, kommer att fortsätta bedriva krig mot andra nationer.

Den här härskarklassen, för att tala klarspråk, behöver avlägsnas. Det skulle vara mycket bättre om detta kan ske via valurnan. Jag vet dock inte om det fungerar.”

Överste Douglas Macgregor om NATO:s framtid:

“Heliga kor slaktas aldrig, en dag är de bara borta. Jag tror att NATO är en helig ko som under de kommande åren helt enkelt kommer att försvinna.”

Macgregor avslutar med rådet till journalister och andra i Sverige att ta reda på vilka okända hemligstämplade delar till DCA-avtalet regeringen inte berättat om. Dessa hemligsstämplade delar skulle kunna handla om just kärnvapnen och när och hur dessa planeras att användas:

“Vore jag svensk, skulle jag vilja titta djupare på detta. Jag skulle vilja förstå vad som är hemligstämplat och vad som står i dessa dokument.”

 

Referenser och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq