Gaya Herrington: Forskargrupp vid MIT varnar för total samhällskollaps år 2040

En brant reduktion av befolkningsmängd, matproduktion, industriproduktion och välfärd redan år 2040?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 maj 2024
- NewsVoice redaktion
Gaya Herrington varnar för dystopi 2040.
Harvardforskaren Gaya Herrington

För 50 år sedan förutspådde forskare en samhällskollaps under 2000-talet. En ny bok hävdar att kollapsen är nära. NewsVoice har sammanfattat klimatdebattören Jonathan Jeppssons artikel från 2022 i Aftonbladet (bakom betalvägg).

“Tillväxtens gränser” publicerades 1972 av Rom-klubben, en forskargrupp vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA. Gruppen använde datormodeller för att förutse ekonomisk tillväxtens gränser baserat på variabler som befolkning och resursförbrukning.

Studien förutsåg att utan drastiska förändringar skulle mänsklig aktivitet överskrida ekosystemens gränser, leder till antingen reglerad minskning av resursanvändning eller kollaps.

Fyra scenarier analyserades:

 1. Business as Usual (BAU): Fortsatt tillväxt leder till utarmning av naturresurser, vilket minskar resurser till matproduktion och välfärd.
 2. Business as Usual 2 (BAU2): Förutsätter dubbla naturresurser men varnar för klimatförändringar och föroreningar, vilket leder till minskad livsmedelsproduktion och ökat lidande.
 3. Comprehensive Technology (CT): Hoppas på teknikinnovation för att undvika kollaps, men kräver orealistiskt höga utsläppsminskningar.
 4. Stabilized World (SW): Prioriterar välfärd över tillväxt, men är långt ifrån att realiseras.

Gaya Herrington

Senare granskningar visade att många av prognoserna var förbluffande precisa, och en nyligen uppdaterad modell av Harvardforskaren Gaya Herrington (Linkedin) varnar för en ekonomisk nedgång eller kollaps runt år 2040.

Gruppens metodologi, baserad på datormodeller, försökte kvantifiera de komplexa samband som styrde vår planets ekosystem. Genom att inkludera variabler som befolkningsökning, industriell produktion och resursutvinning, strävade de efter att skissa framtidsscenarier för mänsklighetens väg framåt.

Studien gav upphov till både fascination och kontrovers. Vissa såg den som en väckarklocka för att ompröva vårt sätt att leva och konsumera, medan andra avfärdade den som en överdriven domedagsprofetia. Trots kritiken har historien visat att många av dess förutsägelser var otroligt precisa, vilket har gett den ett långvarigt inflytande inom miljövetenskap och hållbarhetsdiskussioner.

I de senaste decennierna har flera uppdaterade analyser gjorts för att utvärdera studiens relevans och prognoser i ljuset av det moderna samhällets utveckling. En av de mest betydelsefulla är den utförd av Herrington.

“Business as Usual” (BAU)

Herringtons arbete har inte bara bekräftat många av de tidigare slutsatserna från “Tillväxtens gränser”, utan också pekat på en oroväckande trend: den globala ekonomin och samhället som helhet närmar sig en kritisk brytpunkt.

Hennes forskning identifierar fyra huvudscenarier för mänsklighetens framtid, var och en med olika grad av pessimism och hopp. “Business as Usual” (BAU) är ett scenario som antar fortsatt tillväxt utan hänsyn till de ekologiska och ekonomiska begränsningarna.

BAU2 är en uppdaterad version som tar hänsyn till ökade miljöutmaningar, särskilt relaterade till klimatförändringar och föroreningar.

BAU2
BAU2

“Comprehensive Technology” (CT) föreställer sig en värld där teknologiska innovationer räddar dagen genom att lösa de problem som hotar vår överlevnad, men även detta scenario kräver en nästan mirakulös nivå av teknisk utveckling och resurshantering för att undvika kollaps.

Det mest optimistiska scenariot, “Stabilized World” (SW), förespråkar en omställning till en mer hållbar och rättvis ekonomi som prioriterar människors välbefinnande över materiell tillväxt. Tyvärr är detta scenario också det mest avlägsna från vår nuvarande kurs, enligt Herringtons analys.

Herringtons forskning visar att BAU2 ligger närmast vår nuvarande väg och dess dystopiska förutsägelser får allt större stöd från empiriska observationer. Den ökande frekvensen av extremväder, ekosystemkollaps och sociala oroligheter pekar alla på en värld på randen av systemkollaps.

Den goda nyheten är att det fortfarande finns tid att agera. Genom att ompröva våra prioriteringar, investera i hållbara teknologier och främja samarbete över nationsgränserna kan vi potentiellt undvika det värsta scenariot och skapa en mer hållbar och rättvis framtid för alla, men för att göra det måste vi agera nu.

 

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Tänk att få betalt för sånt som man som lekman räknat ut redan år 2020.
  Borde söka tjänst på MIT.
  Dessa är alltså individer som ser utvecklingen trots media-indoktrinering.
  Imponerande.
  Fast de kanske sitter med manuset i hand.

 • “Vi har två år kvar för att rädda jorden” – verkar det bekant? Jo, det är något vi hört de senaste 55 åren, men “räddningstiden” har varierat från ett till 10 år. Vid miljökonferensen i Stockholm 1972 hävdade Maurice Strong att vi, “hade 10 år på oss”. Sedan dess har “experter” som VäderPär, Greta och andra “sakkunniga” fått fritt tillträde till SVT för att på bästa sändningstid framföra sina profetior.
  “Forskargrupp vid MIT varnar för total samhällskollaps år 2040” står det att läsa i en av de s.k. fria medierna. De bygger sina antaganden på slutsatser som Romklubben byggde på i skriften, “tillväxtens gränser” (1972)
  För att snabbare visa att Romklubben hade fel i sina teorier går jag tillbaka ett år till 1971. Det var då Gösta Ehrensvärd gav ut sin domedagsskrift,: “Före-Efter. I den hade Gösta räknat ut hur länge vi kan förbruka våra naturtillgångar som, olja, kol, koppar, järn, zink osv, osv. Visst kunde det ha varit så – om vi haft ett statiskt tänkande? En som starkt reagerade på Ehrensvärds hypoteser var Tor-Ragnar Gerholm som på saklig grund kunde bemöta Göstas antaganden som – ogrundade. Långt innan en råvara tenderar bli för dyr, har den ersatts med en annan – eller en helt ny teknologi. Det var exakt vad som hände och förkastade Gösta Ehrensvärds teorier som strunt. Beviset var att jämför 50-60 tals teknologin med den som kom i bruk under 70 talet? Vem vile återgå till rykande skorstenar, drivremmar och allt annat som den gamla industrin hade? Varför inte lägga upp några av 50-60 talets produkter på industrivågen? Eftersom jag vuxit upp med Svensk Uppslagsbok (32 band) med en vikt av 72 kg. Sedan är det dags för den gamla, radiogrammofonen, televisionsapparaten, skrivmaskinen, räknemaskinen, bakelittelefon, film/kamera. Vad väger dessa produkter? Hur mycket energi har det åtgått för att de ska hamna i mitt hem? Att det gått åt en mängd råvaror ser vi på vågens visare.
  Nu lägger jag min nya mobil på hushållsvågen och frågar mig samma fråga om hur mycket råvaror och energi förbrukades för att hamna i min ägo?
  Nu går vi tillbaka till vad Gösta Ehrensvärd kom fram till i sin bok: Före-Efter och ställer frågan om vem som hade rätt i sina hypoteser?
  “Forskargrupp vid MIT varnar för total samhällskollaps år 2040” – kommer de att få rätt i sina profetior? Nej!

 • Många kloka kommentarer, inte minst från Sure B och Åke1.

  Har mer och mer kommit att inse Egots roll och skadlighet i allt som sker, eller inte sker som alltid skadar oss. Tänker man efter är hela systemet vi tvingas leva under inget annat än ett matande av ett aldrig stillat eller mätta Ego. Allt, precis allt som går att styra i ondskans tjänst styrs av Egot, som dom styr. Ett Ego blir aldrig nöjt. Ett Egon blir aldrig mätt. Ett Ego vill alltid ha mer. Ett Ego är alltid hämndlysten och snarstucken.

  Den falska tanken om evig tillväxt drivs av evig girighet, till skillnad från evig utveckling. Fast det var länge sedan utvecklingen gick framåt.

  De må rasa. Allt måste rasa. Du kan aldrig utvecklas utan att gå igenom en kris. Ingen, absolut ingen släpper självmant något gammalt, för att låta något nytt ta plast utan att det känns. Detta vet cabalen och det är därför dom evigt upprepar mantrat: omställning, förnyelse osv, för att kapa och kontrollera den naturliga utvecklingsprocessen, som de fruktar mest av allt – tappa kontrollen över oss. Heller är de beredda att förinta allt.

  Skulle mänskligheten låta allt rasa. Ge genom krisen, skulle vi också självhela och självorganiseras oss och lämna dom bakom oss. En parasit är ingenting utan sin host.

 • Milei i Argentina förbjöd inflation. Det kan man göra eftersom det är en konstruktion. Den har sjunkit från 3oo% till 8% på kort tid.
  Världens mest lönsamma brott kallas inflation och Bankstern går klar.
  Tänk vad listigt att ha ett 2% mål? Man snor 2% ur folkens spargris och det accepteras?
  Förbjud inflation (trycka pengavärde ur intet) och all konsumtion kan sänkas och all tvångsmässig produktion kan minskas, men haken är att stora delar av förvaltningar (röstboskap) måste krympas.
  Hu så hemskt, livstidspolitiker måste arbeta?

 • “Varnar för samhällskollaps”? Skiten vi betraktar bygger på ett dysfunktionellt fundament som kräver något helt nytt, annars är vi snart tillbaka där vi befinner oss. Det är bara att välkomna en form av “kollaps”, eller hur man ny önskar benämna det. Grundvalen för en annan utveckling kräver något helt nytt där dagens mörka struktur är eliminerad för den genomsyrar i stor allt vi baserar vår världssyn på, därför rämnar det yttre inom kort. Från dag 1 i denna tillvaro manipuleras individen till att bli en lättmanipulerad spelbricka via utbildning, kultur, livssyn, religion, historia, föda, hälsa etc. Det vi ser utspelas är den hårda vägen till uppvaknande vars hårda käftsmällar öppnar ögonen och skapar väg för en totalt annorlunda syn på vårt tillvaro och oss själva. Smällarna är injektioner, krig, falsk historia, korruption, sjukdomar men det som kanske skapar mest smärta är att behöva lämna en livsåskådning som kommer från mörkret som är grunden till de flestas tillvaro och som ställer allt upp och ned – där har vi paradoxen som som upprör mer än något annat – det ser vi inte minst i vissa ilskna tolkningar av det vi upplever som följer mörkrets agenda. När sanningen presenteras klamrar de sig fast vid “snuttefilten” som mörkret gett dem och agerar exakt så de önskar. Det faller när den mörka strukturen kollapsar och den enfaldigt mekanistiska åskådningen förpassas till stenåldern. Det är alltid så fascinerande att betrakta individer som i ena stunden spyr galla över mörkret och i nästa stund försvarar dess koncept och ivrigt vill förpassa öppningen till medvetenhet till en källa för just omedvetenhet. Så bak och fram är samhället och naturligtvis krävs det stora omvälvningar för förändring.

  • Ungefär så. Mörkret är på väg ut. Glädjen, av ett slag som aldrig förr funnits på Jorden, är på väg in. Givetvis kommer då alla gamla strukturen att falla.
   Men in i det sista så vill de slåss och förstöra. DE LEVER på negativ känsloenergi. Därför skapar de hela tiden situationer som får dig att må dåligt, känna hat, oro etc. Se igenom skiten och behåll ditt lugn.

 • Vi måste bekämpa växthuseffekten?

  Men utan denna effekt skulle kanske mänskligheten dö ut, det blir för kallt för att driva jordbruk!

  Precis, det är målet för oss globalister. Vi hycklar inte med vad vi vill.

 • En kollaps av det nuvarande systemet är väl mer eller mindre oundviklig, det är ju inbyggt i ekvationen! Medvetet eller omedvetet? Frågan är väl bara när?

  Men “samhället” behöver ju inte kollapsa för det. Det är ju ett val männskligheten gör. Vad vi skall bygga vårat “samhälle” på.

  Idag bygger “samhället” på pengar. De skapar man ur tomma intet som ett lån av din framtida energi. På det är det regel att ta ränta. Så låtsas pengarna måste hela tiden bli mer och mer, i evig ekonomisk tillväxt. Annars kollapsar ju det ekonomiska systemet. Evig tillväxt på en begränsad planet är inte möjlig.

  Rent fysiskt däremot finns vatten till alla, om vi inte förorenar det. Det finns ju mat idag till att föda befolkningen, förstör vi inte den kedjan och lägger ner matproduktion osv så är ju det ett kretslopp. Och tak över huvudet kan man bygga från det mesta i naturen på platsen.

  Det tar tid och energi, men kunskapen finns redan. Idag går folk arbetslösa och gör ingenting.

  SÅ egentligen är det rätt enkelt. Om 99 % av befolkningen slutade slava till 1 % av befolkningen som lever på det korrupta banksystemet så skulle vi kunna leva i överflöd.

  Alla kan inte ha en lyxyacht och ett slott med vida marker i varje land. Men det behövs ju inte heller.

  De mesta saker i livet som ger lycka och välmående på riktigt är i ett sunt samhälle något som finns i överflöd. Människor, interaktioner, sex och samlevnad. Kultur, kreativitet, naturupplevelser, god naturlig mat osv. Kunskap! Idag hela männsklighetens sammlad ett knapptryck bort.

  Men älskar man krig och tror det leder till frälsningen som våra politiker…….

  Älskar man makt som våran elit, och tror att man blir lycklig om man bara kan kontrollera allt och alla…….

  Och tycker man det är skäligt att låna ut människor framtid till dem med ränta, och själv tjäna pengar på att inte bidra med någonting så. Liksom bankirerna och våra politiker som låter dem hållas……

  För att inte tala om de 99 % som åter dem hållas…..

  För att sammanfatta. Vatten, mat och hus kommer inte försvinna när banksystemet kollapsar. Men hur saker skall fördelas och bytas och ges och tas behöver människor fundera över. För kollapsen av illusionen kommer, frågan är bara när?

  SJälv röstar jag för en greater reset! Ett system utan en parasiterande styrande elit. Men de kommer väl aldrig frivilligt komma ner på jorden som vi andra.

 • Det är svårt att ha förtroende för någon forskning som kommer från oligarkins universitet. Vi vet att John Hopkins universitetet var inblandad i covid-19 bedrägeriet. Det säger sig själv att det gäller att hushålla med naturresurser och inte förorena vår livsmiljö. Oligarkin älskar att marknadsföra skrämmande framtidssenarior för att hålla folket i rädsla och lydnad. Hur som helst, de kan ju börja med att sluta kriga för att värna människor och miljö samt naturresurser.

 • Hur kan någon med bibehållen min påstå att Romklubbens dystopi från 1972 visat sig vara “förbluffande precisa”?
  Inget av det har ju hänt!

  Julian Simon och Hans Rosling visade på varsitt håll att RK hade totalfel. RK ljög och fortsatte ljuga. IPCC tillhör också lögnarnas skara med sina redan falsifierade klimatmodeller.

  Skulle tro att Martin Armstrongs modeller är betydligt mer trovärdiga.

  Hur kan någon tillskriva trovärdighet om världens utveckling till någon som heter Gaia? Även om hon är döpt till det av flummiga föräldrar borde hon för sin egen trovärdighets skull ha bytt namn.

 • Det är sannolikt de datormodeller som WEF kör och anamats av bl a IPCC (eller snarare FN). I deras mått mätt, så handlar det om s k Agenda 2030.

  Ni kommer väl ihåg alla de “peak´s” i resurser som skulle inträffa. Ren skrämsel. Tyvärr träffade revolutionärerna bättre med “klimatskrämseln”, vars hysteri riskerar att destruera mänsklighetens civilisation.

  Emellertid har hittills alla dessa peak´s missat målet. Jorden kan försörja 80000 miljoner och typ hälften av alla brukade marker återställas till naturen, om CO2 ÖKAS till mer än 0,08%. Alltså inga genmodifierade grödor som kräver speciella (oförstörbara) gifter för att ge skördar.
  De kända oljetillgångarna är större än någonsin. Och förresten så är det numera bevisat att olja ständigt återbildas i jordens inre och långsamt diffunderar mot jordytan. M a o en förnybar resurs.

  Det stora hotet mot mänskligheten är istället sötvattenbristen. Detta kan dock åtgärdas genom att BESKOGA öknar resp stäpper. Teknik för att påskynda beskogning finns att tillgå och liknande är vad mänskligheten borde satsa på i stället för destruktiv Grön Hållbarhet. Givetvis måste mänskligheten sluta att förstöra naturen/naturmiljöer.

  Notera att profetian om undergång handlar om “Västländerna”, d v s kollaps för de “vita” i världen. Sammantaget behöver mänskligheten inte oroa sig.

 • Motivet bakom artikeln är uppenbart att stötta WW3.
  Att försvara den 90%-iga utplåningen av befolkningen (inte eliten) som WEF vill ha.
  Dt är dock eliten som orsakat allt elände vi har genom oklokt agerande dvs, ren egoism.
  Det finns bara EN lösning på allt detta – SAMARBETE. Det kan i sin tur bara uppnås genom att eliminera den monetära basen för samhället.
  Nu VET du.

 • “För 50 år sedan förutspådde forskare en samhällskollaps under 2000-talet”
  Ja, varför kom den den rapporten just vid den tidpunkten? Något att fundera på?.

 • Sånt här är ju bara den s.k. “eliten” som skickar fram sina “experter” för att ge en “vetenskaplig” förklaring till deras medvetna agenda.

 • Enligt en artikel ifrån NYT 6 okt. 1940 står det, cit: Judarna planerar NWO efter kriget (2:a).. Och mycket riktigt FN bildades 1945. Sedan dess har har flera “klubbar” (Bilderberg, WWF, Romklubben,Trilaterala kommissionen)som i grunden har samma målsättning, att minska jordens befolkning i synnerhet u-ländernas. Från att tidigare hävdat att “maten skulle inte räcka åt alla” så hittade FN den “gyllene gralen” – CO2.
  “Ju fler människor, desto högre halt CO2 i atmosfären – som i sin tur ökar den globala temp”. ja, det där har vi blivit itutade med under minst 55 år.
  “Forskare spådde en samhällskollaps för 50 år sedan”? Vår syn på industri och tillväxt gjorde ett “lappkast” i slutet av 60 och “miljörörelserna” växte som svampar. Knappast förvånande att Romklubben bildades 1968 och att den första Miljökonferensen hölls i Stockholm 1972. Samma år gav Romklubben ut sin skrift; “Tillväxtens gränser”. Året därpå (1973) grundade David Rockefeller sin egen “klubb” – Trilaterala kommissionen. Allt sedan 1945 har dessa org. haft en målsättning att bryta ned det moderna samhället, eller som Maurice Strong uttryckte sig, “det är vår plikt att avsluta industrisamhället”
  Vad är det som får oss att tänka på – Agenda 2030?

 • Datormodeller ? Är det samma datormodell som IPCC sägs använda ? Vilka sponsar detta institut och av vilken orsak ?
  Mvh Sjöström

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *