Strålsäkerhetsmyndigheten förespråkar försiktighet vid användning av mobiltelefon

Annons

publicerad 6 juni 2024
- Extern skribent
Företaget RTK har skydd mot strålning
Företaget RTK har skydd mot strålning.

En stor del av befolkningen använder mobiltelefon regelbundet. Det många inte vet är att Strålsäkerhetsmyndigheten på sin egen hemsida (som man hittar om man gräver djupt) förespråkar försiktighet vid användning av mobiltelefon och att du håller ut telefonen från kroppen under samtal.

Mobiltelefonen avger strålning som kan vara skadlig för hälsan. Man kan inte se det, smaka eller lukta på det, men den ständigt ökande så kallade “elektromagnetiska” strålningen är en av de största miljöpåverkande i industriländer.

Nya antenner och sändare dyker upp dagligen, även i Sverige. I det tysta pågår ett tyst krig mellan forskningsmiljöer och industrin om hur mycket strålning människor faktiskt tål.

Vårt råd är att minska mängden tid du använder din mobiltelefon. Genom att inte ha internetanslutningar med wifi eller mobildata påslagna, så minskar uppkopplingstiden avsevärt. Med en surfkabel så kan du surfa helt utan strålning.

Dessutom är en Ethernet-anslutning vanligtvis snabbare än en wifi-anslutning och ger större tillförlitlighet och säkerhet. Strålningsreducerande hörlurar s.k Airtubes minskar strålningen med 99%.

Skicka SMS, använda högtalarfunktionen eller trådbunden handsfree om du måste prata. Stäng av den på natten (väckarklockan fungerar fortfarande).

Om du pratar mycket i din mobiltelefon och inte kan använda högtalare är vår absolut bästa rekommendation att använda trådbundna Air-Tubes som leder ljudet i en luftslang (ingen kabelanslutning direkt till huvudet). Här ger vi fler tips!

I video får du lära dig hur du kan minska din exponering av elektromagnetisk strålning från mobil och surfplatta.

Video: RTK på Youtube

Skulle inte myndigheterna lägga strängare restriktioner på användningen av utrustning som avger elektromagnetisk strålning om det vore skadligt?

Strålskyddsmyndigheten, som är vår myndighet för elektromagnetisk strålning, gör inga egna bedömningar av gränsvärden och hälsorisker. Strålskyddsföreskrifterna föreskriver att svenska riktlinjer och gränsvärden ska följa rekommendationerna från en privat tysk stiftelse som heter ICNIRP.

Denna organisation baserar sina bedömningar endast på strålningens värmeeffekter. Långtidseffekter av strålning betonas inte. Europarådet har bedömt risker och hälsoeffekter utifrån andra biologiska effekter och rekommenderar betydligt lägre gränsvärden än ICNIRP.

De ifrågasätter också att myndigheterna anförtror fastställandet av gränsvärden åt en privat stiftelse som också misstänks ha starka kopplingar till försvaret, mobil- och elektronikindustrin.

Det finns otaliga forskningsrapporter som visar att det kan finnas negativa biologiska effekter från elektromagnetiska fält som är mycket svagare än de gränsvärden som Strålskyddsmyndigheten administrerar.

Ser vi till andra biologiska effekter av strålningen än vävnadsuppvärmningen så hittar vi skadliga effekter i nivåer som är etthundratusen gånger lägre än nuvarande gränsvärden.

Om du vill bekanta dig med den forskning som finns tillgänglig idag kan du söka på Pubmed.gov, Europaem.eu, Bioinitiative.org och Powerwatch.org.uk. Här hittar du tusentals expertgranskade forskningsrapporter som tyder på att de nuvarande gränsvärdena är alldeles för högt satta.

Du kan enkelt mäta och skydda dig mot strålning med rätt utrustning. Kolla in vårt utbud i ONLINESHOPEN.

RTK rankas högt på Trustpilot
RTK rankas högt på Trustpilot

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq