Geostrategen Fyodor Lukyanov: Eurasia kan bygga sitt eget NATO

Lukyanov betonar att de eurasiska makterna blir allt viktigare i den globala ekonomin och geopolitiken.

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 juli 2024
- NewsVoice redaktion
Fyodor Lukyanov
Fyodor Lukyanov

Fyodor Lukyanov är chefredaktör för Russia in Global Affairs, ordförande i det ryska Council on Foreign and Defense Policy och forskningsdirektör för Valdai International Discussion Club. Lukyanov diskuterar i en opinionsartikel i RT den potentiella uppkomsten av en ny eurasisk militärallians som skulle kunna fungera som en motvikt till NATO.

Han konstaterar att världen genomgår betydande systemförändringar, med pågående konflikter i Ukraina och Palestina och interna störningar i västländerna som kan påverka den framtida globala dynamiken. Bland dessa förändringar sticker Shanghai Cooperation Organization (SCO) ut genom sin strukturerade och formaliserade natur, till skillnad från andra internationella grupper som BRICS.

Shanghai Co-operation Organisation, är en eurasisk politisk, ekonomisk, internationell säkerhets- och försvarsorganisation. Det är världens största regionala organisation vad gäller geografisk omfattning och befolkning, och täcker cirka 60 % av Eurasiens yta, 40 % av världens befolkning.

SCO, som startade som ett sätt att lösa gränsfrågor mellan Kina och de forna sovjetstaterna, har expanderat till att omfatta Indien, Pakistan och Iran, och Vitryssland ansluter sig i år. Organisationen står inför utmaningar på grund av de komplexa relationerna mellan dess medlemmar, men den utgör också en betydande aktör inom den internationella geopolitiken.

Lukyanov betonar att de eurasiska makterna blir allt viktigare i den globala ekonomin och geopolitiken.

Ett nytt eurasiskt säkerhetssystem föreslås, som syftar till att främja en omfattande utveckling snarare än enbart militärpolitisk anpassning. Detta system skulle utnyttja SCO som en plattform för att förena olika medlemsländer under gemensamma principer och erkänna Eurasiens centrala roll i globala frågor.

En sådan allians skulle fokusera på den kollektiva potentialen och utvecklingsmöjligheterna i regionen och presentera en flexibel och anpassningsbar strategi för internationellt samarbete i motsats till traditionella ”stela” blockstrukturer som NATO, menar Lukyanov.

Relaterat:

NATO försvagas av högerns ovilja att fortsätta med ett krig mot Ryssland i Ukraina

Rädslan för ett franskt ”tillbakadragande” från NATO växer i takt med att högern ser ut att ta ett stort antal platser i landets kommande val, rapporterar Euractiv med hänvisning till flera anonyma diplomater.

Källorna nämner ett eventuellt tillbakadragande av stödet till Ukraina som mycket oroande, rapporterar tidningen.

Det franska högerpartiet Nationella rallyt (RN), som upprepade gånger har ifrågasatt syftet med NATO och dess stöd till Ukraina, gick segrande ur den första omgången i Frankrikes extraval med 33 procent av rösterna.

Euractiv:

”RN, som potentiellt skulle kunna ha något att säga till om vid nästa regering eller fungera som en stark blockerande minoritet i Nationalförsamlingen efter söndagens val, har fått ledande militära allierade att ifrågasätta framtiden för Frankrikes inflytande i alliansen, sa flera NATO-diplomater till Euractiv, med hänvisning till RN:s ifrågasättande av syftet med militäralliansen och stödet till Ukraina.”

President Emmanuel Macron och hans mittenblock Ensemble kom bara på tredje plats med 20%, trots att den franske presidenten utlyste extravalet efter att hans parti krossats av RN i EU-parlamentsvalet.

 

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq