Aung San Suu Kyi

Alan Clements: The Collapse of Certainty

KULTURI slutet av 80-talet bjöd jag in Alan Clements för att hålla föredrag och en buddhistisk vipassana-retreat i Stockholm. Vipassana betyder insikt och retreaten baserades på meditation. Alan Clements var då och är ännu idag engagerad för Burmas förtryckta folk.