Fleet Foxes

Fleet Foxes – Mykonos

MUSIKhttps://www.youtube.com/watch?v=WgNEHbDZCik Fleet Foxes, är ett femmannaband från Seattle. De beskriver sin musik som "baroque harmonic pop jams". Hemsida: Fleetfoxes.com Text The door slammed loud and