fördärvet

DN: Forskare menar att ADHD har genetiska orsaker

HÄLSAYtterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande lukrativa "genmedicinindustrin".