Lars-Eric Uneståhl

Flow för Try Again

VETENSKAPAllt sedan mitt intresse för mental träning väcktes någon gång på 70-talet så framstod två personer som centrala förgrundsgestalter. Den ena var norrmannen Willi Railo