neurosedynskandalen

Neurosedyn- och narkolepsiskandalen. Montage: NewsVoice

Narkolepsiskandalen är lika stor som neurosedynskandalen – Newsmill

NEWSMILL: ARKIV 2008-2013Ungefär lika många har drabbades av narkolepsi i Sverige 2009 som drabbades av somatiska skador pga neurosedyn under 1960-talet i Sverige. Båda dessa grupper lever med mycket grava handikapp och båda skandalerna har initialt förnekats av ansvariga myndigheter för att: "inte skapa oro".