Try Again

Flow för Try Again

VETENSKAPAllt sedan mitt intresse för mental träning väcktes någon gång på 70-talet så framstod två personer som centrala förgrundsgestalter. Den ena var norrmannen Willi Railo


Viktiga länkar

FILMYRKE Börje Peratt - Sverige | LinkedIn FÖRENING Humanism & Kunskap — Börje Peratt: Den humana humanismen Kulturnätet PEDAGOGIK Livskompassen Vetapedia Coacha med Peratt Livskompassen