31 KOMMENTARER

 1. Mycket bra artikel. Min slutsats är att VoF och Humanisterna är fasader för ganska farliga människor, t ex Christer Sturmark. Farlig är ett starkt ord men i en förlängning besitter de på ett tänkande som är mycket destruktivt för mänskligheten. Både genom sitt hindrande av en mer logisk, vetenskaplig och genomhumanistisk världssyn. Men även i potentiellt ännu farligare vägval om de får mer inflytande. Som tur är är världen inne i en drastisk förändring på väg mot just de saker man bekämpar. De försöker hålla emot en stor naturlig våg vilket är omöjligt. Don Quijote är en talande liknelse för antihumanister.

 2. Jag har lite svårt att förstå var det är för krafter som driver VoF och Humanisterna. De flesta forskare borde, i likhet med mig, drivas av en önskan finna något nytt som tillför samhället något positivt. Skeptikerföreningarna tycks dock istället motarbeta allt nytänkande och kämpa för en ökad trångsynthet i samhället; en mycket egendomlig inställning till vetenskapen.

 3. ”Han uppmanar till spionage på andliga möten och vill förbjuda medier att arbeta yrkesmässigt.”

  Intressant, ateistiska materialister delar tydligen samma uppfattning som vissa fundamentalistiska religioner, vilka de samtidigt motarbetar. Kan förklara den schizofrena känslan som skeptikerrörelsen många gånger ger?

  För övrigt en väldigt intressant artikel.

 4. Tack! Mobbingen mot dem som drivs av en stark inre drivkraft att skapa en vackrare värld är skoningslös. Ju större engagemang, ju svårare mobbing. Nu ser vi mer av varför.

 5. Det tycks vara en tid för uppgörelse med Humanisterna och VoF. Den vetenskapsamatörism och bisarra filosofi VoF står för beskrev jag i boken ”Gudomlig väg” för 5 år sedan, och det känns bra att historiken kring den här rörelsen utreds av Börje Peratt och Rickard Berghorn. Artiklarna bör sparas som referenslitteratur!

  Jag tror att Humanisterna och VoF har ett tämligen stort inflytande över samhället, trots att organisationerna ändå är relativt små, just därför att de utger sig för att representera respekterade ideologier (humanism respektive vetenskap).

 6. Prisandet av ulvar i fårakläderär en vedertagen strategi när ulven trampat i klaveret. Jag känner till två uppenbara exempel. Ett är när Folksam prisar KI-professorn Hans-Olov Adami för att rädda den karriär som stoppades av avslöjandet om hans samröre med kemiindustrin. Hans uppdragsgivare i USA fick på samma sätt ett pris av society of Toxicology sedan det avslöjats att han manipulerat en regleringsprocess om sexvärdigt krom i Californien (Erin Brokovich). Priser är inte alltid vad de ger sig ut för att vara.! Strax efter priset fick Adami en chefstjänst vid Harvard. Uppdragsgivaren fick sparken från det konsultföretag han jobbade för (Exponent, Inc.), men öppnade strax efter en egen ”shop” och hade efter bara några månader ett 40-tal konsulter anställda (Chemrisk, ett namn han sålt några år tidigare men nu åter kunde förfoga över! – man kan bara gissa vilka hållhakar som funnits!.

 7. Mycket bra artikel. Heder åt Börje Peratt för det grävande arbetet, och att sammanställa helhetsbilden.
  Den hos många svenskar rotade auktoritetstron gör, tror jag, att alltför många människor duperas av åsikter som framförs av människor på höga positioner i samhället. Fritt och kritiskt tänkande är inget barnen får lära sig i skolan heller. Jag märker det tydligt på de två barnbarn jag har, 10 resp 8 år, hur de förvandlats från kreativa små människor före skoldebuten och hur de nu alltmer formas att bli ”fyrkantiga”.

 8. ”De flesta forskare borde, i likhet med mig, drivas av en önskan finna något nytt som tillför samhället något positivt. Skeptikerföreningarna tycks dock istället motarbeta allt nytänkande och kämpa för en ökad trångsynthet i samhället; en mycket egendomlig inställning till vetenskapen.”

  Förstår inte… Alla dessa forskare som tagit fram mediciner, utrotat sjukdomar, kommit på nya tekniska lösningar osv osv osv är Skeptikerföreningar emot dom!? Jag trodde att Skeptiker var emot ålderdomlig tro på det ockulta, andar och religion. Allt sånt som grundar sig på gamla vanföreställningar och vidskepelse utan några som helst vetenskapliga bevis för att det existerar. Jag har tydligen missförstått nåt…

 9. Svar till: # Standuplars says: 2 februari, 2012 at 01:19

  ”Skeptikerrörelsen” missförstod eller ville inte förstå vetenskapen redan från start. Därför myntade Truzzi pseudoskepticism (och jag pseudiker) om denna okunniga och inkompetenta rörelse. Nej pseudikerrörelsen är en jasägarrörelse när det passar och har aldrig vänt sig mot oprövade medicin eller exempelvis svininfluensavaccin som från början var en scam och som sedan ledde till ett gigantiskt folkhälsoproblem till en miljardkostnad rakt ner i läkemedelsindustrins fickor. Detta har pseudikerrörelsen svalt och accepterat som lydiga nickedockor.

  En skeptiker är just skeptiker därför att man ifrågasätter. Åter således ett begrepp som kapats, förvanskat och klätts av till oigenkännlighet. Sedan må pseudikern trolla och trixa hur mycket han vill men lever ändå i sin egen vidskepelse.

 10. Inkompetensen hos Standuplars lyser igenom då citatet inte ens har en återkoppling till den man citerar. Vem? Det borde stå i direkt anslutning. Se min ovanstående kommentar.

 11. Standuplars, missförstånd handlar ofta om okunskap och ibland om ren oförmåga att dra slutsatser. Jag tror att du inte har förstått. Jag tror inte heller att du vet nått om de ämnen du tar upp. Precis som Truzzi säger och som även Rickard Berghorn har avslöjat. De så kallade skeptikerna, (Börjes begrepp pseudiker är mer rätt) utgår från fördomar och förutfattade meningar och har ingen avsikt att lära sig något.

 12. Hoppsan, är Börje en liten besserwisser, det bådar inte gott ;-). Jag ber om ursäkt för att jag inte kan de formalia som gäller här. Sen känns det lite översitteri att du kallar mig inkompetent bara pga av det. Är det ditt sätt att hantera de som vill veta mer…

 13. Om du vill ha ett exempel på problemet kan man ta föreningen VoF:s kampanj mot Annika Dahlström och hennes mycket värdefulla arbete med att visa på fördelarna med LCHF-dieten. Det är denna typ av nytänkande som skeptikerföreningarna motarbetar. Forskningen för att utrota sjukdomar etc har som tur är kommit till stånd trots motstånd från skeptiker. Om skeptikerna fått styra och ställa fullt ut hade åderlåtning fortfarande varit den härskande behandlingsmetoden inom sjukvården.

 14. Jag tycker det är bra att man klär av och ger ljus åt mörka företeelser som gömmer sig och verkar bakom värde definierade ord som vetenskap, folkbildning och humanism utgör. Det är inte vetenskapen, folkbildningen eller humanismen som står i fokus utan på vilket sätt som det används, i vilket syfte och av vem. Nu när ett paradigmskifte är på gång så faller det sig naturligt att en polarisering är oundviklig mellan det nya öppna och flexibla sättet att se och tänka, i förhållande till ett totalitärt synsätt.

  I alla processer blir allting naket och uppenbart även om man försöker verka i skymundan. Att göra anspråk på sanningen och förfölja oliktänkande samt att rättfärdiga sitt agerande i vetenskapen, folkbildningen eller humanismens namn är väl magstarkt. Därför vill jag passa på att tacka alla som bidragit till att lyfta fram dessa totalitära personer och organisationer i ljuset.

  Jag vill tacka KTH-fysikern Sören Holst för han lärt mig att förneka det uppenbara, samma sak med Humanisternas Christer Sturmark för sina kunskaper i antihumanism.

  Jag vill ge en eloge till samtliga i Vetenskap och Folkbildning som David Eskilsson, Jesper Jerker, Amanda Duregård, Åsa M Larsson, Carl von Blixten, Ulrik Fallström Jonas Nordström Sheila Galt Maria Hansson David Hedlund för att gett kunskaps- och vuxenmobbningen ett ansikte.

  Vad vore Skeptikerpoddens Andreas, Carl Johan, Jon, Karin, Maria och Pekka, och alla medlemmar i Fame of Hall, Peter Dahlgren, John Houdi och Andreas Hesselbom om inte Vetenskap och Folkbildning fanns?

  Dr. Vertels diagnos:
  Att göra sig till talesman för en enda verklighet är ett uttryck för starka rädslor i att förlora sig själv i en mångfacetterade verkligheter som lever i. Detta anspråk på eller totalitära fasoner är till för att kvarhålla sina omnipotenta föreställningar och göra den till allas verklighet, allt för att rättfärdiga och kompensera brister i den egna personlighetsutveckling.

  Dr. Vertels ordination till mänskligheten:
  Vi har under århundraden har varit föremål för påverkan oavsett om det det kommer från staten, religiösa samfund, ett kollektiv, en sammanslutning, en hierarki, en demokrati, en byråkrati, en organisation eller ett företag så påtvingar den oss, sin egen logik och sina egna värderingar.

  Föra att komma till rätta med dessa avarter måste vi börja med att ta tillbaka språket och återställa orden och meningar till dess rätta betydelse. Ord lånas och utnyttjas, nya ord och meningar blir till, utan att det kritiskt granskas, för att sedan bli kollektivt omedvetet vedertaget som vi sedan användas som metaforiska sanningar i vårt dagliga språkbruk.

  Om vi anammar språkbruket utan att kritiskt granskas det, blir vi bärare och delaktiga i språkets förändring och att befäster dessa sanningar vad än det må vara. Vi måste upprätta den öppna raka kommunikationen.

 15. Srtanduplars, citerar dig: ”vidskepelse utan några som helst vetenskapliga bevis för att det existerar. ”
  En bessewrwisserkommentar av självsäker ignorans. Vad vet du om vetenskapliga bevis existerar eller inte? Just det! Du vet inte. Men uttrycker dig som om du vet. Det är inkompetensen hos en pseudiker som uttalar sig.

 16. När Einstein publicerade sin relativitetsteori 1905 bröts ny mark i vetenskapen. Det fanns ingen gräns mellan materia och energi längre, som man tidigare trott på sen Newtons dagar. Både religion och vetenskap är präglade av den dualism som Einstein faktiskt motbevisade.
  Tyvärr har varken den materiella vetenskapssynen eller folk i allmänhet införlivat vad relativitetsteorin innebar – nämligen att energi förekommer materia. All fast materia är ju bara energi på en viss frekvens. Energi som inte ”syns” vibrerar bara högre. Detta vet delar av vetenskapen, bland annat inom kvantfysiken. Ändå vidhåller den etablerade och skeptiska vetenskapseliten vid sin galenskap att universum endast vore av materiell natur. Detta är såklart inte sant. Tankar är skapande, känslor är skapande för de sätter energi i rörelse, och är det något universum ”är” så är det ett ständigt skapande. Världsbilder, hela paradigm utvecklas hela tiden – det ligger i skapandets natur.

  Mitt liv utvecklas därför att mina tankar, min syn på världen ständigt utvecklas.

  Skeptiker är människor som vägrar se bortom ögat. Bortom etablerad förståelse. Som fastnat i materiell syn och lindat in sig i en omöjlig retorik. Deras tankesystem är isolerat och låst. De är också beroende av en elit, en expertis, som talar om vad världen är och hur den ser ut.
  Komplett galenskap alltså. De använder maktspråk. De vill styra och kontrollera. De vill ha rätt. De vill äga andra människors tankar – det vill säga, de vill äga andra människors liv.

  Och det är för mig en gåta varför vissa människor vill tala om för andra vad som är sant och inte. Att förfölja, märka och registrera andras åsikter hör hemma i fascistiska samhällen. Och det är i det diket VoF, Humanisterna och Expo hamnat.

 17. Tack Bert för din insiktsfulla och satiriska kommentar. Jag som inte känner till alla de du nämner märker ju att det finns en rad människor som man har haft förhoppningar på som man trott står för grundläggande humanism och så märker man att det är något som inte stämmer. Ju mer vi granskar desto mer otäckt framstår det. Jag trodde detta skull bli den sista artikeln i min granskning av antihumanismen. Men det skulle lika gärna kunna vara bara början. För nu skulle man vilja vända på varje sten. Dissekera varje företeelse. Bäva månde de som kan bli föremål för detta. Jag gjorde en liten sådan studie för att få material till en artikel om pseudikerattacken mot Terry Evans. Men här pratar vi om en attack på hela det svenska samhället.

  Närmast får vi se hur revisionen mot Martin Ingvar går. Blir den ett magplask så vet vi att KI inte kan hantera en internrevision.
  43 miljoner ska återställas och användas till det de var avsedda för. Forskning på alternativ medicin. Allt annat är ett bedrägeri.
  Sveriges Public Service har också visat sig gå i händerna på VoF. Här finns flera spår att granska.
  Hoppas att någon har modet att komma fram och blåsa i visslan. Annars kan man hoppas på ”deep throat”, ja den hemliga avslöjande rösten således. 🙂

 18. ”På tal om modernt och nytänkande, lita på vetenskapen som alltid ligger i framkanten av vad vårt samhälle kan prestera! ”

  Precis, men kan tyvärr inte se att ett nytänkande kommer från att dyrka en trollkarl som gång på gång har ertappats med att omskriva sanningen. 🙂

  (Som de flesta självutnämda skeptiker givetvis missar så ligger just medvetande forskningen i framkant av modern forskning.)

 19. En god ide att låta VoF:are vara med att kommentera denna typ av artiklar. Hans inlägg illustrerar ju så bra de problem som beskrivs i artikeln. Det är verkligen chockerande att denna typ av ologisk och förvirrad argumentation köps av massmedia.

 20. Artikeln handlar om: Humanisterna och antihumaniströrelsens historik.

  Inget annat. Alla försök att distrahera diskussionen till andra ämnen som tex Terry Evans eller spöken raderas omedelbart.

  Basta.

 21. Pesudovetenskap och pseudiker anser sig vara tvärsäkra. Och påstår att ”tro gör man i kyrkan”. En sliten slogan som visar att man inte vet bättre.
  Vetenskapare inser att man kan ha indicier för vissa företeelser, validerat vissa påståenden men alltsomoftast är man osäker och då kan man tro på än den ena än den andra teorin. Idag gäller om det mesta inom vetenskapen att det således handlar om teorier och trosföreställningar. Men utan insikt om vetenskapens förutsättningar så blir det lätt floskler.

 22. Jättebra kommentar Bert. Satirisk och pekar på det som pågått så länge men blivit mer och mer synligt. Nästan en sorligt hård organiserad slakt på fria tankar från en liten grupp pseudiker. Börjes artikel var jätteintressant. Den visar historiskt hur humanisimen gjorts om till antihumanism av en mindre gruppering.
  Hoppas det är början på en slutgiltig uppgörelse för vad humanismen egentligen skall stå för i framtiden. Ser fram mot fler avslöjande artiklar där Börje antyder att han skulle vilja vända på varje sten. Det är på tiden Public Service slutar hålla pseudikerna i handen. Fria tankar, filosofier och tro från människor som på ett positivt sätt vill utforska sina sanningar är inte skadligt utan värdefullt 🙂 I det skall man inte blanda in fördomsfulla maniskt negativa tankar som ibland kan bero på sjukdom och ge skadliga följder, det har inget med det att göra, men det kan pseudikerna så långt jag förstått inte skilja på.

 23. Eftersom Standuplars ideligen visar prov på att syssla med personangrepp (ad hominem) är Standuplars satt i karantän dvs hans inlägg granskas innan publicering.

  Detta är INTE censur utan ett sätt att försöka skapa en hög kvalitativ nivå på diskussionen här.

  Det är även ett sätt att verka FÖR yttrandefrihet genom att motverka kommentarer som försöker skrämma andra till tystnad genom personangrepp.

  Vill man ha pajkastning på slamkryparnivå vill jag rekommendera VoF.se och deras diskussionsforum som ligger på en animalisk/predatorisk utvecklingsnivå.

  /Administratören

 24. Fredrik, Kan inte annat än hålla med dig 🙂 Förutom att du kallar dem skeptiker. Truzzis beskrev deras attityd som pseudoskepticism och jag har dragit ihop det till pseudiker.
  En skeptiker bor inom varje normal människa. Den gör att vi vill undersöka och bekräfta eller avfärda påståenden. Pseudikerna har som Truzzi beskrev det redan bestämt sig och ofta bestämt sig i en flock likt vilken Ku Klux Klan mobb som helst. Deras övertygelse tillåter ingen ny kunskap, ingen ny insikt.

 25. Så här gör skeptikerna över hela svenska internet när de härjar på forum. De följer en mall för hur man tar över initiativet, distraherar diskussioner och smutsar ner sina opponenter.

  Skeptikerna (pseudikerna):

  1. distraherar diskussionen till andra ämnen som är ovidkommande,
  2. skitar ned diskussionen maximalt för att få läsare att tycka att ämnet är skräp,
  3. få opponenter att gå i emotionell reaktion,
  4. om opponenter går i emotionell reaktion och försvarar sig, agerar pseudikern som ett stucket lamm och spelar offer,
  5. passar på att i diskussionen sprida maximalt dåligt rykte om ämnen, personer och företeelser som de vill ha bort (tex Newsvoice).

  Gå inte på deras metoder.

  /Administratören

 26. Fredrik. Håller också med. Jättebra liknelse med när Einsteins teori publicerades. Jag ville bekräfta det du säger med vad jag läst om för ett bra tag sedan att hela univerum består endast till 5 % av vanlig materia resten, 95% det dom kallar mörk materia och mörk energi. Som lika gärna kan kallas osynlig.

  Skrivet nov. 2009 ( 104 år efter Einsteins relativitetsteori )
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091102121644.htm

  Tror det var för så sent som för ca: ett år sedan jag såg den här teorin som bekräftas av vetenskapen.
  Den mesta kända forskningen handlar om de resterande 5 procenten ( det materiella ), som jag fattat det.
  Så när pseudikerna refererar till vetenskapliga bevis blir de ganska ihåliga och inskränkta, med det här i tanken.

 27. Hur kommer det sig att skeptikerrörelsen (pseudikerna) tycks ha sådan bred gata rakt in i Public Service (Sveriges Television och Sveriges Radio)?

  Kolla denna sida på Sveriges Radio P1 under PUBLICERAT http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2792&artikel=4263546

  Man rekommenderar en ”Skeptikerskolan” (Naturligtvis ett stulet namn) . Vilket bokförlag som helst skulle jubla över en sådan PR och annons. Dessutom propageras för deras cyniska blogg.

  Är sådan PR i linje med god Public Service sed? Knappast!

  Dessa pseudiker gick helt på VoFlinjen och försvarade svininfluensakampanjen och dess ofullständiga vaccin. Här följde de den linje som Public Service själva hade. Och den var de således inte skeptisk till. Hur mycket skeptiker är man då? Snarare lydhund och His masters voice.
  Att dessa cyniker ska få komma ut och propagera för sina människofientliga åsikter blir således en present från Public Service för trogen tjänst.

Comments are closed.